blob: 0b8de5cd22742007ff6e5859f435b8a2e596a052 [file] [log] [blame]
// ***************************************************************************
// *
// * Copyright (C) 2012 International Business Machines
// * Corporation and others. All Rights Reserved.
// * Tool: com.ibm.icu.dev.tool.cldr.LDML2ICUConverter.java
// * Source File:<path>/common/main/ml.xml
// *
// ***************************************************************************
/**
* ICU <specials> source: <path>/xml/main/ml.xml
*/
ml{
Keys{
calendar{"കലണ്ടര്‍"}
collation{"അകാരാദിക്രമം"}
currency{"നാണയം"}
numbers{"അക്കങ്ങള്‍‌"}
x{"സ്വകാര്യ ഉപയോഗം"}
}
Languages{
aa{"അഫാര്‍"}
ab{"അബ്ഖാസിയന്‍"}
ace{"അചിനീസ്"}
ach{"അകോലി"}
ada{"അഡാങ്ഗമി"}
ady{"അഡൈഗേ"}
ae{"അവസ്റ്റാന്‍"}
af{"ആഫ്രിക്കാന്‍സ്"}
afa{"ആഫ്രോ-ഏഷ്യാറ്റിക് ഭാഷ"}
afh{"ആഫ്രിഹിലി"}
ain{"അയിനു"}
ak{"അകാന്‍"}
akk{"അക്കാഡിയന്‍"}
ale{"അലൈട്ട്"}
alg{"അല്‍ഗോണ്‍ക്യന്‍ ഭാഷ"}
alt{"സതേണ്‍ അള്‍ട്ടായി"}
am{"അമാറിക്"}
an{"അരഗോണീസ്"}
ang{"പഴയ ഇംഗ്ലീഷ്"}
anp{"ആന്‍ഗിക"}
apa{"അപ്പാചേ ഭാഷ"}
ar{"അറബി"}
arc{"അരമായഭാഷ"}
arn{"ആരൗകാനിയന്‍"}
arp{"അരപാഹോ"}
art{"കൃത്രിമഭാഷ"}
arw{"അറാവക്"}
as{"ആസ്സാമീസ്"}
ast{"ഓസ്‌ട്രിയന്‍"}
ath{"അതപാസ്കന്‍ ഭാഷ"}
aus{"ഓസ്ട്രേലിയന്‍ ഭാഷ"}
av{"അവാരിക്"}
awa{"അവധി"}
ay{"അയ്മാറ"}
az{"അസര്‍ബൈജാനി"}
ba{"ബഷ്ഖിര്‍"}
bad{"ബന്‍ഡ"}
bai{"ബാമിലകേ ഭാഷ"}
bal{"ബലൂചി"}
ban{"ബാലിനീസ്"}
bas{"ബസ"}
bat{"ബാള്‍ട്ടിക് ഭാഷ"}
be{"ബൈലോറഷ്യന്‍"}
bej{"ബേജ"}
bem{"ബെംബ"}
ber{"ബെര്‍ബര്‍"}
bg{"ബള്‍ഗേറിയന്‍"}
bh{"ബീഹാറി"}
bho{"ഭോജ്‌പൂരി"}
bi{"ബിസ്‌ലാമ"}
bik{"ബികോല്‍"}
bin{"ബിനി"}
bla{"സിക്സിക"}
bm{"ബംബാറ"}
bn{"ബംഗാളി"}
bnt{"ബാന്‌ടു"}
bo{"തിബറ്റന്‍"}
br{"ബ്രറ്റണ്‍"}
bra{"ബ്രജ്"}
bs{"ബോസ്നിയന്‍"}
btk{"ബാറ്റക്"}
bua{"ബുറിയത്ത്"}
bug{"ബുഗിനീസ്"}
byn{"ബ്ലിന്‍"}
ca{"കറ്റാലന്‍"}
cad{"കാഡോ"}
cai{"മദ്ധ്യ അമേരിക്കന്‍ ഇന്‍ഡ്യന്‍ ഭാഷ"}
car{"കാരിബ്"}
cau{"കൊക്കേഷ്യന്‍ ഭാഷ"}
cch{"അറ്റ്സാം"}
ce{"ചെചന്‍"}
ceb{"സെബുവാനോ"}
cel{"സെല്‍റ്റിക് ഭാഷ"}
ch{"കമോറോ"}
chb{"ചിബ്ച"}
chg{"ചഗതൈ"}
chk{"ചൂകീസ്"}
chm{"മാരി"}
chn{"ചിനൂഗ്-ജാര്‍ഗണ്‍"}
cho{"ചോക്റ്റാവ്"}
chp{"ചിപേവ്യന്‍"}
chr{"ചെരോകീ"}
chy{"ചിയേന്നേ"}
cmc{"ചാമിക് ഭാഷ"}
co{"കോഴ്സിക്കണ്‍"}
cop{"കോപ്റ്റിക്"}
cpe{"ഇംഗ്ലീഷ് അധിഷ്ഠിത മിശ്ര ഭാഷ"}
cpf{"ഫ്രഞ്ച് അധിഷ്ഠിത മിശ്രഭാഷ"}
cpp{"പോര്‍ച്ചുഗീസ് അധിഷ്ടിത മിശ്ര ഭാഷ"}
cr{"ക്രീ"}
crh{"ക്രിമിയന്‍ ടര്‍ക്കിഷ്"}
crp{"മിശ്രഭാഷ"}
cs{"ചെക്ക്"}
csb{"കാഷുബിയാന്‍"}
cu{"ചര്‍ച്ച് സ്ലാവിക്"}
cus{"കുഷിറ്റിക് ഭാഷ"}
cv{"ചുവാഷ്"}
cy{"വെല്‍ഷ്"}
da{"ഡാനിഷ്"}
dak{"ഡകോട്ട"}
dar{"ഡര്‍ഗ്വാ"}
day{"ദയാക്"}
de{"ജര്‍മ്മന്‍"}
de_AT{"ഓസ്ട്രിയന്‍ ജര്‍മന്‍"}
de_CH{"സ്വിസ് ഉച്ച ജര്‍മന്‍"}
del{"ദലവാരെ"}
den{"സ്ലേവ്"}
dgr{"ഡോഗ്രിബ്"}
din{"ദിന്‍ക"}
doi{"ഡോഗ്രി"}
dra{"ദ്രാവിഡഭാഷ"}
dsb{"ലോവര്‍ സോര്‍ബിയന്‍"}
dua{"ദ്വാല"}
dum{"മദ്ധ്യ ഡച്ച്"}
dv{"ദിവെഹി"}
dyu{"ദ്വൈല"}
dz{"ഭൂട്ടാനി"}
ee{"എവ്"}
efi{"എഫിക്"}
egy{"പ്രാചീന ഈജിപ്ഷ്യന്‍"}
eka{"എകാജുക്"}
el{"ഗ്രീക്ക്"}
elx{"എലാമൈറ്റ്"}
en{"ഇംഗ്ലീഷ്"}
en_AU{"ഓസ്ട്രേലിയന്‍ ഇംഗ്ലീഷ്"}
en_CA{"കനേഡിയന്‍ ഇംഗ്ലീഷ്"}
en_GB{"ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷ്"}
en_US{"അമേരിക്കന്‍ ഇംഗ്ലീഷ്"}
enm{"മദ്ധ്യ ഇംഗ്ലീഷ്"}
eo{"എസ്പരാന്തോ"}
es{"സ്പാനിഷ്"}
es_419{"ലാറ്റിന്‍ അമേരിക്കന്‍ സ്പാനിഷ്"}
es_ES{"ഇബേറിയന്‍ സ്പാനിഷ്"}
et{"എസ്റ്റോണിയന്‍"}
eu{"ബാസ്ക്"}
ewo{"എവോന്‍ഡോ"}
fa{"പേര്‍ഷ്യന്‍"}
fan{"ഫങ്"}
fat{"ഫിലിപ്പീനോ"}
ff{"ഫുല"}
fi{"ഫിന്നിഷ്"}
fil{"ഫിലിപ്പിനോ"}
fiu{"ഫിന്നോ-ഉഗ്രിയന്‍ ഭാഷ"}
fj{"ഫിജിയന്‍"}
fo{"ഫാറോസ്"}
fon{"ഫോന്‍"}
fr{"ഫ്രഞ്ച്"}
fr_CA{"കനേഡിയന്‍ ഫ്രഞ്ച്"}
fr_CH{"സ്വിസ് ഫ്രഞ്ച്"}
frm{"മദ്ധ്യ ഫ്രഞ്ച്"}
fro{"പഴയ ഫ്രഞ്ച്"}
frr{"നോര്‍ത്തേന്‍ ഫ്രിഷ്യന്‍"}
frs{"ഈസ്റ്റേണ്‍ ഫ്രിഷ്യന്‍"}
fur{"ഫ്രിയുലിയാന്‍"}
fy{"പശ്ചിമ ഫ്രിഷിയന്‍"}
ga{"ഐറിഷ്"}
gaa{"ഗാ"}
gay{"ഗയൊ"}
gba{"ഗബ്യ"}
gd{"സ്കോട്ടിഷ് ഗൈലിക്"}
gem{"ജര്‍മാനിക് ഭാഷ"}
gez{"ഗീസ്"}
gil{"ഗില്‍ബര്‍സേ"}
gl{"ഗലീഷ്യന്‍"}
gmh{"മദ്ധ്യ ഉച്ച ജര്‍മന്‍"}
gn{"ഗ്വാറാനി"}
goh{"പ്രാചീന ഉച്ച ജര്‍മന്‍"}
gon{"ഗോണ്ഡി"}
gor{"ഗൊറോന്‍റാലോ"}
got{"ഗോഥിക്ക്"}
grb{"ഗ്രബൊ"}
grc{"പുരാതന യവന ഭാഷ"}
gsw{"സ്വിസ് ജര്‍മന്‍"}
gu{"ഗുജറാത്തി"}
gv{"മാന്‍സ്"}
gwi{"ഗ്വിച്ച് ഇന്‍"}
ha{"ഹൗസ"}
hai{"ഹൈഡ"}
haw{"ഹവായിയന്‍"}
he{"ഹീബ്രു"}
hi{"ഹിന്ദി"}
hil{"ഹിലിഗയ്നോണ്‍"}
him{"ഹിമാചലി"}
hit{"ഹിറ്റൈറ്റേ"}
hmn{"മോങ്"}
ho{"ഹിരി മോതു"}
hr{"ക്രൊയേഷ്യന്‍"}
hsb{"അപ്പര്‍ സോര്‍ബിയന്‍"}
ht{"ഹെയ്തിയന്‍"}
hu{"ഹംഗേറിയന്‍"}
hup{"ഹൂപ"}
hy{"അര്‍മേനിയന്‍"}
hz{"ഹെരേരൊ"}
ia{"ഇന്‍റര്‍ലിംഗ്വാ"}
iba{"ഇബാന്‍"}
id{"ഇന്‍ഡോനേഷ്യന്‍"}
ie{"ഇന്റര്‍ലിംഗ്വ"}
ig{"ഇഗ്ബോ"}
ii{"ഷുവാന്‍യി"}
ijo{"ഇജോ"}
ik{"ഇനുപിയാക്"}
ilo{"ഇലോകോ"}
inc{"ഭാരതീയഭാഷ"}
ine{"ഇന്‍ഡോ-യൂറോപ്യന്‍ ഭാഷ"}
inh{"ഇംഗ്വിഷ്"}
io{"ഇഡോ"}
ira{"ഇറാനിയന്‍ ഭാഷ"}
iro{"ഇറോക്വായിയന്‍ ഭാഷ"}
is{"ഐസ്‌ലാന്‍ഡിക്"}
it{"ഇറ്റാലിയന്‍"}
iu{"ഇനുക്റ്റിറ്റട്ട്"}
ja{"ജപ്പാനീസ്"}
jbo{"ലോജ്ബാന്‍"}
jpr{"ജൂഡിയോ-പേര്‍ഷ്യന്‍"}
jrb{"ജൂഡിയോ-അറബിക്"}
jv{"ജാവാനീസ്"}
ka{"ജോര്‍ജിയന്‍"}
kaa{"കര-കാല്‍പ്പക്"}
kab{"കബൈല്‍"}
kac{"കാചിന്‍"}
kaj{"ജ്ജു"}
kam{"കംബ"}
kar{"കരേന്‍"}
kaw{"കാവി"}
kbd{"കബര്‍ഡിയാന്‍"}
kcg{"ട്യാപ്"}
kfo{"കോറോ"}
kg{"കോംഗോ"}
kha{"ഘാസി"}
khi{"ഘോയിസന്‍ ഭാഷ"}
kho{"ഘോറ്റാനേസേ"}
ki{"കികൂയു"}
kj{"ക്വാന്യമ"}
kk{"കസാഖ്"}
kl{"കലാല്ലിസട്ട്"}
km{"കംബോഡിയന്‍"}
kmb{"ക്ലിംഗന്‍"}
kn{"കന്നഡ"}
ko{"കൊറിയന്‍"}
kok{"കൊങ്കണി"}
kos{"കൊസറേയന്‍"}
kpe{"കപെല്ലേ"}
kr{"കനൂറി"}
krc{"കരചൈ-ബാല്‍കര്‍"}
krl{"കരീലിയന്‍"}
kro{"ക്രു"}
kru{"കുരുഖ്"}
ks{"കാശ്മീരി"}
ku{"കുര്‍ദ്ദിഷ്"}
kum{"കുമൈക്"}
kut{"കുതേനൈ"}
kv{"കോമി"}
kw{"കോര്‍ണിഷ്"}
ky{"കിര്‍ഗിസ്"}
la{"ലാറ്റിന്‍"}
lad{"ലാഡിനോ"}
lah{"ലഹ്‌ന്‍ഡ"}
lam{"ലംബ"}
lb{"ലക്സംബര്‍ഗിഷ്"}
lez{"ലഹ്ഗിയാന്‍"}
lg{"ഗാന്‍ഡ"}
li{"ലിംബര്‍ഗിഷ്"}
ln{"ലിംഗാല"}
lo{"ലാവോ"}
lol{"മോങ്കോ"}
loz{"ലോസി"}
lt{"ലിത്വേനിയന്‍"}
lu{"ലുബ-കറ്റംഗ"}
lua{"ലൂബ-ലുലുവ"}
lui{"ലൂയിസെനോ"}
lun{"ലുന്‍ഡ"}
luo{"ലവോ"}
lus{"ലുഷായി"}
lv{"ലാത്വിയന്‍"}
mad{"മദുരേസേ"}
mag{"മഗാഹി"}
mai{"മൈഥിലി"}
mak{"മകാസര്‍"}
man{"മണ്ഡിന്‍ഗോ"}
map{"ഓസ്ട്രോനേഷ്യന്‍"}
mas{"മസൈ"}
mdf{"മോക്ഷ"}
mdr{"മണ്ഡാര്‍"}
men{"മെന്‍ഡെ"}
mg{"മലഗാസി"}
mga{"മദ്ധ്യ ഐറിഷ്"}
mh{"മാര്‍ഷല്ലീസ്"}
mi{"മൗറി"}
mic{"മിക്മാക്"}
min{"മിനാങ്കബൗ"}
mis{"ഇതരഭാഷ"}
mk{"മാസിഡോണിയന്‍"}
mkh{"മോണ്‍-ഖമര്‍ ഭാഷ"}
ml{"മലയാളം"}
mn{"മംഗോളിയന്‍"}
mnc{"മന്‍ചു"}
mni{"മണിപ്പൂരി"}
mno{"മനോബോ ഭാഷ"}
mo{"മോള്‍ഡാവിയന്‍"}
moh{"മോഹാക്"}
mos{"മൊസ്സി"}
mr{"മറാഠി"}
ms{"മലയ"}
mt{"മാള്‍ട്ടീസ്"}
mul{"പലഭാഷകള്‍"}
mun{"മുണ്ഡ ഭാഷ"}
mus{"ക്രീക്ക്"}
mwl{"മിരാന്‍റസേ"}
mwr{"മര്‍വാരി"}
my{"ബര്‍മീസ്"}
myn{"മായന്‍ ഭാഷ"}
myv{"ഏഴ്സ്യ"}
na{"നൗറു"}
nah{"നാഹ്വാള്‍‍ട്ട്"}
nai{"വടക്കേ അമേരിക്കന്‍ ഇന്‍ഡ്യന്‍ ഭാഷ"}
nap{"നെപ്പോളിറ്റാന്‍"}
nb{"നോര്‍വീജിയന്‍ ബുക്‌മല്‍"}
nd{"നോര്‍ത്ത് ഡെബിള്‍"}
nds{"ലോ ജര്‍മന്‍"}
ne{"നേപ്പാളി"}
new{"നേവാരി"}
ng{"ഡോങ്ക"}
nia{"നിയാസ്"}
nic{"നൈ‍ജര്‍-കോര്‍‍ഡോഫാനിയന്‍"}
niu{"ന്യുവാന്‍"}
nl{"ഡച്ച്"}
nl_BE{"ഫ്ലമിഷ്"}
nn{"നോര്‍വീജിയന്‍ നൈനോര്‍ക്സ്"}
no{"നോര്‍വീജിയന്‍"}
nog{"നോഗൈ"}
non{"പഴയ പേര്‍ഷ്യന്‍"}
nqo{"ഇന്‍കോ"}
nr{"ദക്ഷിണ നെഡിബിള്‍"}
nso{"നോര്‍ത്തേന്‍ സോതോ"}
nub{"നുബിയന്‍ ഭാഷ"}
nv{"നവാഹൊ"}
nwc{"ക്ലാസിക്കല്‍ നേവാരി"}
ny{"ന്യന്‍ജ"}
nym{"ന്യാംവേസി"}
nyn{"ന്യാന്‍കലേ"}
nyo{"ന്യോറോ"}
nzi{"സിമ"}
oc{"ഒക്സിററന്‍"}
oj{"ഓജിബ്വാ"}
om{"ഒറോമൂ"}
or{"ഒറിയ"}
os{"ഒസ്സെറ്റിക്"}
osa{"ഒസേജ്"}
ota{"ഓട്ടോമന്‍ തുര്‍ക്കിഷ്"}
oto{"ഓട്ടോമിയന്‍ ഭാഷ"}
pa{"പഞ്ചാബി"}
paa{"പാപുവാന്‍ ഭാഷ"}
pag{"പങ്കാസിനന്‍"}
pal{"പാഹ്ലവി"}
pam{"പാംപന്‍ഗ"}
pap{"പാപിയാമെന്‍റൊ"}
pau{"പലാവുന്‍"}
peo{"പ്രാചീന പേര്‍ഷ്യന്‍"}
phi{"ഫിലിപീനി ഭാഷ"}
phn{"ഫീനിഷ്യന്‍"}
pi{"പാലി"}
pl{"പോളിഷ്"}
pon{"പൊന്‍പിയന്‍"}
pra{"പ്രാകൃതം"}
pro{"പ്രൊവന്‍ഷ്ല്‍"}
ps{"പഷ്തു"}
pt{"പോര്‍ച്ചുഗീസ്"}
pt_BR{"ബ്രസീലിയന്‍ പോര്‍ച്ചുഗീസ്"}
pt_PT{"ഇബേറിയന്‍ പോര്‍ച്ചുഗീസ്"}
qu{"ക്വെച്ചുവ"}
raj{"രാജസ്ഥാനി"}
rap{"രാപനൂയി"}
rar{"രാരോടോങ്കന്‍"}
rm{"രഹയ്ട്ടോ-റോമന്‍സ്"}
rn{"റുണ്ടി"}
ro{"റുമേനിയന്‍"}
roa{"റോമന്‍സ് ഭാഷ"}
rom{"റോമനി"}
root{"മൂലഭാഷ"}
ru{"റഷ്യന്‍"}
rup{"ആരോമാനിയന്‍"}
rw{"കിന്യര്‍വണ്ട"}
sa{"സംസ്കൃതം"}
sad{"സാന്‍ഡവേ"}
sah{"യാകൂട്"}
sai{"ദക്ഷിണ അമേരിക്കന്‍ ഇന്‍ഡ്യന്‍ ഭാഷ"}
sal{"സാലിഷാന്‍ ഭാഷ"}
sam{"സമരിയാക്കാരുടെ അരമായ"}
sas{"സസാക്"}
sat{"സന്താലി"}
sc{"സര്‍ഡിനിയാന്‍"}
scn{"സിസിലിയന്‍"}
sco{"സ്കോട്സ്"}
sd{"സിന്ധി"}
se{"വടക്കന്‍ സമി"}
sel{"സെല്‍കപ്"}
sem{"സെമറ്റിക് ഭാഷ"}
sg{"സാങ്കോ"}
sga{"പ്രാചീന ഐറിഷ്"}
sgn{"ആംഗ്യഭാഷ"}
sh{"സെര്‍ബോ-ക്രൊയേഷ്യന്‍"}
shn{"ഷാന്‍"}
si{"സിംഹള"}
sid{"സിഡാമോ"}
sio{"സിവോന്‍ ഭാഷ"}
sit{"ചീന-ടിബത്തന്‍ ഭാഷ"}
sk{"സ്ലോവാക്ക്"}
sl{"സ്ലോവേനിയന്‍"}
sla{"സ്ലേവിക് ഭാഷ"}
sm{"സമോവന്‍"}
sma{"സതേണ്‍ സമി"}
smi{"സമി ഭാഷ"}
smj{"ലൂലീ സമി"}
smn{"ഇനാരി സാമി"}
sms{"സ്കോള്‍ട്ട് സമി"}
sn{"ഷോണാ"}
snk{"സോണിന്‍കെ"}
so{"സോമാലി"}
sog{"സോജിഡിയന്‍"}
son{"സോംഗൈ"}
sq{"അല്‍ബേനിയന്‍"}
sr{"സെര്‍ബിയന്‍"}
srn{"ശ്രാനന്‍ ഡോങ്കോ"}
srr{"സെറര്‍"}
ss{"സ്വാറ്റി"}
ssa{"നിളോ-സഹാറന്‍ ഭാഷ"}
st{"തെക്കന്‍ സോതോ"}
su{"സുഡാനീസ്"}
suk{"സുകുമ"}
sus{"സുസു"}
sux{"സുമേരിയന്‍"}
sv{"സ്വീഡിഷ്"}
sw{"സ്വാഹിലി"}
syc{"പുരാതന സുറിയാനിഭാഷ"}
syr{"സുറിയാനി"}
ta{"തമിഴ്"}
tai{"തായ് ഭാഷ"}
te{"തെലുങ്ക്"}
tem{"ടിംനേ"}
ter{"ടെറേനോ"}
tet{"ടെറ്റും"}
tg{"താജിക്"}
th{"തായ്"}
ti{"ടൈഗ്രിന്യ"}
tig{"ടൈഗ്രി"}
tiv{"ടിവ്"}
tk{"തുര്‍ക്മെന്‍"}
tkl{"ടൊക്കേലൗ"}
tl{"തഗാലോഗ്"}
tlh{"ക്ലിംഗോണ്‍"}
tli{"ലിംഗ്വിറ്റ്"}
tmh{"ടമഷേക്"}
tn{"ത്സ്വാന"}
to{"ടോംഗ"}
tog{"ന്യാസാ ഡോങ്ക"}
tpi{"ടോക് പിസിന്‍"}
tr{"തുര്‍ക്കി"}
ts{"ത്സോംഗ"}
tsi{"സിംഷ്യന്‍"}
tt{"ടാട്ടാര്‍"}
tum{"തുംബുക"}
tup{"തുപി ഭാഷ"}
tut{"അറ്റ്ലാന്‍റിക്ക് ഭാഷ"}
tvl{"തുവാലു"}
tw{"ട്വി"}
ty{"താഹിതിയന്‍"}
tyv{"തുവിനിയന്‍"}
udm{"ഉഡ്മുര്‍ട്ട്"}
ug{"ഉയ്ഘുര്‍"}
uga{"ഉഗറിട്ടിക്"}
uk{"ഉക്രേനിയന്‍"}
umb{"ഉംബുന്ദു"}
und{"അറിയാത്തതോ നിലവിലില്ലാത്തതോ ആയ ഭാഷ"}
ur{"ഉറുദു"}
uz{"ഉസ്ബെക്"}
vai{"വൈ"}
ve{"വെന്ദ"}
vi{"വിയറ്റ്നാമീസ്"}
vo{"വോളാപുക്"}
vot{"വോട്ടിക്"}
wa{"വല്ലൂണ്‍"}
wak{"വകഷന്‍ ഭാഷകള്‍"}
wal{"വലമൊ"}
war{"വാരേയ്"}
was{"വാഷൊ"}
wen{"സോര്‍ബിയന്‍ ഭാഷ"}
wo{"വൊളോഫ്"}
xal{"കല്‍മൈക്"}
xh{"ഖോസാ"}
yao{"യാവോ"}
yap{"യെപ്പീസ്"}
yi{"യിദ്ദിഷ്"}
yo{"യൊറൂബാ"}
ypk{"യുപിക്"}
za{"സ്വാംഗ്"}
zap{"സാപ്പോടെക്"}
zbl{"ബ്ലിസ്സിംബല്‍സ്"}
zen{"സെനഗ"}
zh{"ചൈനീസ്"}
zh_Hans{"ലളിതചീനഭാഷ"}
zh_Hant{"പരമ്പരാഗത ചൈനീസ്‌"}
znd{"സാന്ദെ"}
zu{"സുലു"}
zun{"സുനി"}
zxx{"ഭാഷേതരം"}
zza{"സാസാ"}
}
LanguagesShort{
az{"അസേരി"}
}
Scripts{
Arab{"അറബി"}
Armi{"അര്‍മി"}
Armn{"അര്‍മേനിയന്‍"}
Avst{"അവെസ്ഥന്‍"}
Bali{"ബാലിനീസ്"}
Batk{"ബട്ടക്"}
Beng{"ബംഗാളി"}
Blis{"ബ്ലിസ് ചിത്ര ലിപി"}
Bopo{"ബോപ്പോമോഫോ"}
Brah{"ബ്രാഹ്മി"}
Brai{"ബ്രെയ്‌ലി"}
Bugi{"ബുഗിനീസ്"}
Buhd{"ബുഹിഡ്"}
Cakm{"ചകം"}
Cans{"ഏകീകൃത കനേഡിയന്‍ ഗോത്രലിപി"}
Cari{"ചരിയന്‍"}
Cham{"ഛം"}
Cher{"ചെറോക്കി"}
Cirt{"ചിര്‍ത്ത്"}
Copt{"കോപ്റ്റിക്"}
Cprt{"സൈപ്രിയോട്ട്"}
Cyrl{"സിറിലിക്"}
Cyrs{"പുരാതന ചര്‍ച്ച് സ്ലവോണിക് സിറിലിക്"}
Deva{"ദേവനാഗരി"}
Dsrt{"ഡെസെര്‍ട്ട്"}
Egyd{"ഈജിപ്ഷ്യന്‍ ഡിമോട്ടിക്"}
Egyh{"ഈജിപ്ഷ്യന്‍ ഹിരാറ്റിക്"}
Egyp{"ഈജിപ്ഷ്യന്‍ ചിത്രലിപി"}
Ethi{"എത്യോപിക്"}
Geok{"ജോര്‍ജ്ജിയന്‍ ഖുട്സുരി"}
Geor{"ജോര്‍ജ്ജിയന്‍"}
Glag{"ഗ്ലഗോലിറ്റിക്"}
Goth{"ഗോഥിക്"}
Grek{"ഗ്രീക്ക്"}
Gujr{"ഗുജറാത്തി"}
Guru{"ഗുരുമുഖി"}
Hang{"ഹാംഗുള്‍"}
Hani{"ഹാന്‍"}
Hano{"ഹനുനൂ"}
Hans{"പരിഷ്കൃത ഹാന്‍"}
Hant{"പരമ്പരാഗത ഹാന്‍"}
Hebr{"ഹീബ്രു"}
Hira{"ഹിരാഗാന"}
Hmng{"പഹ്വാ ഹമോംഗ്"}
Hrkt{"കടകാനയോ ഹിരാഗാനയോ"}
Hung{"പുരാതന ഹംഗേറിയന്‍"}
Inds{"സിന്ധു"}
Ital{"പഴയ ഇറ്റാലിയന്‍"}
Java{"ജാവനീസ്"}
Jpan{"ജാപ്പനീസ്"}
Kali{"കയാ ലി"}
Kana{"കടകാന"}
Khar{"ഖരോഷ്ടി"}
Khmr{"ഖമര്‍"}
Knda{"കന്നഡ"}
Kore{"കൊറിയന്‍"}
Kthi{"ക്തി"}
Lana{"ലന്ന"}
Laoo{"ലാവോ"}
Latf{"ഫ്രാക്ടുര്‍ ലാറ്റിന്‍"}
Latg{"ഗെയ്‌ലിക് ലാറ്റിന്‍"}
Latn{"ലാറ്റിന്‍"}
Lepc{"ലെപ്ച"}
Limb{"ലിംബു"}
Lina{"സമരേഖയിലുള്ള എ"}
Linb{"ലീനിയര്‍ ബി"}
Lyci{"ലൈസിന്‍"}
Lydi{"ലൈഡിയന്‍"}
Mand{"മന്‍ഡേയന്‍"}
Mani{"മണിചേയന്‍"}
Maya{"മായന്‍ ചിത്രലിപി"}
Mero{"മെറോയിറ്റിക്"}
Mlym{"മലയാളം"}
Mong{"മംഗോളിയന്‍"}
Moon{"മൂണ്‍"}
Mtei{"മേറ്റി മായക്"}
Mymr{"മ്യാന്‍മാര്‍"}
Nkoo{"എന്‍കോ"}
Ogam{"ഒഖാം"}
Olck{"ഒല്‍ ചിക്കി"}
Orkh{"ഒര്‍ഖോണ്‍"}
Orya{"ഒറിയ"}
Osma{"ഒസ്‌മാനിയ"}
Perm{"പുരാതന പെര്‍മിക്"}
Phag{"ഫഗസ് പ"}
Phli{"എഴുത്തു പഹല്‍വി"}
Phlp{"സാള്‍ട്ടര്‍ പഹല്‍വി"}
Phlv{"പഹല്‍വി ലിപി"}
Phnx{"ഫിനീഷ്യന്‍"}
Plrd{"പൊള്ളാര്‍ഡ് ശബ്ദലിപി"}
Prti{"പൃതി"}
Rjng{"റെജാംഗ്"}
Roro{"റൊംഗോറൊംഗോ"}
Runr{"റുണിക്"}
Samr{"സമരിയ"}
Sara{"സരതി"}
Saur{"സൗരാഷ്ട്ര"}
Sgnw{"ചിഹ്നലിപി"}
Shaw{"ഷാവിയന്‍"}
Sinh{"സിംഹള"}
Sund{"സന്താനീസ്"}
Sylo{"സൈലോതി നാഗരി"}
Syrc{"സിറിയക്ക്"}
Syre{"എസ്റ്റ്രാംഗ്ലോ സിറിയക്"}
Syrj{"പശ്ചിമസുറിയാനി"}
Syrn{"കിഴക്കന്‍ സിറിയക്"}
Tagb{"തഗ്ബന്‍വാ"}
Tale{"തായ് ലേ"}
Talu{"പുതിയ തായ് ല്യൂ"}
Taml{"തമിഴ്"}
Tavt{"ത്വട്"}
Telu{"തെലുങ്ക്"}
Teng{"തെംഗ്വര്‍"}
Tfng{"തിഫിനാഗ്"}
Tglg{"തഗലോഗ്"}
Thaa{"ഥാന"}
Thai{"തായ്"}
Tibt{"ടിബറ്റന്‍"}
Ugar{"ഉഗ്രൈറ്റിക്"}
Vaii{"വൈ"}
Visp{"ദൃശ്യഭാഷ"}
Xpeo{"പഴയ പേര്‍ഷ്യന്‍"}
Xsux{"സുമേറോ അക്കാഡിയന്‍ ക്യുണിഫോം"}
Yiii{"യി"}
Zinh{"പാരമ്പര്യമായ"}
Zmth{"ഗണിത രൂപം"}
Zsym{"ചിഹ്നങ്ങള്‍"}
Zxxx{"എഴുതപ്പെടാത്തത്"}
Zyyy{"സാധാരണ"}
Zzzz{"അറിയപ്പെടാത്തതോ നിലവിലില്ലാത്തതോ ആയ ലിപി"}
}
Scripts%stand-alone{
Hans{"ലളിതവല്‍ക്കരിച്ച ഹാന്‍"}
Hant{"പരമ്പരാഗത ഹാന്‍"}
}
Types{
calendar{
buddhist{"ബുദ്ധമതകലണ്ടര്‍"}
chinese{"ചൈനീസ് കലണ്ടര്‍"}
coptic{"കോപ്റ്റിക് കലണ്ടര്‍"}
ethiopic{"എത്യോപിക് കലണ്ടര്‍"}
ethiopic-amete-alem{"എത്യോപിക് അമെതെ അലെം കലണ്ടര്‍"}
gregorian{"ഇംഗ്ലീഷ് കലണ്ടര്‍"}
hebrew{"ഹീബ്രൂ കലണ്ടര്‍"}
indian{"ശകവര്‍ഷ കലണ്ടര്‍"}
islamic{"ഇസ്ലാം കലണ്ടര്‍"}
islamic-civil{"ഇസ്ലാം-സിവില്‍ കലണ്ടര്‍"}
japanese{"ജാപ്പനീസ് കലണ്ടര്‍"}
persian{"പേര്‍ഷ്യന്‍ കലണ്ടര്‍"}
roc{"ചൈനീസ് കലണ്ടര്‍"}
}
collation{
big5han{"പരമ്പരാഗത ചൈനീസ് ക്രമീകരണം - ബിഗ്5"}
dictionary{"നിഘണ്ടു അടുക്കല്‍ ക്രമം"}
ducet{"സ്ഥിരസ്ഥിതി യൂണീകോഡ് അടുക്കല്‍ ക്രമം"}
gb2312han{"ലളിതമായ ചൈനീസ് ക്രമീകരണം - ജീബി2312"}
phonebook{"ഫോണ്‍ബുക്കിലെ ക്രമീകരണം"}
pinyin{"പിന്‍‌യിന്‍ ക്രമീകരണം"}
reformed{"നവീകരിച്ച അടുക്കല്‍ ക്രമം"}
search{"പൊതുലക്ഷ്യത്തിനുള്ള തിരയല്‍"}
stroke{"സ്റ്റ്രോക്ക് ക്രമീകരണം"}
traditional{"പരമ്പരാഗത ക്രമീകരണം"}
unihan{"റാഡിക്കല്‍-സ്ട്രോക്ക് അടുക്കല്‍ ക്രമം"}
}
numbers{
arab{"അറബിക്-ഇന്ത്യ അക്കങ്ങള്‍"}
arabext{"വിപുലീകരിച്ച അറബി-ഭാരതീയ അക്കങ്ങള്‍"}
armn{"അര്‍മേനിയന്‍ സംഖ്യകള്‍"}
armnlow{"അര്‍മേനിയന്‍ ചെറിയ സംഖ്യകള്‍"}
beng{"ബംഗാളി അക്കങ്ങള്‍"}
deva{"ദേവനാഗരി അക്കങ്ങള്‍"}
ethi{"എത്യോപിക് സംഖ്യകള്‍"}
fullwide{"പൂര്‍ണ വലുപ്പമുള്ള സംഖ്യകള്‍"}
geor{"ജോര്‍ജിയന്‍ സംഖ്യകള്‍"}
grek{"ഗ്രീക്ക് സംഖ്യകള്‍"}
greklow{"ഗ്രീക്ക് ചെറിയക്ഷര സംഖ്യകള്‍"}
gujr{"ഗുജറാത്തി അക്കങ്ങള്‍"}
guru{"ഗുരുമുഖി അക്കങ്ങള്‍"}
hanidec{"ചൈനീസ്"}
hans{"ലളിതവല്‍ക്കരിച്ച ചൈനീസ് സംഖ്യകള്‍"}
hansfin{"ലളിതവല്‍ക്കരിച്ച ചൈനീസ് ധനകാര്യ സംഖ്യകള്‍"}
hant{"പരമ്പരാഗത ചൈനീസ് സംഖ്യകള്‍"}
hantfin{"പരമ്പരാഗത ചൈനീസ് ധനകാര്യ സംഖ്യകള്‍"}
hebr{"ഹീബ്രു സംഖ്യകള്‍"}
jpan{"ജപ്പാനീസ്സ് സംഖ്യകള്‍"}
jpanfin{"ജപ്പാനീസ് ധനകാര്യ സംഖ്യകള്‍"}
khmr{"ഖമേര്‍ അക്കങ്ങള്‍"}
knda{"കന്നഡ സംഖ്യകള്‍"}
laoo{"ലാവോ അക്കങ്ങള്‍"}
latn{"പടിഞ്ഞാറന്‍ അക്കങ്ങള്‍"}
mlym{"മലയാളം അക്കങ്ങള്‍"}
mong{"മംഗോളിയന്‍ സംഖ്യകള്‍"}
mymr{"മ്യാന്മാര്‍ അക്കങ്ങള്‍"}
orya{"ഒറിയ അക്കങ്ങള്‍"}
roman{"റോമന്‍ സംഖ്യകള്‍"}
romanlow{"റോമന്‍ ചെറിയ സംഖ്യകള്‍"}
taml{"തമിഴ് സംഖ്യകള്‍"}
telu{"തെലുങ്ക് സംഖ്യകള്‍"}
thai{"തായി അക്കങ്ങള്‍"}
tibt{"തിബത്തന്‍ അക്കങ്ങള്‍"}
}
}
Variants{
1606NICT{"1606 വരെയുള്ള ആധുനികമദ്ധ്യകാല ഫ്രഞ്ച്"}
1996{"1996-ലെ ജര്‍മന്‍ ലിപി"}
AREVELA{"കിഴക്കന്‍ അര്‍മീനിയന്‍"}
BOONT{"ബൂണ്ട്‌ലിങ്ങ്"}
FONIPA{"ഐപി‌എ സ്വനവ്യവസ്ഥ"}
MONOTON{"മോണോറ്റോണിക്"}
NEDIS{"നേറ്റിസോണ്‍ പ്രാദേശികരൂപം"}
NJIVA{"ഗ്നിവ/നിജിവ പ്രാദേശികരൂപം"}
POSIX{"കമ്പ്യൂട്ടര്‍"}
REVISED{"പരിഷ്ക്കരിച്ച ലിപി"}
}
Version{"2.0.65.46"}
codePatterns{
language{"ഭാഷ: {0}"}
script{"ലിപി: {0}"}
territory{"ദേശം: {0}"}
}
localeDisplayPattern{
pattern{"{0} ({1})"}
separator{", "}
}
}