blob: ee9e51b746c6a89195500336b9a98fdd04d751c7 [file] [log] [blame]
// ***************************************************************************
// *
// * Copyright (C) 2006 International Business Machines
// * Corporation and others. All Rights Reserved.
// * Tool: com.ibm.icu.dev.tool.cldr.LDML2ICUConverter.java
// * Source File:<path>/common/main/sv_SE.xml
// *
// ***************************************************************************
sv_SE{
Countries{
UM{"USA:s yttre öar"}
}
Languages{
afa{"afroasiatiskt (annat)"}
cpe{"kreol- och pidginspråk, engelskbaserade (övriga)"}
cpf{"kreol- och pidginspråk, franskbaserade (övriga)"}
cpp{"kreol- och pidginspråk, portugisiskbaserade (övriga)"}
crh{"krimturkiska, krimtatariska"}
crp{"kreol- och pidginspråk (annat)"}
enm{"medelengelska (ca 1100-1500)"}
gil{"gilbertesiska, kiribati"}
gn{"guarani"}
iro{"irokesiska språk"}
khi{"khoisanska (annat)"}
km{"kambodjanska, khmeriska"}
kn{"kanaresiska, kannada"}
lol{"lolo, mongo"}
mga{"medeliriska (ca 900-1200)"}
nah{"nahuatl, aztekiska"}
nds{"lågtyska, lågsaxiska"}
oc{"provensalska (efter 1500), occitanska"}
oj{"odjibwa, chippewa"}
phn{"kananeiska, feniciska"}
ps{"pashto, afghanska"}
rw{"rwanda, kinjarwanda"}
sit{"sinotibetanskt (annat)"}
smi{"samiska språk (övriga)"}
sn{"shona, manshona"}
}
NumberPatterns{
"#,##0.###",
"¤ #,##0.00",
"#,##0 %",
"#E0",
}
Types{
collation{
stroke{"streckordning"}
}
}
Version{"1.44"}
calendar{
gregorian{
DateTimeElements:intvector{
2,
4,
}
DateTimePatterns{
"'kl. 'HH.mm.ss z",
"HH.mm.ss z",
"HH.mm.ss",
"HH.mm",
"EEEE, yyyy MMMM dd",
"EEE d MMM yyyy",
"d MMM yyyy",
"yyyy-MM-dd",
"{1} {0}",
}
fields{
dayperiod{
dn{"tidsvisning"}
}
}
}
}
delimiters{
alternateQuotationEnd{"”"}
alternateQuotationStart{"”"}
quotationEnd{"’"}
quotationStart{"’"}
}
measurementSystemNames{
US{"Tumsystem"}
metric{"Metriskt system"}
}
}