blob: 103271d4c4c2ca31848d091a6aa5420aee7da9b0 [file] [log] [blame]
# translation of libiconv-1.12.po to Danish
# Copyright (C) 2002, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the libiconv package.
#
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2002.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006, 2007, 2008.
# Keld Simonsen <keld@keldix.com>, 2009, 2017.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libiconv-1.15-pre1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bug-gnu-libiconv@gnu.org\n"
"POT-Creation-Date: 2022-02-12 13:29+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-12-17 16:31+0100\n"
"Last-Translator: Keld Simonsen <keld@keldix.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
#. TRANSLATORS: The first line of the short usage message.
#: src/iconv.c:104
msgid "Usage: iconv [-c] [-s] [-f fromcode] [-t tocode] [file ...]"
msgstr "Brug: iconv [-c] [-s] [-f fra-kode] [-t til-kode] [fil ...]"
#. TRANSLATORS: The second line of the short usage message.
#. Align it correctly against the first line.
#: src/iconv.c:108
msgid "or: iconv -l"
msgstr "eller: iconv -l"
#: src/iconv.c:110
#, c-format
msgid "Try '%s --help' for more information.\n"
msgstr "Prøv '%s --help' for mere information.\n"
#. TRANSLATORS: The first line of the long usage message.
#. The %s placeholder expands to the program name.
#: src/iconv.c:115
#, c-format, no-wrap
msgid "Usage: %s [OPTION...] [-f ENCODING] [-t ENCODING] [INPUTFILE...]\n"
msgstr "Brug: %s [FLAG...] [-f KODNING] [-t KODNING] [INPUTFIL...]\n"
#. TRANSLATORS: The second line of the long usage message.
#. Align it correctly against the first line.
#. The %s placeholder expands to the program name.
#: src/iconv.c:122
#, c-format, no-wrap
msgid "or: %s -l\n"
msgstr "eller: %s -l\n"
#. TRANSLATORS: Description of the iconv program.
#: src/iconv.c:128
#, c-format, no-wrap
msgid "Converts text from one encoding to another encoding.\n"
msgstr "Konverterer tekst fra én kodning til en anden kodning.\n"
#: src/iconv.c:132
#, c-format, no-wrap
msgid "Options controlling the input and output format:\n"
msgstr "Flag som styrer formatet på inddata og uddata:\n"
#: src/iconv.c:135
#, c-format, no-wrap
msgid ""
" -f ENCODING, --from-code=ENCODING\n"
" the encoding of the input\n"
msgstr ""
" -f KODNING, --from-code=KODNING\n"
" kodningen på inddata\n"
#: src/iconv.c:139
#, c-format, no-wrap
msgid ""
" -t ENCODING, --to-code=ENCODING\n"
" the encoding of the output\n"
msgstr ""
" -t KODNING, --to-code=KODNING\n"
" kodningen på uddata\n"
#: src/iconv.c:144
#, c-format, no-wrap
msgid "Options controlling conversion problems:\n"
msgstr "Flag som kontrollerer konverteringsproblemer:\n"
#: src/iconv.c:147
#, c-format, no-wrap
msgid " -c discard unconvertible characters\n"
msgstr " -c smid tegn væk som ikke kan konverteres\n"
#: src/iconv.c:150
#, c-format, no-wrap
msgid ""
" --unicode-subst=FORMATSTRING\n"
" substitution for unconvertible Unicode characters\n"
msgstr ""
" --unicode-subst=FORMATSTRENG\n"
" erstatning af UCS-tegn som ikke kan konverteres\n"
#: src/iconv.c:154
#, c-format, no-wrap
msgid " --byte-subst=FORMATSTRING substitution for unconvertible bytes\n"
msgstr " --byte-subst=FORMATSTRENG erstatning for ikke konverterbare byte\n"
# Breda tegn? Finns det bedre ord?
#: src/iconv.c:157
#, c-format, no-wrap
msgid ""
" --widechar-subst=FORMATSTRING\n"
" substitution for unconvertible wide characters\n"
msgstr ""
" --widechar-subst=FORMATSTRENG\n"
" erstatning for ikke konverterbare brede tegn\n"
#: src/iconv.c:162
#, c-format, no-wrap
msgid "Options controlling error output:\n"
msgstr "Flag som kontrollerer fejludskrift:\n"
#: src/iconv.c:165
#, c-format, no-wrap
msgid " -s, --silent suppress error messages about conversion problems\n"
msgstr " -s, --silent undertryk fejlmeddelelser om konverteringsproblemer\n"
#: src/iconv.c:169
#, c-format, no-wrap
msgid "Informative output:\n"
msgstr "Informativt uddata:\n"
#: src/iconv.c:172
#, c-format, no-wrap
msgid " -l, --list list the supported encodings\n"
msgstr " -l, --list list de kodninger som understøttes\n"
#: src/iconv.c:175
#, c-format, no-wrap
msgid " --help display this help and exit\n"
msgstr " --help vis denne hjælpetekst og afslut\n"
#: src/iconv.c:178
#, c-format, no-wrap
msgid " --version output version information and exit\n"
msgstr " --version udskriv versionsinformation og afslut\n"
#. TRANSLATORS: The first placeholder is the web address of the Savannah
#. project of this package. The second placeholder is the bug-reporting
#. email address for this package. Please add _another line_ saying
#. "Report translation bugs to <...>\n" with the address for translation
#. bugs (typically your translation team's web or email address).
#: src/iconv.c:186
#, c-format
msgid ""
"Report bugs in the bug tracker at <%s>\n"
"or by email to <%s>.\n"
msgstr ""
#. TRANSLATORS: The %s placeholder is the web address of the GPL license.
#: src/iconv.c:202
#, fuzzy, c-format, no-wrap
#| msgid ""
#| "License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>\n"
#| "This is free software: you are free to change and redistribute it.\n"
#| "There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
msgid ""
"License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <%s>\n"
"This is free software: you are free to change and redistribute it.\n"
"There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
msgstr ""
"Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senere <http://gnu.org/licenses/gpl.html>\n"
"Dette er frit programmel: du kan ændre og distribuere det.\n"
"Der gives INGEN GARANTI, så vidt lov tillader.\n"
#. TRANSLATORS: The %s placeholder expands to an author's name.
#: src/iconv.c:208
#, c-format
msgid "Written by %s.\n"
msgstr "Skrevet af %s.\n"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a command-line option.
#: src/iconv.c:302
#, c-format
msgid ""
"%s argument: A format directive with a variable width is not allowed here."
msgstr ""
"Argument %s: Et formatdirektiv med en variabel bredde tillades ikke her."
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a command-line option.
#: src/iconv.c:317
#, c-format
msgid ""
"%s argument: A format directive with a variable precision is not allowed "
"here."
msgstr ""
"Argument %s: Et formatdirektiv med en variabel præcision tillades ikke her."
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a command-line option.
#: src/iconv.c:333
#, c-format
msgid "%s argument: A format directive with a size is not allowed here."
msgstr "Argument %s: Et formatdirektiv med en størrelse tillades ikke her."
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a command-line option.
#: src/iconv.c:375
#, c-format
msgid "%s argument: The string ends in the middle of a directive."
msgstr "Argument %s: Strengen stopper midt i et direktiv."
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a command-line option.
#. The %c placeholder expands to an unknown format directive.
#: src/iconv.c:382
#, c-format
msgid "%s argument: The character '%c' is not a valid conversion specifier."
msgstr ""
"Argument %s: Tegnet \"%c\" er ikke en gyldig konverteringsspecificering."
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a command-line option.
#: src/iconv.c:388
#, c-format
msgid ""
"%s argument: The character that terminates the format directive is not a "
"valid conversion specifier."
msgstr ""
"Argument %s: Tegnet som afslutter formatdirektivet er ikke en gyldig "
"konverteringsspecificering."
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a command-line option.
#. The %u placeholder expands to the number of arguments consumed by the format string.
#: src/iconv.c:404
#, c-format
msgid ""
"%s argument: The format string consumes more than one argument: %u argument."
msgid_plural ""
"%s argument: The format string consumes more than one argument: %u arguments."
msgstr[0] ""
"Argument %s: Formatstrengen forbruger mere end ét argument: %u argument."
msgstr[1] ""
"Argument %s: Formatstrengen forbruger mere end ét argument: %u argumenter."
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a piece of text, specified through --byte-subst.
#: src/iconv.c:462
#, c-format
msgid "cannot convert byte substitution to Unicode: %s"
msgstr "kan ikke konvertere byte-erstatning til UCS: %s"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a piece of text, specified through --unicode-subst.
#: src/iconv.c:502
#, c-format
msgid "cannot convert unicode substitution to target encoding: %s"
msgstr "kan ikke konvertere UCS-erstatning til målkodning: %s"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a piece of text, specified through --byte-subst.
#: src/iconv.c:543
#, c-format
msgid "cannot convert byte substitution to wide string: %s"
msgstr "kan ikke konvertere byte-erstatning til bred streng: %s"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a piece of text, specified through --widechar-subst.
#: src/iconv.c:584
#, c-format
msgid "cannot convert widechar substitution to target encoding: %s"
msgstr "kan ikke konvertere bredtegns-erstatning til målkodning: %s"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a piece of text, specified through --byte-subst.
#: src/iconv.c:625
#, c-format
msgid "cannot convert byte substitution to target encoding: %s"
msgstr "kan ikke konvertere byte-erstatning til målkodning: %s"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The placeholders expand to the input file name, a line number, and a column number.
#: src/iconv.c:644
#, c-format
msgid "%s:%u:%u: cannot convert"
msgstr "%s:%u:%u: kan ikke konvertere"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The placeholders expand to the input file name, a line number, and a column number.
#. A "shift sequence" is a sequence of bytes that changes the state of the converter;
#. this concept exists only for "stateful" encodings like ISO-2022-JP.
#: src/iconv.c:658
#, c-format
msgid "%s:%u:%u: incomplete character or shift sequence"
msgstr "%s:%u:%u: ufuldstændigt tegn eller skiftesekvens"
#. TRANSLATORS: The first part of an error message.
#. It is followed by a colon and a detail message.
#. The placeholders expand to the input file name, a line number, and a column number.
#: src/iconv.c:671
#, c-format
msgid "%s:%u:%u"
msgstr "%s:%u:%u"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The placeholder expands to the input file name.
#: src/iconv.c:832
#, c-format
msgid "%s: I/O error"
msgstr "%s: Ind/ud-fejl"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The placeholder expands to the encoding name, specified through --from-code.
#: src/iconv.c:1030
#, c-format
msgid "conversion from %s unsupported"
msgstr "konvertering fra %s understøttes ikke"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The placeholder expands to the encoding name, specified through --to-code.
#: src/iconv.c:1036
#, c-format
msgid "conversion to %s unsupported"
msgstr "konvertering til %s understøttes ikke"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The placeholders expand to the encoding names, specified through --from-code and --to-code, respectively.
#: src/iconv.c:1042
#, c-format
msgid "conversion from %s to %s unsupported"
msgstr "konvertering fra %s til %s understøttes ikke"
#. TRANSLATORS: Additional advice after an error message.
#. The %s placeholder expands to the program name.
#: src/iconv.c:1047
#, c-format
msgid "try '%s -l' to get the list of supported encodings"
msgstr "prøv \"%s -l\" for at få vist listen af understøttede kodninger"
#. TRANSLATORS: A filename substitute denoting standard input.
#: src/iconv.c:1104
msgid "(stdin)"
msgstr "(standard ind)"
#. TRANSLATORS: The first part of an error message.
#. It is followed by a colon and a detail message.
#. The %s placeholder expands to the input file name.
#: src/iconv.c:1116
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"
#. TRANSLATORS: An error message.
#: src/iconv.c:1130
#, c-format
msgid "I/O error"
msgstr "Ind/ud-fejl"
#~ msgid "Report bugs to <bug-gnu-libiconv@gnu.org>.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Meddel fejl til <bug-gnu-libiconv@gnu.org>.\n"
#~ "Send synspunkter på oversættelsen til <dansk@dansk-gruppen.dk>.\n"