blob: 27250bea6c9b43f4a2697828b446e1ceb229e4a6 [file] [log] [blame]
// ***************************************************************************
// *
// * Copyright (C) 2011 International Business Machines
// * Corporation and others. All Rights Reserved.
// * Tool: com.ibm.icu.dev.tool.cldr.LDML2ICUConverter.java
// * Source File:<path>/common/main/da.xml
// *
// ***************************************************************************
/**
* ICU <specials> source: <path>/xml/main/da.xml
*/
da{
AuxExemplarCharacters{"[á é è ê ë ü ä ö]"}
ExemplarCharacters{"[a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å]"}
ExemplarCharactersCurrency{"[a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z]"}
ExemplarCharactersIndex{"[A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å]"}
ExemplarCharactersPunctuation{"[\- ‐ – , ; \: ! ? . … ' ‘ ’ \" “ ” ( ) \[ \] @ * / \& # † ′ ″ §]"}
LocaleScript{
"Latn",
}
NumberElements{
latn{
patterns{
currencyFormat{"#,##0.00 ¤"}
decimalFormat{"#,##0.###"}
percentFormat{"#,##0 %"}
scientificFormat{"#E0"}
}
symbols{
decimal{","}
exponential{"E"}
group{"."}
infinity{"∞"}
list{","}
minusSign{"-"}
nan{"NaN"}
perMille{"‰"}
percentSign{"%"}
plusSign{"+"}
}
}
}
Version{"2.0.58.79"}
calendar{
buddhist{
DateTimePatterns{
"HH.mm.ss zzzz",
"HH.mm.ss z",
"HH.mm.ss",
"HH.mm",
"EEEE d. MMMM y G",
"d. MMMM y G",
"d. MMM y G",
"d/M/yyyy",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
}
availableFormats{
Ed{"E d."}
Gy{"y G"}
H{"HH"}
Hm{"HH.mm"}
Hms{"HH.mm.ss"}
M{"M"}
MEd{"E. d/M"}
MMM{"MMM"}
MMMEd{"E d. MMM"}
MMMMEd{"E, d. MMMM"}
MMMd{"d. MMM"}
MMdd{"dd/MM"}
Md{"d/M"}
d{"d."}
hm{"h.mm a"}
hms{"h.mm.ss a"}
ms{"mm.ss"}
y{"y G"}
yM{"M/y G"}
yMEd{"EEE. d/M/y G"}
yMMM{"MMM y G"}
yMMMEd{"EEE. d. MMM y G"}
yMMMd{"d. MMM y G"}
yMd{"d/M/y G"}
yQ{"Q y G"}
yQQQ{"QQQ y G"}
yyMM{"MM/y G"}
yyMMM{"MMM y G"}
yyQ{"Q. 'kvartal' y G"}
yyyy{"y G"}
yyyyMM{"MM/y G"}
yyyyMMM{"MMM y G"}
}
}
gregorian{
AmPmMarkers{
"f.m.",
"e.m.",
}
DateTimePatterns{
"HH.mm.ss zzzz",
"HH.mm.ss z",
"HH.mm.ss",
"HH.mm",
"EEEE 'den' d. MMMM y",
"d. MMM y",
"dd/MM/yyyy",
"dd/MM/yy",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
}
availableFormats{
EEEd{"EEE d"}
Ed{"E d."}
H{"HH"}
Hm{"HH.mm"}
Hms{"HH.mm.ss"}
M{"M"}
MEd{"E. d/M"}
MMM{"MMM"}
MMMEd{"E d. MMM"}
MMMMEd{"E, d. MMMM"}
MMMd{"d. MMM"}
MMdd{"dd/MM"}
Md{"d/M"}
d{"d."}
hm{"h.mm a"}
hms{"h.mm.ss a"}
ms{"mm.ss"}
y{"y"}
yM{"M/y"}
yMEd{"EEE. d/M/y"}
yMMM{"MMM y"}
yMMMEd{"EEE. d. MMM y"}
yMMMd{"d. MMM y"}
yMd{"d/M/y"}
yQ{"Q yyyy"}
yQQQ{"QQQ y"}
yyMM{"MM/yy"}
yyMMM{"MMM yy"}
yyQ{"Q. 'kvartal' yy"}
yyyy{"y"}
yyyyMM{"MM/yyyy"}
yyyyMMM{"MMM y"}
}
dayNames{
format{
abbreviated{
"søn",
"man",
"tir",
"ons",
"tor",
"fre",
"lør",
}
wide{
"søndag",
"mandag",
"tirsdag",
"onsdag",
"torsdag",
"fredag",
"lørdag",
}
}
stand-alone{
narrow{
"S",
"M",
"T",
"O",
"T",
"F",
"L",
}
}
}
eras{
abbreviated{
"f.Kr.",
"e.Kr.",
}
wide{
"f.Kr.",
"e.Kr.",
}
}
fields{
day{
dn{"dag"}
relative{
"-1"{"i går"}
"-2"{"i forgårs"}
"-3"{"for tre dage siden"}
"0"{"i dag"}
"1"{"i morgen"}
"2"{"i overmorgen"}
"3"{"om tre dage"}
}
}
dayperiod{
dn{"dagtid"}
}
era{
dn{"æra"}
}
hour{
dn{"time"}
}
minute{
dn{"minut"}
}
month{
dn{"måned"}
relative{
"-1"{"Sidste måned"}
"0"{"Denne måned"}
"1"{"Næste måned"}
}
}
second{
dn{"sekund"}
}
week{
dn{"uge"}
relative{
"-1"{"Sidste uge"}
"0"{"Denne uge"}
"1"{"Næste uge"}
}
}
weekday{
dn{"ugedag"}
}
year{
dn{"år"}
relative{
"-1"{"Sidste år"}
"0"{"I år"}
"1"{"Næste år"}
}
}
zone{
dn{"tidszone"}
}
}
intervalFormats{
H{
H{"HH-HH"}
a{"HH-HH"}
}
Hm{
H{"HH.mm-HH.mm"}
a{"HH.mm-HH.mm"}
m{"HH.mm-HH.mm"}
}
Hmv{
H{"HH.mm-HH.mm v"}
a{"HH.mm-HH.mm v"}
m{"HH.mm-HH.mm v"}
}
Hv{
H{"HH-HH v"}
a{"HH-HH v"}
}
M{
M{"M-M"}
}
MEd{
M{"E dd/MM - E dd/MM"}
d{"E dd/MM - E dd/MM"}
}
MMM{
M{"MMM-MMM"}
}
MMMEd{
M{"E 'den' d. MMM - E 'den' d. MMM"}
d{"E 'den' d. - E 'den' d. MMM"}
}
MMMd{
M{"d. MMM - d. MMM"}
d{"d.-d. MMM"}
}
Md{
M{"dd/MM - dd/MM"}
d{"dd/MM - dd/MM"}
}
d{
d{"d.-d."}
}
fallback{"{0} - {1}"}
h{
a{"h a - h a"}
h{"h-h a"}
}
hm{
a{"h.mm a - h.mm a"}
h{"h.mm-h.mm a"}
m{"h.mm-h.mm a"}
}
hmv{
a{"h.mm a - h.mm a v"}
h{"h.mm-h.mm a v"}
m{"h.mm-h.mm a v"}
}
hv{
a{"h a - h a v"}
h{"h-h a v"}
}
y{
y{"y-y"}
}
yM{
M{"MM/yyyy - MM/yyyy"}
y{"MM/yyyy - MM/yyyy"}
}
yMEd{
M{"E dd/MM/yy - E dd/MM/yy"}
d{"E dd/MM/yy - E dd/MM/yy"}
y{"E dd/MM/yy - E dd/MM/yy"}
}
yMMM{
M{"MMM-MMM y"}
y{"MMM y - MMM y"}
}
yMMMEd{
M{"E 'den' d. MMM - E 'den' d. MMM y"}
d{"E 'den' d. - E 'den' d. MMM y"}
y{"E 'den' d. MMM y - E 'den' d. MMM y"}
}
yMMMM{
M{"MMMM-MMMM y"}
y{"MMMM y - MMMM y"}
}
yMMMd{
M{"d. MMM - d. MMM y"}
d{"d.-d. MMM y"}
y{"d. MMM y - d. MMM y"}
}
yMd{
M{"dd/MM/yy - dd/MM/yy"}
d{"dd/MM/yy - dd/MM/yy"}
y{"dd/MM/yy - dd/MM/yy"}
}
}
monthNames{
format{
abbreviated{
"jan.",
"feb.",
"mar.",
"apr.",
"maj",
"jun.",
"jul.",
"aug.",
"sep.",
"okt.",
"nov.",
"dec.",
}
wide{
"januar",
"februar",
"marts",
"april",
"maj",
"juni",
"juli",
"august",
"september",
"oktober",
"november",
"december",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"jan",
"feb",
"mar",
"apr",
"maj",
"jun",
"jul",
"aug",
"sep",
"okt",
"nov",
"dec",
}
narrow{
"J",
"F",
"M",
"A",
"M",
"J",
"J",
"A",
"S",
"O",
"N",
"D",
}
}
}
quarters{
format{
abbreviated{
"K1",
"K2",
"K3",
"K4",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
}
wide{
"1. kvartal",
"2. kvartal",
"3. kvartal",
"4. kvartal",
}
}
}
}
islamic{
DateTimePatterns{
"HH.mm.ss zzzz",
"HH.mm.ss z",
"HH.mm.ss",
"HH.mm",
"EEEE d. MMMM y G",
"d. MMMM y G",
"d. MMM y G",
"d/M/y G",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
}
availableFormats{
Ed{"E d."}
H{"HH"}
Hm{"HH.mm"}
Hms{"HH.mm.ss"}
M{"M"}
MEd{"E. d/M"}
MMM{"MMM"}
MMMEd{"E d. MMM"}
MMMMEd{"E, d. MMMM"}
MMMd{"d. MMM"}
MMdd{"dd/MM"}
Md{"d/M"}
d{"d."}
hm{"h.mm a"}
hms{"h.mm.ss a"}
ms{"mm.ss"}
yyMM{"MM/y G"}
yyMMM{"MMM y G"}
yyQ{"Q. 'kvartal' y G"}
yyyy{"y G"}
yyyyM{"M/y G"}
yyyyMEd{"EEE. d/M/y G"}
yyyyMMM{"MMM y G"}
yyyyMMMEd{"EEE. d. MMM y G"}
yyyyMMMd{"d. MMM y G"}
yyyyMd{"d/M/y G"}
yyyyQ{"Q y G"}
yyyyQQQ{"QQQ y G"}
}
}
japanese{
DateTimePatterns{
"HH.mm.ss zzzz",
"HH.mm.ss z",
"HH.mm.ss",
"HH.mm",
"EEEE d. MMMM y G",
"d. MMMM y G",
"d. MMM y G",
"d/M/y GGGGG",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
}
availableFormats{
Ed{"E d."}
Gy{"y G"}
H{"HH"}
Hm{"HH.mm"}
Hms{"HH.mm.ss"}
M{"M"}
MEd{"E. d/M"}
MMM{"MMM"}
MMMEd{"E d. MMM"}
MMMMEd{"E, d. MMMM"}
MMMd{"d. MMM"}
MMdd{"dd/MM"}
Md{"d/M"}
d{"d."}
hm{"h.mm a"}
hms{"h.mm.ss a"}
ms{"mm.ss"}
y{"y G"}
yyMM{"MM/y GGGGG"}
yyMMM{"MMM y G"}
yyQ{"Q. 'kvartal' y G"}
yyyy{"y G"}
yyyyM{"M/y GGGGG"}
yyyyMEd{"EEE. d/M/y GGGGG"}
yyyyMM{"MM/y GGGGG"}
yyyyMMM{"MMM y G"}
yyyyMMMEd{"EEE. d. MMM y G"}
yyyyMMMd{"d. MMM y G"}
yyyyMd{"d/M/y GGGGG"}
yyyyQ{"Q y G"}
yyyyQQQ{"QQQ y G"}
}
}
roc{
DateTimePatterns{
"HH.mm.ss zzzz",
"HH.mm.ss z",
"HH.mm.ss",
"HH.mm",
"EEEE d. MMMM y G",
"d. MMMM y G",
"d. MMM y G",
"d/M/y GGGGG",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
}
availableFormats{
Ed{"E d."}
Gy{"y G"}
H{"HH"}
Hm{"HH.mm"}
Hms{"HH.mm.ss"}
M{"M"}
MEd{"E. d/M"}
MMM{"MMM"}
MMMEd{"E d. MMM"}
MMMMEd{"E, d. MMMM"}
MMMd{"d. MMM"}
MMdd{"dd/MM"}
Md{"d/M"}
d{"d."}
hm{"h.mm a"}
hms{"h.mm.ss a"}
ms{"mm.ss"}
y{"y G"}
yyMM{"MM/y GGGGG"}
yyMMM{"MMM y G"}
yyQ{"Q. 'kvartal' y G"}
yyyy{"y G"}
yyyyM{"M/y GGGGG"}
yyyyMEd{"EEE. d/M/y GGGGG"}
yyyyMM{"MM/y GGGGG"}
yyyyMMM{"MMM y G"}
yyyyMMMEd{"EEE. d. MMM y G"}
yyyyMMMd{"d. MMM y G"}
yyyyMd{"d/M/y GGGGG"}
yyyyQ{"Q y G"}
yyyyQQQ{"QQQ y G"}
}
}
}
delimiters{
alternateQuotationEnd{"”"}
alternateQuotationStart{"”"}
quotationEnd{"”"}
quotationStart{"”"}
}
listPattern{
standard{
2{"{0} og {1}"}
end{"{0} og {1}"}
}
}
measurementSystemNames{
UK{"De britiske målesystemer"}
US{"De amerikanske målesystemer"}
metric{"Det metriske system"}
}
units{
day{
one{"{0} dag"}
other{"{0} dage"}
}
day-future{
0{"Om 0 dage"}
1{"Om 1 dag"}
other{"Om {0} dage"}
}
day-past{
0{"0 dage siden"}
1{"1 dag siden"}
other{"{0} dage siden"}
}
hour{
one{"{0} time"}
other{"{0} timer"}
}
hour-future{
0{"Om 0 timer"}
1{"Om 1 time"}
other{"Om {0} timer"}
}
hour-past{
0{"0 timer siden"}
1{"1 time siden"}
other{"{0} timer siden"}
}
minute{
one{"{0} minut"}
other{"{0} minutter"}
}
minute-future{
0{"Om 0 minutter"}
1{"Om 1 minut"}
other{"Om {0} minutter"}
}
minute-past{
0{"0 minutter siden"}
1{"1 minut siden"}
other{"{0} minutter siden"}
}
month{
one{"{0} måned"}
other{"{0} måneder"}
}
month-future{
0{"Om 0 måneder"}
1{"Om 1 måned"}
other{"Om {0} måneder"}
}
month-past{
0{"0 måneder siden"}
1{"1 måned siden"}
other{"{0} måneder siden"}
}
second{
one{"{0} sekund"}
other{"{0} sekunder"}
}
second-future{
0{"Om 0 sekunder"}
1{"Om 1 sekund"}
other{"Om {0} sekunder"}
}
second-past{
0{"0 sekunder siden"}
1{"1 sekund siden"}
other{"{0} sekunder siden"}
}
week{
one{"{0} uge"}
other{"{0} uger"}
}
week-future{
0{"Om 0 uger"}
1{"om 1 uge"}
other{"Om {0} uger"}
}
week-past{
0{"0 uger siden"}
1{"1 uge siden"}
other{"{0} uger siden"}
}
year{
one{"{0} år"}
other{"{0} år"}
}
year-future{
0{"Om 0 år"}
1{"Om 1 år"}
other{"Om {0} år"}
}
year-past{
0{"0 år siden"}
1{"1 år siden"}
other{"{0} år siden"}
}
}
unitsShort{
day{
one{"{0} dag"}
other{"{0} dage"}
}
hour{
one{"{0} t."}
other{"{0} t."}
}
minute{
one{"{0} min."}
other{"{0} min."}
}
month{
one{"{0} mdr."}
other{"{0} mdr."}
}
second{
one{"{0} sek."}
other{"{0} sek."}
}
week{
one{"{0} uge"}
other{"{0} uger"}
}
year{
one{"{0} år"}
other{"{0} år"}
}
}
}