blob: e64e5aa5cc254841b16405f649eb840c8c935e45 [file] [log] [blame]
/*
* Copyright 2016 Google Inc.
*
* Use of this source code is governed by a BSD-style license that can be
* found in the LICENSE file.
*/
#include "SkLiteDL.h"
#include "SkLiteRecorder.h"
#include "SkRSXform.h"
#include "Test.h"
DEF_TEST(SkLiteDL_basics, r) {
SkLiteDL p;
p.save();
p.clipRect(SkRect{2,3,4,5}, kIntersect_SkClipOp, true);
p.drawRect(SkRect{0,0,9,9}, SkPaint{});
p.restore();
}
DEF_TEST(SkLiteDL_unbalanced, r) {
SkLiteRecorder rec;
SkCanvas* c = &rec;
SkLiteDL p;
rec.reset(&p, {2,2,3,3});
c->save();
c->scale(2,2);
c->save();
c->translate(1,1);
// missing restore() but SkLiteDL::draw should balance it for us
c->restore();
// reinit the recorder so we can playback the original SkLiteDL
SkLiteDL p2;
rec.reset(&p2, {2,2,3,3});
REPORTER_ASSERT(r, 1 == rec.getSaveCount());
p.draw(c);
REPORTER_ASSERT(r, 1 == rec.getSaveCount());
}
DEF_TEST(SkLiteRecorder, r) {
SkLiteDL p;
SkLiteRecorder rec;
SkCanvas* c = &rec;
rec.reset(&p, {2,2,3,3});
c->save();
c->clipRect(SkRect{2,3,4,5}, kIntersect_SkClipOp, true);
c->drawRect(SkRect{0,0,9,9}, SkPaint{});
c->restore();
}
DEF_TEST(SkLiteRecorder_RecordsFlush, r) {
SkLiteDL dl;
SkLiteRecorder canvas;
canvas.reset(&dl, {0,0,100,100});
REPORTER_ASSERT(r, dl.empty());
canvas.flush();
REPORTER_ASSERT(r, !dl.empty());
}