blob: 3e7acf6a0bb6ea9deb092fe6427e7e59829d3d95 [file] [log] [blame]
/**
# * © 2021 and later: Unicode, Inc. and others.
# * License & terms of use: http://www.unicode.org/copyright.html
# *******************************************************************************
# Copyright (C) 2013, International Business Machines Corporation and
# others. All Rights Reserved.
# *******************************************************************************
#
# This test data file was generated from the UDHR translated to Turkish.
#
# Each line consists from one or more words collected from the UDHR, and concatenated randomly.
# Therefore, the generated phrase does not make sense literally.
#
# Source file: http://www.unicode.org/udhr/d/udhr_tur.txt
#
faaliyetlere dulluk
işsizlik
erkek
fikir refahın
emniyeti Öğrenim hususunun
etmeleri
ayrılık
memleketin vecibelerinin cürüme
mecburidir edilmemek tecavüzlere
Öğrenim
hiçbir
edilmesini yiyecek derece
Ana
hukuka milletler kanunen
zümreye
Teşkilatı
demokratik yerleşme
sanat zorlanamaz hukuk
çare altındaki
dürüst
sebep sahip şahsiyetinin
getirmek insanlık saygının
vasıtasıyla
daha temeli
ekonomik sahiptir uyrukluğunu
cemiyet
serbest sınırlamalara
mümkündür
menfaatlerin ile
kabul
haysiyetine verilemez zalimane
fikirlerini
etmeyen İnsanin muhtar
tutarak barışın
edilmiş bunların hakkıdır
akide türlü ihtimam
yerine
yardım görülmesi baba
bulunmalarına kişiliğinin sanat
belirlenmiş icaplarını gerekse
talep eğlenmeye kölelik
gerçekten gerek olmasına
Bütün mecburidir
iyi hürriyet
ana unsurudur memleketin
ırk
gerek veya
kurtulmuş
oralak
ayırdedici temin gözetilmeksizin
insan için
İnsanlık sağlığı
bilim görevleri
tam dostluğu
gelişmesi
devrelerde olursa
çağına derece Beyannamenin
saygının hürriyeti
sadece kendi tanınmasını
fikir birlikte
unsurudur
Ana mahkeme korunmasına
birlikte
kısıtlamaya ilan
etmeleri
amacıyla hürriyetin sınırlandırılmasına
hukuki gösterilmesi
haizdir mahkum hakkıdır
haizdirler
ilerleyişe
cemiyetin talep
kanaat bütün
tatbikat olan çare
etmenin emniyeti
mahkemelere refahın
uyrukluk baba
tecavüzlere
temel haizdirler
olmaya
temsilciler Teşkilatı
ahlâkın Aile surette
fiilli Bir savunması
dinini demokratik
sınırları sahip
edilmesini maruz
çocuklar
sağlayacak seçilmiş daima
Evrensel türünü
gerekli bakımından hor
sakatlık
köle birlikte gereğince
olmalıdır mualeleye hakkından
muamelesi
şekliyle
giyim uyrukluğunu
başka Herkesin tutarak
üye
yapılacak tarafından
türünü
baba
herkes rahatsız hürriyetlerin
akdi
başkalarının renk
usul edilmemek
tutarak malümat altındaki
bir
etmeleri hükmü
haklar sağlayan dinlenmeye
öğretim
otoritesinin vesayet
haysiyeti kendisine hakkı
parasızdır dünyada
getirmek kaynaklarıyla
Yüksek
yazışması
devlete
cürüme maksadıyla
herkese
mülkünden gösterilmesi
Ana
fiillerden
bundan şekilde hakkı
idamesi hususunun gerçekleştirilmesine
bırakacak
cemiyet eşitlikle
olduğu Aile
gerekli fark
evlenmek hedef
edilmemek ermesinde doğrudan
barışın
devletler barışın kaynaklarıyla
adaletin bunlara belirlenmiş
aramak Birleşmiş prensip
müstakbel girme
alıkonulanamaz almalıdır makul
iyi
karşısında bilhassa seçimlerle
insanların Beyannamenin
edilmedikçe güzel hükmü
imanlarını
hallerde
devri
egemenlik vicdan kere
Kanun öğretim işlemekten
geniş işbirliği etmiş
verilecek edilemez
sosyal girişme eşit
hayatı gözetilmeyecektir hürriyetlerine
verilecek
egemenlik açık tertibatın
getirilmesi haysiyetine baskıya
işlemekten
hor
bunlara işlemekten
Kurulu
milletler ötürü
Evlenme parasızdır eşitliğine
eğitim dürüst
işsizlik
varan ifade teminini
olmak
baskıya edilemez hususlarında
kanunla zihniyeti
sendikalar
açıklamak
amacıyla terketmek insanlar
İlk
keyfi öncelikle ihtiyarlık
uzuvlarının tek
ifade demokratik Teşkilatı
başkalarıyla ülkeler düzeninin
ticareti kovuşturmalar doğsunlar
müddetinin
ilim öncelikle çocuk
geliştirmelidir
çalışma
yargılama idamesi şartlarına
Bunun açık faydalanmak
anlaşılmasının sahiptir
Üye
tespitinde mecbur anlayış
eğlenmeye
ticareti devrelerde
girme muayyen başına
eşitlikle tam ana
statüsü
erkek kişiliğinin derece
anlaşılmasının
ayinlerle içtimai İşbu
olmazsa serbestçe vesayet
girişme kölelik
amacıyla genel
Teşkilatı
memleketin tutulamaz Bundan
milli devletler halinde
Milletler cinsiyet statüsü
çalışmaya işini kanunen
karışma gerekli Aile
dünyanın sahibi milletler
beyan ülke
ferde anayasa
getirmek
etmek isyana renk
bulunma
hürriyetini imkânlarından
serbestliği diğer
ailesinin birbirlerine
memleketler prensiplerine temin
ile topluluğa
dostluğu siyasi tutuklanamaz
şahsiyetinin devlet
dehşetten zorlanamaz eşittir
kurmaya olan gösterilmesinin
karar memleketler
Yaşamak sağlığı doğarlar
çare
evlenme sahibi
olmalıdır
yoketmeye
amaçlarına
sanat maruz yapılır
beyannamesi
eserlerinden zulüm
cürüme gözönünde haklarının
ferde oralak hayat
ideal
altında tedbirlerle süresince
verme seçilmiş geliştirilmesini
saygının
şiddetli kişi
servet tatillere
tertibatın
işlendiği gelişmesi teşkilatı
işini edebilmelidir hakkıdır
elde
topluluğun fikirlerinden ilim
müracaat
Madde insanlık
saygının bulunan
başkalarıyla kulluk zalimane
köle edilmesini teşkilatı
fertleriyle
dürüst
mülk refahını
uzuvlarının
sendikalar öğretim
mahkeme korunma
zaruret daima korunmasına
sürülemez
olmazsa tatmak
masum
Milletler temeli beyan
cezalara fikirlerinden
kendine sair şartlarına
giyim kanaat
sayılır müracaat
Yaşamak davasının oralak
güvenliğe rahatsız hürriyetler
kabulü işbu dernek
korunmasının serbest
karışma milletlerarası çocuklarına
olmalarına gittikçe muamelelere
başkalarının kimsenin
cürüme hiç öncelikle
şiddetli Beyannamenin esaslı
maruz mahiyette görülmesinin
tutulamaz dünyanın geniş
menfaatlerin
mensup aykırı
hükmü teşkil
hürriyetlerin cürüme gerçekleştirilmesine
bütün gibi
evliliğin
olmasına muayyen
katılma kanun devrelerde
yaşayış
bunların altında
evrensel mevzubahis
saygı elverişli
isnadın
tek emniyeti bulunduğu
refahın ayrılık hallerde
yoketmeye mahiyette hususlarında
ihmallerden seçilmiş muamelelere
evliliğin
vasıtasıyla imanlarını hürriyetlerine
mualeleye ifade anlayış
derneğe şekilde
yapılır sağlayan uyruğu
yoksulluktan memleketler haizdirler
vecibelerinin İnsan
gittikçe ilerlemeyi inanma
seçilmiş vasıtasıyla ailesine
doğarlar
Hiç devir altında
Evrensel amacıyla etmiş
dünyada
aramak amacıyla
sağlayacak
özel
yiyecek memleketler
tecavüzlere üye
faydalanmak
mecburidir bulunduğu
söz imkânlarından uyrukluğundan
ifade
hor netice
görülmesinin dolaşma
Teşkilatı türlü sağlığı
hürriyetlerine dürüst vicdanını
bırakılamaz
korunmasına
muadil hedef
Akıl eşittir
yönelik
ailesi
sahip kurmaya
yaymak memleketi
hayat sağlamaya serbest
kurmak ayırdedici
işbu düzeninin
haysiyetine barışının
Hiç doğruya çocuklar
faydalanırlar hiç
kendi elde
seviyesine verecek uyrukluğunu
maruz
düzeninin
düzeninin uyrukluk tanınan
hakkını uyruğu
Ana
cürüme
mülteci müracaat hür
zulüm serbestliği Beyannameye
gerekse
insanlar çalışma bulunan
sanat ifade
unsurudur ederek dönmek
çağına ötürü
hakkı dehşetten menfaatlerin
hak
faaliyetine
olmalarına
ilerleyişe terketmek
kolaylaştırmaya ticareti
refahın mesken herkese
istifade veya
herkese topluluğa cereyan
barışının şahsının
olmalarına iştirak
etmelidirler tıbbi
işleri vicdana
geliştirmeye
hakların şöhretine verme
Öğrenim edilmemek
seçimlerle
uygulanabilecek uyrukluğundan
tıbbi zulüm dil
katılmak tanınmaması
taahhüt herkese tutarak
elde tanınması hakkıdır
hürriyetine yönetimine
hakkını
parasızdır tanınmasını saldırısız
menşe
Beyannamesini Hakları
böyle ayrılık Yüksek
talep halklarının
kırıcı hür
ilerlemeyi
hürriyetlerin öğretim sağlanmış
hürriyetler
zaruret sağlayacak vicdanını
hakların hükmü Aile
Beyannameye korunmak
topluluğa
Evrensel vicdanını baskıya
öğrenim
mümkündür verilecek mütevellit
cereyan eşitliğine tecavüzlere
hukuki
hukuka etmeli
derece Önsöz müddetinin
akide dünya fertleriyle
mahiyette
doğarlar grupları yarattığı
evliliğin katılma kullanılamaz
uyrukluğundan
girme idamesi
kurma birbirlerine sırada
İşbu şartlarına Aile
Milletler mualeleye
kanunla
hürriyetlere
ilerleyişe hürriyetine
ticareti sahiptir gösterilmesi
tecavüzlere haklar edebiyat
memleketlerden
hayat hizmetlerine
kadın öncelikle
gibi hayatı derpiş
savunması sağlanmış
istifade uygun zalimane
olmalıdır şekliyle ayinlerle
başkalarının içinde
teşvik
geliştirilmesini işini
Beyannamenin Uluslararasında
sahip
kayıtlamasına izhar
gereğince Genel kanaat
esaslı şahıs Teşkilatı
Beyannamesini
karışma her adaletin
hukuk uyrukluğundan
serbestisine
yapılır akide
barışın irade olmasına
bağımsız
surette kabulü hür
devletlerin istifade bulunduğu
bırakacak çalışmaya servet
olmaksızın
kültürel ülkeler verir
savunması
kırıcı
dönmek kırıcı üyesi
kendisi halklar
meskeni fikirlerini devletlerin
hususlarında muhtar
köle
içerir böyle
kere başka kışkırtmaya
kendine
uyrukluğunu
olan dünyanın
ihtimam devletler çocuk
milletlerarası edebiyat vesayet
teşkil kimse dönmek
iyi mütenasip sahip
Öğrenim dışında
esasıdır kendisi değerine
teşkil kanunla sahiptirler
iyi
doğsunlar son
kendine grupları
evliliğin
hükmü uygulanabilecek
hakkında yoketmeye
gayri eder temel
rejimi
serbestliği
kimsenin
son
hizmetler şartları
saldırısız faydalanmak
insanlar için alıkonulanamaz
mütenasip mahkeme adaletin
gösterilmesinin hürriyeti görevleri
cezadan tutarak
prensip
kısıtlamaya giyim gerçekleştirilmesine
yapılacak çalışmaya etmek
faydalanmak haizdir başkalarının
sahiptir
mal Evlilik ahlâkın
öğretim bulunmalarına yardım
fertleriyle cemiyette zaruret
ibadet evlenme adil
geçim
vicdanını isnadın hürriyet
erkek yapılacak
ederek yoksulluktan
Her
tanınmaması ederek temeli
sağlamaya haklara ileri
gayri
saldırısız seviyesine
vesayet verme
Milletlerin gözetilmeksizin
Genel beyan hakkı
parasızdır aramak
tabi sağlanmış menfaatlerinin
yaşayış
menşe
muamelesi
herkesçe dünyaca zihniyeti
izhar bağımsız hükmü
vasıtasıyla
menfaatlerinin
Beyannamenin
sahip
hürriyetlerinin etmeyen hürriyetine
gerekirse tarafsız
kovuşturmalar mülteci
korunmasının ekonomik
girme
ihtiyarlık imkânlarından elverişli
faydalanırlar
memleketi
kovuşturmalar
nerede Bundan gerek
usul anlaşılmasının safhalarında
başka halinde haklardan
milletlerarası başkalarının
memleketlerden
doğruya evlilik
her idamesi
sebep
dil
kovuşturmalar
işbirliği eylemde ailesi
kültürel
verdiklerini
işbirliği olursa
kanunla
unsurudur
iştirak
şahsının konusunda mesken
hükmü şekliyle
safhalarında Antlaşmada olursa
müracaat yazışması ailesine
göre itibariyle kişiliğinin
insanlar
üye inanma ayaklanmaya
kanaatini
uyrukluğunu
işsizlik
olan
ticareti Öğretim
işini şartlarına
ortak zihniyeti devletin
maksadıyla hayatı
bakımından sadece bir
ailesine
değiştirmek
maksadıyla tabi
kanun dostça
mal
memleketlerden Birleşmiş
kültürel başına
altında haklara
haklarının gözönünde
daha ötürü öğretim
cinsiyet
verdiklerini
beyan faydalanırlar
gerek memleketine icaplarını
üzere Akıl temeli
edilmemek verilemez
Milletlerin özel serbestliği
belirlenmiş içtimai
mülkünden karışmalara
karar sınırlamalara
evlenmek yaymak
teminini
evlenmek irade
usul birbirlerine
serbestisine bulunduğu yoketmeye
eşit Öğrenim siyasi
irade
çalışan gerçekten
olmalıdır tutulabilir
herhangi dünyada
yapılır
talep
hoşgörü sağlayacak kanunen
olursa kişiliğinin görmek
gayriinsani prensip anlaşılmasının
bunlara İnsanin
hürriyetleri içinde
rejimi esasıdır
eylemde kalmaması
gösterilmesinin
İnsanlık
tabii
kabulü
ulaşılacak
vasıta
aykırı vesayet zalimane
devlete
demokratik hor hizmetlerine
ticareti kanaat
veya
gizli barışın mülk
Ana temin insan
yapılır
yapılır ermesinde
gerçekleştirilmesine fikirlerinden
anayasa türlü
aramak kanaatini
verme sendikalar gözönünde
korunmasına alıkonulanamaz
ailesine
korumasından sona
farksız tıbbi davasının
açık mahrum devlet
milli faaliyetine gerçekten
haklara varan vicdan
dışında
işsizlikten
varan anlayış sağlamaya
başına
şekilde uyrukluk vicdan
bulunduğu
malümat ülkenin barışının
göre ceza ifade
görmek
kölelik temeli dünya
egemenlik
süresince gerek kurulması
öncelikle
mütenasip
dünyanın ilim fertleriyle
devri
Ana yönetimine hizmetlerine
haklarının memleketlerden Evlilik
idaresi suçun esaslı
Beyannamesini hayat
sağlayan
idamesi ihtiyarlık çalışmalarını
hizmetlerine aynı herkese
kişiliğinin
tam
geçim sosyal
olmak
Antlaşmada hakkına
makul giyim şartları
rızasıyla halklarının
kışkırtmaya ahalisi
sağlığı isyana
vicdanını
mümkündür tarafsız
Madde
Halkın Bundan dolaşma
bağımsız serbestisine
vecibelerinin çalışan
genel
devri
teşvik
faaliyetlere anlaşılmasının gittikçe
Bundan
hiç refahını köle
hastalık kayıtlamasına siyasi
edilmemek kuvvetlenmesini bunların
inanma verecek
sahip geniş işbirliği
uyrukluğundan yaymak
seçmek Beyannameye
zalimane
hürriyetlerden
sair
kanaatini hak zaruret
tıbbi
idaresi
mütenasip haizdirler
giyim bütün yardım
bulunma haysiyetine topluluğa
sendikalar devlete halklarının
katılma refahını
yönelik isyana
özel karar işlemekten
serbestçe
ancak hukuk
kölelik ailesi devlet
kolaylaştırmaya şahsiyetinin
gayret mütenasip
insanların hürriyetlerine hakkından
Beyannamenin
süresince
İşbu kölelik
derneğe
hürriyetini olmaksızın
daima mütenasip
makul ticareti edilmesini
ihmallerden cezai ayaklanmaya
serbestçe esaslı isyana
unsurudur şahsiyetinin izhar
faaliyetlere
gerekli yukarıdaki toplanma
fikirlerini ticareti
hizmetler olmuş
dinini
hayatı gözetilmeksizin
uyrukluğundan vasıta
muadil şiddetli amaç
bulunduğu edilmemek bağımsız
hürriyet
iradesi içtimai
mütenasip emniyeti
açıklamak sahibi
görevleri işsizlik makul
hür Beyannamenin kurulması
görülmesi Önsöz
tutulamaz bulunma
sırada veya faaliyete
ana kendisi farksız
ferde yönelik
rahatsız halklarının bilhassa
ederek üyelerinde bunların
milli savunması
gizli
sınırlamalara
mensup amaç yasaktır
çalışmaya devletin
gözönünde evliliğin
yorumlanamaz evlenme Beyannamede
bütün şiddetli daima
karşı beyannameyi tabii
korunmasi
bağımsız cezai
kendisi muamelesi
dünyanın idamesi memleketine
işkenceye
haklarıyla
dostluğu
baba
memleketine işbu köle
anlayış haizdir uyrukluk
çalışmaya akide fikirleri
ancak
fikir yoluyla
vasıta
cürüme vasıtalarıyla işsizlik
cinsiyet devri
derpiş eşitliğine
ayırdedici izhar hukuk
kullanılamaz devlet
Beyannamenin
getirmek
mütenasip Önsöz
hukuk verme şöhretine
ailesine
dünyanın sevkeden Herkesin
vicdan gözönünde uygun
Bütün Beyannamenin
makul
mecbur vecibelerinin
gibi Öğretim
müracaat hizmetlerine
muayyen yolundaki
anlayış memleket
gayriinsani
hakları muayyen
faydalanırlar
mal sağlayacak seçmeye
güzel hürriyetlere
serbestisine rızasıyla
kaynaklarıyla
mahkemelere ücrete
gerekli
korumasından
tatbikat bulunan kışkırtmaya
ayrılık derneğe
korunmasının
beyan
Beyannamenin istifade
bulunan mümkündür
servet
davasının Uluslararasında idamesi
özel suçun hükmü
yardım sahibi
çare ilim sahibi
milletler
saldırısız yönelik topluca
ülke korunmaya
muadil
dünyanın eşitliğine sahip
verilecek
haklardan davasının ilişkiler
hakkından hürriyetlerin
yarattığı suç
katılmak keyfi görülmesinin
çağına topluluğa ırk
mülkünden ulaşılacak otoritesinin
olmuş
dahilinde edilmesini
alıkonulanamaz türlü gözönünde
ihtiyarlık adil
evlenme alıkonulanamaz
gözetilmeyecektir başkalarıyla kendisine
yaşayış dönmek
ulaşılacak beyannamesi Akıl
kurmaya ahalisi güzel
olmak
üyesi
ailesinin beyan tatbikini
İnsanin altında güvenliğe
güvenliğe esaslı netice
birbirlerine saygı
yapılır kullanılamaz kuvvetlenmesini
ülkeler gerçekten
işlendikleri
yönelik saldırısız olmak
sair
Kurulu ferde mahiyette
bulunduğu kurma
eşitliğine halklarının toplanma
faydalanmak
edecek üye
sağlayacak ahalisi
olarak prensip
Evlenme hukuki temin
gösterilmesinin
gerçekten
hallerde
bir almalıdır çocuklar
hakkından
ekonomik
karşısında ilan
sınırlandırılmasına
dünya
varan hürriyeti
olarak içtimai karşı
halinde usul Üye
dahil sevkeden
sahasındaki alıkonulanamaz
milletlerarası
sanatları
belirlenmiş
eşittir
menşe
edilmedikçe güvenliğe imkânlarından
vasıtasıyla verecek
ekonomik cezai geniş
üyesi mütevellit çalışan
teminini devlete
ilerleyişe memleket
ayırdedici devletler
sahip
hükmü istifade taahhüt
gittikçe yiyecek faaliyetlere
hürriyetine grupları sağlayan
süresince ideal
Beyannamede
menfaatlerin aynı
sağlamaya
sağlayan beyannamesi akide
adil gösterilmesinin anlayış
bilhassa ötürü
insanın
tedbirlerle suç
adi
evliliğin fark icaplarını
hakkından
katılmak tarafından
menfaatlerin mahkum
hareket
bakım otoritesinin serbestisine
hakkına tabi
gerekse karşı
olmaya
kullanılmasında dostça
gözönünde maruz gerçekleştirilmesine
temel
hürriyeti topluluk
ailesi karışmalara kanaatini
ileri dinlenmeye
mevzubahis ancak
bakım kanun
vicdanını muamele
Beyannamesini daha hürriyetlerin
yazışması
altındaki
kadınların korunmadan kendi
korunmasının eğitim dulluk
devletlerin gerek Herkes
Herkesin ahlâkın olunan
her yüksek
olunan yüksek dahil
ülke geniş
doğrudan kaynaklarıyla
çocuk sahibi
serbest
uyrukluğunu
terketmek verme görülmesi
mal uzuvlarının
verdiklerini ferdin
Yaşamak yiyecek görmek
rızasıyla Yüksek dışında
kurmak
seçilmiş
hürriyetini arasında
yoksulluktan Önsöz
karşı Üye hürriyeti
tanınması
yapılır üyesi altındaki
son çalışma kurma
sırada hürriyetler
barışının akdi
evlenmek yazışması
din
netice
derece her hürriyet
yasaktır katılma
uyrukluğunu sanatları yaşayış
ifade
tutuklanamaz olunan sağlayan
devletin fikirleri
muayyen hürriyetlere
ekonomik
ferde devrelerde vecibelerinin
ihtiyarlık kısıtlamaya
sanat rızasıyla
grupları Herkesin
yapılacak fikirlerinden
hürriyetleri çalışmalarını statüsü
kendisine eşit
renk diğer kaynaklarıyla
oralak ile ermesinde
temsilciler seçmeye tatmak
Beyannamesini hürriyetleri
ferde bulunma olacakları
mütevellit sosyal
mesleki etmiş
devir ortak
olduğu tatbikat
kurmak ücrete yönelik
serbestçe zihniyeti bilim
temel altındaki ailesi
korunmasının ulaşılacak konusunda
gayret sahiptir
evlilik topluluğa
olmalarına
kovuşturmalar
mütenasip mesleki
Bütün tatillere mümkündür
tekmil dürüst Akıl
Aile
mahrum
memleket mahkemelere maruz
devlet
edebiyat gereğince tekmil
korunmasına veya
daha
her dinlenmeye dahil
mahiyette
memleket kardeşlik dünyanın
devlet kardeşlik
İlk bütün hükmü
amaç
söz
memleketi dürüst tatbikat
suçlu
dünyanın
verdiklerini Her uygulanabilecek
tıbbi tatillere sanat
tamamlanan
getirilmesi hak verilecek
yiyecek
ferdin sahiptirler devir
topluluğunun
olduğu sahibi kaynaklarıyla
müstenit
meskeni
işsizlik
hürriyetler ilan
hukuk evrensel ekonomik
ülke
uygulanabilecek
seçmek
olursa savunması menfaatlerinin
geçim işbu hakkı
zümreye sağlanmış cezadan
insanlar sağlığı
işsizlik ihmallerden özel
Evlilik evlilik
bulunma tam
hususunun
içinde
kabulü
kadın şartlarına konusunda
yönetimine şahsın bilhassa
şahıs
kolaylaştırmaya Beyannamenin dostluğu
adil kanun zaruret
çalışma
almalıdır
yazışması
ücretli
uyrukluğunu
ideal yönetimine Evlenme
evrensel
ihtimam açıklamak
kırıcı
topluluk hürriyetin
hakkını zaruret saygıyı
sahiptirler mal
ilk ibadet memleketlerden
sağlanmış şahsiyetinin bağımsız
düzeninin hürriyetin şartları
prensiplerine
içinde temel
hürriyetin
teşvik
vicdan kurulması
bilim çocuklar serbestisine
altında
temsilciler
ilişkiler
amacıyla ayinlerle sahip
hak elde
anlaşılmasının bunlara sair
muayyen
serbestçe Bundan kölelik
yapılacak korumasından herkesçe
mahiyette makul
aile etmeyen karışmalara
hakların
sendikalar
Hakları veya
mecburidir almalıdır
çalışmaya haysiyeti üyesi
İnsanin üyelerinde
dünya grupları ilk
ile hakkı sanat
sağlanmış dahil çocuk
ulaşılacak memleketin
taahhüdün ticareti vicdana
fiilli mecbur sahiptirler
mütenasip olmak
memleketine görülmesinin edilen
cürüme
yönelik Yaşamak
hususlarında
yapılacak
hiçbir tatbikini mecburidir
tespit Bunun topluluk
sanık
bakım birlikte mülteci
Beyannameye eğitim menfaatlerinin
doğruya memleket dil
korunmadan korunmasının
kimsenin ifade amaçları
ibadet bilhassa cemiyet
korunmasına
imanlarını aramak
cereyan
mahkeme gittikçe hürriyetlerin
hür
anlaşılmasının etmenin tam
ailesi korunmasına
ferdin esaslı işlemekten
evlilik zaruret
hizmetler
doğrudan Evrensel
katılmak aramak
korunmaya karşı yapılacak
korunmaya ilan
yönelik
ibadet
milletlerarası
almalıdır
savunması tatmak
Hakları cemiyetin Aile
mahkeme
hareket aile gayriinsani
ibadet memleketine sahiptirler
mualeleye kanaatini hukuka
evlilik memleketin önünde
verilemez eşitliğine
bunların verilemez Bunun
köle
muamele edilmedikçe anayasa
kimse haysiyetine ayaklanmaya
yolundaki
verir eder
sendikalar savunması devir
cereyan
olduğu
özel kullanılmasında
halklarının yarattığı artan
olarak elde
bizzat Evlilik
koruma ulaşılacak
saygı yoluyla memleket
ihtiyarlık barışının bulunmasına
eşitliğine sahasındaki
muamelesi İlk sebep
ekonomik
içtimai
şahıs ile yoksulluktan
cezadan tespit
hakkına dünya
hedef
muamelelere
sınırlamalara
geçim etmiş
Milletlerin topluca Birleşmiş
çalışan muamelelere eşittir
geçim maliktir
gerekli dinini doğuş
eşitliğine
zaruri cemiyet tatbikini
kurmak
dönmek cemiyetin
halinde korunma taahhüdün
müracaat yolundaki prensiplerine
çare sadece
daha hakkını yönelik
getirmek hukuka
haklı mahkum haklar
kovuşturmalar mahiyette
sağlamaya hakkı
renk aramak
elverişli
kalmaması dinini prensiplerine
geliştirmelidir prensiplerine gerçekleştirilmesine
gereğince sahibi şekliyle
olmuş olunan
hürriyeti
cezalara cezai evliliğin
getirmek korumasından cemiyette
İnsanin esaslı Beyannameye
her saygının
ötürü
faydalanmak devlet doğrudan
devri zihniyeti
memleket korunmasi kullanılamaz
korunmaya hallerde
tatillere işini açıklamak
şartları
sürülemez sadece ilişkiler
zihniyeti eylemde hakkı
bırakacak suçlu Hakları
İnsan
derece
çare inanma ihtiyarlık
türlü
zaruret müddetinin
yüksek hizmetlerine
faaliyetlere gösterilmesi
temin
gittikçe anlayış
savunması dışında devrelerde
devri girme
hürriyetleri Uluslararasında ihmallerden
halinde topluca
cezadan devlet
idaresi Önsöz olursa
hizmetlerine çalışmaya mahrum
kullanılamaz
başkalarının unsurudur
yarattığı altındaki tekmil
sahasındaki bağımsız kanunla
ile içtimai hallerde
surette halklar
akide
işlemekten maliktir iyi
ilan derece gerçekleştirilmesine
çalışmalarını bundan geliştirilmesini
mülk muadil Bundan
girme ilerleyişe temin
dolaşma izhar
yerine
itibariyle fikirleri sağlamaya
edilmesini işsizlikten hukuk
cinsiyet etmeli
teşkil dolaşma başkalarıyla
olunan
cemiyet uygulanabilecek
amaçları nerede kanaatini
doğsunlar saygı
haklı
göre devletlerin
makul
bulunmalarına erkek
olduğu tutulamaz
tam meskeni koruma
teşvik altındaki
sağlayacak
öğrenim görmek
anayasa
yasaktır
hürriyetleri verdiklerini
isyana ücretli
masum
kuvvetlenmesini faaliyetine fikirleri
ailesi İnsan kovuşturmalar
kültürel üyelerinde zaruri
milletlerarası şekliyle gittikçe
Antlaşmada
her edilmiş
topluluk bulunmalarına
kovuşturmalar
renk dinini olmak
mecbur haklara
keyfi
yarattığı devletlerin
özel
eylemde
ekonomik eşitlikle
hürriyetini hürriyetini kırıcı
çalışan cezalara
ailesi
saygı katılmaya
uygulanabilecek
elverişli
sırada inanma itibariyle
refahını
ayaklanmaya katılmaya Uluslararasında
Kanun Yaşamak
etmek hareket ilk
hürriyetine
uzuvlarının mevzubahis
Evlilik
eğlenmeye
idamesi kamu
maddi kurmak teşkilatı
adaletin
çalışan akdi hürriyetlerden
tatbikat İnsanlık hürriyetlerine
olarak
zalimane karşılığında
herkese
muayyen ayinlerle
idamesi
devletin
işkenceye
refahın
görmek sınırlandırılmasına
Evlilik vesayet
sınırları
mecburidir koruma tarafından
bırakılamaz
edilir
verilecek kolaylaştırmaya kulluk
sınırlamalara
içinde faaliyete safhalarında
beyannameyi katılma
geliştirilmesini
hürriyetlerine haklarının çocuklarına
gözetilmeyecektir muhtar vahşiliklere
daima sahiptir hürriyetlere
fertleriyle memleketine
ihtiyarlık
istifade sanat
hürriyetini muamelesi
insanların tutulabilir
refahını katılmak
imkânlarından gözetilmeksizin düzeninin
vicdan
tatmak
Halkın amaçlarına
yerleşme teminini
varan
dahilinde servet
tarafından
hususunun talep unsurudur
esaslı dünyada
kullanılmasında oralak güvenliğe
vardır vasıta veya
renk egemenlik
isyana görevleri statüsü
muamelesi dinlenmeye
göre etmeleri
bulunmalarına
almalıdır ırk
girme fiillerden
Teşkilatı mahkeme hürriyetlerin
ilk fiillerden ferde
barışının
vicdan
olmazsa hareket
memleketin tutuklanamaz sevkeden
güvenliğe surette
ferdin
dostça
dil
memleket uyruğu ermesinde
sair İnsanlık hükmü
sınırları haysiyetine işlemekten
ücrete yiyecek
geniş
seviyesine hizmetlerine
Herkesin derneğe arasında
tamamlanan herkese
topluluğunun İnsanin
vicdan
menşe
ötürü cemiyet
ayinlerle hukuki cemiyet
nerede
inanma irade
itibariyle netice
verecek doğruya türünü
edilemez tamamlanan elverişli
aynı bunlara nerede
korunmaya
şahıs elverişli
çocuklarına
kurmak kullanılamaz geçim
memleketine İşbu topluluk
Evrensel kovuşturmalar verilemez
haizdir dışında
saygıyı
bağımsız
ülke vahşiliklere tutarak
konusunda
bulunan
milli mal
korunmasının karışmalara veya
Evrensel
daha gösterilmesi gereğince
hususunun zaruret hak
milli etmeli
gerek Her
olmasına
olacakları kurmaya gereğince
doğuş olmalıdır kölelik
olacakları köle
muamelesi tabii
memleketin tatbik
şartları Uluslararasında dışında
sınırlandırılmasına hukuk
topluca muamele işlemekten
tatmak servet surette
yapılacak kölelik
mesken
gerekse zaruri meskeni
karışmalara
bırakılamaz olacakları
tutuklanamaz hakkında
herkesçe
seviyesine kaynaklarıyla dil
vasıta yorumlanamaz
Akıl
sebep fikirlerini etmez
yapılacak prensiplerine kurulması
katılma vicdan
menfaatlerin
hakkı
herkes konusunda başına
menfaatlerinin etmiş
gibi
taahhüdün ilk hürriyetlerinin
cemiyette
Genel
aramak
saygıyı kadınların
yönelik verilecek edecek
başka yerine kaynaklarıyla
sahiptir baskıya ilan
muayyen demokratik
mal geliştirmelidir bunların
sırada
malümat teşkil memleketlerden
kurmak teşkil
irade konusunda insanın
ötürü faaliyetine uyrukluğundan
ayaklanmaya çalışmaya makul
dostluğu Aile
topluluğun
olsun makul
sadece haysiyetine amacıyla
son hizmetlerine
altındaki eşittir
devrelerde şartlarına amaçlarına
mahrum müracaat
amaç sağlayacak
yüksek
ile eserlerinden
ilk daha
anlaşılmasının haklarına
Ana davasının servet
cinsiyet almalıdır
eder seçmeye mülkünden
idaresi sebep verme
talep kamu prensiplerine
tarafsız
kanunla unsurudur ticareti
evlenmek yardım doğsunlar
bulunma dünyanın memleket
Her dünyanın
derneğe haysiyet öğretim
kısıtlamaya
yapılır söz
sahibi ırk arasında
kırıcı
edilemez üzere
renk alıkonulanamaz
görevleri
gözönünde sayılır dahilinde
barışının uygulanabilecek
etmek katılmak Aile
barışının köle etmek
ana
fikirleri hiçbir
seçilmiş taahhüdün çalışma
serbestisine
çağına yasaktır daha
mülkünden
hürriyetlere
hürriyetin prensiplerine
din
hür eşitlikle
doğuş İnsanlık
olmuş tedbirlerle
şartları
bulunmalarına farksız
yarattığı hürriyeti başkalarının
hastalık verilecek
saygı
hürriyetlerine
akide alıkonulanamaz yüksek
hastalık
edilmesini mütevellit seviyesine
dahil zulüm haklar
hayatı icaplarını savunması
sağlanmış ticareti
yüksek
görülmesi genel sendikalar
şahsın
ortak menfaatlerin
mülkünden
dulluk
yönetimine diğer
maruz derpiş haklarıyla
haklara hürriyeti eylemde
farksız
korunmasının maksadıyla
dahil liyakatlerine
kanunen
ailesi işbirliği
akdi yönelik devri
verilemez
devir cinsiyet böyle
alıkonulanamaz sanık
ayırdedici
hususlarında yapılacak
kişi
tatillere
olmaksızın Yüksek din
erkek ilişkiler yüksek
gerçekten bunların tatbik
hiçbir dönmek
Kurulu haklarıyla düzeninin
bütün
hiçbir çağına kuvvetlenmesini
mahkemelere
Madde
parasızdır
girme devlet
yardım
görülmesinin insanlar
topluluğun faaliyetlere
kurma
dostluğu
kanunla demokratik hakkından
vicdanını
eğitim tanınmasını
kurulması bırakacak kamu
anayasa bakım dolaşma
öncelikle
şekliyle
vardır
fiilli olmasına
ederek kendisi
vicdana hürriyetine işini
taahhüdün
iştirak tekmil
Öğrenim maddi amacıyla
fikir hallerde haklara
etmeleri vicdana
yapılacak insanın hallerde
milletler
fikirlerini
fikir
malümat
tam bırakacak
halinde erkek
ahalisi şöhretine idamesi
manevi surette
Teşkilatı dünyada kendisi
devletin hususlarında
hür halklarının renk
süresince yiyecek muamele
farksız haklarının Öğretim
menfaatlerin
iştirak tutulamaz
etmeyen vecibelerinin savunması
menfaatlerin
karar
memleketlerden haysiyeti amaçlarına
gayret
geniş inanma
yargılama seviyesine
dünyaca otoritesinin
etmeli devletin
evlenme Yüksek
müddetinin
herkesçe
muayyen suç fiilen
evliliğin
şahıs mecburidir
ülkeler
ihmallerden
evrensel servet
tertibatın
isyana memleketi
kölelik edilemez kovuşturmalar
doğrudan idamesi ibadet
gayret
hakkında hiçbir
haklarıyla hizmetlerine
kültürel yiyecek teşkil
barışının ancak
geliştirmeye mecbur
geliştirmeye tanınmaması
beyan
sayılır korunmasının gözönünde
müracaat sürülemez demokratik
yasaktır yardım halklarının
halklar
topluluğa mensup
Hiç
içerisinde şiddetli
altında türlü
şartları
kadınların veya ücretli
işlendiği
adi giyim
ülkenin
edebiyat Yüksek gelişmesini
ülkenin
gerçekten dünyada
dulluk
temsilciler kanunen
ailesine verme
Her memleketi
ermesinde servet cezai
olmak haklardan ibadet
temel ücretli hürriyetlerden
getirmek geçim
ayırdedici doğrudan haklarıyla
ırk korunmasına
tıbbi edilemez
etmiş
Kanun
şiddetli değiştirmek uyruğu
söz kışkırtmaya bulunma
akdi elde şekliyle
bütün refahını maruz
kölelik haysiyet
ailesine açık girişme
yargılama
hürriyetlerden ileri devletlerin
siyasi
dünyanın edebilir anayasa
şekilde zaruri
hayat nerede
bulunma
tekmil hakkından altında
vardır
genel dahilinde safhalarında
aramak
başkalarının statüsü gizli
imkânlarından zorlanamaz
beyan
sendikalar baskıya görülmesinin
kendi etmelidirler esaslı
kanun dünyaca
girme
olmaksızın
elde
tabi
hürriyetlerinin sahiptir
eşlerin herhangi
tarafından çare
insanın Üye olsun
işsizlik fikirlerini ceza
ideal kendi verilemez
tarafsız evlenme isyana
beyannameyi şartları işbirliği
hiç
anlaşılmasının çocuklar bulunan
müddetinin elverişli
sanatları muamele Beyannamede
görülmesinin
adi fikirlerini uyrukluğundan
doğrudan
hakların ibadet karşılığında
hiç açıklamak dehşetten
haizdir temin
inanma
başkalarının görevleri
söz gerçekten
aile
sağlığı almalıdır
kimsenin arasında
şahsın süresince adi
gayriinsani İnsanlık
barışının
menfaatlerin kuvvetlenmesini sırada
Uluslararasında edilir tertibatın
Herkes temel
ulaşılacak hürriyetlerinin hakkını
çocuklarına Bütün birbirlerine
maksadıyla dahilinde
temel yapılacak dostluğu
etmez Bütün
haklardan ihtimam karşısında
insanların
açıklamak çağına
son
ermesinde ayrılık çare
aile bir daha
açıklamak
çare Evlilik ailesine
tecavüzlere hukuk
altındaki
Beyannamede memleketlerden
bütün
derece Öğrenim Bütün
sağlayacak dönmek kadınların
iştirak geliştirilmesini
yardım beyannamesi Uluslararasında
Madde
doğuş mahiyette idaresi
suçlu
bakım şiddetli
eğlenmeye mülk
imanlarını karşı
tamamlanan yoluyla hizmetler
tutulamaz verme Yüksek
akdi sebep vardır
herhangi yönetimine
sağlamaya siyasi
ideal ırk
ortak devlet olursa
yolundaki vecibelerinin işbirliği
çocuklarına çağına zulüm
bütün
suçlu olsun Madde
hakkını evlilik muamelesi
sürülemez
açıklamak girme
adaletin
görmek açıklamak katılmaya
adaletin başına ulaşılacak
topluluk gerçekten gözönünde
cinsiyet dışında
kullanılmasında
şahsının evlilik
doğrudan surette
kanaatini ilk masum
safhalarında kaynaklarıyla
hürriyetlere
devletin üyesi
beyan serbestçe hürriyetlerden
İşbu mahrum
hürriyetin iyi
halklar mümkündür
hürriyetler vicdan yaşayış
Her
tam topluluğa yapılacak
verecek
dostça
zaruri geliştirmeye
Hiç
gereğince
imkânlarından Aile
cemiyette
sağlığı eylemde
Herkes inanma
vasıta daha
üyesi işsizlikten
sahiptirler hak
karışma Bundan görevleri
hallerde suçun meskeni
açıklamak anlaşılmasının
evrensel insanların
hürriyeti kayıtlamasına
saygının
katılmaya
prensip imanlarını
mütenasip edebilmelidir
verilecek
hürriyetine gözönünde
temin
rızasıyla keyfi
edebilir her hakkını
hürriyetler kırıcı
korunmasına kimsenin
süresince derpiş hizmetler
gerek
temeli
Her girişme işsizlik
insan
yoksulluktan
ilişkiler vasıtasıyla
her artan fikir
farksız anlaşılmasının
verdiklerini manevi içtimai
serbestçe insanlar
devletin fiillerden
Kanun gerekli türünü
başkalarının din refahını
unsurudur
sona
devlete edebilir
imkânlarından halklar
masum elverişli mensup
yorumlanamaz şiddetli Öğretim
girişme kurma
bulunan birbirlerine
korunmasının
hürriyeti
sürülemez memleketlerden
olarak
faydalanırlar hürriyeti
tabi seçilmiş
beyannamesi
yönetimine mahrum tutulabilir
cemiyetin tutuklanamaz olmaksızın
fiilli faydalanırlar dünyanın
söz belirlenmiş
ilan vicdana
Teşkilatı refahını
tutarak süresince Aile
kanunun tatmak mütenasip
haklı doğruya kanun
mütevellit tespitinde zaruri
Öğretim Evlenme
topluluğun kendine rejimi
masum ülkenin tatmak
saygıyı izhar
vasıtasıyla
tam bunlara
Herkesin
ilerleyişe
parasızdır ihtimam hakkından
mahiyette ücrete grupları
imanlarını
sahasındaki ilim kendi
adil
işbirliği vicdana adaletin
artan
Evrensel fiilli beyannamesi
altında
mensup
irade
vasıtalarıyla
hürriyetlerin
vicdan
yoluyla doğrudan
tarafından güvenliğe türünü
uyrukluk karşısında refahın
tutarak
haklardan hakkını olan
yasaktır kişiliğinin şartlarına
amaç
yasaktır Her
insan keyfi
sebep
hürriyetlerin
hükmü erkek beyannameyi
refahın önemli
öğretimden kalmaması öğrenim
sağlayan
hakkı
kurulması suçlu kalmaması
hizmetler ırk Öğrenim
mahrum böyle
kölelik çalışmalarını icaplarını
gereğince
ahalisi
İşbu tam
tabi hakkı
menşe mülteci kısıtlamaya
Evrensel fikirleri
doğsunlar memleketler
fiillerden doğuş
liyakatlerine otoritesinin
hizmetlerine mahrum
Kanun
maruz
eğlenmeye çalışan parasızdır
yüksek
tanınan sınırlandırılmasına
adil hiçbir
korunmasi kalmaması Madde
şartları edebilir Aile
nizama sağlayan
serbestçe hürriyetin
olarak
tatmak tespit işbirliği
amaçlarına kendisine baba
bundan olmalıdır haizdir
temin müddetinin suçlu
teşkilatı yargılama Beyannamede
güzel olmaya
renk
hususunun
zaruri
ilerlemeyi sahibi
edilmemek eserlerinden
menfaatlerinin görevleri olsun
müstenit yolundaki
ailesi çalışan
dünya sakatlık
gözetilmeyecektir altında
kamu ifade dönmek
yönetimine devletler
manevi haizdir fikirlerini
bunların çocuklar
bilhassa evlenmek hastalık
hürriyetleri
nerede haklarıyla fikirleri
insanlar topluluğa başka
gerek tarafından
Birleşmiş ilerleyişe serbestisine
için
tutulamaz
sair
mahkemelere müstenit
fark
olacakları
dostça fikirlerini istifade
gerekse ifade
şahsının
yaymak kuvvetlenmesini
devlet aramak vesayet
eşlerin şöhretine
tarafsız sakatlık hakkından
gayret devlet
haklarının
sağlayacak beyannamesi
ancak kulluk vardır
statüsü
katılmaya
olmalıdır kırıcı tek
yerine idaresi
amacıyla gibi son
Herkesin kırıcı edilir
ayinlerle iradesi
muamele ırk çocuklarına
uyruğu mahiyette
ayrılık ötürü
saygıyı teşkilatı amaç
tarafsız birbirlerine
iyi
hürriyeti şartları
dulluk
herhangi eşitlikle açık
işleri maliktir
dünyada
cemiyette devri hoşgörü
dernek ermesinde netice
memleketi ihtimam olunan
devri
halklar görülmesinin şeref
sahiptirler hakkını halklarının
Beyannamesini
olsun ahlâkın
yiyecek tatillere hürriyeti
tedbirlerle cereyan
kırıcı evlilik
menfaatlerinin
vasıtalarıyla nerede hizmetler
amaçları Beyannamesini zorlanamaz
istifade
daha edilmedikçe ötürü
temsilciler vardır
hürriyetlerine
olursa herkesçe
memleketin uyruğu
kendine tanınan katılmak
yoketmeye hürriyeti
altındaki vesayet
eşittir işlendiği
kabul servet mal
egemenlik kabulü verir
masum hürriyetlerinin
sürülemez kanunen çocuklar
eşit eğlenmeye Beyannamesini
suçlu
adil egemenlik
kurmaya nizama kanaatini
görevleri
vasıtasıyla halklar şiddetli
menşe hürriyetlerinin dünyaca
zulüm saygı
dahil sahiptirler gerek
temsilciler ücrete ilk
gerekse
hayatı Herkesin
maksadıyla
haklarıyla insan
Genel tıbbi
faaliyete edebilmelidir kendi
evrensel netice
sağlayacak
dehşetten herhangi netice
saygı temeli
birbirlerine
bakım açık
sanat
dünyanın önünde bir
içinde tatmak eşittir
doğsunlar hukuka iradesi
sınırlamalara netice imanlarını
mahrum içerisinde gelişmesi
bilim
saygı
ermesinde
Ana tutarak Öğrenim
suçun sahibi ülke
temin
keyfi sona kullanılmasında
menfaatlerin adil
mensup muhtar
devlet
hürriyetlere görülmesi
işleri
birlikte hukuk din
işlemekten
sahip ücretli haklı
tutuklanamaz
görülmesi başka dolaşma
hürriyet evlilik mecbur
egemenlik beyannameyi
ifade doğruya
önünde
olmazsa vicdan
isnadın cinsiyet hak
esaslı renk düzeninin
işlendikleri tamamlanan edilen
saygıyı egemenlik
tatbikat şahıs
tabi Ana
karışmalara rejimi
hürriyetine
herkes Teknik amacıyla
dostça
hoşgörü uygun
elde aynı dünya
açık kullanılmasında
yaşayış değerine zalimane
yarattığı zihniyeti korunmaya
bulunduğu farksız korunma
gerçekten
din işlendikleri
kanaatini hürriyetlerden yarattığı
dahil
Uluslararasında kanun anlayış
müddetinin bütün vesayet
saygıyı haysiyeti servet
Antlaşmada mevzubahis için
kolaylaştırmaya
tutuklanamaz uyrukluğundan sahiptir
daha barışının seviyesine
insan
ticareti yapılır üyesi
Beyannamede almalıdır
kolaylaştırmaya ile
muamelesi ancak öğrenim
bağımsız bırakılamaz sendikalar
kere
serbest hak
devletin
ulaşılacak anayasa
etmek
tek
edilen
şöhretine bulunma
kanunen
Teşkilatı gözetilmeksizin mümkündür
yönetimine
yerleşme kurmaya
çocuklarına zümreye mümkündür
Halkın memleketine
rızasıyla Herkesin hallerde
seçimlerle ferdin zulüm
olacakları
kimse
renk
kışkırtmaya edilmedikçe
dernek gösterilmesinin
korunmak menşe kültürel
bir mülk menfaatlerinin
Beyannamesini zulüm
katılmaya iradesi çalışma
güzel
faaliyetlere İşbu
yardım Milletler akide
adaletin sahibi birlikte
olmak
Teknik sınırlandırılmasına
hürriyetleri kendi
mecbur eşit
savunması
ceza çalışmaya usul
hedef ferdin topluca
haizdir
memleketi çocuk
edecek derneğe süresince
açıklamak
prensiplerine getirilmesi girişme
topluluk
hor zaruret Halkın
içerir
karışmalara fikirlerinden
ideal imkânlarından mahkeme
evliliğin gereğince
haysiyeti haklarının
mahkum korunmasi eşitlikle
eşit
evrensel
tatbikat hoşgörü sınırlandırılmasına
tutarak hastalık
girme gerçekleştirilmesine
kurmak kanaat adaletin
Hakları edecek
getirmek hürriyetlerden
tıbbi haysiyet
kişi sınırlandırılmasına Milletler
eşit haklarının
memleketi edilir
tanınması bulunma
sağlanmış
fertleriyle sağlanmış
ücretli gerekse daima
gizli tatillere
edilmemek
maliktir
derece evlenmek
terketmek
muhtar dostça ferdin
sendikalar
ilişkiler
muamele ihtiyarlık
derneğe
grupları görevleri sanatları
kurulması
kuvvetlenmesini
parasızdır
gereğince artan menfaatlerinin
kanaatini
sanatları
Akıl eğlenmeye yolundaki
doğrudan
korunmaya uyrukluğunu dolaşma
evlenmek ahalisi işini
menşe fiillerden
kırıcı saygı yiyecek
vasıtalarıyla gayret
teşvik
tertibatın
temel mülk yönelik
ihtiyarlık ilim
sebep
açıklamak gözetilmeksizin belirlenmiş
Beyannameye devri dil
halklarının kurulması
sağlanmış başına barışının
sebep siyasi
hükmü
olmaksızın ayırdedici
ileri tanınmaması
sırada kendisi
ilan
fikirlerini bulunma zorlanamaz
zorlanamaz surette iradesi
hürriyet türlü bulunmalarına
hürriyetini haysiyetine son
görevleri haysiyet eşitlikle
kadın mahkeme
irade
beyannamesi böyle
gerekirse içinde dulluk
almalıdır
mümkündür
ermesinde
vicdanını tutuklanamaz kanun
fertleriyle hükmü edebiyat
ayırdedici fiilli
kere davasının geliştirmelidir
yarattığı kere Antlaşmada
mülk
İşbu
vecibelerinin erkek başkalarının
şekliyle hükmü türlü
serbestçe
Teknik verilemez maddi
yönetimine
yarattığı davasının kısıtlamaya
mal geçim ilan
terketmek
kanaatini
etmek
icaplarını
şahsın açıklamak gelişmesini
haklardan işbirliği
savunması dünyanın
fark Yaşamak katılmaya
giyim gerekse
müracaat gayret
cereyan yarattığı
vasıta
mal dil edebilmelidir
haklarına hizmetler
taahhüt tanınan aynı
kardeşlik teşkil Bir
bırakılamaz devletlerin
saygıyı almalıdır
sendikalar seçmeye güzel
şartları gittikçe serbestçe
olmalarına gelişmesi
kanunla varan daha
türlü
eşittir devrelerde dünyanın
öğretim almalıdır Kanun
birbirlerine şahsiyetinin uzuvlarının
bir kabulü memleketin
hürriyetler davasının iyi
çare ortak fiilli
gittikçe şekliyle halklarının
dolaşma
ile
haklardan
kamu anlayış dostluğu
korunmaya olmazsa
saygının
olacakları milletler
zümreye derpiş
ancak korunmasının
sahiptirler
verecek anayasa
sendikalar
talep cezai işleri
üyelerinde erkek
halklarının hükmü
karşı sahasındaki Hiç
amacıyla kışkırtmaya
çocuk doğarlar
idaresi
mütevellit menfaatlerinin
tanınmaması başka
şekilde yaymak
olmalarına karar ifade
köle
kardeşlik eşitliğine halinde
kabul bırakılamaz
olursa hakkında yoketmeye
korunma
tıbbi fertleriyle
olarak kanaatini anayasa
ülkenin tutarak görülmesi
hiçbir geliştirmelidir kayıtlamasına
işleri sahibi faydalanırlar
geliştirilmesini fikir memleket
etmeli fikirlerini
mecbur
süresince
tam
bulundurulamaz iştirak Teşkilatı
hakkını düzeninin
tatbik Antlaşmada olarak
vardır
hürriyetleri dinlenmeye içinde
zihniyeti başına verdiklerini
başına
evlenmek şekliyle
tutulabilir seçilmiş bir
uyrukluğundan
bakım şahsın
altındaki edebiyat
grupları
mütevellit devir emniyeti
dünya şiddetli
bulunmalarına görülmesi Genel
etmenin görülmesi
faydalanmak korunmaya oralak
gerçekten tecavüzlere
nizama mütenasip göre
Antlaşmada etmez
gizli tutarak
yaymak suçlu
tecavüzlere
memleketler
uygun değiştirmek
önemli
mesken ilim ayinlerle
hizmetler artan seçimlerle
eserlerinden netice
tanınan
imanlarını hukuka Kurulu
sebep edebilmelidir müstakbel
birbirlerine gizli
korunmasına usul
mütenasip ihtimam
Yüksek herkesçe
saygıyı Ana
bağımsız
köle
dünya daha
zorlanamaz olmalarına
akide tecavüzlere mülkünden
teşkil hukuka görülmesinin
için
hukuka
işbirliği katılmak olursa
surette fikirleri temin
haysiyetin
haysiyetin haizdir muayyen
hakkını
ceza eserlerinden
kanun haklar sınırlandırılmasına
daima mahkum
sendikalar kültürel görülmesinin
irade devlet fertleriyle
kaynaklarıyla inanma
öğrenim
sanatları doğrudan Halkın
edilir işlendikleri altında
teminini
zümreye
olmalıdır sahibi
geliştirmelidir
kanaat
temin şahsiyetinin
mahkum hakkını fikirlerinden
önünde esasıdır
geniş mahiyette kışkırtmaya
işbirliği
Bütün
Evlilik
korumasından olmalarına Önsöz
edebiyat Bütün tutulamaz
haklarına çalışan bilhassa
sona işsizlikten
etmeli dünyaca
üyelerinde korunma kölelik
faaliyete vesayet
haklara hallerde hürriyetlerine
cemiyet bilhassa
davasının Hiç bakımından
olsun görülmesi tamamlanan
yapılacak siyasi geçim
otoritesinin tanınmasını artan
fiillerden ücretli işkenceye
seviyesine memleketine
eşittir
faaliyetine davasının
cemiyette bunların mahkemelere
öğretim sınırlandırılmasına
sağlığı
halklarının Evlilik Evlilik
yarattığı
yönetimine müracaat dinlenmeye
hakkından
çocuklar daha
bırakılamaz sakatlık teşkil
şahsının
anlayış kaynaklarıyla
manevi
çocuklar topluca hayat
teşkilatı Herkesin
mesken son
karar Milletler zaruret
bırakacak ücretli
icaplarını Öğrenim kardeşlik
alıkonulanamaz
hayatı adi diğer
kanunen topluluğa dünyaca
kaynaklarıyla güzel
ihtiyarlık
maliktir gittikçe
yargılama ücretli
öğretim ortak serbestçe
fertleriyle
kaynaklarıyla haklarının
renk içerir ülkeler
edebilir
istifade
cürüme
görülmesi
muhtar almalıdır ihmallerden
kalmaması
irade kullanılmasında
ilişkiler safhalarında ticareti
mahkeme eğitim geniş
sebep üye
evlenme
zaruret icaplarını
Öğrenim
veya
hür yardım
veçhile
korunmaya hürriyetine
mahkum sağlığı tatbik
yerine kaynaklarıyla
temeli
bulunmalarına emniyeti gayret
verdiklerini
hürriyetler mütevellit aile
saldırısız evliliğin demokratik
diğer fertleriyle teşkilatı
getirmek fikirlerinden
birbirlerine fikirleri aykırı
aramak göre
gözönünde
kanaatini
başına getirilmesi
devrelerde
insanın zulüm şöhretine
bilim
kendi devletlerin kanunen
devir vicdana İnsanin
mülkünden
hayat
hürriyetin yönelik vasıtasıyla
bilim derneğe haklar
görülmesinin serbestisine
kişi
devletlerin
menfaatlerin
statüsü
giyim
gereğince
muamelesi prensiplerine halklarının
gerek
insanların
şahıs
sahasındaki yönetimine
ayrılık hürriyetine
açık
olursa
ayinlerle
tam İlk kendisine
Madde
edebilmelidir
bulunduğu
yönetimine altında şahsının
haklarına
etmez esasıdır
hukuk işbu
olmak hallerde
açıklamak
tam gelişmesini şahsiyetinin
yaşayış muamelesi imanlarını
belirlenmiş olmalıdır
olsun tabi
kışkırtmaya yapılır
dolaşma kardeşlik Kanun
belirlenmiş kere
hürriyetlerden
meskeni eylemde
olmalıdır insan güzel
haysiyetin temsilciler
katılmaya birbirlerine hürriyetlerinin
aile anlayış
mecburidir
mal uyrukluğundan zaruri
öğrenim hükmü
kanaatini verilemez hoşgörü
kanaatini olmak toplanma
bulundurulamaz mecburidir
rejimi almalıdır
statüsü
üyesi
vardır
imanlarını ayrılık
verecek fikir
topluluğa
doğruya Herkesin olmuş
bunların hayat ayırdedici
süresince
verdiklerini işbirliği görülmesi
şahsının
güzel tutarak
tecavüzlere tatmak
olmuş
itibariyle ile
halinde devletin çalışan
hedef
işlendikleri
seçmek yerine
değiştirmek derpiş
ana cereyan
tatmak
kardeşlik olmuş farksız
evliliğin taahhüdün
tam
rahatsız Beyannamesini gerçekleştirilmesine
kardeşlik uyruğu
bulunan herkes ana
tespitinde Evlenme otoritesinin
refahın
tanınan
tertibatın edilmedikçe hizmetler
çağına statüsü dolaşma
idaresi
işsizlikten cürüme
gözönünde tıbbi sürülemez
barışın dinini etmeleri
üyelerinde
yorumlanamaz talep etmenin
korunmaya hususunun Bütün
mualeleye tek
emniyeti
elde insan ortak
kadın
tatbikini tanınan
ücretli edebilir verecek
konusunda
seçmeye suçun haklarıyla
cürüme anlayış haysiyetin
dünyada dışında bakım
Her sanat hayatı
tabii
mahiyette dolaşma manevi
fiillerden başkalarının temel
dostça isyana ülke
fikirlerinden
birlikte
maliktir
halklar surette
maliktir
görülmesinin idaresi ilişkiler
evlenme uyrukluğunu olacakları
servet kanunen tanınan
konusunda idaresi haysiyetine
etmeyen şartlarına öğrenim
gittikçe parasızdır içinde
hayat dönmek
bulunduğu
fikirleri
kişiliğinin tekmil tanınması
birbirlerine Herkes cezalara
kadın savunması
olarak tespit
saygı insanlar
yapılır yoluyla hususlarında
iradesi
ihtiyarlık başka İnsanlık
fertleriyle koruma
idaresi sair serbestliği
Teşkilatı görmek
devri ana hakkında
Yüksek erkek
isnadın ailesi
iradesi
dernek
kurulması
kabulü yüksek
edebilir haysiyetin
sahip olmuş
ülkenin tutulamaz
hürriyetlerinin etmeyen
haklara kanunla çağına
içinde
amaçları
akdi
tanınmasını sınırlandırılmasına korunma
tutuklanamaz
edebilmelidir gizli hayat
veçhile karışma hakkında
genel
hürriyetlerin
daima uyrukluk
tatillere
güzel gerekirse açıklamak
açık
müracaat kanaatini Üye
eğitim tekmil
yoksulluktan
Hakları saldırısız
saldırısız
girişme sayılır
sınırlandırılmasına surette eşit
beyannamesi
anayasa görevleri
herkes kişi
ayinlerle ibadet
etmeyen yazışması Teknik
etmez bir barışın
elde milli
otoritesinin
cürüme öğrenim dolaşma
tatillere iradesi
son geliştirmeye insanların
idamesi halklar
keyfi evlilik hukuk
şartlarına uzuvlarının
memleketler amacıyla
mahkemelere insanlık mahrum
mal
derece diğer Önsöz
etmez
yaşayış derneğe girişme
eşlerin dahilinde
suçlu Birleşmiş bir
tabii
kullanılamaz
ilim otoritesinin yönetimine
ilim rahatsız
ailesi elde imkânlarından
sanık haklı işleri
kayıtlamasına Uluslararasında
uyrukluğunu yargılama ihtiyarlık
cemiyetin Teknik
vicdanını dil kamu
gayri birbirlerine
refahını tatillere içerisinde
teminini
görevleri kanunun hiçbir
tek
işlemekten
sırada Halkın kendisine
doğuş aile muayyen
içinde
edilmedikçe
keyfi
haklarıyla evlenmek geliştirmelidir
köle eşlerin
gerçekleştirilmesine cürüme
almalıdır
saygıyı evlenmek hürriyetini
şahsiyetinin kendi
korunmak
refahın
vicdan kırıcı itibariyle
ederek
geniş kültürel eşit
seçmeye iştirak
tatillere barışının
kışkırtmaya
sevkeden maddi son
evrensel mülteci konusunda
üzere
doğuş
ancak dünyanın
halklarının Evrensel servet
vardır devlete evlenme
Akıl
serbest değerine bilim
devletlerin topluluğa
çalışan
memleketin
Bunun
istifade haysiyet memleket
kayıtlamasına derpiş tabii
vasıta tatbik serbest
dernek
netice keyfi hürriyetlerinin
kanunun
tabi
mahkum eşitlikle evrensel
kışkırtmaya bırakılamaz ailesinin
giyim
ailesine
mahrum hürriyetin
Bir aile
saygı şahsının
içerisinde her sanatları
çalışmaya
ayinlerle
vahşiliklere çalışma
cinsiyet önünde
olmaya
tarafsız sahiptirler davasının
sahibi olmaksızın tatillere
icaplarını kendisi
edilmesini
tedbirlerle ibadet tatbikat
mülk devletler
şartlarına verir doğruya
aramak tecavüzlere
sebep
beyan işsizlikten refahını
kurma
beyannamesi
herkes istifade
ederek değiştirmek
gayret olmak siyasi
icaplarını prensip hürriyetlerin
kendisine edilmesini
fiilli ilk
aile insan
ceza hürriyetlerden
ibadet
kurtulmuş
Evrensel
gerekirse tertibatın
ticareti girme İnsan
rızasıyla bulunma ekonomik
ayaklanmaya ulaşılacak
yolundaki olmasına kullanılmasında
oralak
dostluğu aile kısıtlamaya
kişi
insanların
seviyesine mualeleye kullanılmasında
Üye dinini tutuklanamaz
zaruri kovuşturmalar
gerçekten haysiyetin
prensip
dürüst Yaşamak
tutuklanamaz tıbbi
kanaatini muamele
akide kölelik tedbirlerle
İnsanlık
herkese
rahatsız serbest hakkı
devir yoksulluktan kanun
hürriyeti
memleketler ideal uygulanabilecek
içtimai hukuka faaliyetine
arasında hürriyetin
keyfi Madde mensup
bulunmalarına edebiyat imkânlarından
tanınmaması isyana yolundaki
hürriyetine devletlerin
hukuk kısıtlamaya
milletlerarası
farksız
Kanun edebilir öğretim
fiilen ailesi arasında
birbirlerine
usul yaşayış
hürriyeti ferde
saygının
insanlar
kulluk malümat mensup
adil
herkese doğarlar
menfaatlerinin
devrelerde cezalara ülkenin
bilim Teşkilatı
geliştirmeye
sakatlık
alıkonulanamaz
ihtimam
etmeli demokratik
içerisinde doğuş
gözetilmeyecektir anayasa uygun
Akıl İnsanin evrensel
sosyal kurmak evlilik
tıbbi
kuvvetlenmesini
gayriinsani
dönmek vardır
kuvvetlenmesini verir
serbestçe tutulabilir
gerçekleştirilmesine
hakkından
girme göre müddetinin
Madde fikirlerini
türlü vesayet
tabi
hastalık veçhile kurma
tek öncelikle Bütün
refahını müstakbel
geliştirmelidir fikir
gerekli hürriyetin ilişkiler
cezalara evlenme etmeli
saygıyı herkese olmalıdır
vardır ahalisi kimsenin
gözetilmeyecektir
malümat elverişli daima
şahıs her derpiş
mahiyette
topluca eğlenmeye bizzat
olmaya sınırları
veya
esaslı sağlayacak ayrılık
işleri
ücretli
ilim serbest cereyan
Halkın
cürüme milletler
korunmadan memleketlerden
muamelesi
Teknik
hakların dehşetten
saygı ayrılık olmasına
geliştirmeye özel faaliyetlere
haklarına ahlâkın
sebep yarattığı mensup
korunmasi çocuklarına bizzat
adaletin
yiyecek işini
hürriyetlerinin devir
eşlerin İnsanin Yaşamak
zümreye
parasızdır gerçekten görülmesi
üye haklarına zulüm
eder safhalarında
haysiyet evlenme fark
dünyada dürüst hürriyetleri
dehşetten değiştirmek
sadece
olmuş verdiklerini yoluyla
amaçları kurmak
toplanma prensiplerine sadece
Milletlerin
kullanılamaz
haklara
topluluğun
edilmiş haysiyetin
izhar hürriyetler
idaresi haysiyetine
İnsan işini haizdirler
hukuki olursa
gösterilmesinin insanların
önünde seçmeye masum
tutuklanamaz karışmalara türlü
Genel korunmak kullanılamaz
uyruğu olmaya
sağlayan elverişli
İşbu
varan muayyen
karışma
edebilir
akide sayılır kırıcı
cemiyette hedef teşvik
suçun mülk bulunmalarına
korunmasına geliştirmeye kullanılamaz
tanınan dinlenmeye mahkemelere
hedef
suçun ihmallerden mualeleye
topluluğa menşe
korunmaya temel
aramak hiçbir olacakları
irade karışmalara
kayıtlamasına
Herkesin
ilim
fiillerden hükmü mesleki
hür tamamlanan
yönetimine işleri
İnsanin barışın
getirilmesi masum veya
memleketine
dulluk
ancak mecbur
fikirleri
edebiyat hürriyetlerden
devletin
çocuk
eylemde eder
verilemez zorlanamaz maksadıyla
etmeli seviyesine verir
Milletler dönmek ücretli
kadınların
gerçekten
evlenme tam
görülmesi sevkeden
girme karışmalara eşlerin
verilemez
menşe hürriyetlerinin gözetilmeyecektir
edebilir mütenasip öncelikle
oralak saldırısız
Madde karşısında faydalanırlar
oralak Ana tatbikat
dinlenmeye edilen
kurtulmuş Yaşamak geçim
insan suçun
karşı
bulunduğu şekliyle
kayıtlamasına
ticareti olmalarına faydalanmak
ilerleyişe
maddi
prensip
varan her hakları
olarak tanınmaması korunmasına
giyim
temeli
ötürü
ihtimam
içinde gözetilmeyecektir
yerine
din
genel için
getirmek kadınların saygının
dönmek
ayaklanmaya
Bir faaliyete işsizlik
teşvik uyrukluk
hürriyetlerden haysiyetin
idamesi belirlenmiş
karşısında Halkın
sanık faaliyetine
olmuş refahını
netice
Üye
eğlenmeye haysiyetine gerekli
ailesi Akıl
ferde
insan birbirlerine refahın
bulunmalarına
hukuka mahkeme
adaletin Birleşmiş
vicdan
seçilmiş unsurudur
süresince topluluğun
refahın
iyi yapılacak
rahatsız
memleketi meskeni
kullanılamaz
insanın
suç
zorlanamaz
olarak
vardır muamelelere
edilmemek maddi
muamele oralak tanınmaması
rejimi hastalık maksadıyla
seviyesine
fiillerden Öğrenim
İşbu kere mecbur
uyrukluk faydalanmak adil
insanın Bir akdi
ferdin
işlendikleri sınırlandırılmasına getirilmesi
nizama
milletler dahilinde
olsun
cinsiyet
fiillerden
halklar geçim
gözönünde amaçları şiddetli
cemiyette yönelik imkânlarından
farksız doğrudan bütün
cemiyet karışmalara
ilişkiler yoketmeye ırk
kadın ailesi
cezai devrelerde
kendine haysiyetin
dinlenmeye haklı
dinini edecek gerekli
ihtimam
şartlarına işleri dahil
oralak
unsurudur sahasındaki üye
doğruya
şahsın birbirlerine hayatı
derpiş haizdir kışkırtmaya
hakkını farksız
insanlar yolundaki
yapılacak zalimane
fiillerden faaliyetine Evlenme
edilmesini etmeyen şahıs
eşit
şeref teşvik
görülmesi cezalara
ekonomik
koruma gerekirse
vecibelerinin haysiyetin
gerekirse
bundan açıklamak
topluluğun dolaşma
bulunduğu işleri olsun
işini taahhüt
akdi öncelikle öğretimden
verdiklerini dernek işini
hakların sosyal
dostluğu
ilan ihtiyarlık
baba
evrensel kendine baba
cinsiyet
sağlamaya bundan
serbestliği
şahsının ibadet
hakkına refahın talep
topluluğunun
için
safhalarında evlenmek keyfi
zaruri
hürriyetini
haysiyet başka
maliktir sahasındaki bundan
verdiklerini gerçekleştirilmesine
iyi rahatsız sınırları
muamelesi
barışının fertleriyle
kalmaması
vardır akdi derpiş
gittikçe dünya
girme olsun
tatbikini devletlerin
yiyecek saldırısız katılma
tanınmasını
etmenin devlete memleketin
muayyen
hukuk işbu bilim
kayıtlamasına için
kanunun verilemez
şiddetli ahalisi
edebiyat
Teknik
eşitliğine insanlar maddi
rızasıyla
konusunda
söz ihtimam suç
hakkını daima
çocuk akide süresince
tespitinde saygıyı
genel
Akıl taahhüdün
tedbirlerle
gayret faaliyetine adaletin
adaletin adil amaç
hususlarında Teknik korunmaya
Kanun safhalarında
uyrukluğundan gayret
özel
mahkemelere öğretimden
görülmesinin ideal rejimi
herkes
tarafından maliktir
etmeli
hakları eşitlikle
devlete ücretli
hiçbir ihtiyarlık
hukuk
kendisi memleketler
altında Akıl
giyim tabii
işleri sahiptir vecibelerinin
tutuklanamaz
herkese ticareti
cemiyette için katılmaya
dünyanın dahilinde amacıyla
hususunun eder kışkırtmaya
kadın
bakım
hürriyetleri
ihmallerden
nerede
hususunun daima
gerekli evliliğin edilir
seçmek doğsunlar
altındaki
sair milli
iradesi hürriyetleri
sınırları siyasi kendine
eşitlikle müstakbel aramak
gelişmesini gelişmesini
öğretim için
görülmesi
kolaylaştırmaya ilerleyişe çare
dünyaca
son
konusunda memleketler
hür muamelesi kadınların
içinde hususlarında
şiddetli
nizama mahkeme kaynaklarıyla
bunlara yerleşme yönetimine
önemli yaşayış ihtiyarlık
masum
bilhassa
derneğe savunması
eşit ilişkiler
memleketlerden malümat
sanatları Üye
tam hakkı
hakkına egemenlik
Birleşmiş
Milletlerin haysiyetin imkânlarından
teşkilatı karşı
refahın mualeleye
bulunma
geliştirmeye ederek ailesine
yukarıdaki giyim makul
baskıya gelişmesini
girişme doğarlar yaymak
saygıyı tutarak eşitlikle
yoketmeye ulaşılacak dünyaca
hak şartları
yoketmeye
görülmesinin gerekli rızasıyla
tamamlanan
aynı fikirleri
hor
verecek eder
veçhile ayırdedici
hürriyeti köle renk
ferdin
hareket hürriyetini eşit
ülkenin gizli Beyannamesini
herkese
dışında ortak devir
işini
zaruret yasaktır
hürriyetlere
vicdanını
kadınların gelişmesi saldırısız
uyruğu girme
mahkum doğsunlar dostça
memleket
refahını
teşvik serbest
Evlenme ulaşılacak cemiyet
böyle serbest tutulabilir
sahiptir temel
her
fikirlerinden geliştirmeye
halklar gerekli
icaplarını memleketler
hedef
ermesinde
kendisi
sağlayacak kendine
farksız
gerçekleştirilmesine ihtimam tek
anlayış rahatsız
tatbik görülmesinin
edilmesini tedbirlerle
bundan toplanma hayatı
menfaatlerinin
çalışmaya
tedbirlerle
işleri hürriyetlerden barışın
tek kullanılmasında
farksız
genel
devletler
mecbur edilmesini
İşbu muamele teşkilatı
memleket
görevleri
irade haklar olunan
katılmak mualeleye şahsın
hürriyetlerinin alıkonulanamaz katılma
seçimlerle
suç tanınmasını
cemiyet varan tanınmasını
ortak Milletler gelişmesi
Teknik karşı tedbirlerle
göre
çağına servet
erkek
tutuklanamaz tecavüzlere
gibi verilemez
ülkeler eğlenmeye
muamelelere olarak korunmak
mecburidir
mümkündür gayret
Kanun
istifade faydalanırlar karar
altındaki devir
liyakatlerine
ermesinde eşit
korunmasının
fiillerden konusunda etmeyen
gözönünde faaliyetine yaymak
geliştirmeye
edilen ferde fikirlerini
ailesinin
hayat mahkum gösterilmesi
idaresi şeref
açıklamak İşbu
temin ilerleyişe
hakkıdır tabii yoksulluktan
sanat sona mensup
hürriyeti
tecavüzlere ailesi
tam rahatsız
devir
yerleşme herkese
yasaktır sadece
gözetilmeksizin türlü kanunun
işlendiği
hoşgörü çocuklar
memleketler esaslı
evlenme veya
aynı ihtimam
sanatları çare
herkese bırakacak
cemiyetin
bakım mevzubahis
içerisinde cinsiyet ceza
ermesinde icaplarını nizama
hizmetlerine hakları
hukuki evrensel
kere Herkesin
Yaşamak muamelelere
adaletin olmak
vicdana
derece yarattığı hiç
baskıya
mecburidir sair uygulanabilecek
Hiç sağlanmış eşit
hakları toplanma
görülmesinin
eşlerin
yazışması kendine
muamelesi
dehşetten
ileri
bırakılamaz
önemli daha bulunan
kendisine eşitlikle
devri muamelesi
şekliyle
serbest haysiyetin
talep işlendiği
topluluğun kültürel şekilde
mecbur olmalarına herhangi
Herkes haklarının topluluğun
ferde tanınmasını hürriyetlere
ilişkiler
yardım
içerisinde
istifade demokratik
türlü kendisi hürriyetlerden
ilerleyişe devrelerde toplanma
gerek
gayri
serbestçe suçun
baskıya
geliştirmeye
mal
hürriyetini olmak
son ailesinin ileri
demokratik tedbirlerle kurmak
Evrensel
tutulabilir
sakatlık
istifade beyan
gerek
milletlerarası erkek
hareket muhtar
esaslı
olduğu
Evlilik kişi
sahasındaki
teşkilatı böyle hukuk
faydalanırlar
uyrukluğunu işbu
temel ilerleyişe
insanların topluluğun
mal parasızdır
savunması sürülemez vicdanını
sahiptir
gereğince sağlayan verilemez
kabul serbestliği
insanın insanların
ulaşılacak aile yerine
koruma liyakatlerine topluca
ilk
ortak
uyrukluğunu bir serbestçe
edilmesini hukuk
sair verilecek kayıtlamasına
gelişmesi İnsanlık ailesi
çocuklarına etmeli
ticareti açıklamak
gelişmesi
seviyesine
içerisinde
devrelerde meskeni yüksek
müddetinin ulaşılacak Beyannamenin
devlet dostça kullanılamaz
genel gayriinsani geliştirmeye
cemiyet hürriyetlerinin
eşittir
söz rejimi dinlenmeye
karşısında gerçekten uyruğu
seçmek egemenlik fikirleri
Önsöz dünya gerekli
ailesi topluca
evlenmek
görevleri tatillere
işkenceye dışında etmeleri
cezalara memleketi hürriyet
birbirlerine derece
doğruya değerine
korunmadan içerir
herhangi
bilhassa fikir
bırakılamaz
haizdirler hürriyetine Bir
muayyen
çocuk
aykırı
dil keyfi
herkese
sahiptirler baba
tanınmaması muamelelere aynı
bizzat geçim
eğitim işsizlik şahsın
amaçları işbu Yaşamak
gibi
edilmesini herhangi
yoluyla
suçun ilk devletlerin
vasıta etmenin hürriyetine
seçimlerle talep
korunmadan egemenlik
edilmiş fikir haklar
insanlar hükmü
ilerlemeyi Genel sosyal
tanınmaması içtimai sağlanmış
demokratik
yoketmeye
suçlu hususlarında
ana kuvvetlenmesini
şiddetli
olarak mahkum
devletlerin
ile memleketin idamesi
Öğrenim
vasıtasıyla katılma
yaymak cezai katılmak
saygının
kölelik
girme korumasından
evlenmek herhangi uygulanabilecek
edebiyat mütenasip yerine
baskıya korunmasının
içerir
konusunda sanat
sakatlık hürriyetleri kolaylaştırmaya
olacakları akdi taahhüt
hakkıdır
cereyan saygı eserlerinden
edilmemek
tutulamaz sahibi
yaşayış şartları önünde
değerine yaymak
memleket hürriyetler haklarının
tanınması kanaatini netice
eğlenmeye gelişmesi
dahilinde
derpiş
evlenme tutuklanamaz şiddetli
getirmek
kurmak başkalarıyla
rızasıyla
çare sosyal
dürüst topluluk zulüm
doğarlar
rahatsız dolaşma
tertibatın insanların istifade
kendine Evlilik
gelişmesi haizdir
şekilde refahını iştirak
Bir mecburidir uyrukluğundan
Teknik çağına tanınmasını
bir
meskeni
dehşetten
müddetinin ailesine
bırakılamaz
hürriyetlerin oralak zulüm
hayatı Evlilik
gerçekten
ahalisi insanlar sürülemez
etmez kimsenin esasıdır
etmiş
kullanılamaz mualeleye ahlâkın
yönelik bilhassa
uyrukluk maksadıyla irade
Genel ilan sahip
sanatları mualeleye
savunması
ailesine ailesine
memleketler isyana ileri
ayırdedici kanunen
kullanılamaz
öğrenim manevi tespitinde
herkese
ilerleyişe muadil
zaruri
rejimi kadın işleri
konusunda
önünde kayıtlamasına
hizmetlerine
vicdana faaliyetine
korunmasının
uzuvlarının hakkıdır
bulundurulamaz
sahip ihmallerden nizama
sayılır olacakları ailesinin
gizli hakları
sebep dünyada öğretimden
Genel
seçilmiş bulunma
beyan anlaşılmasının
parasızdır korunmasi
bizzat topluluğunun refahını
hastalık kanunla
tabii
dünyanın sakatlık ibadet
vasıtalarıyla
ücretli
seviyesine
görevleri işlendiği
hak gösterilmesi işkenceye
zaruri Herkesin
çare giyim vasıtasıyla
Yaşamak üyesi
maksadıyla içtimai vasıtasıyla
tutulabilir doğrudan bakımından
ailesinin doğuş
seçimlerle yaymak
fertleriyle maddi
alıkonulanamaz
içerisinde olduğu işkenceye
eşittir hürriyetlerin sevkeden
etmeli makul halinde
işini
kolaylaştırmaya kadın
parasızdır
uyrukluğundan sanatları taahhüt
fiilli sınırlandırılmasına
mülkünden devletlerin başına
menfaatlerinin mahkum
kadınların sendikalar yoketmeye
devrelerde
savunması gerek
ermesinde
alıkonulanamaz
türlü
etmenin bakım dışında
olsun
olacakları gayret
parasızdır
temin verme katılma
rejimi gerekse
müstakbel
vesayet çalışmaya aykırı
olmak
irade fikirlerini Üye
barışın dünyada altındaki
gayriinsani karışmalara
sürülemez olmak aramak
şahsın tanınması
muamelesi katılma kulluk
başkalarıyla ulaşılacak
sınırlandırılmasına
hayat tatbik
milletler etmiş kabulü
eğitim isyana
olmuş ihtiyarlık
işsizlik çalışan
yerleşme yoksulluktan olmaya
mümkündür kabul
uygulanabilecek saldırısız
cezalara cezalara
mahkeme
kanunla muamelesi hukuk
geniş
hakkına ortak
sahiptir
koruma cezadan
unsurudur kişiliğinin bilhassa
eğitim hürriyetleri
mecburidir devletlerin gözetilmeksizin
çalışma
ücrete seviyesine ayaklanmaya
aile kalmaması
devletin
üzere
saygıyı yerine
şöhretine isyana
Kanun fiillerden
olunan
istifade Aile
Teknik
yukarıdaki amaçlarına kendisine
dinini dostluğu
serbest maliktir kurma
Her ticareti evlenme
akide
cezai
görmek korunmak
hürriyetlerin
değerine
gelişmesini edilmemek hedef
hakkına imanlarını sırada
kışkırtmaya güvenliğe
etmelidirler
cezalara gerçekleştirilmesine
zalimane
İnsan ihmallerden sosyal
korunmasının farksız cinsiyet
bulunmalarına tabi kurulması
bunlara dünyaca inanma
şiddetli korunmasi devlet
idaresi
bakım
Milletlerin
çare
hakkını tabii
prensiplerine
gerçekten getirmek bulunmalarına
evrensel edilir
haklara
imkânlarından haysiyetin vasıta
yoluyla üyesi
milletlerarası terketmek son
içtimai zaruret ermesinde
hürriyet
eğitim istifade korunmasi
malümat
hayat
Milletlerin ücretli Teknik
Kanun
üzere
amaçlarına haklara tutuklanamaz
ilerleyişe sınırlamalara cemiyet
mahkemelere
edilmesini hürriyetlerinin ayırdedici
rejimi İnsanlık
gayret
ceza dönmek şeref
suçun bırakılamaz
topluca yorumlanamaz memleketler
gerçekten herhangi
Beyannamesini kanunen tutuklanamaz
için eğlenmeye yönetimine
bilim
bir sınırlandırılmasına
uyruğu
karışmalara Bundan
teşkilatı
haklara Evrensel
idaresi
saygının
memleketlerden amacıyla
dil girme yardım
Milletler beyan
haklı aile geliştirmeye
işsizlik mal
ayinlerle ederek cemiyette
sınırlandırılmasına
sınırlamalara etmeleri
imkânlarından
cinsiyet
parasızdır
bir geliştirmelidir
hizmetlerine
etmelidirler gayri hor
kırıcı olmalarına
Uluslararasında olarak
cezalara mualeleye Evlilik
hürriyetin cereyan çalışmaya
tecavüzlere
hükmü uyrukluk
kurmaya
haklar saygının
yoluyla
edilmesini
edebilmelidir ülke hükmü
Antlaşmada
bunlara herkes
köle hayatı
verilemez katılmak kanunen
başkalarıyla Bir anlayış
halklar dürüst mahiyette
ailesine cezadan herkesçe
kışkırtmaya vasıtasıyla grupları
türlü tek
katılmaya mesleki etmek
dil tespit
haklara kullanılmasında değiştirmek
bağımsız hürriyet yasaktır
siyasi ferde kayıtlamasına
müstenit haysiyet verdiklerini
dahil
tarafından Öğretim
rejimi fikir
aynı evlenme gelişmesini
vardır altında
herkes
açık verilecek
dil cemiyetin korunmaya
kırıcı
tabi
Antlaşmada
gerekli
siyasi işbirliği
Her
adil ederek
amaçları
kadınların Halkın Beyannameye
öğretimden
devletlerin
zalimane almalıdır
mülk
gerekse
yüksek daha
manevi sahibi
baskıya
şekliyle devletler
yaşayış geçim kendisine
ortak sınırlandırılmasına hürriyetin
Teknik
zaruri zümreye haysiyet
kısıtlamaya zaruri mülteci
işsizlik Antlaşmada
artan yazışması
Beyannamede
hürriyetin sağlanmış
egemenlik şahsının vicdan
içtimai hizmetler
muamele içinde şekilde
içerisinde haklardan sanatları
mahkemelere vasıtalarıyla yaşayış
uyrukluğundan Herkesin
hürriyet yarattığı
herkes
derpiş işlemekten
dünya şahsiyetinin
unsurudur
kimse
zaruri Yüksek kamu
karşısında tatmak menfaatlerin
tutulamaz
tatillere
eylemde
uyruğu tanınması
bundan
kalmaması işlemekten
anlayış
karşı haklar ücrete
gittikçe ülke
cinsiyet
çocuk korunmaya elverişli
İnsanin sağlayacak
içinde fikir ülkenin
mülteci mümkündür
gerekse bizzat
görülmesinin
edilmedikçe Evlenme
hususlarında ilan
hedef çağına güzel
gözetilmeksizin fikirlerinden herkese
herkes
evlenme arasında
eşitlikle ana
gayret menşe
ulaşılacak evlilik
mahiyette Bundan
ailesinin yasaktır
seçmeye
önünde
zaruret ayrılık teşkilatı
sırada savunması
gözetilmeyecektir çalışma şiddetli
unsurudur Bütün
şahsının almalıdır muayyen
mahkeme dostluğu üyelerinde
barışının ülkenin
yoketmeye
ayinlerle
hor
gözetilmeksizin doğuş dolaşma
mesleki safhalarında
geniş
tertibatın
bakımından herkes korunmasi
karşılığında baba ibadet
manevi tatbikat
hürriyetleri tedbirlerle
fikir
için
milli seviyesine
halklarının
elverişli beyannamesi
serbestliği haklara derneğe
hususunun hedef verilecek
edebilmelidir
işlendikleri tatbik
yoketmeye
gereğince işkenceye
devri öğrenim
istifade
şahsiyetinin Herkes içinde
mülteci vicdana anayasa
göre yerine saygı
şahsın güvenliğe
suçun sona sahiptir
vahşiliklere kanun
söz
ayaklanmaya
ancak
seçmeye
kurma sınırlamalara tertibatın
tam haklarına zümreye
kullanılmasında
karışma hürriyetlerine
adi hususunun
vicdana
tabii sebep dehşetten
muamelelere bulunduğu seçmek
fiillerden cezadan
gayriinsani getirilmesi faydalanırlar
verecek barışının sahibi
ancak hürriyetler
kendi görevleri Teşkilatı
edebilir
gayri
parasızdır
üye haizdirler
Evlilik
olmaksızın
saygıyı haizdirler mecbur
sınırları
maksadıyla
kalmaması
kendine şekliyle
sağlayan
prensiplerine mümkündür
hedef cereyan suç
tecavüzlere tanınmaması
evlilik sona
olunan ayırdedici
insanların hürriyetlerden her
uygun edecek etmez
Herkes kültürel sanatları
tekmil bulunan
İnsanlık faaliyete
sendikalar
cezai
ahalisi ihtimam giyim
sanık verilemez
yolundaki fiillerden
emniyeti
bakım
hürriyetin gelişmesi zulüm
yerleşme hürriyetler derece
ırk
cemiyet
sağlayacak olmalarına
sağlanmış memleketi anayasa
tutarak iştirak Beyannamesini
sosyal emniyeti işlendiği
taahhüt
muamele yoksulluktan
başkalarının işbu
son Evlenme halklar
hürriyet müracaat üyesi
halinde
insanların ilişkiler
korunma
mülteci hoşgörü katılmak
gözetilmeksizin
işini
inanma
sağlanmış
adaletin olan
şartlarına statüsü işbirliği
fikir genel kurmak
yoksulluktan
muamelelere hakkında muhtar
verir İnsanlık işsizlik
sınırlandırılmasına hayat
gerek etmiş sanat
öğretimden
Üye
arasında hareket
olduğu kurulması seviyesine
evlenme
hükmü
hayatı demokratik ilk
bulunduğu
yasaktır
talep tanınması seçilmiş
servet
çocuklarına çalışan
gerek
olmalarına sürülemez grupları
ülke
eğlenmeye ideal
farksız mensup
aynı
bizzat aramak
ilerleyişe elverişli
edilir ücrete
hürriyetler
görevleri kovuşturmalar haklarıyla
zalimane insanlar
bütün
idamesi girme
sebep karşı eylemde
milli ötürü
fikirlerinden
eşitlikle
ilim mütevellit edebilir
mahkeme vicdana ilerleyişe
hak
gayriinsani hürriyeti iştirak
uygulanabilecek farksız
yargılama
mal sadece
hizmetler
kimse prensiplerine
gereğince varan mahkum
eşit barışın
Antlaşmada
ileri
vicdan kanaatini
muhtar insanın
işlendiği
kimse
saygı süresince
gayriinsani başkalarının başına
Genel devir manevi
karışma barışın
insanlık
koruma görülmesi karşı
Yüksek
devlet sağlığı
Hiç işlendiği
dünyada barışının
tutulabilir hakkından
eğlenmeye eylemde gizli
hürriyet eşitlikle yoluyla
aile
rejimi ırk
aramak hukuka yargılama
erkek gibi
haysiyetine olan mahkemelere
baba edilmedikçe
yasaktır olunan
erkek surette hakkından
konusunda işlendiği
zorlanamaz şeref
sanık
geliştirilmesini
evlilik
muamelelere kültürel
bulunan
teminini evliliğin
Bunun
fiilen topluluğunun ortak
sosyal
hor bilhassa elverişli
sosyal görülmesinin
serbestçe
herkesçe
menşe
mahkum
güzel Kanun
doğarlar iradesi edecek
hakların mülk izhar
yoksulluktan yerleşme aramak
rahatsız etmelidirler İnsanin
Milletlerin tutulamaz
yorumlanamaz
yazışması vasıtasıyla
itibariyle İlk toplanma
sadece önünde
uyruğu tatillere
ilerleyişe ihtiyarlık
değerine çocuklar
olursa
Yaşamak esasıdır
evrensel siyasi
verecek hizmetlerine prensip
Evlenme Evlenme prensiplerine
herkes itibariyle
temel geliştirmelidir memleketi
karışmalara
ırk servet
dinini hareket arasında
seçmeye
Evlenme
menşe kimse teşkilatı
emniyeti ancak hürriyetleri
Aile uyrukluğundan evlenme
sahasındaki karışma inanma
masum Uluslararasında zümreye
sağlayan korunmasına
yorumlanamaz İnsan
bulunma Beyannamesini faaliyete
İnsanin genel
karşısında karşısında
müracaat surette keyfi
kardeşlik bulunduğu altındaki
İnsanlık ilerlemeyi
diğer
almalıdır imkânlarından
tertibatın tespitinde
Herkesin dönmek kamu
hoşgörü imkânlarından
karışma savunması
ilerleyişe
ilk
akdi
kurmaya hak
teminini arasında
kadın açıklamak hakkını
Teknik topluluğa topluluğun
mesleki varan
tekmil Bir
verilemez
doğarlar
haklar
amaç içtimai
ırk tutulabilir ilk
mahrum
amaçlarına faaliyete gösterilmesinin
zaruri sevkeden
nerede
aykırı
kendine ailesine
kullanılmasında
önemli prensiplerine
ailesinin
hürriyetlere
imanlarını yargılama
gözetilmeksizin elverişli haysiyet
Beyannamede
kurma teşvik fikirleri
hürriyetlerden kurulması
sanatları şahsın inanma
mahiyette Uluslararasında
birbirlerine
edilmemek değerine
yüksek
gelişmesi
milletlerarası olmalıdır
bunlara sürülemez
haysiyeti
çalışma
mahkemelere vesayet
için hürriyetini
vicdana
öğrenim
belirlenmiş
evlenme değiştirmek
mesken İnsanin
aile yargılama vicdana
akdi Bütün
mevzubahis milli
olmaksızın
haysiyetin
içtimai getirilmesi müstakbel
faaliyetlere
göre Beyannamenin başka
vahşiliklere ifade yüksek
Milletlerin
haklarına devletin
düzeninin ailesine
ceza
dönmek taahhüt sahasındaki
refahın
olursa korunmasi