blob: bfedd7308170c25773e6ec81796f341ffbabd761 [file] [log] [blame]
# Mesajele în limba română pentru pachetul libiconv.
# Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the libiconv package.
#
# Eugen Hoanca <eugenh@urban-grafx.ro>, 2003.
# Traducere făcută de EH, pentru versiunea libiconv 1.9.1.
# Acest fișier este distribuit sub aceeași licență ca și pachetul libiconv
# Actualizare a mesajelor, de la fișierul „libiconv-1.15-pre1.pot”.
# Actualizare a codării caracteror, la codarea de caractere UTF-8.
# Actualizare a diacriticelor de la „cu sedilă” la „cu virgulă”.
# Actualizare a algoritmului formelor de plural (de la „două” la „trei”).
# NU și a mesajelor traduse (acestea au rămas neschimbate).
# Eliminare a mesajelor ce-au dispărut în ultima versiune.
# Actualizări realizate de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>, 15.01.2022.
# Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>, 2022.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libiconv-1.17-pre1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bug-gnu-libiconv@gnu.org\n"
"POT-Creation-Date: 2022-02-12 13:29+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2022-02-19 16:51+0100\n"
"Last-Translator: Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>\n"
"Language-Team: Romanian <translation-team-ro@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: ro\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < "
"20)) ? 1 : 2);\n"
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
"X-Generator: Poedit 3.0.1\n"
#. TRANSLATORS: The first line of the short usage message.
#: src/iconv.c:104
msgid "Usage: iconv [-c] [-s] [-f fromcode] [-t tocode] [file ...]"
msgstr ""
"Utilizare: iconv [-c] [-s] [-f codificarea_originală] [-t "
"codificarea_dorită] [fișier ...]"
#. TRANSLATORS: The second line of the short usage message.
#. Align it correctly against the first line.
#: src/iconv.c:108
msgid "or: iconv -l"
msgstr "sau: iconv -l"
#: src/iconv.c:110
#, c-format
msgid "Try '%s --help' for more information.\n"
msgstr "Încercați „%s --help” pentru mai multe informații.\n"
#. TRANSLATORS: The first line of the long usage message.
#. The %s placeholder expands to the program name.
#: src/iconv.c:115
#, c-format, no-wrap
msgid "Usage: %s [OPTION...] [-f ENCODING] [-t ENCODING] [INPUTFILE...]\n"
msgstr "Utilizare: %s [OPȚIUNI...] [-f CODIFICAREA] [-t CODIFICAREA] [FIȘIER...]\n"
#. TRANSLATORS: The second line of the long usage message.
#. Align it correctly against the first line.
#. The %s placeholder expands to the program name.
#: src/iconv.c:122
#, c-format, no-wrap
msgid "or: %s -l\n"
msgstr "sau: %s -l\n"
#. TRANSLATORS: Description of the iconv program.
#: src/iconv.c:128
#, c-format, no-wrap
msgid "Converts text from one encoding to another encoding.\n"
msgstr "Convertește textul dintr-o codificare într-o altă codificare.\n"
#: src/iconv.c:132
#, c-format, no-wrap
msgid "Options controlling the input and output format:\n"
msgstr "Opțiuni care controlează formatul de intrare și de ieșire:\n"
#: src/iconv.c:135
#, c-format, no-wrap
msgid ""
" -f ENCODING, --from-code=ENCODING\n"
" the encoding of the input\n"
msgstr ""
" -f CODIFICAREA, --from-code=CODIFICAREA\n"
" \n"
#: src/iconv.c:139
#, c-format, no-wrap
msgid ""
" -t ENCODING, --to-code=ENCODING\n"
" the encoding of the output\n"
msgstr ""
" -t CODIFICAREA, --to-code=CODIFICAREA\n"
" codificarea de la ieșire(finală)\n"
#: src/iconv.c:144
#, c-format, no-wrap
msgid "Options controlling conversion problems:\n"
msgstr "Opțiuni care controlează problemele de conversie:\n"
#: src/iconv.c:147
#, c-format, no-wrap
msgid " -c discard unconvertible characters\n"
msgstr " -c ignoră caracterele neconvertibile\n"
#: src/iconv.c:150
#, c-format, no-wrap
msgid ""
" --unicode-subst=FORMATSTRING\n"
" substitution for unconvertible Unicode characters\n"
msgstr ""
" --unicode-subst=ȘIR_SUBSTITUTIV\n"
" realizează substituirea caracterelor Unicode neconvertibile\n"
#: src/iconv.c:154
#, c-format, no-wrap
msgid " --byte-subst=FORMATSTRING substitution for unconvertible bytes\n"
msgstr " --byte-subst=ȘIR_SUBSTITUTIV realizează substituirea octeților neconvertibili\n"
#: src/iconv.c:157
#, c-format, no-wrap
msgid ""
" --widechar-subst=FORMATSTRING\n"
" substitution for unconvertible wide characters\n"
msgstr ""
" --widechar-subst=ȘIR_SUBSTITUTIV\n"
" realizează substituirea caracterelor largi neconvertibile\n"
#: src/iconv.c:162
#, c-format, no-wrap
msgid "Options controlling error output:\n"
msgstr "Opțiuni care controlează afișarea mesajelor de eroare:\n"
#: src/iconv.c:165
#, c-format, no-wrap
msgid " -s, --silent suppress error messages about conversion problems\n"
msgstr " -s, --silent suprimă mesajele de eroare referitoare la problemele de conversie\n"
#: src/iconv.c:169
#, c-format, no-wrap
msgid "Informative output:\n"
msgstr "Afișare informații:\n"
#: src/iconv.c:172
#, c-format, no-wrap
msgid " -l, --list list the supported encodings\n"
msgstr " -l, --list afișează într-o listă, codificările suportate\n"
#: src/iconv.c:175
#, c-format, no-wrap
msgid " --help display this help and exit\n"
msgstr " --help afișează acest ajutor și iese\n"
#: src/iconv.c:178
#, c-format, no-wrap
msgid " --version output version information and exit\n"
msgstr " --version afișează informații despre versiune și iese\n"
#. TRANSLATORS: The first placeholder is the web address of the Savannah
#. project of this package. The second placeholder is the bug-reporting
#. email address for this package. Please add _another line_ saying
#. "Report translation bugs to <...>\n" with the address for translation
#. bugs (typically your translation team's web or email address).
#: src/iconv.c:186
#, c-format
msgid ""
"Report bugs in the bug tracker at <%s>\n"
"or by email to <%s>.\n"
msgstr ""
"Raportați erorile în sistemul de urmărire a defecțiunilor la <%s>\n"
"sau prin e-mail la <%s>.\n"
"Raportați erorile de traducere la <translation-team-ro@lists.sourceforge."
"net>\n"
#. TRANSLATORS: The %s placeholder is the web address of the GPL license.
#: src/iconv.c:202
#, c-format, no-wrap
msgid ""
"License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <%s>\n"
"This is free software: you are free to change and redistribute it.\n"
"There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
msgstr ""
"Licența GPLv3+: GNU GPL versiunea 3 sau mai mare <%s>.\n"
"Acesta este software liber: sunteți liber să îl modificați și să îl redistribuiți.\n"
"NU există NICIO GARANȚIE, în măsura permisă de lege.\n"
#. TRANSLATORS: The %s placeholder expands to an author's name.
#: src/iconv.c:208
#, c-format
msgid "Written by %s.\n"
msgstr "Scris de %s.\n"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a command-line option.
#: src/iconv.c:302
#, c-format
msgid ""
"%s argument: A format directive with a variable width is not allowed here."
msgstr ""
"Argumentul %s: o directivă de format cu o lățime variabilă nu este permisă "
"aici."
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a command-line option.
#: src/iconv.c:317
#, c-format
msgid ""
"%s argument: A format directive with a variable precision is not allowed "
"here."
msgstr ""
"Argumentul %s: o directivă de format cu o precizie variabilă nu este permisă "
"aici."
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a command-line option.
#: src/iconv.c:333
#, c-format
msgid "%s argument: A format directive with a size is not allowed here."
msgstr ""
"Argumentul %s: o directivă de format cu o dimensiune nu este permisă aici."
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a command-line option.
#: src/iconv.c:375
#, c-format
msgid "%s argument: The string ends in the middle of a directive."
msgstr "Argumentul %s: șirul se termină în mijlocul unei directive."
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a command-line option.
#. The %c placeholder expands to an unknown format directive.
#: src/iconv.c:382
#, c-format
msgid "%s argument: The character '%c' is not a valid conversion specifier."
msgstr ""
"Argumentul %s: caracterul „%c” nu este un specificator de conversie valid."
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a command-line option.
#: src/iconv.c:388
#, c-format
msgid ""
"%s argument: The character that terminates the format directive is not a "
"valid conversion specifier."
msgstr ""
"Argumentul %s: caracterul care termină directiva de format nu este un "
"specificator de conversie valid."
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a command-line option.
#. The %u placeholder expands to the number of arguments consumed by the format string.
#: src/iconv.c:404
#, c-format
msgid ""
"%s argument: The format string consumes more than one argument: %u argument."
msgid_plural ""
"%s argument: The format string consumes more than one argument: %u arguments."
msgstr[0] ""
"Argumentul %s: șirul substitutiv consumă mai mult de un argument: %u "
"argument."
msgstr[1] ""
"Argumentul %s: șirul substitutiv consumă mai mult de un argument: %u "
"argumente."
msgstr[2] ""
"Argumentul %s: șirul substitutiv consumă mai mult de un argument: %u de "
"argumente."
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a piece of text, specified through --byte-subst.
#: src/iconv.c:462
#, c-format
msgid "cannot convert byte substitution to Unicode: %s"
msgstr "nu se poate converti șirul substitutiv de octeți în Unicode: %s"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a piece of text, specified through --unicode-subst.
#: src/iconv.c:502
#, c-format
msgid "cannot convert unicode substitution to target encoding: %s"
msgstr ""
"nu se poate converti șirul substitutiv Unicode în codificarea dorită: %s"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a piece of text, specified through --byte-subst.
#: src/iconv.c:543
#, c-format
msgid "cannot convert byte substitution to wide string: %s"
msgstr "nu se poate converti șirul substitutiv de octeți într-un șir larg: %s"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a piece of text, specified through --widechar-subst.
#: src/iconv.c:584
#, c-format
msgid "cannot convert widechar substitution to target encoding: %s"
msgstr ""
"nu se poate converti șirul substitutiv de caracter larg(widechar) la "
"codificarea dorită: %s"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a piece of text, specified through --byte-subst.
#: src/iconv.c:625
#, c-format
msgid "cannot convert byte substitution to target encoding: %s"
msgstr ""
"nu se poate converti șirul substitutiv de octeți la codificarea dorită: %s"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The placeholders expand to the input file name, a line number, and a column number.
#: src/iconv.c:644
#, c-format
msgid "%s:%u:%u: cannot convert"
msgstr "%s:%u:%u: nu se poate converti"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The placeholders expand to the input file name, a line number, and a column number.
#. A "shift sequence" is a sequence of bytes that changes the state of the converter;
#. this concept exists only for "stateful" encodings like ISO-2022-JP.
#: src/iconv.c:658
#, c-format
msgid "%s:%u:%u: incomplete character or shift sequence"
msgstr "%s:%u:%u: caracter incomplet sau secvență de schimbare incompletă"
#. TRANSLATORS: The first part of an error message.
#. It is followed by a colon and a detail message.
#. The placeholders expand to the input file name, a line number, and a column number.
#: src/iconv.c:671
#, c-format
msgid "%s:%u:%u"
msgstr "%s:%u:%u"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The placeholder expands to the input file name.
#: src/iconv.c:832
#, c-format
msgid "%s: I/O error"
msgstr "%s: eroare de In/Ieș(I/O)"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The placeholder expands to the encoding name, specified through --from-code.
#: src/iconv.c:1030
#, c-format
msgid "conversion from %s unsupported"
msgstr "conversia de la %s nu este suportată"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The placeholder expands to the encoding name, specified through --to-code.
#: src/iconv.c:1036
#, c-format
msgid "conversion to %s unsupported"
msgstr "conversia la %s nu este suportată"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The placeholders expand to the encoding names, specified through --from-code and --to-code, respectively.
#: src/iconv.c:1042
#, c-format
msgid "conversion from %s to %s unsupported"
msgstr "conversia de la %s la %s nu este suportată"
#. TRANSLATORS: Additional advice after an error message.
#. The %s placeholder expands to the program name.
#: src/iconv.c:1047
#, c-format
msgid "try '%s -l' to get the list of supported encodings"
msgstr "încercați „%s -l” pentru a obține lista de codificări suportate"
#. TRANSLATORS: A filename substitute denoting standard input.
#: src/iconv.c:1104
msgid "(stdin)"
msgstr "(stdin)»intrarea standard«"
#. TRANSLATORS: The first part of an error message.
#. It is followed by a colon and a detail message.
#. The %s placeholder expands to the input file name.
#: src/iconv.c:1116
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"
#. TRANSLATORS: An error message.
#: src/iconv.c:1130
#, c-format
msgid "I/O error"
msgstr "Eroare de In/Ieș(I/O)"