blob: 3f78a2434cfdf452597495a4ec0ad5463f4f096e [file] [log] [blame]
#include "SkTLS.h"
// enable to help debug TLS storage
//#define SK_TRACE_TLS_LIFETIME
#ifdef SK_TRACE_TLS_LIFETIME
#include "SkThread.h"
static int32_t gTLSRecCount;
#endif
struct SkTLSRec {
SkTLSRec* fNext;
void* fData;
SkTLS::CreateProc fCreateProc;
SkTLS::DeleteProc fDeleteProc;
#ifdef SK_TRACE_TLS_LIFETIME
SkTLSRec() {
int n = sk_atomic_inc(&gTLSRecCount);
SkDebugf(" SkTLSRec[%d]\n", n);
}
#endif
~SkTLSRec() {
if (fDeleteProc) {
fDeleteProc(fData);
}
// else we leak fData, or it will be managed by the caller
#ifdef SK_TRACE_TLS_LIFETIME
int n = sk_atomic_dec(&gTLSRecCount);
SkDebugf("~SkTLSRec[%d]\n", n - 1);
#endif
}
};
void SkTLS::Destructor(void* ptr) {
#ifdef SK_TRACE_TLS_LIFETIME
SkDebugf("SkTLS::Destructor(%p)\n", ptr);
#endif
SkTLSRec* rec = (SkTLSRec*)ptr;
do {
SkTLSRec* next = rec->fNext;
SkDELETE(rec);
rec = next;
} while (rec);
}
void* SkTLS::Get(CreateProc createProc, DeleteProc deleteProc) {
if (NULL == createProc) {
return NULL;
}
void* ptr = SkTLS::PlatformGetSpecific(true);
if (ptr) {
const SkTLSRec* rec = (const SkTLSRec*)ptr;
do {
if (rec->fCreateProc == createProc) {
SkASSERT(rec->fDeleteProc == deleteProc);
return rec->fData;
}
} while ((rec = rec->fNext) != NULL);
// not found, so create a new one
}
// add a new head of our change
SkTLSRec* rec = new SkTLSRec;
rec->fNext = (SkTLSRec*)ptr;
SkTLS::PlatformSetSpecific(rec);
rec->fData = createProc();
rec->fCreateProc = createProc;
rec->fDeleteProc = deleteProc;
return rec->fData;
}
void* SkTLS::Find(CreateProc createProc) {
if (NULL == createProc) {
return NULL;
}
void* ptr = SkTLS::PlatformGetSpecific(false);
if (ptr) {
const SkTLSRec* rec = (const SkTLSRec*)ptr;
do {
if (rec->fCreateProc == createProc) {
return rec->fData;
}
} while ((rec = rec->fNext) != NULL);
}
return NULL;
}
void SkTLS::Delete(CreateProc createProc) {
if (NULL == createProc) {
return;
}
void* ptr = SkTLS::PlatformGetSpecific(false);
SkTLSRec* curr = (SkTLSRec*)ptr;
SkTLSRec* prev = NULL;
while (curr) {
SkTLSRec* next = curr->fNext;
if (curr->fCreateProc == createProc) {
if (prev) {
prev->fNext = next;
} else {
// we have a new head of our chain
SkTLS::PlatformSetSpecific(next);
}
SkDELETE(curr);
break;
}
prev = curr;
curr = next;
}
}