blob: 636f3690fdfbb4d63e62cba141004e0e1d766f88 [file] [log] [blame]
# translation of libiconv-1.12.pot to Finnish
# Finnish translation of iconv.
# Copyright © 2002, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the libiconv package.
#
# Matti Koskimies <matti@apulanta.fi>, 2002.
# Jorma Karvonen <karvjorm@users.sf.net>, 2007,2008.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libiconv 1.12\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bug-gnu-libiconv@gnu.org\n"
"POT-Creation-Date: 2016-12-04 17:16+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-01-02 07:55+0200\n"
"Last-Translator: Jorma Karvonen <karvjorm@users.sf.net>\n"
"Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: fi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
#. TRANSLATORS: The first line of the short usage message.
#: src/iconv.c:104
msgid "Usage: iconv [-c] [-s] [-f fromcode] [-t tocode] [file ...]"
msgstr ""
"Käyttö: iconv [-c] [-s] [-f syötekoodaus] [-t tulostekoodaus] [tiedosto ...]"
#. TRANSLATORS: The second line of the short usage message.
#. Align it correctly against the first line.
#: src/iconv.c:108
msgid "or: iconv -l"
msgstr "tai: iconv -l"
#: src/iconv.c:110
#, fuzzy, c-format
msgid "Try '%s --help' for more information.\n"
msgstr "Katso lisäohjeet valitsimella ”%s --help”.\n"
#. TRANSLATORS: The first line of the long usage message.
#. The %s placeholder expands to the program name.
#: src/iconv.c:115
#, c-format, no-wrap
msgid "Usage: %s [OPTION...] [-f ENCODING] [-t ENCODING] [INPUTFILE...]\n"
msgstr "Käyttö: %s [VALITSIN...] [-f KOODAUS] [-t KOODAUS] [SYÖTETIEDOSTO...]\n"
#. TRANSLATORS: The second line of the long usage message.
#. Align it correctly against the first line.
#. The %s placeholder expands to the program name.
#: src/iconv.c:122
#, c-format, no-wrap
msgid "or: %s -l\n"
msgstr "tai: %s -l\n"
#. TRANSLATORS: Description of the iconv program.
#: src/iconv.c:128
#, c-format, no-wrap
msgid "Converts text from one encoding to another encoding.\n"
msgstr "Muuntaa tekstin yhdestä koodauksesta toiseksi koodaukseksi.\n"
#: src/iconv.c:132
#, c-format, no-wrap
msgid "Options controlling the input and output format:\n"
msgstr "Valitsimet, jotka ohjaavat syötteen ja tulosteen muotoa:\n"
#: src/iconv.c:135
#, c-format, no-wrap
msgid ""
" -f ENCODING, --from-code=ENCODING\n"
" the encoding of the input\n"
msgstr ""
" -f KOODAUS, --from-code=KOODAUS\n"
" syötteen koodaus\n"
#: src/iconv.c:139
#, c-format, no-wrap
msgid ""
" -t ENCODING, --to-code=ENCODING\n"
" the encoding of the output\n"
msgstr ""
" -t KOODAUS --to-code=KOODAUS\n"
" tulosteen koodaus\n"
#: src/iconv.c:144
#, c-format, no-wrap
msgid "Options controlling conversion problems:\n"
msgstr "Valitsimet, jotka ohjaavat muunnospulmia:\n"
#: src/iconv.c:147
#, c-format, no-wrap
msgid " -c discard unconvertible characters\n"
msgstr " -c hylkää ei-muunnettavat merkit\n"
#: src/iconv.c:150
#, c-format, no-wrap
msgid ""
" --unicode-subst=FORMATSTRING\n"
" substitution for unconvertible Unicode characters\n"
msgstr ""
" --unicode-subst=MUOTOMERKKIJONO\n"
" korvaus ei-muunnettaville Unicode-merkeille\n"
#: src/iconv.c:154
#, c-format, no-wrap
msgid " --byte-subst=FORMATSTRING substitution for unconvertible bytes\n"
msgstr " --byte-subst=MUOTOMERKKIJONO korvaus ei-muunnettaville tavuille\n"
#: src/iconv.c:157
#, c-format, no-wrap
msgid ""
" --widechar-subst=FORMATSTRING\n"
" substitution for unconvertible wide characters\n"
msgstr ""
" --widechar-subst=MUOTOMERKKIJONO\n"
" korvaus ei-muunnettaville wide-merkeille\n"
#: src/iconv.c:162
#, c-format, no-wrap
msgid "Options controlling error output:\n"
msgstr "Valitsimet, jotka ohjaavat virhetulostetta:\n"
#: src/iconv.c:165
#, c-format, no-wrap
msgid " -s, --silent suppress error messages about conversion problems\n"
msgstr " -s, --silent vaimenna virheilmoitukset muunnospulmista\n"
#: src/iconv.c:169
#, c-format, no-wrap
msgid "Informative output:\n"
msgstr "Tiedotetuloste:\n"
#: src/iconv.c:172
#, c-format, no-wrap
msgid " -l, --list list the supported encodings\n"
msgstr " -l, --list luettele tuetut koodaukset\n"
#: src/iconv.c:175
#, c-format, no-wrap
msgid " --help display this help and exit\n"
msgstr " --help näytä tämä opaste ja poistu\n"
#: src/iconv.c:178
#, c-format, no-wrap
msgid " --version output version information and exit\n"
msgstr " --version tulosta versiotiedot ja poistu\n"
#. TRANSLATORS: The placeholder indicates the bug-reporting address
#. for this package. Please add _another line_ saying
#. "Report translation bugs to <...>\n" with the address for translation
#. bugs (typically your translation team's web or email address).
#: src/iconv.c:185
msgid "Report bugs to <bug-gnu-libiconv@gnu.org>.\n"
msgstr "Ilmoita ohjelmistovioista osoitteeseen <bug-gnu-libiconv@gnu.org>.\n"
#: src/iconv.c:196
#, fuzzy, no-wrap
msgid ""
"License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>\n"
"This is free software: you are free to change and redistribute it.\n"
"There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.\n"
msgstr ""
"Lisenssi GPLv2+: GNU GPL versio 2 tai myöhäisempi <http://gnu.org/licenses/gpl.html>\n"
"Tämä on vapaa ohjelma: voit vapaasti muuttaa sitä ja jakaa sitä edelleen.\n"
"Ohjelmalla EI OLE TAKUUta siinä laajuudessa kuin laki sallii.\n"
#. TRANSLATORS: The %s placeholder expands to an author's name.
#: src/iconv.c:202
#, c-format
msgid "Written by %s.\n"
msgstr "Kirjoittanut %s.\n"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a command-line option.
#: src/iconv.c:296
#, c-format
msgid ""
"%s argument: A format directive with a variable width is not allowed here."
msgstr ""
"%s-argumentti: Muotodirektiivi vaihtelevalla leveydellä ei ole sallittu "
"tässä."
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a command-line option.
#: src/iconv.c:311
#, c-format
msgid ""
"%s argument: A format directive with a variable precision is not allowed "
"here."
msgstr ""
"%s-argumentti: Muotodirektiivi vaihtelevalla tarkkuudella ei ole sallittu "
"tässä."
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a command-line option.
#: src/iconv.c:327
#, c-format
msgid "%s argument: A format directive with a size is not allowed here."
msgstr "%s-argumentti: Muotodirektivii koolla ei ole sallittu tässä."
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a command-line option.
#: src/iconv.c:369
#, c-format
msgid "%s argument: The string ends in the middle of a directive."
msgstr "%s-argumentti: Merkkijono loppuu direktiivin keskellä."
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a command-line option.
#. The %c placeholder expands to an unknown format directive.
#: src/iconv.c:376
#, c-format
msgid "%s argument: The character '%c' is not a valid conversion specifier."
msgstr "%s-argumentti: Merkki ”%c” ei ole voimassa oleva muunnosmäärite."
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a command-line option.
#: src/iconv.c:382
#, c-format
msgid ""
"%s argument: The character that terminates the format directive is not a "
"valid conversion specifier."
msgstr ""
"%s-argumentti: Merkki, joka päättää muotodirektiivin, ei ole voimassa olevan "
"muunnosmäärite."
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a command-line option.
#. The %u placeholder expands to the number of arguments consumed by the format string.
#: src/iconv.c:398
#, c-format
msgid ""
"%s argument: The format string consumes more than one argument: %u argument."
msgid_plural ""
"%s argument: The format string consumes more than one argument: %u arguments."
msgstr[0] ""
"%s-argumentti: Muotoilumerkkijono kuluttaa enemmän kuin yhden argumentin: %u "
"argumentti."
msgstr[1] ""
"%s-argumentti: Muotoilumerkkijono kuluttaa enemmän kuin yhden argumentin: %u "
"argumenttia."
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a piece of text, specified through --byte-subst.
#: src/iconv.c:456
#, c-format
msgid "cannot convert byte substitution to Unicode: %s"
msgstr "ei voida muuntaa tavukorvausta Unicode-merkiksi: %s"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a piece of text, specified through --unicode-subst.
#: src/iconv.c:496
#, c-format
msgid "cannot convert unicode substitution to target encoding: %s"
msgstr "ei voida muuntaa Unicode-korvausta kohdekoodaukseksi: %s"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a piece of text, specified through --byte-subst.
#: src/iconv.c:537
#, c-format
msgid "cannot convert byte substitution to wide string: %s"
msgstr "ei voida muuntaa tavukorvausta wide-merkkijonoksi: %s"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a piece of text, specified through --widechar-subst.
#: src/iconv.c:578
#, c-format
msgid "cannot convert widechar substitution to target encoding: %s"
msgstr "ei voida muuntaa wide-merkkikorvausta kohdekoodaukseksi: %s"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The %s placeholder expands to a piece of text, specified through --byte-subst.
#: src/iconv.c:619
#, c-format
msgid "cannot convert byte substitution to target encoding: %s"
msgstr "ei voida muuntaa tavukorvausta kohdekoodaukseksi: %s"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The placeholders expand to the input file name, a line number, and a column number.
#: src/iconv.c:638
#, c-format
msgid "%s:%u:%u: cannot convert"
msgstr "%s:%u:%u: ei voida muuntaa"
# Tästä en ole aivan varma, että tarkoittaako tämä näppäimistön shift-näppäimellä tehtyä merkkiä vai sivuttaissiirtoa bittikentässä.
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The placeholders expand to the input file name, a line number, and a column number.
#. A "shift sequence" is a sequence of bytes that changes the state of the converter;
#. this concept exists only for "stateful" encodings like ISO-2022-JP.
#: src/iconv.c:652
#, c-format
msgid "%s:%u:%u: incomplete character or shift sequence"
msgstr "%s:%u:%u: epätäydellinen merkki tai shift-sekvenssi"
#. TRANSLATORS: The first part of an error message.
#. It is followed by a colon and a detail message.
#. The placeholders expand to the input file name, a line number, and a column number.
#: src/iconv.c:665
#, c-format
msgid "%s:%u:%u"
msgstr "%s:%u:%u"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The placeholder expands to the input file name.
#: src/iconv.c:826
#, c-format
msgid "%s: I/O error"
msgstr "%s: Siirräntävirhe"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The placeholder expands to the encoding name, specified through --from-code.
#: src/iconv.c:1015
#, c-format
msgid "conversion from %s unsupported"
msgstr "muunnos %s-koodauksesta ei ole tuettu"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The placeholder expands to the encoding name, specified through --to-code.
#: src/iconv.c:1021
#, c-format
msgid "conversion to %s unsupported"
msgstr "muunnos %s-koodaukseen ei tuettu"
#. TRANSLATORS: An error message.
#. The placeholders expand to the encoding names, specified through --from-code and --to-code, respectively.
#: src/iconv.c:1027
#, c-format
msgid "conversion from %s to %s unsupported"
msgstr "muunnos %s-koodauksesta %s-koodaukseen ei ole tuettu"
#. TRANSLATORS: Additional advice after an error message.
#. The %s placeholder expands to the program name.
#: src/iconv.c:1032
#, c-format
msgid "try '%s -l' to get the list of supported encodings"
msgstr "katso luettelo tuetuista koodauksista valitsimella ”%s -l”"
#. TRANSLATORS: A filename substitute denoting standard input.
#: src/iconv.c:1089
msgid "(stdin)"
msgstr "(vakiosyöte)"
#. TRANSLATORS: The first part of an error message.
#. It is followed by a colon and a detail message.
#. The %s placeholder expands to the input file name.
#: src/iconv.c:1101
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"
#. TRANSLATORS: An error message.
#: src/iconv.c:1115
#, c-format
msgid "I/O error"
msgstr "Siirräntävirhe"