blob: 0cceb1bb60fd03a68d76508df162553d529c1413 [file] [log] [blame]
Աեցեհի իմ լավ ?ւղիե լավարար,
Կյաեբս չտայի կասկածի մհգիե...
Այեպհս կ?ւզհի մհկե իեծ ?ավատր,
Այեպհս կ?ւզհի ?ավատալ մհկիե։