blob: 3b376ad3234e7f6149a3d94becf219f3b7e7f374 [file] [log] [blame]
// ***************************************************************************
// *
// * Copyright (C) 2015 International Business Machines
// * Corporation and others. All Rights Reserved.
// * Tool: org.unicode.cldr.icu.NewLdml2IcuConverter
// * Source File: <path>/common/main/et.xml
// *
// ***************************************************************************
et{
AuxExemplarCharacters{"[á à â å ā æ ç é è ê ë ē í ì î ï ī ñ ó ò ŏ ô ø ō œ ú ù û ū]"}
Ellipsis{
final{"{0}…"}
initial{"…{0}"}
medial{"{0} … {1}"}
word-final{"{0} …"}
word-initial{"… {0}"}
word-medial{"{0} … {1}"}
}
ExemplarCharacters{"[a b c d e f g h i j k l m n o p q r s š z ž t u v w õ ä ö ü x y]"}
ExemplarCharactersIndex{"[A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š Z Ž T U V Õ Ä Ö Ü X Y]"}
MoreInformation{"?"}
NumberElements{
default{"latn"}
latn{
miscPatterns{
atLeast{"⩾{0}"}
range{"{0}‒{1}"}
}
patterns{
accountingFormat{"#,##0.00 ¤;(#,##0.00 ¤)"}
currencyFormat{"#,##0.00 ¤"}
decimalFormat{"#,##0.###"}
percentFormat{"#,##0%"}
scientificFormat{"#E0"}
}
patternsLong{
decimalFormat{
1000{
one{"0 tuhat"}
other{"0 tuhat"}
}
10000{
one{"00 tuhat"}
other{"00 tuhat"}
}
100000{
one{"000 tuhat"}
other{"000 tuhat"}
}
1000000{
one{"0 miljon"}
other{"0 miljonit"}
}
10000000{
one{"00 miljon"}
other{"00 miljonit"}
}
100000000{
one{"000 miljon"}
other{"000 miljonit"}
}
1000000000{
one{"0 miljard"}
other{"0 miljardit"}
}
10000000000{
one{"00 miljard"}
other{"00 miljardit"}
}
100000000000{
one{"000 miljard"}
other{"000 miljardit"}
}
1000000000000{
one{"0 triljon"}
other{"0 triljonit"}
}
10000000000000{
one{"00 triljon"}
other{"00 triljonit"}
}
100000000000000{
one{"000 triljon"}
other{"000 triljonit"}
}
}
}
patternsShort{
decimalFormat{
1000{
one{"0 tuh"}
other{"0 tuh"}
}
10000{
one{"00 tuh"}
other{"00 tuh"}
}
100000{
one{"000 tuh"}
other{"000 tuh"}
}
1000000{
one{"0 mln"}
other{"0 mln"}
}
10000000{
one{"00 mln"}
other{"00 mln"}
}
100000000{
one{"000 mln"}
other{"000 mln"}
}
1000000000{
one{"0 mld"}
other{"0 mld"}
}
10000000000{
one{"00 mld"}
other{"00 mld"}
}
100000000000{
one{"000 mld"}
other{"000 mld"}
}
1000000000000{
one{"0 trl"}
other{"0 trl"}
}
10000000000000{
one{"00 trl"}
other{"00 trl"}
}
100000000000000{
one{"000 trl"}
other{"000 trl"}
}
}
}
symbols{
decimal{","}
exponential{"×10^"}
group{" "}
infinity{"∞"}
list{";"}
minusSign{"-"}
nan{"NaN"}
perMille{"‰"}
percentSign{"%"}
plusSign{"+"}
superscriptingExponent{"×"}
timeSeparator{"."}
}
}
minimumGroupingDigits{"3"}
native{"latn"}
}
Version{"2.1.16.1"}
calendar{
generic{
DateTimePatterns{
"H:mm.ss zzzz",
"H:mm.ss z",
"H:mm.ss",
"H:mm",
"EEEE, d. MMMM y G",
"d. MMMM y G",
"dd.MM.y G",
"dd.MM.y GGGGG",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
}
availableFormats{
Ed{"E, d"}
Gy{"y G"}
GyMMM{"MMM y G"}
GyMMMEd{"E, d. MMMM y G"}
GyMMMd{"d. MMM y G"}
H{"HH"}
Hm{"HH:mm"}
Hms{"H:mm.ss"}
M{"M"}
MEd{"E, d.M"}
MMM{"MMMM"}
MMMEd{"E, d. MMM"}
MMMMEd{"E, d. MMMM"}
MMMMd{"d. MMMM"}
MMMd{"d. MMM"}
Md{"d.M"}
d{"d"}
h{"h a"}
hm{"h:mm a"}
hms{"h:mm.ss a"}
mmss{"mm.ss"}
ms{"mm.ss"}
y{"y G"}
yyyy{"y G"}
yyyyM{"M.y G"}
yyyyMEd{"E, d.M y G"}
yyyyMMM{"MMM y G"}
yyyyMMMEd{"E, d. MMMM y G"}
yyyyMMMM{"MMMM y G"}
yyyyMMMd{"d. MMM y G"}
yyyyMd{"d.M.y G"}
yyyyQQQ{"QQQ y G"}
yyyyQQQQ{"QQQQ y G"}
}
intervalFormats{
H{
H{"HH–HH"}
}
Hm{
H{"HH.mm–HH.mm"}
m{"HH.mm–HH.mm"}
}
Hmv{
H{"HH.mm–HH.mm v"}
m{"HH:mm–HH:mm v"}
}
Hv{
H{"HH–HH v"}
}
M{
M{"M–M"}
}
MEd{
M{"E, dd.MM–E, dd.MM"}
d{"E, dd.MM–E, dd.MM"}
}
MMM{
M{"MMM–MMM"}
}
MMMEd{
M{"E, d. MMM–E, d. MMM"}
d{"E, d. MMM–E, d. MMM"}
}
MMMd{
M{"d. MMM–d. MMM"}
d{"d.–d. MMM"}
}
Md{
M{"dd.MM–dd.MM"}
d{"dd.MM–dd.MM"}
}
d{
d{"d–d"}
}
fallback{"{0}–{1}"}
h{
a{"h a – h a"}
h{"h–h a"}
}
hm{
a{"h:mm a – h:mm a"}
h{"h:mm–h:mm a"}
m{"h:mm–h:mm a"}
}
hmv{
a{"h:mm a – h:mm a v"}
h{"h:mm–h:mm a v"}
m{"h:mm–h:mm a v"}
}
hv{
a{"h a – h a v"}
h{"h–h a v"}
}
y{
y{"y–y G"}
}
yM{
M{"MM.y–MM.y G"}
y{"MM.y–MM.y G"}
}
yMEd{
M{"E, dd.MM.y–E, dd.MM.y G"}
d{"E, dd.MM.y–E, dd.MM.y G"}
y{"E, dd.MM.y–E, dd.MM.y G"}
}
yMMM{
M{"MMM–MMM y G"}
y{"MMM y–MMM y G"}
}
yMMMEd{
M{"E, d. MMM–E, d. MMM y G"}
d{"E, d. MMM–E, d. MMM y G"}
y{"E, d. MMM y–E, d. MMM y G"}
}
yMMMM{
M{"MMMM–MMMM y G"}
y{"MMMM y – MMMM y G"}
}
yMMMd{
M{"d. MMM–d. MMM y G"}
d{"d.–d. MMM y G"}
y{"d. MMM y–d. MMM y G"}
}
yMd{
M{"dd.MM.y–dd.MM.y G"}
d{"dd.MM.y–dd.MM.y G"}
y{"dd.MM.y–dd.MM.y G"}
}
}
}
gregorian{
AmPmMarkers{
"AM",
"PM",
}
AmPmMarkersAbbr{
"AM",
"PM",
}
AmPmMarkersNarrow{
"a",
"p",
}
DateTimePatterns{
"H:mm.ss zzzz",
"H:mm.ss z",
"H:mm.ss",
"H:mm",
"EEEE, d. MMMM y",
"d. MMMM y",
"d. MMM y",
"dd.MM.yy",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
}
appendItems{
Timezone{"{0} {1}"}
}
availableFormats{
E{"ccc"}
EHm{"E HH:mm"}
EHms{"E HH:mm:ss"}
Ed{"E, d"}
Ehm{"E h:mm a"}
Ehms{"E h:mm:ss a"}
Gy{"y G"}
GyMMM{"MMM y G"}
GyMMMEd{"E, d. MMMM y G"}
GyMMMd{"d. MMM y G"}
H{"HH"}
Hm{"HH:mm"}
Hms{"H:mm.ss"}
M{"M"}
MEd{"E, d.M"}
MMM{"MMMM"}
MMMEd{"E, d. MMM"}
MMMMEd{"E, d. MMMM"}
MMMMd{"d. MMMM"}
MMMd{"d. MMM"}
Md{"d.M"}
d{"d"}
h{"h a"}
hm{"h:mm a"}
hms{"h:mm.ss a"}
mmss{"mm.ss"}
ms{"mm.ss"}
y{"y"}
yM{"M.y"}
yMEd{"E, d.M y"}
yMMM{"MMM y"}
yMMMEd{"E, d. MMMM y"}
yMMMM{"MMMM y"}
yMMMd{"d. MMM y"}
yMd{"d.M.y"}
yQQQ{"QQQ y"}
yQQQQ{"QQQQ y"}
}
dayNames{
format{
abbreviated{
"P",
"E",
"T",
"K",
"N",
"R",
"L",
}
narrow{
"P",
"E",
"T",
"K",
"N",
"R",
"L",
}
short{
"P",
"E",
"T",
"K",
"N",
"R",
"L",
}
wide{
"pühapäev",
"esmaspäev",
"teisipäev",
"kolmapäev",
"neljapäev",
"reede",
"laupäev",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"P",
"E",
"T",
"K",
"N",
"R",
"L",
}
narrow{
"P",
"E",
"T",
"K",
"N",
"R",
"L",
}
short{
"P",
"E",
"T",
"K",
"N",
"R",
"L",
}
wide{
"pühapäev",
"esmaspäev",
"teisipäev",
"kolmapäev",
"neljapäev",
"reede",
"laupäev",
}
}
}
dayPeriod{
format{
narrow{
noon{"n"}
}
wide{
noon{"keskpäev"}
}
}
stand-alone{
wide{
afternoon1{"pärastlõuna"}
evening1{"õhtu"}
midnight{"kesköö"}
morning1{"hommik"}
night1{"öö"}
noon{"keskpäev"}
}
}
}
eras{
abbreviated{
"e.m.a.",
"m.a.j.",
}
abbreviated%variant{
"EMA",
"MA",
}
narrow{
"e.m.a.",
"m.a.j.",
}
narrow%variant{
"EMA",
"MA",
}
wide{
"enne meie aega",
"meie aja järgi",
}
wide%variant{
"enne meie ajaarvamist",
"meie ajaarvamise järgi",
}
}
intervalFormats{
H{
H{"HH–HH"}
}
Hm{
H{"HH.mm–HH.mm"}
m{"HH.mm–HH.mm"}
}
Hmv{
H{"HH.mm–HH.mm v"}
m{"HH:mm–HH:mm v"}
}
Hv{
H{"HH–HH v"}
}
M{
M{"MM–MM"}
}
MEd{
M{"E, dd.MM–E, dd.MM"}
d{"E, dd.MM–E, dd.MM"}
}
MMM{
M{"MMM–MMM"}
}
MMMEd{
M{"E, d. MMM–E, d. MMM"}
d{"E, d. MMM–E, d. MMM"}
}
MMMd{
M{"d. MMM–d. MMM"}
d{"d.–d. MMM"}
}
Md{
M{"dd.MM–dd.MM"}
d{"dd.MM–dd.MM"}
}
d{
d{"d–d"}
}
fallback{"{0}–{1}"}
h{
a{"h a – h a"}
h{"h–h a"}
}
hm{
a{"h:mm a – h:mm a"}
h{"h:mm–h:mm a"}
m{"h:mm–h:mm a"}
}
hmv{
a{"h:mm a – h:mm a v"}
h{"h:mm–h:mm a v"}
m{"h:mm–h:mm a v"}
}
hv{
a{"h a – h a v"}
h{"h–h a v"}
}
y{
y{"y–y"}
}
yM{
M{"MM.y–MM.y"}
y{"MM.y–MM.y"}
}
yMEd{
M{"E, dd.MM.y–E, dd.MM.y"}
d{"E, dd.MM.y–E, dd.MM.y"}
y{"E, dd.MM.y–E, dd.MM.y"}
}
yMMM{
M{"MMM–MMM y"}
y{"MMM y–MMM y"}
}
yMMMEd{
M{"E, d. MMM–E, d. MMM y"}
d{"E, d. MMM–E, d. MMM y"}
y{"E, d. MMM y–E, d. MMM y"}
}
yMMMM{
M{"MMMM–MMMM y"}
y{"MMMM y – MMMM y"}
}
yMMMd{
M{"d. MMM–d. MMM y"}
d{"d.–d. MMM y"}
y{"d. MMM y–d. MMM y"}
}
yMd{
M{"dd.MM.y–dd.MM.y"}
d{"dd.MM.y–dd.MM.y"}
y{"dd.MM.y–dd.MM.y"}
}
}
monthNames{
format{
abbreviated{
"jaan",
"veebr",
"märts",
"apr",
"mai",
"juuni",
"juuli",
"aug",
"sept",
"okt",
"nov",
"dets",
}
narrow{
"J",
"V",
"M",
"A",
"M",
"J",
"J",
"A",
"S",
"O",
"N",
"D",
}
wide{
"jaanuar",
"veebruar",
"märts",
"aprill",
"mai",
"juuni",
"juuli",
"august",
"september",
"oktoober",
"november",
"detsember",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"jaan",
"veebr",
"märts",
"apr",
"mai",
"juuni",
"juuli",
"aug",
"sept",
"okt",
"nov",
"dets",
}
narrow{
"J",
"V",
"M",
"A",
"M",
"J",
"J",
"A",
"S",
"O",
"N",
"D",
}
wide{
"jaanuar",
"veebruar",
"märts",
"aprill",
"mai",
"juuni",
"juuli",
"august",
"september",
"oktoober",
"november",
"detsember",
}
}
}
quarters{
format{
abbreviated{
"K1",
"K2",
"K3",
"K4",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
}
wide{
"1. kvartal",
"2. kvartal",
"3. kvartal",
"4. kvartal",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"K1",
"K2",
"K3",
"K4",
}
narrow{
"1.",
"2.",
"3.",
"4.",
}
wide{
"1. kvartal",
"2. kvartal",
"3. kvartal",
"4. kvartal",
}
}
}
}
}
delimiters{
alternateQuotationEnd{"‘"}
alternateQuotationStart{"‚"}
quotationEnd{"“"}
quotationStart{"„"}
}
fields{
day{
dn{"päev"}
relative{
"-1"{"eile"}
"-2"{"üleeile"}
"0"{"täna"}
"1"{"homme"}
"2"{"ülehomme"}
}
relativeTime{
future{
one{"{0} päeva pärast"}
other{"{0} päeva pärast"}
}
past{
one{"{0} päeva eest"}
other{"{0} päeva eest"}
}
}
}
day-narrow{
dn{"p"}
relativeTime{
future{
one{"{0} p pärast"}
other{"{0} p pärast"}
}
past{
one{"{0} p tagasi"}
other{"{0} p tagasi"}
}
}
}
day-short{
dn{"p"}
relativeTime{
future{
one{"{0} p pärast"}
other{"{0} p pärast"}
}
past{
one{"{0} p tagasi"}
other{"{0} p tagasi"}
}
}
}
dayperiod{
dn{"enne/pärast lõunat"}
}
era{
dn{"ajastu"}
}
fri{
relative{
"-1"{"eelmine reede"}
"0"{"käesolev reede"}
"1"{"järgmine reede"}
}
}
fri-narrow{
relative{
"-1"{"eelmine reede"}
"0"{"käesolev reede"}
"1"{"järgmine reede"}
}
}
fri-short{
relative{
"-1"{"eelmine reede"}
"0"{"käesolev reede"}
"1"{"järgmine reede"}
}
}
hour{
dn{"tund"}
relativeTime{
future{
one{"{0} tunni pärast"}
other{"{0} tunni pärast"}
}
past{
one{"{0} tunni eest"}
other{"{0} tunni eest"}
}
}
}
hour-narrow{
dn{"t"}
relativeTime{
future{
one{"{0} h pärast"}
other{"{0} h pärast"}
}
past{
one{"{0} h tagasi"}
other{"{0} h tagasi"}
}
}
}
hour-short{
dn{"t"}
relativeTime{
future{
one{"{0} h pärast"}
other{"{0} h pärast"}
}
past{
one{"{0} h tagasi"}
other{"{0} h tagasi"}
}
}
}
minute{
dn{"minut"}
relativeTime{
future{
one{"{0} minuti pärast"}
other{"{0} minuti pärast"}
}
past{
one{"{0} minuti eest"}
other{"{0} minuti eest"}
}
}
}
minute-narrow{
dn{"min"}
relativeTime{
future{
one{"{0} min pärast"}
other{"{0} min pärast"}
}
past{
one{"{0} min tagasi"}
other{"{0} min tagasi"}
}
}
}
minute-short{
dn{"min"}
relativeTime{
future{
one{"{0} min pärast"}
other{"{0} min pärast"}
}
past{
one{"{0} min tagasi"}
other{"{0} min tagasi"}
}
}
}
mon{
relative{
"-1"{"eelmine esmaspäev"}
"0"{"käesolev esmaspäev"}
"1"{"järgmine esmaspäev"}
}
}
mon-narrow{
relative{
"-1"{"eelmine esmaspäev"}
"0"{"käesolev esmaspäev"}
"1"{"järgmine esmaspäev"}
}
}
mon-short{
relative{
"-1"{"eelmine esmaspäev"}
"0"{"käesolev esmaspäev"}
"1"{"järgmine esmaspäev"}
}
}
month{
dn{"kuu"}
relative{
"-1"{"eelmine kuu"}
"0"{"käesolev kuu"}
"1"{"järgmine kuu"}
}
relativeTime{
future{
one{"{0} kuu pärast"}
other{"{0} kuu pärast"}
}
past{
one{"{0} kuu eest"}
other{"{0} kuu eest"}
}
}
}
month-narrow{
dn{"k"}
relativeTime{
future{
one{"{0} kuu pärast"}
other{"{0} kuu pärast"}
}
past{
one{"{0} kuu eest"}
other{"{0} kuu eest"}
}
}
}
month-short{
dn{"k"}
relativeTime{
future{
one{"{0} kuu pärast"}
other{"{0} kuu pärast"}
}
past{
one{"{0} kuu eest"}
other{"{0} kuu eest"}
}
}
}
quarter{
dn{"Kvartal"}
relativeTime{
future{
one{"{0} kvartali pärast"}
other{"{0} kvartali pärast"}
}
past{
one{"{0} kvartali eest"}
other{"{0} kvartali eest"}
}
}
}
quarter-narrow{
dn{"kv"}
relativeTime{
future{
one{"+{0} kv"}
other{"+{0} kv"}
}
past{
one{"-{0} kv"}
other{"-{0} kv"}
}
}
}
quarter-short{
dn{"kv"}
relativeTime{
future{
one{"{0} kv pärast"}
other{"{0} kv pärast"}
}
past{
one{"{0} kv eest"}
other{"{0} kv eest"}
}
}
}
sat{
relative{
"-1"{"eelmine laupäev"}
"0"{"käesolev laupäev"}
"1"{"järgmine laupäev"}
}
}
sat-narrow{
relative{
"-1"{"eelmine laupäev"}
"0"{"käesolev laupäev"}
"1"{"järgmine laupäev"}
}
}
sat-short{
relative{
"-1"{"eelmine laupäev"}
"0"{"käesolev laupäev"}
"1"{"järgmine laupäev"}
}
}
second{
dn{"sekund"}
relative{
"0"{"nüüd"}
}
relativeTime{
future{
one{"{0} sekundi pärast"}
other{"{0} sekundi pärast"}
}
past{
one{"{0} sekundi eest"}
other{"{0} sekundi eest"}
}
}
}
second-narrow{
dn{"s"}
relativeTime{
future{
one{"{0} s pärast"}
other{"{0} s pärast"}
}
past{
one{"{0} s tagasi"}
other{"{0} s tagasi"}
}
}
}
second-short{
dn{"sek"}
relativeTime{
future{
one{"{0} s pärast"}
other{"{0} s pärast"}
}
past{
one{"{0} s tagasi"}
other{"{0} s tagasi"}
}
}
}
sun{
relative{
"-1"{"eelmine pühapäev"}
"0"{"käesolev pühapäev"}
"1"{"järgmine pühapäev"}
}
}
sun-narrow{
relative{
"-1"{"eelmine pühapäev"}
"0"{"käesolev pühapäev"}
"1"{"järgmine pühapäev"}
}
}
sun-short{
relative{
"-1"{"eelmine pühapäev"}
"0"{"käesolev pühapäev"}
"1"{"järgmine pühapäev"}
}
}
thu{
relative{
"-1"{"eelmine neljapäev"}
"0"{"käesolev neljapäev"}
"1"{"järgmine neljapäev"}
}
}
thu-narrow{
relative{
"-1"{"eelmine neljapäev"}
"0"{"käesolev neljapäev"}
"1"{"järgmine neljapäev"}
}
}
thu-short{
relative{
"-1"{"eelmine neljapäev"}
"0"{"käesolev neljapäev"}
"1"{"järgmine neljapäev"}
}
}
tue{
relative{
"-1"{"eelmine teisipäev"}
"0"{"käesolev teisipäev"}
"1"{"järgmine teisipäev"}
}
}
tue-narrow{
relative{
"-1"{"eelmine teisipäev"}
"0"{"käesolev teisipäev"}
"1"{"järgmine teisipäev"}
}
}
tue-short{
relative{
"-1"{"eelmine teisipäev"}
"0"{"käesolev teisipäev"}
"1"{"järgmine teisipäev"}
}
}
wed{
relative{
"-1"{"eelmine kolmapäev"}
"0"{"käesolev kolmapäev"}
"1"{"järgmine kolmapäev"}
}
}
wed-narrow{
relative{
"-1"{"eelmine kolmapäev"}
"0"{"käesolev kolmapäev"}
"1"{"järgmine kolmapäev"}
}
}
wed-short{
relative{
"-1"{"eelmine kolmapäev"}
"0"{"käesolev kolmapäev"}
"1"{"järgmine kolmapäev"}
}
}
week{
dn{"nädal"}
relative{
"-1"{"eelmine nädal"}
"0"{"käesolev nädal"}
"1"{"järgmine nädal"}
}
relativeTime{
future{
one{"{0} nädala pärast"}
other{"{0} nädala pärast"}
}
past{
one{"{0} nädala eest"}
other{"{0} nädala eest"}
}
}
}
week-narrow{
dn{"näd"}
relativeTime{
future{
one{"{0} nädala pärast"}
other{"{0} nädala pärast"}
}
past{
one{"{0} nädala eest"}
other{"{0} nädala eest"}
}
}
}
week-short{
dn{"näd"}
relativeTime{
future{
one{"{0} nädala pärast"}
other{"{0} nädala pärast"}
}
past{
one{"{0} nädala eest"}
other{"{0} nädala eest"}
}
}
}
weekday{
dn{"nädalapäev"}
}
year{
dn{"aasta"}
relative{
"-1"{"eelmine aasta"}
"0"{"käesolev aasta"}
"1"{"järgmine aasta"}
}
relativeTime{
future{
one{"{0} aasta pärast"}
other{"{0} aasta pärast"}
}
past{
one{"{0} aasta eest"}
other{"{0} aasta eest"}
}
}
}
year-narrow{
dn{"a"}
relativeTime{
future{
one{"{0} aasta pärast"}
other{"{0} aasta pärast"}
}
past{
one{"{0} aasta eest"}
other{"{0} aasta eest"}
}
}
}
year-short{
dn{"a"}
relativeTime{
future{
one{"{0} aasta pärast"}
other{"{0} aasta pärast"}
}
past{
one{"{0} aasta eest"}
other{"{0} aasta eest"}
}
}
}
zone{
dn{"ajavöönd"}
}
}
listPattern{
standard{
2{"{0} ja {1}"}
end{"{0} ja {1}"}
middle{"{0}, {1}"}
start{"{0}, {1}"}
}
unit{
2{"{0}, {1}"}
end{"{0}, {1}"}
middle{"{0}, {1}"}
start{"{0}, {1}"}
}
unit-narrow{
2{"{0} {1}"}
end{"{0} {1}"}
middle{"{0} {1}"}
start{"{0} {1}"}
}
unit-short{
2{"{0}, {1}"}
end{"{0}, {1}"}
middle{"{0}, {1}"}
start{"{0}, {1}"}
}
}
measurementSystemNames{
UK{"inglise mõõdustik"}
US{"inglise mõõdustik"}
metric{"meetermõõdustik"}
}
transformNames{
BGN{"BGN"}
Numeric{"Numbriline"}
Tone{"Toon"}
UNGEGN{"UNGEGN"}
x-Accents{"Aktsendid"}
x-Fullwidth{"Täislai"}
x-Halfwidth{"Poolaius"}
x-Jamo{"Jamo"}
x-Pinyin{"Pinyin"}
x-Publishing{"Kirjastamine"}
}
}