blob: 478f62677e5821012aea420e076b92fb95fc615a [file] [log] [blame]
# Irish translations for libiconv
# Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the libiconv package.
# Kevin Patrick Scannell <scannell@SLU.EDU>, 2003, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libiconv 1.11-pre1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bug-gnu-libiconv@gnu.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-07-19 21:16+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-07-16 14:58-0500\n"
"Last-Translator: Kevin Patrick Scannell <scannell@SLU.EDU>\n"
"Language-Team: Irish <gaeilge-gnulinux@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: src/iconv.c:107
msgid "Usage: iconv [-c] [-s] [-f fromcode] [-t tocode] [file ...]"
msgstr "Úsáid: iconv [-c] [-s] [-f cód] [-t cód] [comhad ...]"
#: src/iconv.c:109
msgid "or: iconv -l"
msgstr "nó: iconv -l"
#: src/iconv.c:111
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
msgstr "Bain triail as `%s --help' chun tuilleadh eolais a fháil.\n"
#: src/iconv.c:114
#, c-format, no-wrap
msgid "Usage: %s [OPTION...] [-f ENCODING] [-t ENCODING] [INPUTFILE...]\n"
msgstr "Úsáid: %s [ROGHA...] [-f IONCHÓDÚ] [-t IONCHÓDÚ] [INCHOMHAD...]\n"
#: src/iconv.c:118
#, c-format, no-wrap
msgid "or: %s -l\n"
msgstr "nó: %s -l\n"
#: src/iconv.c:123
#, c-format, no-wrap
msgid "Converts text from one encoding to another encoding.\n"
msgstr "Tiontaigh ó ionchódú go ceann eile.\n"
#: src/iconv.c:127
#, c-format, no-wrap
msgid "Options controlling the input and output format:\n"
msgstr "Roghanna a rialaíonn formáid ionchurtha/aschurtha:\n"
#: src/iconv.c:130
#, c-format, no-wrap
msgid ""
" -f ENCODING, --from-code=ENCODING\n"
" the encoding of the input\n"
msgstr ""
" -f IONCHÓDÚ, --from-code=IONCHÓDÚ\n"
" ionchódú an ionchuir\n"
#: src/iconv.c:134
#, c-format, no-wrap
msgid ""
" -t ENCODING, --to-code=ENCODING\n"
" the encoding of the output\n"
msgstr ""
" -t IONCHÓDÚ, --to-code=IONCHÓDÚ\n"
" ionchódú an aschuir\n"
#: src/iconv.c:139
#, c-format, no-wrap
msgid "Options controlling conversion problems:\n"
msgstr "Roghanna a rialaíonn fadhbanna tiontaithe:\n"
#: src/iconv.c:142
#, c-format, no-wrap
msgid " -c discard unconvertible characters\n"
msgstr " -c caith carachtair dhothiontaithe i dtraipisí\n"
#: src/iconv.c:145
#, c-format, no-wrap
msgid ""
" --unicode-subst=FORMATSTRING\n"
" substitution for unconvertible Unicode characters\n"
msgstr ""
" --unicode-subst=TEAGHRÁN\n"
" ionadaíocht do charachtair dhothiontaithe Unicode\n"
#: src/iconv.c:149
#, c-format, no-wrap
msgid " --byte-subst=FORMATSTRING substitution for unconvertible bytes\n"
msgstr " --byte-subst=TEAGHRÁN ionadaíocht do bhearta dothiontaithe\n"
#: src/iconv.c:152
#, c-format, no-wrap
msgid ""
" --widechar-subst=FORMATSTRING\n"
" substitution for unconvertible wide characters\n"
msgstr ""
" --widechar-subst=TEAGHRÁN\n"
" ionadaíocht do charachtair leathana dhothiontaithe\n"
#: src/iconv.c:157
#, c-format, no-wrap
msgid "Options controlling error output:\n"
msgstr "Roghanna a rialaíonn aschur d'earráidí:\n"
#: src/iconv.c:160
#, c-format, no-wrap
msgid " -s, --silent suppress error messages about conversion problems\n"
msgstr " -s, --silent ná taispeáin teachtaireachtaí faoi fhadhbanna tiontaithe\n"
#: src/iconv.c:164
#, c-format, no-wrap
msgid "Informative output:\n"
msgstr "Aschur faisnéiseach:\n"
#: src/iconv.c:167
#, c-format, no-wrap
msgid " -l, --list list the supported encodings\n"
msgstr " -l, --list taispeáin na hionchóduithe a dtacaítear leo\n"
#: src/iconv.c:170
#, c-format, no-wrap
msgid " --help display this help and exit\n"
msgstr " --help taispeáin an chabhair seo agus scoir\n"
#: src/iconv.c:173
#, c-format, no-wrap
msgid " --version output version information and exit\n"
msgstr " --version taispeáin eolas faoin leagan agus scoir\n"
#: src/iconv.c:176
msgid "Report bugs to <bug-gnu-libiconv@gnu.org>.\n"
msgstr "Seol tuairiscí fabhtanna chuig <bug-gnu-libiconv@gnu.org>.\n"
#: src/iconv.c:186
#, c-format
msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"Is saorbhogearra an ríomhchlár seo; féach ar an bhunchód le haghaidh\n"
"coinníollacha cóipeála. Níl baránta ar bith ann; go fiú níl baránta ann\n"
"d'INDÍOLTACHT nó FEILIÚNACHT D'FHEIDHM AR LEITH.\n"
#: src/iconv.c:189
#, c-format
msgid "Written by %s.\n"
msgstr "Le %s.\n"
#: src/iconv.c:280
#, c-format
msgid ""
"%s argument: A format directive with a variable width is not allowed here."
msgstr ""
"argóint %s: Ní cheadaítear treoir fhormáidithe le leithead athraitheach "
"anseo."
#: src/iconv.c:291
#, c-format
msgid ""
"%s argument: A format directive with a variable precision is not allowed "
"here."
msgstr ""
"argóint %s: Ní cheadaítear treoir fhormáidithe le beachtas athraitheach "
"anseo."
#: src/iconv.c:303
#, c-format
msgid "%s argument: A format directive with a size is not allowed here."
msgstr "argóint %s: Ní cheadaítear treoir fhormáidithe le méid anseo."
#: src/iconv.c:341
#, c-format
msgid "%s argument: The string ends in the middle of a directive."
msgstr "argóint %s: Deireadh an teaghráin i lár treorach."
#: src/iconv.c:343
#, c-format
msgid "%s argument: The character '%c' is not a valid conversion specifier."
msgstr "argóint %s: Níl carachtar '%c' bailí mar shonraitheoir tiontaithe."
#: src/iconv.c:345
#, c-format
msgid ""
"%s argument: The character that terminates the format directive is not a "
"valid conversion specifier."
msgstr ""
"argóint %s: An carachtar ag deireadh na treorach formáidithe, níl sé bailí "
"mar shonraitheoir tiontaithe."
#: src/iconv.c:356
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"%s argument: The format string consumes more than one argument: %u argument."
msgid_plural ""
"%s argument: The format string consumes more than one argument: %u arguments."
msgstr[0] ""
"argóint %s: Úsáideann an teaghrán formáidithe níos mó ná aon argóint amháin: "
"%u argóint."
msgstr[1] ""
"argóint %s: Úsáideann an teaghrán formáidithe níos mó ná aon argóint amháin: "
"%u argóint."
#: src/iconv.c:411
#, c-format
msgid "cannot convert byte substitution to Unicode: %s"
msgstr "ní féidir ionadaíocht bhirt a thiontú go Unicode: %s"
#: src/iconv.c:447
#, c-format
msgid "cannot convert unicode substitution to target encoding: %s"
msgstr "ní féidir ionadaíocht unicode a thiontú go dtí an sprioc-ionchódú: %s"
#: src/iconv.c:484
#, c-format
msgid "cannot convert byte substitution to wide string: %s"
msgstr "ní féidir ionadaíocht bhirt a thiontú go teaghrán leathan: %s"
#: src/iconv.c:521
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot convert widechar substitution to target encoding: %s"
msgstr ""
"iconv: ní féidir ionadaíocht widechar a thiontú go dtí an sprioc-ionchódú: %s"
#: src/iconv.c:558
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot convert byte substitution to target encoding: %s"
msgstr ""
"iconv: ní féidir ionadaíocht bhirt a thiontú go dtí an sprioc-ionchódú: %s"
#: src/iconv.c:592 src/iconv.c:636 src/iconv.c:710
#, c-format
msgid "%s:%u:%u: incomplete character or shift sequence"
msgstr "%s:%u:%u: carachtar nó seicheamh neamhiomlán"
#: src/iconv.c:625 src/iconv.c:700
#, c-format
msgid "%s:%u:%u: cannot convert"
msgstr "%s:%u:%u: ní féidir tiontú"
#: src/iconv.c:667 src/iconv.c:730
#, c-format
msgid "%s:%u:%u"
msgstr "%s:%u:%u"
#: src/iconv.c:742
#, c-format
msgid "%s: I/O error"
msgstr "%s: Earráid I/A"
#: src/iconv.c:926
#, c-format
msgid "conversion from %s unsupported"
msgstr "ní thacaítear le tiontú ó %s"
#: src/iconv.c:928
#, c-format
msgid "conversion to %s unsupported"
msgstr "ní thacaítear le tiontú go %s"
#: src/iconv.c:930
#, c-format
msgid "conversion from %s to %s unsupported"
msgstr "ní thacaítear le tiontú ó %s go %s"
#: src/iconv.c:931
#, c-format
msgid "try '%s -l' to get the list of supported encodings"
msgstr ""
"bain triail as '%s -l' chun liosta de na hionchóduithe a dtacaítear leo a "
"thaispeáint"
#: src/iconv.c:985
msgid "(stdin)"
msgstr "(stdin)"
#: src/iconv.c:993
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"
#: src/iconv.c:1004
#, c-format
msgid "I/O error"
msgstr "Earráid I/A"
#~ msgid ""
#~ "Usage: iconv [--binary] [-c] [-s] [-f fromcode] [-t tocode] [file ...]"
#~ msgstr "Úsáid: iconv [--binary] [-c] [-s] [-f cód] [-t cód] [comhad ...]"
#~ msgid "iconv: %s: "
#~ msgstr "iconv: %s: "