blob: a32392906e0c2195ca5b3c92f4ca95998e55bf10 [file] [log] [blame]
/*
* Copyright 2015 Google Inc.
*
* Use of this source code is governed by a BSD-style license that can be
* found in the LICENSE file.
*/
#include "SkBlitMask.h"
#include "SkColor_opts_neon.h"
void SkBlitLCD16OpaqueRow_neon(SkPMColor dst[], const uint16_t src[],
SkColor color, int width,
SkPMColor opaqueDst) {
int colR = SkColorGetR(color);
int colG = SkColorGetG(color);
int colB = SkColorGetB(color);
uint8x8_t vcolR = vdup_n_u8(colR);
uint8x8_t vcolG = vdup_n_u8(colG);
uint8x8_t vcolB = vdup_n_u8(colB);
uint8x8_t vopqDstA = vdup_n_u8(SkGetPackedA32(opaqueDst));
uint8x8_t vopqDstR = vdup_n_u8(SkGetPackedR32(opaqueDst));
uint8x8_t vopqDstG = vdup_n_u8(SkGetPackedG32(opaqueDst));
uint8x8_t vopqDstB = vdup_n_u8(SkGetPackedB32(opaqueDst));
while (width >= 8) {
uint8x8x4_t vdst;
uint16x8_t vmask;
uint16x8_t vmaskR, vmaskG, vmaskB;
uint8x8_t vsel_trans, vsel_opq;
vdst = vld4_u8((uint8_t*)dst);
vmask = vld1q_u16(src);
// Prepare compare masks
vsel_trans = vmovn_u16(vceqq_u16(vmask, vdupq_n_u16(0)));
vsel_opq = vmovn_u16(vceqq_u16(vmask, vdupq_n_u16(0xFFFF)));
// Get all the color masks on 5 bits
vmaskR = vshrq_n_u16(vmask, SK_R16_SHIFT);
vmaskG = vshrq_n_u16(vshlq_n_u16(vmask, SK_R16_BITS),
SK_B16_BITS + SK_R16_BITS + 1);
vmaskB = vmask & vdupq_n_u16(SK_B16_MASK);
// Upscale to 0..32
vmaskR = vmaskR + vshrq_n_u16(vmaskR, 4);
vmaskG = vmaskG + vshrq_n_u16(vmaskG, 4);
vmaskB = vmaskB + vshrq_n_u16(vmaskB, 4);
vdst.val[NEON_A] = vbsl_u8(vsel_trans, vdst.val[NEON_A], vdup_n_u8(0xFF));
vdst.val[NEON_A] = vbsl_u8(vsel_opq, vopqDstA, vdst.val[NEON_A]);
vdst.val[NEON_R] = SkBlend32_neon8(vcolR, vdst.val[NEON_R], vmaskR);
vdst.val[NEON_G] = SkBlend32_neon8(vcolG, vdst.val[NEON_G], vmaskG);
vdst.val[NEON_B] = SkBlend32_neon8(vcolB, vdst.val[NEON_B], vmaskB);
vdst.val[NEON_R] = vbsl_u8(vsel_opq, vopqDstR, vdst.val[NEON_R]);
vdst.val[NEON_G] = vbsl_u8(vsel_opq, vopqDstG, vdst.val[NEON_G]);
vdst.val[NEON_B] = vbsl_u8(vsel_opq, vopqDstB, vdst.val[NEON_B]);
vst4_u8((uint8_t*)dst, vdst);
dst += 8;
src += 8;
width -= 8;
}
// Leftovers
for (int i = 0; i < width; i++) {
dst[i] = SkBlendLCD16Opaque(colR, colG, colB, dst[i], src[i],
opaqueDst);
}
}
void SkBlitLCD16Row_neon(SkPMColor dst[], const uint16_t src[],
SkColor color, int width, SkPMColor) {
int colA = SkColorGetA(color);
int colR = SkColorGetR(color);
int colG = SkColorGetG(color);
int colB = SkColorGetB(color);
colA = SkAlpha255To256(colA);
uint16x8_t vcolA = vdupq_n_u16(colA);
uint8x8_t vcolR = vdup_n_u8(colR);
uint8x8_t vcolG = vdup_n_u8(colG);
uint8x8_t vcolB = vdup_n_u8(colB);
while (width >= 8) {
uint8x8x4_t vdst;
uint16x8_t vmask;
uint16x8_t vmaskR, vmaskG, vmaskB;
vdst = vld4_u8((uint8_t*)dst);
vmask = vld1q_u16(src);
// Get all the color masks on 5 bits
vmaskR = vshrq_n_u16(vmask, SK_R16_SHIFT);
vmaskG = vshrq_n_u16(vshlq_n_u16(vmask, SK_R16_BITS),
SK_B16_BITS + SK_R16_BITS + 1);
vmaskB = vmask & vdupq_n_u16(SK_B16_MASK);
// Upscale to 0..32
vmaskR = vmaskR + vshrq_n_u16(vmaskR, 4);
vmaskG = vmaskG + vshrq_n_u16(vmaskG, 4);
vmaskB = vmaskB + vshrq_n_u16(vmaskB, 4);
vmaskR = vshrq_n_u16(vmaskR * vcolA, 8);
vmaskG = vshrq_n_u16(vmaskG * vcolA, 8);
vmaskB = vshrq_n_u16(vmaskB * vcolA, 8);
vdst.val[NEON_A] = vdup_n_u8(0xFF);
vdst.val[NEON_R] = SkBlend32_neon8(vcolR, vdst.val[NEON_R], vmaskR);
vdst.val[NEON_G] = SkBlend32_neon8(vcolG, vdst.val[NEON_G], vmaskG);
vdst.val[NEON_B] = SkBlend32_neon8(vcolB, vdst.val[NEON_B], vmaskB);
vst4_u8((uint8_t*)dst, vdst);
dst += 8;
src += 8;
width -= 8;
}
for (int i = 0; i < width; i++) {
dst[i] = SkBlendLCD16(colA, colR, colG, colB, dst[i], src[i]);
}
}
#define LOAD_LANE_16(reg, n) \
reg = vld1q_lane_u16(device, reg, n); \
device = (uint16_t*)((char*)device + deviceRB);
#define STORE_LANE_16(reg, n) \
vst1_lane_u16(dst, reg, n); \
dst = (uint16_t*)((char*)dst + deviceRB);
void SkRGB16BlitterBlitV_neon(uint16_t* device,
int height,
size_t deviceRB,
unsigned scale,
uint32_t src32) {
if (height >= 8)
{
uint16_t* dst = device;
// prepare constants
uint16x8_t vdev = vdupq_n_u16(0);
uint16x8_t vmaskq_g16 = vdupq_n_u16(SK_G16_MASK_IN_PLACE);
uint16x8_t vmaskq_ng16 = vdupq_n_u16(~SK_G16_MASK_IN_PLACE);
uint32x4_t vsrc32 = vdupq_n_u32(src32);
uint32x4_t vscale5 = vdupq_n_u32((uint32_t)scale);
while (height >= 8){
LOAD_LANE_16(vdev, 0)
LOAD_LANE_16(vdev, 1)
LOAD_LANE_16(vdev, 2)
LOAD_LANE_16(vdev, 3)
LOAD_LANE_16(vdev, 4)
LOAD_LANE_16(vdev, 5)
LOAD_LANE_16(vdev, 6)
LOAD_LANE_16(vdev, 7)
// Expand_rgb_16
uint16x8x2_t vdst = vzipq_u16((vdev & vmaskq_ng16), (vdev & vmaskq_g16));
uint32x4_t vdst32_lo = vmulq_u32(vreinterpretq_u32_u16(vdst.val[0]), vscale5);
uint32x4_t vdst32_hi = vmulq_u32(vreinterpretq_u32_u16(vdst.val[1]), vscale5);
// Compact_rgb_16
vdst32_lo = vaddq_u32(vdst32_lo, vsrc32);
vdst32_hi = vaddq_u32(vdst32_hi, vsrc32);
vdst32_lo = vshrq_n_u32(vdst32_lo, 5);
vdst32_hi = vshrq_n_u32(vdst32_hi, 5);
uint16x4_t vtmp_lo = vmovn_u32(vdst32_lo) & vget_low_u16(vmaskq_ng16);
uint16x4_t vtmp_hi = vshrn_n_u32(vdst32_lo, 16) & vget_low_u16(vmaskq_g16);
uint16x4_t vdst16_lo = vorr_u16(vtmp_lo, vtmp_hi);
vtmp_lo = vmovn_u32(vdst32_hi) & vget_low_u16(vmaskq_ng16);
vtmp_hi = vshrn_n_u32(vdst32_hi, 16) & vget_low_u16(vmaskq_g16);
uint16x4_t vdst16_hi = vorr_u16(vtmp_lo, vtmp_hi);
STORE_LANE_16(vdst16_lo, 0)
STORE_LANE_16(vdst16_lo, 1)
STORE_LANE_16(vdst16_lo, 2)
STORE_LANE_16(vdst16_lo, 3)
STORE_LANE_16(vdst16_hi, 0)
STORE_LANE_16(vdst16_hi, 1)
STORE_LANE_16(vdst16_hi, 2)
STORE_LANE_16(vdst16_hi, 3)
height -= 8;
}
}
while (height != 0){
uint32_t dst32 = SkExpand_rgb_16(*device) * scale;
*device = SkCompact_rgb_16((src32 + dst32) >> 5);
device = (uint16_t*)((char*)device + deviceRB);
height--;
}
}
#undef LOAD_LANE_16
#undef STORE_LANE_16