blob: 38649665ffafe97fcba5b47afe72bc773c74ce00 [file] [log] [blame]
# Czech translation for libiconv.
# Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the libiconv package.
# Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2009, 2016, 2018, 2022.
#
# Založeno na doméně libc.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libiconv 1.17-pre1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bug-gnu-libiconv@gnu.org\n"
"POT-Creation-Date: 2022-02-12 13:29+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2022-02-13 22:29+01:00\n"
"Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
#. TRANSLATORS: The first line of the short usage message.
#: src/iconv.c:104
msgid "Usage: iconv [-c] [-s] [-f fromcode] [-t tocode] [file ...]"
msgstr ""
"Použití: iconv [-c] [-s] [-f VSTUP_KÓDOVÁNÍ] [-t VÝST_KÓDOVÁNÍ] [SOUBOR…]"
#. TRANSLATORS: The second line of the short usage message.
#. Align it correctly against the first line.
#: src/iconv.c:108
msgid "or: iconv -l"
msgstr "nebo: iconv -l"
#: src/iconv.c:110
#, c-format
msgid "Try '%s --help' for more information.\n"
msgstr "Více informací získáte příkazem „%s --help“.\n"
#. TRANSLATORS: The first line of the long usage message.
#. The %s placeholder expands to the program name.
#: src/iconv.c:115
#, c-format, no-wrap
msgid "Usage: %s [OPTION...] [-f ENCODING] [-t ENCODING] [INPUTFILE...]\n"
msgstr "Použití: %s [PŘEPÍNAČE…] [-f KÓDOVÁNÍ] [-t KÓDOVÁNÍ] [VSTUPNÍ_SOUBOR…]\n"
#. TRANSLATORS: The second line of the long usage message.
#. Align it correctly against the first line.
#. The %s placeholder expands to the program name.
#: src/iconv.c:122
#, c-format, no-wrap
msgid "or: %s -l\n"
msgstr "or: %s -l\n"
#. TRANSLATORS: Description of the iconv program.
#: src/iconv.c:128
#, c-format, no-wrap
msgid "Converts text from one encoding to another encoding.\n"
msgstr "Konvertuje text z jednoho kódování do druhého.\n"
#: src/iconv.c:132
#, c-format, no-wrap
msgid "Options controlling the input and output format:\n"
msgstr "Přepínače řídící vstupní a výstupní formát:\n"
#: src/iconv.c:135
#, c-format, no-wrap
msgid ""
" -f ENCODING, --from-code=ENCODING\n"
" the encoding of the input\n"
msgstr ""
" -f KÓDOVÁNÍ, --from-code=KÓDOVÁNÍ\n"
" kódování vstupu\n"
#: src/iconv.c:139
#, c-format, no-wrap
msgid ""
" -t ENCODING, --to-code=ENCODING\n"
" the encoding of the output\n"
msgstr ""
" -t KÓDOVÁNÍ, --to-code=KÓDOVÁNÍ\n"
" kódování výstupu\n"
#: src/iconv.c:144
#, c-format, no-wrap
msgid "Options controlling conversion problems:\n"
msgstr "Přepínače řídící řešení potíží při převodu:\n"
#: src/iconv.c:147
#, c-format, no-wrap
msgid " -c discard unconvertible characters\n"
msgstr " -c zahodí nepřeveditelné znaky\n"
#: src/iconv.c:150
#, c-format, no-wrap
msgid ""
" --unicode-subst=FORMATSTRING\n"
" substitution for unconvertible Unicode characters\n"
msgstr ""
" --unicode-subst=FORMÁTOVACÍ_ŘETĚZEC\n"
" nahrazení nepřeveditelných znaků Unicode\n"
#: src/iconv.c:154
#, c-format, no-wrap
msgid " --byte-subst=FORMATSTRING substitution for unconvertible bytes\n"
msgstr ""
" --byte-subst=FORMÁTOVACÍ_ŘETĚZEC\n"
" nahrazení nepřeveditelných bajtů\n"
#: src/iconv.c:157
#, c-format, no-wrap
msgid ""
" --widechar-subst=FORMATSTRING\n"
" substitution for unconvertible wide characters\n"
msgstr ""
" --widechar-subst=FORMÁTOVACÍ_ŘETĚZEC\n"
" nahrazení nepřeveditelných širokých znaků\n"
#: src/iconv.c:162
#, c-format, no-wrap
msgid "Options controlling error output:\n"
msgstr "Přepínače řídící chybový výstup:\n"
#: src/iconv.c:165
#, c-format, no-wrap
msgid " -s, --silent suppress error messages about conversion problems\n"
msgstr " -s, --silent potlačí chybová hlášení o potížích při převodu\n"
#: src/iconv.c:169
#, c-format, no-wrap
msgid "Informative output:\n"
msgstr "Informativní výstup:\n"
#: src/iconv.c:172
#, c-format, no-wrap
msgid " -l, --list list the supported encodings\n"
msgstr " -l, --list vypíše seznam podporovaných kódování\n"
#: src/iconv.c:175
#, c-format, no-wrap
msgid " --help display this help and exit\n"
msgstr " --help zobrazí tuto nápovědu a skončí\n"
#: src/iconv.c:178
#, c-format, no-wrap
msgid " --version output version information and exit\n"
msgstr " --version zobrazí informace o verzi a skončí\n"
#. TRANSLATORS: The first placeholder is the web address of the Savannah
#. project of this package. The second placeholder is the bug-reporting
#. email address for this package. Please add _another line_ saying
#. "Report translation bugs to <...>\n" with the address for translation
#. bugs (typically your translation team's web or email address).
#: src/iconv.c:186
#, c-format
msgid ""
"Report bugs in the bug tracker at <%s>\n"
"or by email to <%s>.\n"
msgstr ""
"Chyby hlaste anglicky do systému pro sledování chyb na <%s>\n"
"nebo e-mailem na <%s>.\n"
"Chyby v překladu hlaste na <translation-team-cs@lists.sourceforge.net> "
"(česky).\n"
#. TRANSLATORS: The %s placeholder is the web address of the GPL license.
#: src/iconv.c:202
#, c-format, no-wrap
msgid ""
"License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <%s>\n"
"This is free software: you are free to change and redistribute it.\n"
"There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
msgstr ""
"Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <%s>\n"
"Toto je svobodné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit.\n"
"Není poskytována ŽÁDNÁ ZÁRUKA, jak jen zákon dovoluje.\n"
#. TRANSLATORS: The %s placeholder expands to an author's name.
#: src/iconv.c:208
#, c-format
msgid "Written by %s.\n"
msgstr "Autor: %s.\n"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a command-line option.
#: src/iconv.c:302
#, c-format
msgid ""
"%s argument: A format directive with a variable width is not allowed here."
msgstr "Argument %s: Direktiva formátu s proměnnou šířkou zde není povolena."
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a command-line option.
#: src/iconv.c:317
#, c-format
msgid ""
"%s argument: A format directive with a variable precision is not allowed "
"here."
msgstr ""
"Argument %s: Direktiva formátu s proměnnou přesností zde není povolena."
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a command-line option.
#: src/iconv.c:333
#, c-format
msgid "%s argument: A format directive with a size is not allowed here."
msgstr "Argument %s: Direktiva formátu s velikostí zde není povolena."
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a command-line option.
#: src/iconv.c:375
#, c-format
msgid "%s argument: The string ends in the middle of a directive."
msgstr "Argument %s: Řetězec končí uprostřed direktivy."
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a command-line option.
#. The %c placeholder expands to an unknown format directive.
#: src/iconv.c:382
#, c-format
msgid "%s argument: The character '%c' is not a valid conversion specifier."
msgstr "Argument %s: Znak „%c“ není platným vyhrazeným konverzním znakem."
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a command-line option.
#: src/iconv.c:388
#, c-format
msgid ""
"%s argument: The character that terminates the format directive is not a "
"valid conversion specifier."
msgstr ""
"Argument %s: Znak, který zakončuje formátovací direktivu, není platným "
"vyhrazeným konverzním znakem."
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a command-line option.
#. The %u placeholder expands to the number of arguments consumed by the format string.
#: src/iconv.c:404
#, c-format
msgid ""
"%s argument: The format string consumes more than one argument: %u argument."
msgid_plural ""
"%s argument: The format string consumes more than one argument: %u arguments."
msgstr[0] ""
"Argument %s: Formátovací řetězec potřebuje více než jeden argument: %u "
"argument."
msgstr[1] ""
"Argument %s: Formátovací řetězec potřebuje více než jeden argument: %u "
"argumenty."
msgstr[2] ""
"Argument %s: Formátovací řetězec potřebuje více než jeden argument: %u "
"argumentů."
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a piece of text, specified through --byte-subst.
#: src/iconv.c:462
#, c-format
msgid "cannot convert byte substitution to Unicode: %s"
msgstr "nahrazení bajtu nelze převést do Unicode: %s"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a piece of text, specified through --unicode-subst.
#: src/iconv.c:502
#, c-format
msgid "cannot convert unicode substitution to target encoding: %s"
msgstr "nahrazení unicodu nelze převést do cílového kódování: %s"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a piece of text, specified through --byte-subst.
#: src/iconv.c:543
#, c-format
msgid "cannot convert byte substitution to wide string: %s"
msgstr "nahrazení bajtu nelze převést do řetězce širokých znaků: %s"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a piece of text, specified through --widechar-subst.
#: src/iconv.c:584
#, c-format
msgid "cannot convert widechar substitution to target encoding: %s"
msgstr "nahrazení širokého znaku nelze převést do cílového kódování: %s"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a piece of text, specified through --byte-subst.
#: src/iconv.c:625
#, c-format
msgid "cannot convert byte substitution to target encoding: %s"
msgstr "nahrazení bajtu nelze převést do cílového kódování: %s"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The placeholders expand to the input file name, a line number, and a column number.
#: src/iconv.c:644
#, c-format
msgid "%s:%u:%u: cannot convert"
msgstr "%s:%u:%u: nelze převést"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The placeholders expand to the input file name, a line number, and a column number.
#. A "shift sequence" is a sequence of bytes that changes the state of the converter;
#. this concept exists only for "stateful" encodings like ISO-2022-JP.
#: src/iconv.c:658
#, c-format
msgid "%s:%u:%u: incomplete character or shift sequence"
msgstr "%s:%u:%u: neúplný znak nebo posunovací posloupnost"
#. TRANSLATORS: The first part of an error message.
#. It is followed by a colon and a detail message.
#. The placeholders expand to the input file name, a line number, and a column number.
#: src/iconv.c:671
#, c-format
msgid "%s:%u:%u"
msgstr "%s:%u:%u"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The placeholder expands to the input file name.
#: src/iconv.c:832
#, c-format
msgid "%s: I/O error"
msgstr "%s: chyba I/0"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The placeholder expands to the encoding name, specified through --from-code.
#: src/iconv.c:1030
#, c-format
msgid "conversion from %s unsupported"
msgstr "převod z %s není podporován"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The placeholder expands to the encoding name, specified through --to-code.
#: src/iconv.c:1036
#, c-format
msgid "conversion to %s unsupported"
msgstr "převod do %s není podporován"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The placeholders expand to the encoding names, specified through --from-code and --to-code, respectively.
#: src/iconv.c:1042
#, c-format
msgid "conversion from %s to %s unsupported"
msgstr "převod z %s do %s není podporován"
#. TRANSLATORS: Additional advice after an error message.
#. The %s placeholder expands to the program name.
#: src/iconv.c:1047
#, c-format
msgid "try '%s -l' to get the list of supported encodings"
msgstr "seznam podporovaných kódování získáte příkazem „%s -l“"
#. TRANSLATORS: A filename substitute denoting standard input.
#: src/iconv.c:1104
msgid "(stdin)"
msgstr "(standardní vstup)"
#. TRANSLATORS: The first part of an error message.
#. It is followed by a colon and a detail message.
#. The %s placeholder expands to the input file name.
#: src/iconv.c:1116
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"
# Vzdálená V/V chyba
#. TRANSLATORS: An error message.
#: src/iconv.c:1130
#, c-format
msgid "I/O error"
msgstr "Chyba vstupu/výstupu"
#~ msgid "Report bugs to <bug-gnu-libiconv@gnu.org>.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Chyby hlaste na <bug-gnu-libiconv@gnu.org> (anglicky).\n"
#~ "Chyby v překladu hlaste na <translation-team-cs@lists.sourceforge.net> "
#~ "(česky).\n"
#~ msgid ""
#~ " --unicode-subst=formatstring\n"
#~ " substitution for unconvertible Unicode "
#~ "characters\n"
#~ msgstr ""
#~ " --unicode-subst=FORMÁTOVACÍ_ŘETĚZEC\n"
#~ " nahrazení nepřeveditelných znaků Unicodu\n"