blob: a82c9f006363186ebde7a58cf1cb93bcc868d94a [file] [log] [blame]
/*
* Copyright 2021 Google Inc.
*
* Use of this source code is governed by a BSD-style license that can be
* found in the LICENSE file.
*/
#include "include/core/SkBlendMode.h"
#include "include/core/SkRefCnt.h"
#include "include/core/SkString.h"
#include "include/effects/SkRuntimeEffect.h"
static sk_sp<SkBlender> blender_func(std::initializer_list<const char*> code) {
SkString concat;
for (const char* part : code) {
concat.append(part);
}
SkRuntimeEffect::Result result = SkRuntimeEffect::MakeForBlender(std::move(concat));
SkASSERTF(result.effect, "%s", result.errorText.c_str());
return result.effect->makeBlender(/*uniforms=*/nullptr);
}
static sk_sp<SkBlender> blender_expr(const char* returnExpr) {
return blender_func({"half4 main(half4 src, half4 dst) {\n"
" return ", returnExpr, ";\n"
"}"});
}
sk_sp<SkBlender> GetRuntimeBlendForBlendMode(SkBlendMode mode) {
static constexpr char kGuardedDivide[] = R"(
half _guarded_divide(half n, half d) {
return n/(d + 0.00000001);
}
half3 _guarded_divide(half3 n, half d) {
return n/(d + 0.00000001);
}
)";
static constexpr char kHSLCSharedCode[] = R"(
half _blend_color_luminance(half3 color) { return dot(half3(0.3, 0.59, 0.11), color); }
half3 _blend_set_color_luminance(half3 hueSatColor, half alpha, half3 lumColor) {
half lum = _blend_color_luminance(lumColor);
half3 result = lum - _blend_color_luminance(hueSatColor) + hueSatColor;
half minComp = min(min(result.r, result.g), result.b);
half maxComp = max(max(result.r, result.g), result.b);
if (minComp < 0 && lum != minComp) {
result = lum + (result - lum) * _guarded_divide(lum, (lum - minComp));
}
if (maxComp > alpha && maxComp != lum) {
return lum + _guarded_divide((result - lum) * (alpha - lum), (maxComp - lum));
} else {
return result;
}
}
half _blend_color_saturation(half3 color) {
return max(max(color.r, color.g), color.b) - min(min(color.r, color.g), color.b);
}
half3 _blend_set_color_saturation_helper(half3 minMidMax, half sat) {
if (minMidMax.r < minMidMax.b) {
return half3(0,
_guarded_divide(sat*(minMidMax.g - minMidMax.r),
(minMidMax.b - minMidMax.r)),
sat);
} else {
return half3(0);
}
}
half3 _blend_set_color_saturation(half3 hueLumColor, half3 satColor) {
half sat = _blend_color_saturation(satColor);
if (hueLumColor.r <= hueLumColor.g) {
if (hueLumColor.g <= hueLumColor.b) {
return _blend_set_color_saturation_helper(hueLumColor.rgb, sat);
} else if (hueLumColor.r <= hueLumColor.b) {
return _blend_set_color_saturation_helper(hueLumColor.rbg, sat).rbg;
} else {
return _blend_set_color_saturation_helper(hueLumColor.brg, sat).gbr;
}
} else if (hueLumColor.r <= hueLumColor.b) {
return _blend_set_color_saturation_helper(hueLumColor.grb, sat).grb;
} else if (hueLumColor.g <= hueLumColor.b) {
return _blend_set_color_saturation_helper(hueLumColor.gbr, sat).brg;
} else {
return _blend_set_color_saturation_helper(hueLumColor.bgr, sat).bgr;
}
}
)";
switch (mode) {
case SkBlendMode::kClear: {
static auto blender = blender_expr("half4(0)");
return blender;
}
case SkBlendMode::kSrc: {
static auto blender = blender_expr("src");
return blender;
}
case SkBlendMode::kDst: {
static auto blender = blender_expr("dst");
return blender;
}
case SkBlendMode::kSrcOver: {
static auto blender = blender_expr("src + (1 - src.a)*dst");
return blender;
}
case SkBlendMode::kDstOver: {
static auto blender = blender_expr("(1 - dst.a)*src + dst");
return blender;
}
case SkBlendMode::kSrcIn: {
static auto blender = blender_expr("(src == half4(0) ? half4(0) : src*dst.a)");
return blender;
}
case SkBlendMode::kDstIn: {
static auto blender = blender_expr("(dst == half4(0) ? half4(0) : dst*src.a)");
return blender;
}
case SkBlendMode::kSrcOut: {
static auto blender = blender_expr("(1 - dst.a)*src");
return blender;
}
case SkBlendMode::kDstOut: {
static auto blender = blender_expr("(1 - src.a)*dst");
return blender;
}
case SkBlendMode::kSrcATop: {
static auto blender = blender_expr("dst.a*src + (1 - src.a)*dst");
return blender;
}
case SkBlendMode::kDstATop: {
static auto blender = blender_expr("(1 - dst.a) * src + src.a*dst");
return blender;
}
case SkBlendMode::kXor: {
static auto blender = blender_expr("(1 - dst.a)*src + (1 - src.a)*dst");
return blender;
}
case SkBlendMode::kPlus: {
static auto blender = blender_expr("min(src + dst, 1)");
return blender;
}
case SkBlendMode::kModulate: {
static auto blender = blender_expr("src*dst");
return blender;
}
case SkBlendMode::kScreen: {
static auto blender = blender_expr("src + (1 - src)*dst");
return blender;
}
case SkBlendMode::kOverlay: {
static auto blender = blender_func({R"(
half _blend_overlay_component(half2 s, half2 d) {
return (2*d.x <= d.y)
? 2*s.x*d.x
: s.y*d.y - 2*(d.y - d.x)*(s.y - s.x);
}
half4 main(half4 src, half4 dst) {
half4 result = half4(_blend_overlay_component(src.ra, dst.ra),
_blend_overlay_component(src.ga, dst.ga),
_blend_overlay_component(src.ba, dst.ba),
src.a + (1 - src.a)*dst.a);
result.rgb += dst.rgb*(1 - src.a) + src.rgb*(1 - dst.a);
return result;
}
)"});
return blender;
}
case SkBlendMode::kDarken: {
static auto blender = blender_func({R"(
half4 main(half4 src, half4 dst) {
half4 result = src + (1 - src.a)*dst;
result.rgb = min(result.rgb, (1 - dst.a)*src.rgb + dst.rgb);
return result;
}
)"});
return blender;
}
case SkBlendMode::kLighten: {
static auto blender = blender_func({R"(
half4 main(half4 src, half4 dst) {
half4 result = src + (1 - src.a)*dst;
result.rgb = max(result.rgb, (1 - dst.a)*src.rgb + dst.rgb);
return result;
}
)"});
return blender;
}
case SkBlendMode::kColorDodge: {
static auto blender = blender_func({kGuardedDivide, R"(
half _color_dodge_component(half2 s, half2 d) {
if (d.x == 0) {
return s.x*(1 - d.y);
} else {
half delta = s.y - s.x;
if (delta == 0) {
return s.y*d.y + s.x*(1 - d.y) + d.x*(1 - s.y);
} else {
delta = min(d.y, _guarded_divide(d.x*s.y, delta));
return delta*s.y + s.x*(1 - d.y) + d.x*(1 - s.y);
}
}
}
half4 main(half4 src, half4 dst) {
return half4(_color_dodge_component(src.ra, dst.ra),
_color_dodge_component(src.ga, dst.ga),
_color_dodge_component(src.ba, dst.ba),
src.a + (1 - src.a)*dst.a);
}
)"});
return blender;
}
case SkBlendMode::kColorBurn: {
static auto blender = blender_func({kGuardedDivide, R"(
half _color_burn_component(half2 s, half2 d) {
if (d.y == d.x) {
return s.y*d.y + s.x*(1 - d.y) + d.x*(1 - s.y);
} else if (s.x == 0) {
return d.x*(1 - s.y);
} else {
half delta = max(0, d.y - _guarded_divide((d.y - d.x)*s.y, s.x));
return delta*s.y + s.x*(1 - d.y) + d.x*(1 - s.y);
}
}
half4 main(half4 src, half4 dst) {
return half4(_color_burn_component(src.ra, dst.ra),
_color_burn_component(src.ga, dst.ga),
_color_burn_component(src.ba, dst.ba),
src.a + (1 - src.a)*dst.a);
}
)"});
return blender;
}
case SkBlendMode::kHardLight: {
static auto blender = blender_func({R"(
half _blend_overlay_component(half2 s, half2 d) {
return (2*d.x <= d.y)
? 2*s.x*d.x
: s.y*d.y - 2*(d.y - d.x)*(s.y - s.x);
}
half4 main(half4 dst, half4 src) {
half4 result = half4(_blend_overlay_component(src.ra, dst.ra),
_blend_overlay_component(src.ga, dst.ga),
_blend_overlay_component(src.ba, dst.ba),
src.a + (1 - src.a)*dst.a);
result.rgb += dst.rgb*(1 - src.a) + src.rgb*(1 - dst.a);
return result;
}
)"});
return blender;
}
case SkBlendMode::kSoftLight: {
static auto blender = blender_func({kGuardedDivide, R"(
half _soft_light_component(half2 s, half2 d) {
if (2*s.x <= s.y) {
return _guarded_divide(d.x*d.x*(s.y - 2*s.x), d.y) +
(1 - d.y)*s.x + d.x*(-s.y + 2*s.x + 1);
} else if (4.0 * d.x <= d.y) {
half DSqd = d.x*d.x;
half DCub = DSqd*d.x;
half DaSqd = d.y*d.y;
half DaCub = DaSqd*d.y;
return _guarded_divide(DaSqd*(s.x - d.x*(3*s.y - 6*s.x - 1))
+ 12*d.y*DSqd*(s.y - 2*s.x)
- 16*DCub * (s.y - 2*s.x) - DaCub*s.x, DaSqd);
} else {
return d.x*(s.y - 2*s.x + 1) + s.x - sqrt(d.y*d.x)*(s.y - 2*s.x) - d.y*s.x;
}
}
half4 main(half4 src, half4 dst) {
return (dst.a == 0) ? src : half4(_soft_light_component(src.ra, dst.ra),
_soft_light_component(src.ga, dst.ga),
_soft_light_component(src.ba, dst.ba),
src.a + (1 - src.a)*dst.a);
}
)"});
return blender;
}
case SkBlendMode::kDifference: {
static auto blender = blender_func({R"(
half4 main(half4 src, half4 dst) {
return half4(src.rgb + dst.rgb - 2*min(src.rgb*dst.a, dst.rgb*src.a),
src.a + (1 - src.a)*dst.a);
}
)"});
return blender;
}
case SkBlendMode::kExclusion: {
static auto blender = blender_func({R"(
half4 main(half4 src, half4 dst) {
return half4(dst.rgb + src.rgb - 2*dst.rgb*src.rgb, src.a + (1 - src.a)*dst.a);
}
)"});
return blender;
}
case SkBlendMode::kMultiply: {
static auto blender = blender_func({R"(
half4 main(half4 src, half4 dst) {
return half4((1 - src.a)*dst.rgb + (1 - dst.a)*src.rgb + src.rgb*dst.rgb,
src.a + (1 - src.a)*dst.a);
}
)"});
return blender;
}
case SkBlendMode::kHue: {
static auto blender = blender_func({kGuardedDivide, kHSLCSharedCode, R"(
half4 main(half4 src, half4 dst) {
half alpha = dst.a*src.a;
half3 sda = src.rgb*dst.a;
half3 dsa = dst.rgb*src.a;
return half4(_blend_set_color_luminance(_blend_set_color_saturation(sda, dsa),
alpha, dsa) +
dst.rgb - dsa + src.rgb - sda,
src.a + dst.a - alpha);
}
)"});
return blender;
}
case SkBlendMode::kSaturation: {
static auto blender = blender_func({kGuardedDivide, kHSLCSharedCode, R"(
half4 main(half4 src, half4 dst) {
half alpha = dst.a*src.a;
half3 sda = src.rgb*dst.a;
half3 dsa = dst.rgb*src.a;
return half4(_blend_set_color_luminance(_blend_set_color_saturation(dsa, sda),
alpha, dsa) +
dst.rgb - dsa + src.rgb - sda,
src.a + dst.a - alpha);
}
)"});
return blender;
}
case SkBlendMode::kColor: {
static auto blender = blender_func({kGuardedDivide, kHSLCSharedCode, R"(
half4 main(half4 src, half4 dst) {
half alpha = dst.a*src.a;
half3 sda = src.rgb*dst.a;
half3 dsa = dst.rgb*src.a;
return half4(_blend_set_color_luminance(sda, alpha, dsa) + dst.rgb
- dsa + src.rgb - sda, src.a + dst.a - alpha);
}
)"});
return blender;
}
case SkBlendMode::kLuminosity: {
static auto blender = blender_func({kGuardedDivide, kHSLCSharedCode, R"(
half4 main(half4 src, half4 dst) {
half alpha = dst.a*src.a;
half3 sda = src.rgb*dst.a;
half3 dsa = dst.rgb*src.a;
return half4(_blend_set_color_luminance(dsa, alpha, sda) + dst.rgb - dsa
+ src.rgb - sda, src.a + dst.a - alpha);
}
)"});
return blender;
}
default:
SkDEBUGFAILF("unrecognized blend mode %d", (int)mode);
return nullptr;
}
}