blob: 1f4547b67abec2ea049db69b5d917e7dd67195d4 [file] [log] [blame]
/**
# * © 2021 and later: Unicode, Inc. and others.
# * License & terms of use: http://www.unicode.org/copyright.html
# *******************************************************************************
# Copyright (C) 2013, International Business Machines Corporation and
# others. All Rights Reserved.
# *******************************************************************************
#
# This test data file was generated from the UDHR translated to Polish.
#
# Each line consists from one or more words collected from the UDHR, and concatenated randomly.
# Therefore, the generated phrase does not make sense literally.
#
# Source file: http://www.unicode.org/udhr/d/udhr_pol.txt
#
stopniu
techniczna grupie obszaru
wyrażania
równych pospolitego
choroby
dokonania strony
obrony Krzewi
Przetłumaczona urlopu różnicy
nie
lat krajem
społecznego Rodzina wyższej
naukowej zadowalającego
stale środki
procesu mieszkanie
rozumem
zapewniono współpracę podjęły
rozwijania zasadami podczas
słowa Żadnego
publicznie uwłaczać rozumieć
rządzi zasięgu
przy
Artykuł Krzewi
godność
jednostki strony pozbawiać
organy Zjednoczonych
którym ostateczności względu
potrzeby ubezpieczeń płatne
niego poruszania
podstawową wyboru
procesu lat
zasięgu zbiera jedynie
ochrony
zmierzającą wielu czy
powszechności Mają
wiarę
publicznego zarówno
zrozumienie
życia słowa postępie
Celem
publicznie sprzecznego środków
większość
korespondencję obywatelstwa
była który
traktować wysiłek Zjednoczone
warunków wspólnoty
publicznego rozwój wszędzie
przywróciły
publicznie tolerancję aresztować
życie rasy
zrozumienie
płatne
roku pamięci
prywatnie
poszukiwania wszystkimi
nieludzki pełnej
osobowości Państw
poglądów wygnać
byłyby Organizacji
wszczętego naukowej
odpowiadającą prywatne domowe
rozstrzyganiu niewinnego
równe
Każdy
niniejszych rzeczywiście strony
małżeństwa
działalności
odpowiadającą
uzupełnianego innymi
skutecznego przez prawa
zapewniły obalenia przyjaźń
Sesja samowolnie członków
swą dokonania ochrony
głoszenia czy
ogłoszono zapewniającego
godność kultu
oraz dostępne PRZETO
pełną
powszechne grudnia
zasięgu uzupełnianego
godności pamięci
największych
niemu
rządzeniu najtrwalszych obalenia
jakiejkolwiek
zależności
największych kulturalnym prawem
narodów którym wyborów
godność
uczynienia celu
przestępstwo
osiągnięciu zmierzających
zaniechania podczas
uzupełnianego powszechności
urlopu swego takiego
każdego
olbrzymie rozumienie ścigania
służby religijnymi godność
postępu innymi sztuki
Państwa
postaciach przestępstwa
Państwu wymogom
obdarzeni sumienia
Wszystkie
postępie rządzi
oraz ponadto małżonków
środków urlopy przypadku
życie
Rodzice techniczna
procesu
najwznioślejszy krajem
zadowalającego uznanie olbrzymie
pełną zdecydowanie
stosowanie opiekę
wszyscy
dokonania również obowiązki
dla
wszystkich lekarską niezależny
honorowi można
najtrwalszych korzyści POWSZECHNA
jednakowej dyskryminacją
popieranie Wszyscy niniejszych
prawem
pod
równego
nikogo Zjednoczonych poszukiwania
realizowane
przeciw
swobodny świadczenia
wśród mając pracę
naturalną pełnej buntu
koloru
strachu
ten wśród
taką należenia musiał
przynależy wyżywienie tej
prześladowania
inny
życiu powinni któregokolwiek
środki
Uroczyście
większość
życie jego starości
względu traktować inny
swoją systemowi jednakowe
całkowitej
honorowi
samodzielnie bądź
koloru przynajmniej
odwoływania jednomyślnie
Państwu konstytucję
aby
godności różnicy
narodów
społecznej się
miejsca niniejszej obradująca
pamięci
lat przyjaznych sąd
być słowa
podstawą publicznie
POWSZECHNA
zrozumienie jedynie prawem
rodzinne
własny była
Nauka postępowych stanowiącego
uczestniczenia
życia PRZETO
międzynarodowej
okresowo
obyczajów
postępie równouprawnienie swej
bezrobociem wolni wynikających
zawartych osiągnięcia dążenie
specjalnej drodze pogwałcenie
uroczyście jej prześladowania
korzystać stosunków dzieciom
wyższej Wola
wolności jednakowej
publicznie obszar
zrozumienie
swej
równe poszukiwania
podstawowych
dzieciom skazany
wyborach wśród
wyrażoną
obdarzeni
włączając krajowych
prawa dziecko względem
osobistych ubiegać jakikolwiek
wolni buntu
niepodległości
obowiązki
Wszyscy pogwałcenie
prawa oni
zawodowa podejmowania słusznym
wolność swoją
człowiek przestępstwa
działania
celu
jakikolwiek sprzeczny
dążenie Narodów sądów
tyranii
swej przestrzeganie byłyby
międzynarodowej
sąd ludzkiej
powoływać zapewnić
godność podlega
kary najwznioślejszy podstawowym
dyskryminacją Powszechna postaciach
rozpowszechniania egzystencję
zmuszać przystępowania
obyczajów należenia Uroczyście
wyborów
powszechności sumienia zawartych
OGÓLNE założenia Sesja
literackiej
dobremu
czynić wynikających swym
tolerancję
czynić nauczanie obywatelstwa
taką pozamałżeńskie
obszaru bez specjalnej
niemu
swe będą zasadami
Mają większość kulturalnych
zmuszać środkami
azyl obrony człowieka
rozpowszechniania zasadności
poszanowania obrony
zawodowa pogwałceniem korespondencję
toczy porządkuje
niewinnego
żadnej aresztować
wszystkie społeczeństwa Krzewi
takiego
roku majątku
przepisami kraju małżeństwa
również
urzeczywistniania skuteczne wolność
Ogłasza poprawy
opinii wobec
narażeniem
jakiekolwiek Preambuła powiernictwa
całkowitej
obszaru swobodny bez
podstawowe
rodzinie domowe wyraziły
politycznych zatrzymać małżeństwa
krajem
godzin Organizacją wyższe
takiego uczestniczenia
poruszania byłyby
opiekę popiera jest
niniejszą zapewniającej wymierzać
pod działania
międzynarodowego stanowi rzeczywiście
strachu
ingerować wyłącznie
żadnym urodzenia
nędzy takim
wdowieństwa
zadowalającego korzystać sam
Trzecia
wola
ingerencji pełnoletności
rządzeniu wypadek
swym udowodni
międzynarodowej
stosunków
rządu okresowo środków
udzielającego
chwili Każdy
urlopu uczynienia Artykuł
czy razie utraty
swobodę
PRAW rozwoju
rządu obalenia
zbiera zgromadzania nieprzestrzeganie
chwili wdowieństwa
sprawiedliwie godność
przynależy czyjekolwiek jakimkolwiek
otrzymywania nędzy aby
rozumieć zasięgu DEKLARACJA
będą zgodnie
wszystkich dostępna
przyjaznych moralności
działalność zbiera sposób
systemowi przewidziana
zatrzymać ograniczeniom pełny
obrony
socjalne
doprowadzony
Artykuł poglądów
POWSZECHNA sądów
opartych osiągnięciu Organizacją
wysuwanego
kary
powszechności
większej traktować dostępu
wiarę dana okresowe
zasadności doprowadzony
współpracy
jakimkolwiek popełnienie wyborów
ludu rodzinie obowiązkowa
poszanowanie prawach organy
ograniczenie koloru odpowiadającą
lub jego
zadowalających można
okresowo
osobistych otrzymywania ograniczeniom
bezrobocia zmuszać narodów
porządku Rodzina
rodzinne dziecko
przeciwko zdecydowanie
najtrwalszych pracę osiągnięcia
politycznych względu zrozumienie
Organizacją moralnych
płacy dla
stowarzyszenia wynagrodzenia rasy
publicznie
uwłaczaniu
międzynarodowym rządzi
niepodległy ścigania
świata znaczenie swobodnego
sąd zalet
stowarzyszenia postulaty
wszyscy rodzą
zasobami
innymi
Wola niewolnikami własności
rodzinne
małżeńskie opieki każdy
słusznym opieki
dopóty podejmowania poszanowania
dopóki
setek zadość
zaniechania
świata
bezstronny dokonania
utraty przez lekarską
winy POWSZECHNA wychowywania
grupami działania
koloru przestrzeganie
również
wymierzać
odpowiednich też
najwyższy małżeństwa taką
dokonania uznawania skutecznego
uciskowi czy poruszania
warunkach nauczania
swego
wspólny
zadość
OGÓLNE jedynie
którym wypadek przepisami
jednakowe socjalne
jakąkolwiek sąd
korzystają
dzieci oskarżenia
Powszechną żadnym
najtrwalszych krajowego
imieniu
pomocy
uciekać dzieciom skończoną
stopniu powszechności popełnienia
niewolnikami okrutny uznania
rozwój
Zjednoczone
postulaty zapewniły odpowiednich
potrzeby związków
doprowadzony
systemowi uwłaczaniu wysiłek
społeczeństwa
buntu
cel starości
również taką
swobodę organizacją obowiązkowa
powszechności
zarówno pochodzenia porządku
społeczeństwa
środków Członkowskie międzynarodowym
równego opinii Dokument
podlega kraj
nikomu poprawy sąd
Preambuła równe języków
ludzkiej kobiet
wyboru
sprawiedliwie Państwu procesu
wola
stanowiącego
ONZ obyczajów
włączając
publicznie przyrodzonej publicznie
środki czynić
przestrzeganie podczas
świadczenia urlopy
Nauka aresztować czynom
podjęły postępu
organy przestępstwo egzystencję
posiadania
postanowień Deklarację
swe publicznej zbudowania
musiał rozwoju
pod Nikogo wyrażania
zakazane
postępowych dopóki przestępstwa
obyczajów przyznanych
ZWAŻYWSZY pozbawiać czy
wynikających
życie korespondencję
zamieszkania Małżeństwo wysuwanego
musiał
zarówno wyłącznie
rasowymi podejmowania kompetentnych
trwania mając
ograniczeniom całkowitej
społeczeństwa
opartych
realizacji
niewolnikami moralności wypoczynku
publicznie
Mężczyźni Nikogo zasięgu
człowiek barbarzyństwa
Deklaracja pomocy
poszanowanie Nie
być podległe płatne
Paryżu Uroczyście
ponadto człowieka
taką narodami czynom
obowiązki krajowym
mężczyzn
społeczeństwa honorowi
przyjaźń
setek Przetłumaczona
praktykowanie
wobec jakiegokolwiek strony
bezrobocia osoby władzy
procedurze domowe nauczanie
poszukiwania niezbędnych
artystycznej korzystaniu wstrząsnęły
wszystkich ubiegać
setek
strony granicach sytuacji
publicznego dobrobyt socjalne
Wszystkie Ogólnego przestępstwo
honorowi wstrząsnęły
podejmowania popierania
obszaru informacji
Żadnego jest
Mężczyźni
praw rodzinie pozamałżeńskie
oskarżenia uznanie obowiązki
równą
kulturalnych osoby ich
bez
wiarę zawarte stanu
przyrodzonej bezpłatna
zrozumienie korzystają
ograniczenie obszar obszaru
tajności
obywatelstwa
publicznego
naturalną
wyłącznie któregokolwiek podejmowania
wysuwanego zamieszkujących
zbiera członków rządu
pogwałcenie popełnienia
małżeństwa
zapewnić
utraty wynikających które
zatrzymać stanu
organizacją trwania
godność
niewolnikiem
będącą Artykuł
można zawarte
uchwaliła bez
ustaniu
Ogólnego
innych
pełny niezbędnych pracujący
przestępstwa zgromadzania
wybranych ograniczenie
posiadania krajowym prywatnie
bezstronny
urzeczywistniania torturować
wszystkimi inny
rzeczywiście
wola
cel poszanowania
komórką samodzielnie
większej
międzynarodowej
swej pracujący
byłyby aby
egzystencję
otrzymywania postanowień
oraz rządu najwznioślejszy
Sesja
żadnym
poszukiwania
wyrażania
podległe ingerować
podejmowania
pozamałżeńskie warunkach
stopniu koloru ingerencji
krajem zasięgu grupie
dobremu prawo
wyboru
ingerencji
uczestniczenia procesu dopóty
dla
czy pogwałcenie Uroczyście
mieszkanie kulturalnych opieki
jeszcze pracy poszanowania
opinii
przewidziana zawodowych
opiekę służebności
pełni któregokolwiek
dokonania języka
znaczenie warunków zrozumienie
innego moralności rasowymi
popieranie ugruntowanie
wespół organizacją
podstawowym urodzenia
konieczne
uprawianie swój azyl
wychowywania warunków działalność
uciskowi którego
tworzenia publicznej
świadczenia roku
ludu
zawarowanie Matka
społecznych stowarzyszenia doprowadzony
zawierania dokonania
korzystają
nieludzki wypadek Nikt
zgodnie
pozbawiać uznawania aktów
ostateczności azyl Organizacji
bezpłatna korzystaniu jakiemukolwiek
ponadto oraz
aresztować
procesu
wyborze wychowywania
osiągnięciu techniczna urodzenia
procedurze słusznym
tajności wychowywania
nikogo politycznej utraty
jak nauczania
Państw publicznej
lub
mając
korzystają
realizacji jak zdrowie
dane wyraża wdowieństwa
publicznie braterstwa
imieniu
ograniczony języków wysuwanego
jak życia kraj
pełnej ONZ
popieranie
jakikolwiek wyborów
realizowane udowodni dany
skutecznego
choroby dany kobiety
zasadzie swobodny
pokoju
społecznych związków
walkę
oskarżony
własności zapewniły jednakowe
nauczania będącą
dążyły równego wydawania
dana życiowej wyrażania
opinii swój słuchanym
oraz bezstronny narodami
zasadzie
które swych Nikt
kary
lat rodzą przestępstwo
organy wynagrodzenia
przestępstwa celami
życiowej zgodnie
porządkuje Praw zmierzających
czynu sytuacji prawo
Nauka
ustalone
człowiek ubiegać
podjęły
trwania granice
oraz byłyby
ludzkości
społecznych wyraża
postępowych pełny
takiej egzystencję środków
Małżeństwo podstawą
większość narodowości PRAW
nędzy
oni Celem odwoływania
razie niezależnej
zdecydowanie
chwili założenia otrzymywania
poszanowanie tej okresowo
egzystencję przyjaźń
żadnej
krajowych wiarę
obszary wszystkimi jeszcze
postępować lub przy
pochodzenia DEKLARACJA Powszechna
spokojnego założenia demokratycznego
uciekać dzieci wyborze
godność
nieludzki dany
względu korespondencję odpowiadającą
wolni
społeczeństwa zdecydowanie opieki
tajności wolno
wspólnoty
jedynie rodzinne
odmawiać
wszystkich Rodzina małżonków
bezpośrednio uwłaczaniu
zawodowa mają zmierzających
niewątpliwie
azyl
jednostki jakiegoś korzystają
interesów innego
imieniu wypoczynku
działania powodu
żadnym podstawowych
literackiej
takiego popełnienia
opiekę
między
Przetłumaczona nędzy
odpowiadającą była
przeciwko
Narody niewolnikiem zalet
języków
słusznym
konieczne członek małżonków
bezpłatna nieprzestrzeganie odniesieniu
środków swe przyjaźń
dany podstawowa lub
dziecko Preambuła Narodów
ograniczony ogłoszono popiera
powiernictwa imieniu
międzynarodowym swego
przestrzeganie dziecko
życia prawnej aby
wspólnoty
kulturalnych krajowym
powszechnie
przeprowadzanych rodzą okresowo
sposób
techniczna dostępna
zawodowych pierwszeństwa
rozwoju publicznej podczas
rozwój podległe
studia
skończoną swobodnego sytuacji
jakiemukolwiek popiera uciekać
zawierania
przestępstwo ono Wola
zapewniającej słowa
kulturalnych
także popiera
nędzy niniejszą
ustaniu Deklarację udowodni
dążenie zatrzymać społecznego
OGÓLNE obywatelstwa
chwili
małżeńskie rasowymi
poprzez przez poprzez
realizowane
Członkowskich obywatelstwa wyborze
narodami
nieprzestrzeganie
swą poszanowania prawem
przestępstwo krajem Nikt
wyżywienie obradująca rodziny
procesu
małżonków niezbędnych uzupełnianego
obejmuje
innego samodzielnie
utrzymania
zrozumienie
ludu Ogólnego zawarte
rozumienie utraty sytuacji
zamieszkujących Mężczyźni komórką
przyznanych oni
zadowalających swobodnie prywatnie
niemu Paryżu wespół
pochodzenia
przynajmniej tolerancję ZWAŻYWSZY
samowolnie człowieka
pod
egzystencję jakiekolwiek względem
obdarzeni
podległe
najwyższy zamieszkujących
postulaty pełnoletności
słuchanym
Deklaracji Każdy
podstawowym Zjednoczonych międzynarodowej
zaniechania jako demokratycznego
świata Ogłasza
przedstawicieli ludów
osobie
przepisami Organizacji
niezależny Paryżu innymi
niezbywalnych konieczne
egzystencję
osiągnięcia zapewnienia
wypadek
sprzecznego urodzenia
któregokolwiek wyżywienie
przy uczestniczenia zbudowania
kraju najtrwalszych
uchwaliła
realizowane uznawano
wśród sądów uznanie
Matka która głoszenia
pogwałceniem
rzeczywiście pod Preambuła
wszystkich powinni
małżonków powodu pracujący
olbrzymie karać prawnej
innym
człowiek
każdego opinii
rozwijania
kobiety Preambuła współpracy
społecznych pełny urlopy
poprawy posiada ograniczeniom
narodów imieniu mając
krajowych mężczyzn
podczas oskarżony któregokolwiek
uciekać zapewnić popieranie
wypadek nie zaniechania
najwyższy włączając każdego
Celem
korzystać handel pod
oni
dostępna Mężczyźni stosowanie
słuchanym
krajem jednakowe sprawiedliwie
obszary Rodzice techniczna
Deklaracja sytuacji
powrócić dziecko
Deklaracja dokonania
ograniczeniom niezależny moralnych
Członkowskich wśród
Państw także
zobowiązaniach rozwój popełnienia
także jedno krajowym
poprzez ludzie PRAW
Przetłumaczona podczas odzież
stosowanie
grudnia
niewinnego
obszary środkami warunków
korzystania przedstawicieli
pracy jego winy
którym dany
pochodzenia tyranii
osiągnięć wyborów
zrozumienie popieranie niego
podstawowe
swe pracujący
urodzenia
doprowadzony
postanowień przeciw zrozumienie
wyrażoną
odmawiać
wszystkich
stosowanie którym
ten
ono
różnicy
swój organy
ten uzupełnianego
odpowiedniego dyskryminacją
dyskryminacją zapewnić pozbawiać
uchwaliła grudnia prawnej
niemu ponadto
każdego
sprawiedliwie
rodzinie zawartych
dobrobytu zapewnić
czyjekolwiek kultu
większej imieniu postępowych
uznawano dla
Powszechna traktować społecznego
krajowych urlopy społecznych
rozumem przewidziana większość
stosunków
postanowień
wdowieństwa
rozumieć
życiowej oskarżenia
wszelkimi
swą Deklaracja ustaniu
dana zasadzie swej
ten wstrząsnęły może
poszanowanie doprowadzony pokoju
rasowymi
również Krzewi jeszcze
sąd rozumem
prawach korzystać
zależności zbudowania
obowiązkowa również
Wszyscy
opieki zakazane komórką
inny kobiety
równe kompetentnych
prawo osiągnięcia
bezstronny narażeniem
działalność
jednakowej dobrobyt moralnych
pierwszeństwa Mają
wyłącznie służby podstawowe
praw
który
wyraża Dokument sprzecznego
także jakiejkolwiek ludzie
realizowane kobiety
zmierzającą poprawy jest
bezrobociem odmawiać stale
popełnienie pospolitego
Nikt obszar zawarcia
celu
wysuwanego setek prawnej
zaniechania Zgromadzenia zmierzającą
uznawania bezpłatna każdego
służby
ludzkości aby
osobowości
choroby dążyły
aktów przypadku
niniejszą uczestniczenia swego
przyjaznych Powszechna
ostateczności
zgodą
azyl
wyższej granicach
spokojnego takim
uznania
pełnoletności dzieci
prawem
pełną
stopniu
uznania także
ZWAŻYWSZY swego takim
jakiegoś warunkach zaniechania
prawnej większość studia
Powszechną sposób
myśli sytuacji strony
przeciw obdarzeni
przez udowodni
procedurze
ograniczony pełnej
lat wydawania
odmawiać nędzy poszanowania
przyrodzonej celu międzynarodowej
Wszyscy
zapewniły swej majątku
dobremu słusznym koloru
wielu wszelkimi
opiekę praw zgromadzania
bezstronny osiągnięcia międzynarodowej
jakiekolwiek obdarzeni ubezpieczenia
służebności pierwszeństwa postanowień
podstawowych konieczne
oskarżony wyłącznie ani
nauczanie stosunków
obalenia okrutny pamięci
inny zasadami zadowalającego
zmierzającą przed
ugruntowanie pełni
wolni obowiązki Matka
dążyły jakikolwiek sytuacji
zawarowanie najtrwalszych zawarowanie
powrócić popełnienia które
równorzędnej Matka
Paryżu przestępstwa równego
każdego słusznym nikogo
wspólnoty jakikolwiek
można działania Nie
powoływać małżeństwa Małżeństwo
wyraża
Krzewi
stowarzyszania środkami wspólny
różnice granice drodze
wydawania choroby Organizacji
skończoną procedurze uwłaczać
jakimkolwiek jakiekolwiek
ludzkości
równouprawnienie urlopu ich
innej
można wszelkimi
swe Wszyscy
ugruntowanie własny buntu
dla poniżający
godzin domowe wiary
uciekać
mając osiągnięcia
jednomyślnie
Zgromadzenia
pełną małżeństwa ustaniu
zgodnie wyborach interesów
podstawowa oskarżony sprawiedliwości
osoba dyskryminacją opinii
chwili Człowieka
niż
się kary Deklaracja
komórką zależności prawach
handel wszędzie
względu zawarowanie
politycznych
uwłaczaniu starości życia
lub obszar uznanie
barbarzyństwa uznawano
zawartych Praw
uczestniczenia poszanowania czyjekolwiek
rasy
swoją środków
własny niniejszej
literackiej międzynarodowego setek
języków pamięci
utraty
azyl
postulaty czynom
innym niewolnikiem
komórką
dostępu
ludu doprowadzony
Ogłasza skazany powrócić
imieniu wyborze azyl
Deklarację poglądów urlopy
wybranych niniejszą OGÓLNE
korzystać
innymi socjalne
prawnej CZŁOWIEKA barbarzyństwa
granice
zasadami
przestrzeganie
nie
zgodnie dzieci poprawy
wyborze nauczanie narodowy
Żadnego
Uroczyście
współpracy czynu
walkę godzin przewidziana
krajowych
Krzewi pracy
rozwijania zakazane honorowi
Wszystkie przy poszanowanie
bezstronny większość słowa
kompetentnych osoby starości
odniesieniu realizowane postępowych
jednakowe
osiągnięciu utraty zgromadzania
oskarżenia oskarżenia
skuteczne Nauka
niniejszych wolność
osiągnięć sprzecznego podstawowych
popiera porządkuje
majątku pracę
kraju zmierzających aktów
grupie która
poszanowania założenia honorowi
sądów
jednomyślnie warunków
innym udzielającego najwznioślejszy
Zjednoczone nieludzki barbarzyństwa
obszary
procesu płci
stale
niepodległości powiernictwa rozumieć
lat świadczenia
skuteczne przyjaźń porządkuje
płatne
kraj
pomocą jednomyślnie
osoby cel
zawarcia
swej
uznanie
bezpieczeństwa
wysuwanego rodziny
korzystać stanowiącym miejsca
niezależnej małżeńskie sumieniem
wymierzać praktykowanie
poprawy wespół okresowe
osobie przekonań nauki
podstawowa pracę
korespondencję
zadość rządzeniu
rozwój wolno Deklaracji
wygnać nie duchu
uwłaczać rasowymi
którego dobremu ludu
wychowywania
postępie
swych aby wolność
jemu celami wybranych
rzeczywiście przyznanych bezpłatna
stosowanie poglądów
uczestniczenia wydawania
Organizacji przypadku
trwania
wśród swą
swobodnie wychowywania
cel demokratycznego narodowości
korzystania
uchwaliła
przywróciły równego grupie
równouprawnienie otrzymywania narodowości
sąd swoją powszechnego
jemu odmawiać zalet
równorzędnej
kraj obszary Narody
swobodnie Artykuł
ustalone doprowadziło okresowo
wszędzie
popełnienia wyborach
równego
pozbawiać torturować
ubezpieczenia popiera
sam zapewniającej
swobodny niezbędnych
wymogom domowe
międzynarodowego które myśli
Wszystkie
pracy obejmuje
które politycznej olbrzymie
krajowego czynom niezależny
przestępstwa potrzeby interesów
musiał wspólny Państw
rozsądne
świadczenia uciskowi
ograniczony podjęły Małżeństwo
popełnienie małżeństwa pracujący
mają można
ścigania bezstronny
całkowitej procesu
aresztować ograniczeniom równorzędnej
zmiany wymogom
nauczania udowodni
prześladowania handel ustalone
ludów świata
postanowień
jakiejkolwiek lub
ani trwania socjalne
działalności postępie
korzystania korzystaniu
sytuacji pochodzenia Powszechną
Narodów przyjaznych
zrozumienie kraj potrzeby
Narodów kobiety
Narody tajności
jakąkolwiek chwili Zgromadzenia
wspólnoty komórką podstawową
społeczeństwa przestępstwa pospolitego
przypadku czynić jego
pracę
Narody obalenia mają
międzynarodowym rozstrzyganiu niewinnego
społecznej swych
publicznie musiał
korzystają Deklarację
przyszłych odpowiadającą prywatne
niezbędnych Deklaracja
wynikających przyszłych sądów
rzetelnych
względu przyznanych
nauki Państwu
dobrobyt
przynależy przyszłych rządzi
chwili Każdy ludów
społecznej
konieczne społeczeństwa praktykowanie
braterstwa jedno
setek nędzy Rodzina
Organizacji Przetłumaczona jakiejkolwiek
nieludzki podlega wespół
uznawano
Ogłasza
wiarę imieniu
rozumem powodu
inny
ogłoszono podstawowa niego
kobiet
małżonków celu Nauka
równych
Paryżu
dążenie pozamałżeńskie wyraziły
którego
stowarzyszania wszelkimi
stowarzyszania
zawarowanie
Zgromadzenia
braterstwa
publicznej opinii niniejszej
przed obszar Praw
wymogom
stale innych
Zjednoczone świadczenia wszyscy
setek pierwszeństwa Nie
nauki
domowe wyższe będącą
innego
pod lat
czynom większość
tworzenia
bezpieczeństwa DEKLARACJA
kobiety rozpowszechniania
przeciw powiernictwa
swych małżeństwa Matka
rozsądne płci
czynu popieranie
niezbędnych
publicznego egzystencję zdecydowanie
względem tworzenia
osobowości ludźmi dostępne
pierwszeństwa
traktować interesów demokratycznego
jako
trwania
niniejszą
zarówno karać
zasadności lat przyjaznych
sąd zawierania
poprawy zadowalającego jakiemukolwiek
obalenia
oraz posiada się
dana pracy
zawarcia
jakimkolwiek aresztować
władzy
Celem
osobowości strachu pomocą
zapewnienia opieki
najtrwalszych
wyraziły
myśli postępować
obalenia podstawowe
obowiązkowa poszanowania
utraty urzeczywistniania
grudnia osobowości
niezależny
godność nie pełnej
ani niewątpliwie Nauka
pogwałcenie zdecydowanie
okresowo
pozamałżeńskie sąd nikogo
zasadami tych postaciach
prywatne środki
dokonania rozstrzyganiu Organizacją
uchwaliła pracę
ogłoszono konstytucję
niniejszych ZGROMADZENIE
krajowych zdecydowanie dzieci
poszukiwania
poglądów
ich dążyły
okresowo słusznym prawnej
uzupełnianego Państw
nieprzestrzeganie równości ograniczeniom
stopy słuchanym
religijnymi
zapewniły stale stosunków
jakiegokolwiek
Oświata przyjaznych kompetentnych
Nikt
innej Paryżu
równe rzeczywiście obszaru
międzynarodowego sumienia granice
Celem
człowiek korzystaniu
działania wynikających obradująca
przekonań posiadania popełnienia
rodzinie Organizacji obszaru
sumieniem
znaczenie przewidziana procesu
sumienia
Matka równouprawnienie
zamieszkujących moralnych
wydawania
uroczyście wiarę korzystania
imieniu pełni stowarzyszania
Państwu strony mając
nikogo żadnym
Organizacji rządzi gospodarczych
prawem
Rodzina honorowi
celu niezależny
celu
postulaty wynikających Członkowskich
zbudowania przestępstwa techniczna
niego
swobodnego zawarowanie należenia
jakimkolwiek Deklaracja
głoszenia społeczeństwa samodzielnie
zrozumienie żadnym
egzystencję
przedstawicieli
innej celami
Państw obradująca równorzędnej
związków obowiązkowa
mieszkanie niezależnej małżeństwa
uwłaczaniu równych
opartych jest niezbywalnych
sumieniem wyborach
powodu wielu
wiary korespondencję
również obradująca dyskryminację
konstytucję poprzez dziecko
większość stopniu
krajem nieprzestrzeganie
międzynarodową przedstawicieli Zgromadzenia
mają osoba wyraziły
dobrodziejstw walkę
kultu DEKLARACJA
dzieci zaniechania wszelkimi
wszystkie
przewidziana
uznawano utraty uwłaczać
różnice pełnej
uwłaczaniu
narodami rozwój
przyszłych władzy ugruntowanie
służby
swych Powszechną wstrząsnęły
dokonania studia osoby
swobodnego
mieszkanie
odpowiedniego moralności
stanu
wyborach wyborach sumienia
dobrobytu swój
Nauka stanowiącego nie
swych aby
krajowym małżonków
uciskowi
dyskryminacją rzeczywiście wespół
Rodzina przestrzeganie
sądów pracy stanu
służby uwłaczać skończoną
utrzymania kulturalnych
Paryżu wyboru
wolni organizacją płatne
pełny zapewniono jak
Deklaracji ochrony
dążenie powiernictwa poglądów
stale
równości domowe nikomu
osiągnięcia założenia
nędzy zawodowych
roku Oświata
przed byłyby koloru
równouprawnienie równi majątku
zapewniającej
starości obalenia także
jakiejkolwiek
też
równouprawnienie powoływać przy
przeprowadzanych przynajmniej
stosowanie
traktować Wszyscy podejmowania
prawem Sesja wyborze
grudnia Artykuł postanowień
razie
nędzy celu
ani swój także
dostępne społecznej handel
utraty Rodzice
wypoczynku pierwszeństwa posiadania
postulaty wolno
jakiejkolwiek
Ogólnego lekarską ludów
wyborach równej środkami
równe będą osobie
techniczna Wszyscy ograniczenie
wyboru przywróciły miejsca
zmierzających rozwijania
osoba
niezbywalnych którego
torturować ZWAŻYWSZY postanowień
wspólnoty
pracę
prywatnie uznania Praw
Państw innymi którego
płci wszelkimi grudnia
wynagrodzenia
czyjekolwiek poprzez nakładać
Organizacją życia
wynikających praw uwłaczaniu
wyrażoną wśród
azyl celami
zawarowanie swego
niewolnictwo różnice ludźmi
toczy skazany
dla
posiadania POWSZECHNA
kobiet społecznych innymi
rodzą ono Ogłasza
prywatnie konieczne świadczenia
niemu olbrzymie
niniejszą którego wyraziły
sprzeczny względu wynagrodzenia
rzetelnych
ubezpieczenia
PRZETO inny zawarte
dążyły wymogom
wygnać zawodowa
stanowiącego
rozumem demokratycznego poszukiwania
sprzecznego
pozbawiać przestępstwa pogwałceniem
wybranych przypadku azyl
nakładać przekonań poglądów
bezpośrednio
zgromadzania CZŁOWIEKA swym
taką względem
konstytucję swoją zapewniono
kary
niewątpliwie torturować
wyborach
niniejszej gospodarczych
Mają
lat
prywatne azyl wysuwanego
między
Sesja
zasadami swej wolni
wyborze krajowym
wydawania
skutecznego
krajowego niż
CZŁOWIEKA
drodze postaciach
wolność
własny jakiejkolwiek
rządu ZWAŻYWSZY
przynależy czynom korzystać
zapewniającego krajowego zgromadzania
demokratycznego
azyl
bezpośrednio
zależności samodzielnie odpowiadającą
swą tolerancję OGÓLNE
buntu narażeniem lekarską
Nikogo międzynarodowego
Deklaracji wolności
nikomu
tyranii takiej
obradująca POWSZECHNA jak
opuścić
DEKLARACJA wysuwanego
tolerancję Zgromadzenia według
rządzeniu życiowej
jej też będącą
wola opieki osiągnięciu
międzynarodowej
skutecznego głoszenia
przeciwko
rozumienie politycznych
Członkowskich zapewnić wysiłek
obszaru nikomu starości
popełnienie
osoba granice
rozumem
niezbędnych życiu Zjednoczone
toczy kultu
równi Człowieka domowe
dopóki
lekarską Wola
prawa rządzeniu powodu
życia
mają
będą
setek
dostępna rozumem współpracy
prawo niepodległy 1948
zadowalających będą osoby
choroby obszar
uciekać mieszkanie wyżywienie
byłyby powszechne sprawiedliwie
stanu dostępne tajności
postępowych samodzielnie zbudowania
niniejszą zamieszkujących powrócić
odzież Krzewi
dążenie dostępne
poniżający rodzą Wszystkie
sytuacji
osoba wśród uwłaczać
pochodzenia organy dyskryminacją
otrzymywania
ubezpieczeń
przez rodziny
rozwój wypoczynku być
obdarzeni
znaczenie strony
publicznie jednomyślnie poszukiwania
względu
krajowych ludzkości
dana ubezpieczeń
1948
równego przynajmniej
według przywróciły
nikogo większej grupie
Nie Artykuł jemu
podlega
wyborów sam
międzynarodową
dążenie jakiegokolwiek
kobiety prywatnie
postulaty
samowolnie rządu
rodzą
doprowadzony niepodległości
zalet
rozwój zawierania socjalne
niemu
ubezpieczenia
odpowiadającą
choroby
doprowadziło uznawania
można
zgodą słuchanym
prawem sytuacji uczestniczenia
między podjęły
zapewniono
udzielającego
doprowadzony korzystać przyjaznych
niewątpliwie
postulaty
przepisami
rozpowszechniania
sądów niż
języków
myśli czy porządku
rozwoju żadnym
swój
zapewniły majątku ten
urlopy
przyjaźń
uroczyście oskarżenia wysuwanego
wyższe
osobowości
bezpłatna
narodowości stopy dostępna
zobowiązaniach wszędzie żadnym
sam
kraj zdecydowanie torturować
sądów uznawano
publicznej pochodzenia ludzkości
osobistych krajem międzynarodową
sposób azyl
przekonań niezbędnych
POWSZECHNA stowarzyszania dążyły
pozbawiać społecznych azyl
spokojnego
własny świadczenia socjalne
udzielającego
społecznej Mężczyźni studia
sam prywatnie równą
rozstrzyganiu
rodzinne zależności religijnymi
małżeńskie poszukiwania nikomu
zmierzających przypadku człowiek
Powszechną największych
Człowieka
jednostki uczestniczenia nieposzanowanie
rzeczywiście systemowi kulturalnych
doprowadzony Nikt
jemu rządzi
służby Państwu
zasadami grupie zdecydowanie
czyjekolwiek
zbudowania
rządu sprzecznego
wypoczynku
głoszenia
własny musiał tych
narodów
popiera międzynarodowej
udzielającego
jedno
zasadami zależności przystępowania
rozwój mężczyzn
korespondencję stopniu członek
wyborów ostateczności
wyborze winy
pierwszeństwa
jego była
działalność podczas
okrutny dzieci zrozumienie
politycznej komórką
dobrobytu ogłoszono życiowej
miejsca
rozwoju
niemożliwy
Nauka
płacy niemożliwy
innego zgromadzania
powszechnie pomocą
poszukiwania
zapewniły nauki politycznej
postaciach pracę zawarte
drodze niewolnikiem oni
być kobiety prześladowania
włączając Zjednoczonych
którego krajem płci
narodami publicznie jakiegokolwiek
wyżywienie nauki wynagrodzenia
Państwa niewolnikami
Organizacji niezależnej
podstawowym
trwania
barbarzyństwa
jako mając jest
zapewniły
która procesu sprawiedliwie
specjalnej PRAW POWSZECHNA
buntu kraj różnice
osobowości
korespondencję kobiet
pracy aktów dążyły
bez grupie
skutecznego zawarowanie byłyby
ingerować
uznania urlopy małżonków
też zasięgu
nieprzestrzeganie przyjaznych sumienia
Wola przedstawicieli zasadności
jednakowej jakiemukolwiek ludzie
niepodległości
względu kraj pracy
krajowych
setek
interesów
popierania można
sprawiedliwie prawach
starości ludu
korzystać opuścić pełnoletności
uwłaczaniu
literackiej socjalne była
niezbędnych była
przepisami
mają uzupełnianego
ogłoszono
rasy grupami
dzieci ubezpieczenia korzystania
urlopy odniesieniu innymi
małżeńskie Państwa
doprowadzony rozumienie
wolno międzynarodową
dzieciom nieprzestrzeganie
wychowywania zarówno
wszędzie
odzież niewątpliwie
przeciw zasięgu POWSZECHNA
zalet zapewnić
osiągnięciu
człowiek
ludów
aresztować porządkuje człowieka
najwyższy Mężczyźni
wygnać roku
Członkowskich dane tyranii
kobiety
przedstawicieli kary
konstytucję Ogólnego
chwili sam kobiety
jednostki dostępu PRAW
Preambuła
języka dostępne opinii
buntu
która
wespół życia
rozsądne
granicach
żadnej
Krzewi POWSZECHNA
zapewnić okresowe którym
korzystania większość
wolności będą
zobowiązaniach socjalne porządku
należenia
prywatnie dziecko
okresowo dobrobyt
każdego osobie
ugruntowanie nakładać urlopu
powszechnie niewinnego Trzecia
wyrażania
Ogłasza
publicznego
wypoczynku
członków sąd torturować
pochodzenia zobowiązaniach
Małżeństwo małżeńskie poniżający
innym większej
posiada należenia Żadnego
pierwszeństwa członków spokojnego
Członkowskie innej zależności
torturować
nauki
również przynależy
Ogłasza urlopy
pochodzenia korespondencję urodzenia
własny
przeprowadzanych dostępu
poruszania
słuchanym
Wszystkie
koloru aktów
zapewnienia ugruntowanie zakazane
pamięci ten
Nauka
pochodzenia płatne
jednakowej swobodę
uchwaliła poszanowania rozumienie
wyborów stosowanie
uznawano swym
większość
przyszłych czyjekolwiek
wymogom niego
dopóki godności
wyrażoną Państw korzystaniu
grudnia
tej niewątpliwie strachu
dzieciom przestępstwa
służby
pierwszeństwa setek
popiera
nie Mężczyźni
lat aby Sesja
kobiety
rozpowszechniania
obywatelstwa stanu kobiet
zobowiązaniach
nakładać Organizacją
wysiłek niezależnej narodowości
zamieszkujących udzielającego
utrzymania społecznej uznanie
wśród konstytucję
wyborach postępować celami
także sztuki
zamieszkujących prywatne członek
Deklaracji
wolność
przyznanych przestrzeganie
prawach słusznym opuścić
bądź
wyrażania
zarówno
oraz podjęły pełnej
POWSZECHNA powodu zasadzie
oni podczas zdrowie
ścigania
będą pozamałżeńskie zawarte
swobodnie
korzystania wyżywienie
spokojnego służby
rozwój przyszłych
kobiety organizacją urlopy
narażeniem materialnych
odniesieniu
podejmowania
rodzą tych postaciach
pod
zmierzających zmierzającą
Uroczyście
udzielającego dobrobyt imieniu
według
jedynie
wyznania
nauczania równego
jakiegoś
publicznej trwania
zadowalającego płacy
okrutny ludu ubiegać
1948 świadczenia pełnej
ludów stosunków uczynienia
pogwałceniem niewolnikami
krajem moralnych ani
podstawowych naukowej dziecko
obyczajów opinii
dany artystycznej zadowalającego
dany niewolnikiem
moralności
Wszystkie
międzynarodowego choroby sąd
świadczenia
żadnej
ograniczenie
życie grudnia lekarską
Sesja
uczestniczenia większość godzin
zasadności opiekę wespół
sam
doprowadzony będącą
władzy
narodami
Zjednoczonych Państwu kultu
urodzenia przyznanych
niezależnej komórką dzieciom
narodami która jakimkolwiek
sumieniem oskarżenia Człowieka
sprzeczny granice
lub dana
dostępna
kulturalnych poglądów lekarską
którego płci
zasięgu
stowarzyszenia każdego
narażeniem równości
studia pogwałcenie systemowi
jakiejkolwiek dobremu Powszechna
Małżeństwo dobrobytu
karać była jakikolwiek
innymi ludzkiej rozsądne
aktów
się Krzewi
zgodą środki
słowa
popieranie
powoływać uwłaczać
prawo
religijnymi współpracę
podjęły
Państwu wdowieństwa
przynależy
wyrażoną
udzielającego służebności
artystycznej utraty
współpracę zawarcia postępować
aby sam
Państwa ustaniu pogwałceniem
bezstronny
społeczeństwa
zapewniono dany
przywróciły
sprzecznego
okrutny
nieposzanowanie narodów oskarżony
zbudowania Państw różnicy
według
pełni dziecko stosowanie
współpracy
się
działania sytuacji pełny
pełny
ONZ
rodzinne
przyjaznych
równego pospolitego obywatelstwa
Dokument inny sytuacji
Narodów niezdolności
świata
podejmowania tworzenia równą
jego odpowiednich
poniżający
którego narodami
względem
traktować
dążenie
odzież
czy Nikogo
choroby
postaciach
kulturalnych wszelkimi
ingerencji
naturalną oraz małżeńskie
urlopu
imieniu zamieszkania
religijnymi języka
wyborów
moralności
niniejszych wszyscy
niniejszą podstawą wyłącznie
rozstrzyganiu
braterstwa dokonania rozumieć
gospodarczych zgodnie
rządzi służby
mają
interesów jakiekolwiek
popierania
podjęły wielu sprzeczny
obyczajów wdowieństwa
podległe niewątpliwie
Człowieka
dążenie
poprawy odmawiać
wygnać sytuacji bezstronny
wygnać wygnać
swą sądów techniczna
postanowień sprzeczny
handel Zgromadzenia czynu
zapewnić strachu
doprowadziło równości
naukowej niepodległy wszędzie
olbrzymie powszechnego przez
międzynarodowej
sytuacji Rodzina
najwyższy
bezrobociem czynu nie
zapewnić innych przez
innymi
demokratycznego
postępowych utrzymania osiągnięcia
jednostki
prywatnie dyskryminacją
jakimkolwiek
narodami korzystać
sumienia takim niepodległości
stowarzyszenia prześladowania
sytuacji wartość
starości wysiłek
Wszyscy
opuścić prawo się
poprawy dyskryminacją dopóty
wstrząsnęły
znaczenie
przywróciły jednomyślnie Nikt
nauczania
choroby zawartych
jej
zapewniającego przyjaznych
skutecznego powszechnie
była pracę
ONZ ubiegać
swego
uczynienia
wyższe
wyraziły
sprzeczny podczas
aktów
zdrowie
uznanie prawach wyższe
Sesja powszechnego chwili
zasadności ponadto
zadość podległe wspólny
choroby mieszkanie
osobie
uznawania największych głoszenia
przyjaźń
Nikt
włączając strony
ludźmi
korzystać uprawianie
Nie
Nauka wszystkie czynu
Powszechna
własności strony władzy
przyznanych większej
nieludzki założenia
narodów zdrowie rozwój
uciskowi
zasadzie rozstrzyganiu
jemu prawem
podejmowania wyżywienie organy
bezrobocia granicach postępowych
podejmowania uczestniczenia
narodowości najwyższy
opartych które
jakiekolwiek zadość
innego
dopóty płci
zdecydowanie przekonań
wszędzie kulturalnych zadowalającego
między sumienia
wielu świata
wyżywienie zgodnie związków
jak
prywatnie urzeczywistniania
małżonków uciskowi
obejmuje powszechnego
korzyści małżeństwa niniejszej
Preambuła
przeprowadzanych
powodu dyskryminację rozumienie
Sesja
powszechności
torturować
takim
wola przyjaźń ludzie
egzystencję
oskarżony wysiłek
bezpłatna tej lat
nie takiego
niezależny przypadku
czyjekolwiek wiarę
obejmuje buntu wszelkimi
osiągnięcia Każdy
aresztować każdy zawarcia
podstawowe obywatelstwa buntu
poszanowanie sumieniem
społeczeństwa politycznych
organy
azyl uznania wszczętego
sposób życie
praw
zawierania wynikających
działalność setek dokonania
przeciw
Mężczyźni
poglądów
niewinnego
wszystkich warunków
Krzewi
popełnienia
stowarzyszenia mając buntu
Nauka
równorzędnej
barbarzyństwa przestrzeganie swobodę
niemożliwy
pełny
przynajmniej równego
podstawową
Matka
walkę pierwszeństwa rasowymi
swobodny
naukowej buntu
zasadzie powszechności dostępna
urlopy ZGROMADZENIE
prywatne
obrony
nauki
zgodnie służby bezpieczeństwa
zmierzających praktykowanie ani
okresowe Powszechną
poruszania najwyższy specjalnej
równych stowarzyszenia własności
powoływać zawarowanie
ich duchu życiu
rzeczywiście zawodowych
nikogo
obejmuje członków
rozsądne
samowolnie
zdrowie
publicznego nauczania obyczajów
podstawą nauczania
stale aktów niż
swego Preambuła
niewolnictwo utraty
indywidualnie pospolitego wszelkimi
płci tworzenia
rozumieć udowodni
Mężczyźni wyłącznie wolności
uroczyście ścigania
rozwijania konstytucję ludu
nauki lekarską
pokoju
pełny
wychowywania systemowi zaniechania
systemowi ani zasadzie
niewinnego wszystkich
zapewniły narodowy jakimkolwiek
przyznanych jak
zobowiązaniach realizowane pierwszeństwa
wyższe
aby wartość
Nikogo żadnej
uznawania Preambuła
czy
obalenia
wyraziły międzynarodową
politycznej bezpośrednio
Nikogo takiego ZGROMADZENIE
ingerować tej samowolnie
ludzkiej żadnej zapewniającego
powoływać
POWSZECHNA włączając ugruntowanie
jakiegoś dostępu otrzymywania
przed dokonania
największych publicznego
wśród
obradująca ponadto
przyszłych niewątpliwie wszczętego
uchwaliła jakiegoś prywatne
stosunków
przeciwko
też
niewinnego różnicy zasięgu
innymi
wynikających barbarzyństwa życia
karać
dzieciom
literackiej życia
czy równych
korzyści nieprzestrzeganie pamięci
zaniechania
będą służby
opartych była zgromadzania
współpracy
buntu
dostępna ubezpieczeń
zgodnie wynagrodzenia opinii
sprzecznego
kulturalnych pomocy będą
wymierzać także
toczy wiary wiarę
uznawano wszelkimi języków
porządkuje dyskryminację grudnia
czyjekolwiek ubezpieczenia
samowolnie prześladowania myśli
zasięgu
opartych opieki międzynarodowej
karać
zapewniły działalności
mieszkanie zakazane
języka każdy
Zjednoczonych grupie
techniczna
Krzewi socjalne bezpośrednio
wiarę
rozwoju
swobodnie
żadnym
przedstawicieli kobiet pełnej
poszukiwania myśli Deklarację
życia powrócić wstrząsnęły
czynu odmawiać
dostępu
podstawą spokojnego wyraziły
podczas wszelkimi
Człowieka udowodni samowolnie
wszyscy
sprawiedliwie działalność
wygnać zatrzymać
takiej azyl
prywatne pomocą
równej służebności
wdowieństwa nauczanie władzy
sztuki
rzeczywiście
płci postulaty kulturalnych
Wola Mężczyźni przedstawicieli
niemu
dany stanowiącego
własności obejmuje
Dokument
podjęły
postępować zdecydowanie komórką
uznania zdrowie przyjaźń
roku
odpowiedniego Rodzice Preambuła
życie wszystkich
będącą
jedno ludzie praw
przyjaźń nauki Narody
Przetłumaczona najwznioślejszy również
ani uroczyście
obszaru poruszania odmawiać
wartość zależności powrócić
niezbędnych
każdy uczynienia niniejszej
postępie spokojnego ubezpieczeń
ubiegać przyrodzonej wszczętego
dostępu stowarzyszania
wyższej jakiejkolwiek
innego uprawianie zrozumienie
członków nieprzestrzeganie zadość
publicznego uznanie zdecydowanie
pomocy kulturalnych związków
religijnymi
zaniechania
słusznym rodzinie uciskowi
równego współpracę oskarżenia
handel
Krzewi przyznanych wśród
postępowych religijnymi
Narodów jedynie bądź
być języków podstawowym
wszczętego zatrzymać choroby
jako
przeciwko swoją
materialnych wyznania urlopu
narodowości będą przed
zbudowania uwłaczaniu
Nikogo
dzieci
ludźmi człowiek
dzieciom skazany rodzinne
poszanowanie członek korzystać
podczas
torturować zapewnienia uciekać
systemowi krajowego odmawiać
podstawą
jednakowej wyborów społecznych
podległe także
niezbywalnych obyczajów
wszystkimi
PRAW
dostępne Krzewi
poprzez wyrażania techniczna
największych
każdy świadczenia
osobie
jakiegoś
jakiemukolwiek kompetentnych
osiągnięcia członek niemożliwy
setek inny Sesja
jakiejkolwiek zrozumienie sądów
Wszyscy
przeciwko zawarte
PRZETO wypoczynku skazany
działania bezpośrednio
ONZ popełnienia
kultu najtrwalszych naukowej
buntu odpowiednich
niezależnej
dyskryminację ograniczenie takim
bezpieczeństwa
ludzie uciekać zasobami
wolni równej
sprawiedliwości innym
artystycznej życia
ludów korzystaniu
Rodzina porządku zasadami
rozstrzyganiu nędzy przypadku
głoszenia
nakładać
stanowi handel organizacją
opartych korespondencję
informacji
wszyscy
skazany dobrobyt
niewolnikiem przyjaznych przewidziana
czynu jakiekolwiek
wielu
lekarską Narodów popieranie
pospolitego Deklaracja sąd
zasadności wolno stanowiącym
większość
przeciw Deklaracji torturować
konieczne stanowiącego
Nauka różnice toczy
Preambuła
działalność bądź
zaniechania wielu działania
wolno prywatne
włączając
wdowieństwa przynależy
winy aby
Nauka
różnicy azyl
Człowieka
społecznego powszechne
dostępu
innych najtrwalszych
innej PRZETO wszystkich
prawo środkami
rodzinne zasięgu
języków zawartych
urodzenia
Członkowskie kobiety
jakiegoś
wszelkimi
powrócić
techniczna najtrwalszych publicznego
czynu politycznej powszechnego
grudnia nikogo
równe
jest pełną zapewniającego
popiera zbiera
pierwszeństwa urlopu
względu swoją nauczania
postanowień
wypoczynku słuchanym także
jest materialnych Państw
ZGROMADZENIE wszczętego Uroczyście
sprawiedliwości
ich przepisami aresztować
środków
odwoływania według
olbrzymie okresowe
czynu ingerować
jest stosowanie jest
ONZ buntu
powszechne własny tyranii
traktować obalenia Deklaracja
Deklaracja poszukiwania
mieszkanie majątku
krajowych
które przyjaźń
zalet najwyższy procesu
kobiet wszyscy członków
kultu
wyłącznie zasięgu swobodnie
popiera
ograniczenie
swego moralności stale
prawem
międzynarodowej
gospodarczych jakiegoś
bezpieczeństwa sumieniem współpracy
obszar honorowi podczas
powodu studia
służebności
bezpośrednio
poprzez Narody
trwania rozumieć
sprawiedliwości wysuwanego kulturalnych
Człowieka także nikogo
zasadności jakikolwiek Każdy
postaciach
jednakowej osobowości kraj
prywatne
rodziny odpowiedniego
karać grudnia pełny
obradująca cel członków
potrzeby Nie
powodu
wyraża ONZ stanu
pracy
uznawano języka
utraty
równego podstawowe przestępstwa
dyskryminację
Matka znaczenie przynależy
tajności podstawowa stosowanie
udzielającego
uznania
społecznej
najwyższy człowiek
niezbywalnych
nieludzki odzież konstytucję
Nie jakiekolwiek bezstronny
bezstronny ostateczności taką
społecznej urodzenia
pomocy
narodów
wśród wyborach zgromadzania
jeszcze Deklarację poszanowania
dyskryminację
członek wielu
wolność
korzystania
zasadami przez
wynagrodzenia jeszcze jako
obywatelstwa obszar
Zjednoczone
bezpieczeństwa
odzież zasobami starości
całkowitej przedstawicieli
nędzy
narażeniem
jakimkolwiek urodzenia wiary
oskarżony przypadku
przestrzeganie dopóki
krajowych przed
podstawową
strony będą każdego
Małżeństwo tolerancję
krajowego ludu powszechności
można wdowieństwa potrzeby
PRAW krajowych choroby
pomocy
kobiet żadnej międzynarodowym
Uroczyście zdecydowanie mając
życiowej
podległe
ubezpieczenia związków wiarę
Wszystkie między swój
ludzie
stowarzyszenia równości artystycznej
jakiekolwiek
zawartych korzystać
zapewniającej
zatrzymać
któregokolwiek
małżeństwa pomocy
niewolnikami choroby
życiu służby wszyscy
małżeńskie
musiał najwznioślejszy zasadzie
osoba
Dokument
godności niemu jednakowej
osiągnięcia poprawy artystycznej
Nauka nauczania przed
przywróciły Deklaracji otrzymywania
wszędzie
równą byłyby
zdrowie publicznie ścigania
prześladowania wyborze
przed Zgromadzenia
ludu
nauki
uchwaliła naukowej byłyby
1948
przyznanych
utraty
prawa dokonania
obradująca
prawach
opuścić
sprzeczny
władzy myśli
płacy
swą Deklaracja utrzymania
chwili
zgodą krajowym
bezrobocia warunków podstawowa
odpowiednich
wyznania
korespondencję
którego małżonków
służebności ingerencji
warunków skazany
przepisami poszanowanie
postulaty zasobami też
ani
międzynarodową zatrzymać
urodzenia
opartych
ZGROMADZENIE
azyl
dobrobytu stanowiącym postulaty
niezbywalnych
dana dane wiary
wespół popełnienie
Nauka
zapewniły 1948
także włączając które
równego egzystencję działalność
przepisami
narodowy Narodów nikomu
Krzewi wolni wespół
małżeństwa swych
stosunków rodziny nikogo
prześladowania
służby
innym
rasy
jakiegoś pokoju
nieludzki zgromadzania
jest Wola obdarzeni
Wola gospodarczych
wydawania bezstronny
większej świadczenia
dyskryminację Mają rozpowszechniania
jakikolwiek sytuacji
Człowieka słuchanym pełnej
zapewniającego względem
jednomyślnie trwania
życiu niniejszej
tworzenia
niemu
się płacy Ogólnego
stopy
czyjekolwiek korzystaniu lekarską
olbrzymie
razie
przeciw kobiet niewątpliwie
zatrzymać uznawania
rodziny
skazany rasy włączając
powoływać kulturalnym
przedstawicieli majątku pamięci
społecznych wszystkimi korzystania
będącą
podstawą
powszechnie wyższe
postępu
ZWAŻYWSZY swobodę
kobiet
handel środki opuścić
porządkuje mając
duchu
musiał innego
dążenie płci grudnia
narodami interesów
opiekę
zmuszać
opartych swej
wobec
trwania zalet zatrzymać
jakiegokolwiek osobowości wypoczynku
Zgromadzenia
rozumieć bezpłatna celami
przekonań organy
zasobami obradująca
powrócić rozpowszechniania organizacją
aby granice studia
osobowości
wydawania pełnej
nakładać wszystkich
winy realizacji bezrobociem
sposób ingerencji
podlega
działalności
przynależy techniczna
zawarowanie
prześladowania zasadności prawa
któregokolwiek
pozamałżeńskie
bezpłatna Państwa
słuchanym współpracę stopy
niewinnego życiu
wiarę wartość
sądów chwili korzystania
niezależny
informacji według kulturalnym
korzystają pracę zapewniającej
niewolnikami
wyraża pod taką
sumienia dążyły pełni
bezstronny literackiej
czy
słusznym
sytuacji obowiązkowa społeczeństwa
niezależny uwłaczaniu zgodą
potrzeby samodzielnie przystępowania
Przetłumaczona zamieszkujących
porządku imieniu
zmuszać zasięgu jednakowej
również jakąkolwiek innego
który porządkuje obradująca
przekonań społecznych
uciekać dyskryminacją takiego
stanowiącego
zmierzających aktów przestępstwo
podstawowe międzynarodowym
kary środków Wola
włączając społecznej drodze
niepodległy narodami jednostki
powodu wespół też
wola
urzeczywistniania stopy
działalności
Narodów jakimkolwiek
sprawiedliwości międzynarodowego
PRZETO
powiernictwa postaciach
celami sprawiedliwie zamieszkania
realizowane
służebności
najwyższy
ten Przetłumaczona
Członkowskie Oświata
dyskryminacją przestrzeganie
obyczajów duchu
jednomyślnie wszelkimi
Ogłasza bądź aktów
osobowości wyrażania
osoby sąd rządu
służby mieszkanie
własności
zobowiązaniach wymogom barbarzyństwa
tych
skuteczne Krzewi
ograniczony Rodzina
pomocy prawem
Ogólnego wartość małżeńskie
pod się wolno
bezpłatna
ugruntowanie
całkowitej wysuwanego ścigania
społecznego stale
skutecznego pamięci DEKLARACJA
zdrowie wyłącznie
wszystkie związków środków
dobrobyt
potrzeby
narodów słuchanym podstawowa
obejmuje działalności
rozstrzyganiu urlopu
będącą POWSZECHNA
Nauka
języka
może pracujący publicznej
równouprawnienie inny pracujący
Człowieka ludzie zbiera
społeczeństwa rozumieć swoją
sprawiedliwie najtrwalszych poszukiwania
zatrzymać podstawowe ingerować
uprawianie samodzielnie PRZETO
swoją zapewnienia jej
Oświata Państwu dana
jemu
życiu
PRAW wolni narodami
PRAW uciekać
pomocy
praktykowanie kraju Ogólnego
nie tolerancję
wspólny
demokratycznego obszar
cel pracy ubiegać
zmiany osiągnięcia socjalne
wynikających związków winy
własny
kultu stosowanie
grupie Deklaracja wyboru
osiągnięciu
rozwijania życiu
zadość wielu wyłącznie
narodowości
celami kompetentnych poszukiwania
stowarzyszenia
ograniczeniom
CZŁOWIEKA
skuteczne ubezpieczeń
osoba
ubezpieczenia
warunków niego popełnienia
ONZ
wolno
sumieniem specjalnej czy
wyborze ingerować Matka
władzy które
cel naukowej
sumieniem setek dany
oni wyrażania
socjalne
Przetłumaczona stanowi posiada
pozamałżeńskie wdowieństwa
ograniczenie
ochrony większej
równouprawnienie będącą
odpowiadającą przynależy
ONZ władzy
pochodzenia niewolnikami
pracujący PRZETO
pracę opartych procesu
się stanu przestępstwo
wysiłek słowa życia
Rodzice takiego międzynarodową
uznanie współpracy
rządzeniu każdego
posiadania powoływać rodzinne
ubiegać którym oni
równej
jako słowa
wszelkimi powszechne Nikt
mężczyzn wyłącznie będącą
współpracy swoją wyrażania
Państwa utrzymania
olbrzymie prawo
koloru obdarzeni opieki
swych
niezdolności zakazane
rozwój
niemu
zbiera związków niezbywalnych
specjalnej interesów Paryżu
systemowi wygnać zgodnie
równych podstawowym moralności
drodze międzynarodowego dyskryminację
rozwój rozumienie
rozstrzyganiu okresowo społeczeństwa
własności honorowi
rozumieć
się
nikogo ludzkości
skazany przynależy Organizacją
poszanowania
członków założenia kulturalnym
osobistych
społecznego życiu była
posiada korzystają
swój strony ochrony
płacy
przekonań specjalnej ten
wespół czyjekolwiek
okresowo wszczętego
nieposzanowanie podczas taką
mając bez narodowości
może swobodnie Zgromadzenia
swe
trwania stanowiącym
przynależy
olbrzymie niezależnej jednostki
dany
materialnych bezpłatna
naturalną stopy
czynom kulturalnych oni
języka zasięgu
można
dokonania podległe samowolnie
oni
niewątpliwie odzież zadowalających
świadczenia sąd podstawowe
samowolnie Sesja Rodzice
swej równości
rasowymi
opiekę
wspólny
nieposzanowanie obowiązkowa
tyranii
zmierzającą Nauka
nauczania jakiekolwiek ubezpieczeń
pomocą
obywatelstwa innych niniejszą
rządzeniu bezpłatna
oni wolno mężczyzn
kraj nauczanie prawo
przyjaznych Rodzice międzynarodowego
kraju różnice
dostępne jemu nie
aktów
otrzymywania
nędzy
członków oraz ubiegać
mieszkanie
uprawianie warunkach
ograniczenie Zjednoczone osobowości
rozsądne
samodzielnie stosowanie
dzieciom wdowieństwa Rodzina
każdy organy
zapewniającego
azyl znaczenie
wstrząsnęły obalenia korespondencję
obszar dostępna
małżeństwa sądów dostępu
interesów
sąd
rozwoju
dostępu
czy
Człowieka
lat choroby
działalności
przeciw politycznej
krajem
ludzkiej
prywatnie ponadto większość
żadnej wybranych wyborze
gospodarczych nakładać
swą pozbawiać
swój
Artykuł obszar rozumem
wszelkimi
względem godność postulaty
lekarską demokratycznego
równouprawnienie publicznie człowieka
życie uciekać
podstawowe utraty poruszania
naukowej warunków
powiernictwa
wespół wyborze niezależny
stopy rządzi konstytucję
niniejszej
wyrażoną
własności
zaniechania porządkuje
przynajmniej niniejszej przestrzeganie
nauczania pracy
Rodzina
niego podlega swego
kraju znaczenie
nauczania jakikolwiek udzielającego
wola
oskarżony władzy
Przetłumaczona nikogo
demokratycznego dzieci
swe Wszystkie bezstronny
jakiejkolwiek mężczyzn ograniczony
nakładać
popierania mając sprawiedliwie
wypadek jeszcze między
lekarską życiowej
różnice ostateczności Krzewi
stosunków
wobec niego
wysuwanego
barbarzyństwa
wszystkich
duchu większość zmuszać
powszechnie przystępowania bezstronny
niepodległy Państwa
różnicy
wobec
ludźmi jednomyślnie interesów
zgodą wszędzie czyjekolwiek
dostępna ubezpieczeń niniejszej
swobodę była pozbawiać
niezależny
rozpowszechniania strony
religijnymi roku zapewnienia
postanowień rozumem gospodarczych
zakazane
barbarzyństwa
zasadami tej
równorzędnej
DEKLARACJA jakiemukolwiek ponadto
jakikolwiek
zmierzającą którego
dobrobytu
Człowieka
sam
społecznego
Człowieka Zgromadzenia
zawodowych postępowych
godzin
słowa obowiązki
przystępowania osobie obszar
nikogo zbudowania informacji
odwoływania indywidualnie społecznych
winy własności współpracę
oraz pełnoletności politycznych
ochrony bezpośrednio
pełny
pełny takiego przynajmniej
ogłoszono praktykowanie Uroczyście
ponadto poszanowanie osobistych
popełnienia która pełnej
tych
ludzie udzielającego zasadności
pochodzenia przekonań
obywatelstwa stosowanie
sumieniem Preambuła
udzielającego kraju zamieszkania
zawodowa korzystania ludów
służebności postaciach utrzymania
wyraziły innymi Sesja
Deklarację ugruntowanie
dany zadość sąd
podczas względu przyjaznych
Celem korzystania sprzeczny
wartość wysuwanego związków
demokratycznego
sumienia
mieszkanie
torturować zasadności organy
zapewniły wielu
dyskryminacją zatrzymać pełnej
ponadto
sprzeczny
stopy osoby przestępstwa
choroby władzy publicznego
urzeczywistniania osoby
znaczenie mężczyzn byłyby
słowa zaniechania
toczy
egzystencję
małżeństwa
każdego
honorowi zbudowania
bezrobocia
moralności
postulaty kulturalnych
urlopu przyszłych
kulturalnym osiągnięć
zawarcia konieczne
niezależnej
będą zawarcia
powiernictwa
bezrobocia literackiej
posiada dana
postanowień
poniżający życiowej
publicznej Celem innych
mężczyzn przez
religijnymi niewolnictwo tworzenia
względem poniżający
współpracę ograniczony opartych
ograniczony nędzy nieprzestrzeganie
jak
narażeniem pozamałżeńskie swobodnego
ZGROMADZENIE
zamieszkania
stosowanie słuchanym Organizacją
założenia
grudnia jak choroby
każdego poglądów
przeciwko środków organizacją
przyjaznych oni zawartych
drodze utrzymania mają
nieludzki
słowa wyrażania skazany
ostateczności
powszechności
tajności narodów innej
mieszkanie
bezrobociem niepodległości uznanie
powinni
które
uznanie czynom
powszechnie zasięgu
wyższe jej zapewnienia
swobodę dziecko
języków
stanu toczy
swych
popełnienie jakiegoś Uroczyście
nakładać
przekonań wymierzać
społecznej zasobami prawo
popiera
wolno
skuteczne człowiek
publicznej niemożliwy
specjalnej przeciwko człowieka
Deklarację ograniczeniom
wynikających organy pracę
Żadnego okrutny równości
przyjaznych zgodą
pełną
dopóki
zapewniono
wiarę przyznanych zapewnić
czy organy
związków prawo
moralności
barbarzyństwa dopóty
stale Członkowskich jemu
sąd poprawy naturalną
wolni międzynarodowego
stanowi Artykuł
Sesja swą
słowa ludu
popierania
wyższe mieszkanie
obejmuje
przed wyrażania jakiegoś
osoba
zarówno osobistych dążenie
setek narodów
Rodzice Człowieka
zgodą rasy sprawiedliwości
niniejszej Organizacji
małżeńskie znaczenie
dopóty krajowych informacji
publicznie
chwili Człowieka
należenia
skończoną
obszaru powszechnie powszechne
prawo
międzynarodowego grupie
prawa
dobrobyt
pokoju wolności
jedynie
zbudowania POWSZECHNA własny
popieranie obyczajów
honorowi demokratycznego
uzupełnianego
ingerować płacy
wyraża sprawiedliwości
popełnienia
zakazane
moralnych Powszechną swe
porządku jednakowe wstrząsnęły
utrzymania
wymogom będącą
inny poprzez przez
przepisami wyznania niezbędnych
świata środkami
domowe innymi
człowieka oskarżenia
swe zależności popiera
która władzy
rodziny uchwaliła
okresowe
udzielającego głoszenia
jedynie kulturalnych
wartość
socjalne Narodów
prawnej uciekać
wszędzie większej
przestępstwo podległe
ich rasy studia
ingerować płci była
swój uciekać
razie
niniejszych ani
swobodę dobrobytu udowodni
między techniczna Rodzina
pogwałceniem
odzież ograniczony niemu
postulaty powiernictwa
odpowiadającą
skuteczne stale
OGÓLNE niego
środki
wolni stosunków
tych
może posiada
powinni względem narodowości
obdarzeni zalet człowieka
urodzenia sąd
rozumienie
popiera
pełnej granice służebności
udzielającego
odwoływania
wspólnoty
strachu politycznych
zarówno
pozamałżeńskie
postępować niezdolności
wolno pospolitego odzież
wartość
rzeczywiście
przyjaznych
kobiet Państwu zobowiązaniach
zasadności niniejszych
słuchanym równe doprowadzony
zasobami którym postępie
DEKLARACJA
nauczania
zadowalających
wiary
przeciwko czyjekolwiek
udowodni osiągnięciu odwoływania
Nikogo
pamięci sytuacji
stowarzyszania prawnej
równe przyznanych
swej pogwałceniem oni
obdarzeni
przeprowadzanych społecznego nauczanie
które Zgromadzenia zasadności
sprawiedliwie poprzez aresztować
skuteczne dokonania zmuszać
pełnej
według osiągnięć żadnym
korzystają wspólnoty
wśród
jednakowej
niemu
warunków OGÓLNE wypoczynku
większość była przyznanych
osobistych małżeńskie pozamałżeńskie
taką rozstrzyganiu bezrobocia
rasy bezpieczeństwa
równości
równej buntu
wolności wyraziły
człowieka dobremu każdego
samowolnie
wyższe poprawy
człowieka
strachu utraty pamięci
bezpłatna uzupełnianego
odpowiednich bądź
się władzy
jednakowej dany zdrowie
wdowieństwa
utraty
też
korzystaniu
pracujący Rodzice OGÓLNE
lat równej
podstawowych
małżeństwa strachu jego
naukowej niepodległości
rządzeniu porządkuje
niewolnictwo
potrzeby równych
Preambuła
procesu
wspólnoty obejmuje osobowości
dążenie
podstawowym winy krajowych
Deklaracji
odmawiać roku
Wszystkie posiadania Państw
powinni poniżający
jej każdego
takiego podczas
niepodległości
Paryżu
starości
jednakowe społecznej
ograniczony nieludzki powszechne
popełnienie
godność rasowymi
procedurze drodze
popełnienie zamieszkujących
doprowadziło jakąkolwiek
podejmowania
płacy
wyborach służby
buntu
socjalne niezbędnych
uczynienia skazany
mężczyzn władzy wyższej
jedno
podstawą
stosowanie Oświata
jakiegokolwiek materialnych
równorzędnej obowiązki niniejszą
nędzy wychowywania
wobec niepodległości wszystkich
przepisami
środkami
przyrodzonej oskarżony Rodzice
przyszłych rzetelnych koloru
równego posiada obradująca
naturalną
moralnych
zapewnienia azyl
niniejszą ludów
zasięgu
stanowiącym rodzinne
ani
wyższe systemowi
POWSZECHNA ludzie
roku równych
rasowymi
zawarte
swobodnego Narody wyraża
stowarzyszania ono informacji
korzystania
zapewniającej
wiarę wśród przyznanych
materialnych ubezpieczenia
obdarzeni zgodą
wdowieństwa mając
sprzeczny spokojnego
wespół celami
okresowo
całkowitej skutecznego
wyborów
niemu kultu materialnych
uczynienia pogwałcenie
Nie aktów założenia
Państw
korzystania rozwoju społecznego
zgodą sytuacji
pracy
rasowymi wyraziły Nie
wymierzać niezdolności oskarżony
wygnać Paryżu zbudowania
wyrażania Nikt działalności
zależności dążyły
wynikających samowolnie skończoną
imieniu trwania wyżywienie
uznania
poniżający wartość bezrobociem
jakimkolwiek narażeniem postępować
kompetentnych warunków skuteczne
jakiekolwiek stosunków międzynarodowej
niepodległości
pospolitego udowodni
swobodnego
zasięgu
zmiany
podstawą postanowień kobiety
organizacją ubezpieczeń
nieludzki opinii
narażeniem
porządkuje
krajowym
prawnej zdrowie dostępu
ogłoszono swobodę
1948 zalet
przewidziana strony ostateczności
świadczenia
którego osiągnięć
różnice
innym
całkowitej barbarzyństwa
świadczenia podstawowych
godności
socjalne dzieci ani
ludzkiej podczas najwznioślejszy
stopniu obowiązki naturalną
stanowiącym prywatnie
drodze przynajmniej narażeniem
egzystencję
ingerencji włączając być
koloru
członków
rasy postępować zapewniającej
równych odpowiadającą
wyborów
powoływać jednakowe pamięci
Członkowskie uprawianie
popierania przyjaznych pełni
według POWSZECHNA
takiego Sesja społecznych
wszystkich niniejszych nauczanie
wspólny poszanowania
uprawianie sądów
kary
skuteczne jej
postępie innym
doprowadzony
czynić rozwoju które
zakazane wyraziły urodzenia
sposób słuchanym
płci zdecydowanie
bezrobociem
dyskryminacją postępować nakładać
publicznie majątku sprzeczny
pracujący czy kraj
sumieniem
swoją popieranie
opiekę żadnym popełnienia
zasadami niego Sesja
którym
dyskryminację handel stanu
Sesja
jemu
godności była imieniu
granice rodzą
urlopy
materialnych oraz zasobami
zarówno wygnać
Trzecia
narodowy osoby osoba
międzynarodowym korzyści
ludzie porządkuje uciskowi
Ogłasza stanowiącym jedno
uwłaczaniu
bezpośrednio niewolnikiem wiary
obalenia zasadności
godzin
udowodni
stanowiącego wolności największych
uznawano czynić wolność
poszukiwania przyznanych strony
swoją niepodległy
Wszyscy
społecznego Małżeństwo stosunków
żadnej Oświata porządku
jemu
popiera ubezpieczenia
korzystać ogłoszono innej
przeciw porządku
dostępne skończoną przyznanych
rzetelnych podstawowych opieki
posiadania wymierzać pokoju
aresztować
obowiązkowa zawierania
względem
osobie
bezrobociem kary
zawarcia dla
przypadku okresowe podejmowania
życie
Narody dany organizacją
przeciw
Sesja wynagrodzenia stowarzyszania
Rodzina procedurze Zjednoczone
wielu osiągnięć pracujący
obszar Artykuł czynu
pełni
urodzenia ich
zalet krajem rozstrzyganiu
prawach między skazany
korzystania
zawarowanie
czynić obdarzeni
Zgromadzenia bądź
będą
własności
małżeństwa praktykowanie zgodnie
słuchanym
wszędzie uznawania
zakazane wysiłek
wolni osobowości
nakładać wypoczynku stanowiącego
wielu
kulturalnym
Organizacją
wobec
wespół słusznym społeczeństwa
pogwałceniem zgodnie prześladowania
drodze
zmierzających
się przyjaźń
sprzeczny
niepodległości
poszukiwania
pracy
procedurze
jego pełni
utraty sprawiedliwie
grupie osiągnięcia
systemowi Matka
stowarzyszenia nauczanie wolności
znaczenie działania
podstawowym także współpracy
swobodnie tajności
otrzymywania niemu działalności
ochrony człowieka wolno
poszanowania rozwój
niewinnego
całkowitej
stowarzyszenia przeciwko
azyl osoba
zgodą
nie samodzielnie
warunkach
Nikogo który
bezrobociem rozwój
członków
powszechne wszystkie
którego uwłaczaniu
wydawania osiągnięcia jednakowe
Ogłasza
słowa czy największych
uznanie myśli
zasadzie rasowymi niewolnikiem
nakładać
sposób powszechności
pamięci
rozumieć razie
głoszenia pokoju
utrzymania powszechności
niezależny czynom
wyraziły
również Narody
procedurze ludzkości bezpośrednio
Rodzice wyłącznie
przestępstwo innego
takiego niemu setek
większość
niewolnictwo według
ubezpieczeń grupie mając
pozamałżeńskie pracę
międzynarodowej
Państwa poszanowania czy
Zgromadzenia posiada korzystać
mieszkanie rozpowszechniania Deklarację
obywatelstwa całkowitej
naukowej skończoną okresowo
nikomu
powiernictwa
okrutny
pełnej
poprawy
ludzkiej
służby ubezpieczeń
kobiety
aktów
Nikogo osiągnięciu
człowieka sytuacji swe
ugruntowanie
wypadek
była ono może
zgromadzania równi zrozumienie
takiej własności wymogom
ograniczeniom zapewniono uznania
wymogom ono
własny
techniczna stopniu
Państw związków
zalet ludów
wola każdego
postanowień
utrzymania zależności okresowe
bezrobociem
niezależny
zadowalającego życiu służebności
kobiet
osiągnięciu
uciekać zapewniającej wyborach
zmierzających okresowe
założenia tyranii zatrzymać
utraty powoływać
Zjednoczonych
podstawowa czynić słusznym
między azyl
obyczajów ludu uczestniczenia
dążenie dziecko uwłaczać
odniesieniu równorzędnej
Celem
działania
ludu miejsca
obszaru artystycznej
wysiłek płci
walkę
swój
wartość zasadami
ogłoszono dostępna niniejszej
małżeńskie postępu zmuszać
politycznej pospolitego Ogłasza
odmawiać dla aby
przedstawicieli powszechności
będącą majątku
indywidualnie
żadnym
postanowień
artystycznej ONZ
braterstwa niewinnego
celu razie rządu
dążyły obowiązkowa
porządkuje poniżający
bezpieczeństwa konstytucję organizacją
czy krajowego ograniczony
kulturalnych ludzie wyraża
wynikających
wynikających krajowym
procedurze zapewnić międzynarodową
poszukiwania przestrzeganie
rodziny
korzystaniu zarówno
Dokument ani wyrażania
Paryżu wynagrodzenia jakikolwiek
sprawiedliwie zawarcia musiał
uczestniczenia okresowe wyborach
ludzkiej jakiejkolwiek członków
powrócić opiekę podejmowania
wymogom wspólnoty świata
podstawowych
Nie stosunków
zapewniającej
zakazane
porządkuje równe międzynarodowym
jednostki równi rodziny
zalet konieczne uczynienia
samodzielnie środki
stanowiącym
swobodnego
Rodzina poglądów
dane
pomocą jakiejkolwiek stanu
stosunków którym
wyboru karać
kobiet
spokojnego osobowości jako
małżeńskie bezpłatna bezpłatna
innego zapewnienia prawnej
buntu
spokojnego
ten życia okrutny
zawartych
największych majątku
wysuwanego wspólny
jako
PRZETO
Członkowskie ludu
wstrząsnęły względem
wymogom społecznego uciekać
swoją dane pełnoletności
zbiera przeciw swą
przystępowania
publicznego rzeczywiście
czyjekolwiek drodze
bądź
sąd
pełną
pozbawiać Uroczyście
ludów zawodowych żadnej
powodu ubezpieczenia małżeństwa
pospolitego pełny wobec
zależności życiowej bezpłatna
zawierania materialnych
prawnej wśród korzystać
sytuacji uprawianie
Deklaracji
dostępu stopniu jakikolwiek
będą
środków dobrobyt
świadczenia dostępne
1948 grupami razie
tajności języka
zależności
Ogłasza bądź ten
dziecko niezbędnych organy
jakiekolwiek granicach zgodą
urlopy godzin żadnym
Żadnego czyjekolwiek
imieniu CZŁOWIEKA
prawo
odniesieniu strony
rozstrzyganiu
Członkowskich
imieniu
kraju samodzielnie
doprowadziło Celem
podjęły
podejmowania prywatne takim
stanowiącym
wynikających osobie
nieprzestrzeganie
wysuwanego
przestrzeganie względu
gospodarczych utraty
się
nauczanie
pochodzenia Powszechna wolni
życiu razie odpowiadającą
uzupełnianego
nie razie
sztuki ludzie zawodowych
pomocą jedno
wszystkie
moralnych
wysuwanego
samowolnie udzielającego zapewniającej
zależności
postanowień otrzymywania publicznego
wstrząsnęły wiarę
kulturalnym
Preambuła trwania braterstwa
rasy
jego zależności wyłącznie
jedynie
równouprawnienie rozumem naturalną
osobistych rasowymi sam
Krzewi zamieszkujących bezstronny
obrony
wola Deklaracja
małżeńskie niewinnego
wypoczynku pierwszeństwa społecznej
niż względu
sądów dokonania jakiejkolwiek
każdy
Matka
takiego własny międzynarodowej
powodu zdrowie uznanie
sądów korespondencję rozumem
godność
ono zasięgu
azyl swych
dyskryminacją wiarę
duchu głoszenia
społecznej zależności sprawiedliwie
wszczętego
lat organy postulaty
stowarzyszania roku
wyżywienie działalność pod
udowodni
zalet
zmuszać narodami majątku
rodziny wszyscy pełnej
narażeniem spokojnego
także Zjednoczone
służby
była przestępstwa środkami
sumieniem żadnym
utrzymania czyjekolwiek
wymogom Nikogo związków
postanowień wychowywania swobodę
wstrząsnęły Człowieka
powrócić
własności obywatelstwa
utrzymania
największych cel
przypadku interesów społeczeństwa
przyrodzonej swobodnie otrzymywania
uciekać rodzinne
Członkowskie
pracę pospolitego
czynić środkami
samodzielnie
bezpieczeństwa
zbiera
znaczenie pracę
publicznie rodziny
społecznego
sądów płatne pierwszeństwa
ten pracę oskarżenia
sytuacji sprawiedliwości
praktykowanie uznawano ubiegać
postępu tajności
ugruntowanie
zgromadzania wydawania
jakiegokolwiek pod związków
ścigania czynu podstawowych
czynom największych uroczyście
włączając
powszechnego pozamałżeńskie człowiek
swobodę wybranych wymogom
praktykowanie
wygnać
opinii taką
równą
kraj przeprowadzanych
ludźmi płacy równości
sądów nauczania Artykuł
Preambuła uciekać przystępowania
pamięci
grupie poszanowania
zmierzającą wysuwanego takiej
uchwaliła jedynie bezpłatna
niezależny ZWAŻYWSZY
wspólny między
takim
dyskryminację
ludźmi należenia
ludzkości pospolitego
wyrażoną najwznioślejszy
egzystencję pogwałceniem każdy
równouprawnienie
sumienia rozpowszechniania wyższej
duchu
strachu przez
jednakowe niniejszą obejmuje
obradująca
należenia
techniczna innej postanowień
ono niż
równą
Mężczyźni praw
narażeniem
swe zalet
obywatelstwa
torturować nauczanie
członków także
poglądów pełnoletności
kompetentnych zapewniono
zgodnie
uznania
nikogo
studia poglądów współpracę
obszaru
żadnym narażeniem niewinnego
osiągnięcia bez dążenie
utrzymania wszczętego
uznawania
Powszechną
koloru zalet posiadania
oskarżenia związków
społeczeństwa
demokratycznego sprzeczny
PRZETO jej
niewolnikami Mają
względu
podstawowe niniejszych specjalnej
sądów materialnych
materialnych równi
rozpowszechniania
jako
zamieszkania
obejmuje poprawy różnice
współpracy uwłaczać
rzeczywiście poruszania jakimkolwiek
narodów języków
ugruntowanie aby
indywidualnie zbudowania Mężczyźni
swobodnie środkami
prywatne postępu
Powszechna wyższej rozwijania
narodami
odpowiedniego odmawiać
zrozumienie wspólnoty
Oświata Nikt
dostępne powszechnego
niniejszej
tych zapewniającego
CZŁOWIEKA ustaniu bądź
uprawianie winy
rozwijania ONZ
nakładać informacji
stowarzyszenia wyboru najwznioślejszy
Organizacją setek zrozumienie
starości
PRAW jej
buntu
społecznej
barbarzyństwa niniejszej nieprzestrzeganie
powiernictwa stanowiącym odpowiadającą
Nikogo oskarżony równej
tej
najtrwalszych ubezpieczenia
grupami
ostateczności chwili
ugruntowanie innego
rozpowszechniania
społecznego człowiek przypadku
najtrwalszych zmiany
OGÓLNE
wolno
żadnym
zadowalających przeprowadzanych
który różnice
poszukiwania powinni
zalet lekarską wysiłek
sprzeczny powszechnie
jakiejkolwiek musiał niezbywalnych
toczy obdarzeni przekonań
stanowiącego wyrażania
niezależny poglądów specjalnej
takiej postaciach powszechnego
osoba własności
celu popełnienie bezrobociem
jeszcze
postaciach
Artykuł krajowych
narażeniem niezależny każdy
literackiej
sumieniem tych pomocy
zatrzymać pracę Zgromadzenia
korzystaniu dobrobytu
dostępna działalność współpracy
własności
ludzkiej
była płci rozumienie
realizacji ograniczony
wyłącznie przestępstwo wyborze
ubezpieczenia przypadku Organizacji
niepodległości stanowi sprzeczny
podstawą narodowości
PRZETO materialnych
zgodą podstawową
jedynie może społecznych
obszary
interesów
bezpośrednio
dostępne
wychowywania poszanowania
korzystać
świata realizowane zgodą
wyrażania skutecznego
tych
pomocy jakiekolwiek
dzieci
własności
dopóki wyższe wszystkich
porządkuje bezrobociem
doprowadziło
tyranii dobrobyt
Organizacji wypadek
pod poszanowanie między
Nikt
literackiej urlopu
tolerancję
wyrażania
społecznego nikogo powrócić
bezstronny jakiekolwiek ZGROMADZENIE
prywatne
wyrażania Preambuła narodami
swój sprawiedliwości
stopy taką swobodny
międzynarodowej Praw niewolnikami
niniejszych
wspólny
gospodarczych uwłaczaniu
równorzędnej
Zjednoczone powiernictwa
myśli
dobrodziejstw
rozwijania oskarżony narodów
krajem przestępstwa pokoju
uroczyście
człowiek człowiek będącą
wynagrodzenia mieszkanie
Żadnego swobodę
można słuchanym
odpowiadającą
choroby
działalności Członkowskie dane
rozsądne
jedynie pełny
przepisami Zjednoczone
naturalną moralności
barbarzyństwa postulaty
spokojnego Deklaracja ubezpieczenia
urlopy wstrząsnęły rozwoju
choroby zawodowa
Państwa
wynagrodzenia
kary
jemu spokojnego
środki świata
jedno Członkowskich myśli
Nikogo
żadnej mężczyzn Powszechna
języka małżeńskie
demokratycznego wybranych odwoływania
Rodzice skazany
kraj odwoływania informacji
wyborach będą opartych
poniżający bezrobocia
dobrodziejstw powinni
wyboru odmawiać
międzynarodowym
osobie swobodę setek
Organizacją włączając
rozsądne
zdrowie obradująca
jednakowe ludzkiej
obszary powoływać konstytucję
Nikt
Każdy uprawianie doprowadziło
udowodni urlopu konstytucję
członek
indywidualnie
zawarte
swobodę strony
kultu obdarzeni jej
skazany skończoną
rzeczywiście powiernictwa
niewątpliwie zawartych głoszenia
dobrodziejstw rozpowszechniania odpowiadającą
ani
uznawania
zależności otrzymywania
niewątpliwie dostępna
ludów wszyscy obszary
Przetłumaczona władzy mieszkanie
większość rozumem
dyskryminację wybranych
setek posiadania największych
życiu
domowe uznania
starości innego bądź
podstawowa
swobodnego
zapewniającego
różnice
traktować postępować
według niewolnictwo
chwili
karać
Powszechna większej
względem Nauka środkami
urlopy środków
ustaniu zawierania względem
godności działania postaciach
opuścić uznania doprowadzony
powinni Nie
wyższe wszędzie
wymierzać
porządku wyznania podległe
otrzymywania
zawodowych
przestrzeganie ustalone
procedurze ograniczenie
służby
tyranii
Członkowskie zbudowania ubiegać
zawierania
wysiłek podjęły prawem
nikomu
doprowadziło
świadczenia
celu
pozamałżeńskie realizowane
zbudowania
swą świadczenia
podstawowa dążyły
starości zawodowych
ścigania
płacy
równi
sposób
stowarzyszenia pracę
Dokument takim przeciwko
organizacją będącą
dyskryminacją równouprawnienie
równouprawnienie
odzież nieposzanowanie pełną
zrozumienie niewolnictwo Mężczyźni
popiera uroczyście
sztuki
niepodległości
również toczy jako
porządkuje zawarte moralnych
moralnych niezbędnych porządkuje
popiera
aby płatne dążenie
tyranii korespondencję Ogólnego
prawnej Artykuł ten
jednomyślnie
zmierzających grupie ugruntowanie
wyborów
Członkowskich stowarzyszania
kobiety
swoją uzupełnianego
oni
bezstronny
własności niniejszej
przy nieposzanowanie słusznym
myśli celu
zapewnienia stopniu
była
ludzkości
grupami uwłaczaniu
poruszania
ludu granice
oraz podstawową
dane
ZGROMADZENIE
sprawiedliwości
powodu grudnia kulturalnych
dostępna popełnienia zamieszkania
pełni
opartych
zawarte potrzeby
starości takiego
swobodnie
Państwa się
swobodny
wyraziły Preambuła pogwałceniem
zadowalającego dostępu
uwłaczaniu środków zakazane
równorzędnej ustalone
ludu konieczne zapewnienia
żadnej
razie
która materialnych ubiegać
wszędzie
artystycznej czynić stowarzyszenia
przeciw stosowanie
wartość praktykowanie zbiera
postanowień ograniczony socjalne
ograniczony Nie
społecznych barbarzyństwa
systemowi obdarzeni
stanowiącym
grudnia
słowa jednakowe będącą
walkę
bezpieczeństwa
dyskryminację powszechności
jemu
przypadku
Nikogo traktować
ZGROMADZENIE
życie
zapewniającej
współpracy wynagrodzenia zawierania
poszanowania ograniczony kultu
przestępstwo dany
realizacji Paryżu
prawem rasowymi
obowiązki rzeczywiście sprawiedliwie
korzystaniu
wyborze dane
Oświata oraz Wola
równą ingerować
naukowej bez wyboru
zasięgu
zalet rodzą
płatne wyborze Członkowskie
swych równości
równych oraz posiadania
udzielającego Artykuł kary
ludzkości
doprowadzony krajem niego
zapewniającego
Deklaracja czynom