blob: 72ef2088d128cd156a0f1cdbe1412c8d78a0def7 [file] [log] [blame]
# Swedish messages for libiconv.
# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2002.
# This file is distributed under the same license as the libiconv package.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2002.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libiconv-1.8\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bug-gnu-libiconv@gnu.org\n"
"POT-Creation-Date: 2003-05-06 13:32+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-05-30 19:23+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: src/iconv.c:59
msgid "Usage: iconv [--binary] [-c] [-s] [-f fromcode] [-t tocode] [file ...]"
msgstr ""
"Användning: iconv [--binary] [-c] [-s] [-f frånkod] [-t tillkod] [fil ...]"
#: src/iconv.c:61
msgid "Usage: iconv [-c] [-s] [-f fromcode] [-t tocode] [file ...]"
msgstr "Användning: iconv [-c] [-s] [-f frånkod] [-t tillkod] [fil ...]"
#: src/iconv.c:64
msgid "or: iconv -l"
msgstr "eller: iconv -l"
#: src/iconv.c:74
msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"Detta är fri programvara; se källkoden för kopieringsvillkor. Det finns\n"
"INGEN garanti; inte ens för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT\n"
"SPECIELLT ÄNDAMÅL.\n"
#: src/iconv.c:77
#, c-format
msgid "Written by %s.\n"
msgstr "Skrivet av %s.\n"
#: src/iconv.c:114 src/iconv.c:146 src/iconv.c:196
#, c-format
msgid "iconv: %s: incomplete character or shift sequence\n"
msgstr "iconv: %s: ofullständigt tecken eller skiftsekvens\n"
#: src/iconv.c:140 src/iconv.c:191
#, c-format
msgid "iconv: %s: cannot convert\n"
msgstr "iconv: %s: kan inte konvertera\n"
#: src/iconv.c:162 src/iconv.c:201 src/iconv.c:320
#, c-format
msgid "iconv: %s: "
msgstr "iconv: %s: "
#: src/iconv.c:210
#, c-format
msgid "iconv: %s: I/O error\n"
msgstr "iconv: %s: in-/utmatningsfel\n"
#: src/iconv.c:304
#, c-format
msgid "iconv: conversion from %s unsupported\n"
msgstr "iconv: konvertering från %s stöds inte\n"
#: src/iconv.c:306
#, c-format
msgid "iconv: conversion to %s unsupported\n"
msgstr "iconv: konvertering till %s stöds inte\n"
#: src/iconv.c:308
#, c-format
msgid "iconv: conversion from %s to %s unsupported\n"
msgstr "iconv: konvertering från %s till %s stöds inte\n"
#: src/iconv.c:312
msgid "(stdin)"
msgstr "(standard in)"
#: src/iconv.c:333
msgid "iconv: I/O error\n"
msgstr "iconv: I/O-fel\n"