blob: 9438712772c058ad808bf63e3e651b02b93452e8 [file] [log] [blame]
# UCA_Rules_SHORT.txt
# Date: 2020-02-12, 17:50:33 GMT
# © 2020 Unicode®, Inc.
# Unicode and the Unicode Logo are registered trademarks of Unicode, Inc. in the U.S. and other countries.
# For terms of use, see http://www.unicode.org/terms_of_use.html
# UCA Version: 13.0.0
# UCD Version: 13.0.0
# For a description of the format and usage, see
# http://www.unicode.org/reports/tr35/tr35-collation.html#Root_Data_Files
& [last tertiary ignorable]
= '\u0001'
= '\u0002'
= '\u0003'
= '\u0004'
= '\u0005'
= '\u0006'
= '\u0007'
= '\u0008'
= '\u000E'
= '\u000F'
= '\u0010'
= '\u0011'
= '\u0012'
= '\u0013'
= '\u0014'
= '\u0015'
= '\u0016'
= '\u0017'
= '\u0018'
= '\u0019'
= '\u001A'
= '\u001B'
= '\u001C'
= '\u001D'
= '\u001E'
= '\u001F'
= '\u007F'
= '\u0080'
= '\u0081'
= '\u0082'
= '\u0083'
= '\u0084'
= '\u0086'
= '\u0087'
= '\u0088'
= '\u0089'
= '\u008A'
= '\u008B'
= '\u008C'
= '\u008D'
= '\u008E'
= '\u008F'
= '\u0090'
= '\u0091'
= '\u0092'
= '\u0093'
= '\u0094'
= '\u0095'
= '\u0096'
= '\u0097'
= '\u0098'
= '\u0099'
= '\u009A'
= '\u009B'
= '\u009C'
= '\u009D'
= '\u009E'
= '\u009F'
= '\u00AD'
= ͏
= ҈
= ҉
= ֑
= ֒
= ֓
= ֔
= ֕
= ֖
= ֗
= ֘
= ֙
= ֚
= ֛
= ֜
= ֝
= ֞
= ֟
= ֠
= ֡
= ֢
= ֣
= ֤
= ֥
= ֦
= ֧
= ֨
= ֩
= ֪
= ֫
= ֬
= ֭
= ֮
= ֯
= ֽ
= ׄ
= ׅ
= '\u0600'
= '\u0601'
= '\u0602'
= '\u0603'
= '\u0604'
= '\u0605'
= ؐ
= ؑ
= ؒ
= ؓ
= ؔ
= ؕ
= ؖ
= ؗ
= ؘ
= ؙ
= ؚ
= '\u061C'
= ‎ـ‎
= ۖ
= ۗ
= ۘ
= ۙ
= ۚ
= ۛ
= ۜ
= '\u06DD'
= ۟
= ۠
= ۡ
= ۢ
= ۣ
= ۤ
= ۧ
= ۨ
= ۪
= ۫
= ۬
= ۭ
= '\u070F'
= ݀
= ݃
= ݄
= ݇
= ݈
= ݉
= ݊
= ‎ߺ‎
= ࣓
= ࣔ
= ࣕ
= ࣖ
= ࣗ
= ࣘ
= ࣙ
= ࣚ
= ࣛ
= ࣜ
= ࣝ
= ࣞ
= ࣟ
= ࣠
= ࣡
= '\u08E2'
= ࣪
= ࣫
= ࣬
= ࣭
= ࣮
= ࣯
= ࣳ
= ॑
= ॒
= ༘
= ༙
= ༵
= ༷
= ༾
= ༿
= ྂ
= ྃ
= ྆
= ྇
= ࿆
= ឴
= ឵
= ៓
= ᠊
= ᠋
= ᠌
= ᠍
= '\u180E'
= ᩿
= ᭫
= ᭬
= ᭭
= ᭮
= ᭯
= ᭰
= ᭱
= ᭲
= ᭳
= ᳐
= ᳑
= ᳒
= ᳓
= ᳔
= ᳕
= ᳖
= ᳗
= ᳘
= ᳙
= ᳚
= ᳛
= ᳜
= ᳝
= ᳞
= ᳟
= ᳠
= ᳡
= ᳢
= ᳣
= ᳤
= ᳥
= ᳦
= ᳧
= ᳨
= ᳴
= ᳷
= ᳸
= ᳹
= '\u200B'
= '\u200C'
= '\u200D'
= '\u200E'
= '\u200F'
= '\u202A'
= '\u202B'
= '\u202C'
= '\u202D'
= '\u202E'
= '\u2060'
= '\u2061'
= '\u2062'
= '\u2063'
= '\u2064'
= '\u2066'
= '\u2067'
= '\u2068'
= '\u2069'
= '\u206A'
= '\u206B'
= '\u206C'
= '\u206D'
= '\u206E'
= '\u206F'
= ⵿
= ꙰
= ꙱
= ꙲
= ꣠
= ꣡
= ꣢
= ꣣
= ꣤
= ꣥
= ꣦
= ꣧
= ꣨
= ꣩
= ꣪
= ꣫
= ꣬
= ꣭
= ꣮
= ꣯
= ꣰
= ꣱
= ︀
= ︁
= ︂
= ︃
= ︄
= ︅
= ︆
= ︇
= ︈
= ︉
= ︊
= ︋
= ︌
= ︍
= ︎
= ️
= ︡
= ︣
= ︤
= ︥
= ︦
= ︨
= ︪
= ︫
= ︬
= ︭
= ︯
= ‎ﹳ‎
= '\uFEFF'
= '\uFFF9'
= '\uFFFA'
= '\uFFFB'
= 𐋠
= '\U000110BD'
= '\U000110CD'
= 𑍦
= 𑍧
= 𑍨
= 𑍩
= 𑍪
= 𑍫
= 𑍬
= 𑍰
= 𑍱
= 𑍲
= 𑍳
= 𑍴
= '\U00013430'
= '\U00013431'
= '\U00013432'
= '\U00013433'
= '\U00013434'
= '\U00013435'
= '\U00013436'
= '\U00013437'
= '\U00013438'
= 𖿤
= '\U0001BCA0'
= '\U0001BCA1'
= '\U0001BCA2'
= '\U0001BCA3'
= 𝅥
= 𝅦
= 𝅧
= 𝅨
= 𝅩
= 𝅭
= 𝅮
= 𝅯
= 𝅰
= 𝅱
= 𝅲
= '\U0001D173'
= '\U0001D174'
= '\U0001D175'
= '\U0001D176'
= '\U0001D177'
= '\U0001D178'
= '\U0001D179'
= '\U0001D17A'
= 𝅻
= 𝅼
= 𝅽
= 𝅾
= 𝅿
= 𝆀
= 𝆁
= 𝆂
= 𝆅
= 𝆆
= 𝆇
= 𝆈
= 𝆉
= 𝆊
= 𝆋
= 𝆪
= 𝆫
= 𝆬
= 𝆭
= 𝉂
= 𝉃
= 𝉄
= 𝨀
= 𝨁
= 𝨂
= 𝨃
= 𝨄
= 𝨅
= 𝨆
= 𝨇
= 𝨈
= 𝨉
= 𝨊
= 𝨋
= 𝨌
= 𝨍
= 𝨎
= 𝨏
= 𝨐
= 𝨑
= 𝨒
= 𝨓
= 𝨔
= 𝨕
= 𝨖
= 𝨗
= 𝨘
= 𝨙
= 𝨚
= 𝨛
= 𝨜
= 𝨝
= 𝨞
= 𝨟
= 𝨠
= 𝨡
= 𝨢
= 𝨣
= 𝨤
= 𝨥
= 𝨦
= 𝨧
= 𝨨
= 𝨩
= 𝨪
= 𝨫
= 𝨬
= 𝨭
= 𝨮
= 𝨯
= 𝨰
= 𝨱
= 𝨲
= 𝨳
= 𝨴
= 𝨵
= 𝨶
= 𝨻
= 𝨼
= 𝨽
= 𝨾
= 𝨿
= 𝩀
= 𝩁
= 𝩂
= 𝩃
= 𝩄
= 𝩅
= 𝩆
= 𝩇
= 𝩈
= 𝩉
= 𝩊
= 𝩋
= 𝩌
= 𝩍
= 𝩎
= 𝩏
= 𝩐
= 𝩑
= 𝩒
= 𝩓
= 𝩔
= 𝩕
= 𝩖
= 𝩗
= 𝩘
= 𝩙
= 𝩚
= 𝩛
= 𝩜
= 𝩝
= 𝩞
= 𝩟
= 𝩠
= 𝩡
= 𝩢
= 𝩣
= 𝩤
= 𝩥
= 𝩦
= 𝩧
= 𝩨
= 𝩩
= 𝩪
= 𝩫
= 𝩬
= 𝩵
= 𝪄
= 𝪛
= 𝪜
= 𝪝
= 𝪞
= 𝪟
= 𝪡
= 𝪢
= 𝪣
= 𝪤
= 𝪥
= 𝪦
= 𝪧
= 𝪨
= 𝪩
= 𝪪
= 𝪫
= 𝪬
= 𝪭
= 𝪮
= 𝪯
= 𞣐
= 𞣑
= 𞣒
= 𞣓
= 𞣔
= 𞣕
= 𞣖
= '\U000E0001'
= '\U000E0020'
= '\U000E0021'
= '\U000E0022'
= '\U000E0023'
= '\U000E0024'
= '\U000E0025'
= '\U000E0026'
= '\U000E0027'
= '\U000E0028'
= '\U000E0029'
= '\U000E002A'
= '\U000E002B'
= '\U000E002C'
= '\U000E002D'
= '\U000E002E'
= '\U000E002F'
= '\U000E0030'
= '\U000E0031'
= '\U000E0032'
= '\U000E0033'
= '\U000E0034'
= '\U000E0035'
= '\U000E0036'
= '\U000E0037'
= '\U000E0038'
= '\U000E0039'
= '\U000E003A'
= '\U000E003B'
= '\U000E003C'
= '\U000E003D'
= '\U000E003E'
= '\U000E003F'
= '\U000E0040'
= '\U000E0041'
= '\U000E0042'
= '\U000E0043'
= '\U000E0044'
= '\U000E0045'
= '\U000E0046'
= '\U000E0047'
= '\U000E0048'
= '\U000E0049'
= '\U000E004A'
= '\U000E004B'
= '\U000E004C'
= '\U000E004D'
= '\U000E004E'
= '\U000E004F'
= '\U000E0050'
= '\U000E0051'
= '\U000E0052'
= '\U000E0053'
= '\U000E0054'
= '\U000E0055'
= '\U000E0056'
= '\U000E0057'
= '\U000E0058'
= '\U000E0059'
= '\U000E005A'
= '\U000E005B'
= '\U000E005C'
= '\U000E005D'
= '\U000E005E'
= '\U000E005F'
= '\U000E0060'
= '\U000E0061'
= '\U000E0062'
= '\U000E0063'
= '\U000E0064'
= '\U000E0065'
= '\U000E0066'
= '\U000E0067'
= '\U000E0068'
= '\U000E0069'
= '\U000E006A'
= '\U000E006B'
= '\U000E006C'
= '\U000E006D'
= '\U000E006E'
= '\U000E006F'
= '\U000E0070'
= '\U000E0071'
= '\U000E0072'
= '\U000E0073'
= '\U000E0074'
= '\U000E0075'
= '\U000E0076'
= '\U000E0077'
= '\U000E0078'
= '\U000E0079'
= '\U000E007A'
= '\U000E007B'
= '\U000E007C'
= '\U000E007D'
= '\U000E007E'
= '\U000E007F'
= 󠄀
= 󠄁
= 󠄂
= 󠄃
= 󠄄
= 󠄅
= 󠄆
= 󠄇
= 󠄈
= 󠄉
= 󠄊
= 󠄋
= 󠄌
= 󠄍
= 󠄎
= 󠄏
= 󠄐
= 󠄑
= 󠄒
= 󠄓
= 󠄔
= 󠄕
= 󠄖
= 󠄗
= 󠄘
= 󠄙
= 󠄚
= 󠄛
= 󠄜
= 󠄝
= 󠄞
= 󠄟
= 󠄠
= 󠄡
= 󠄢
= 󠄣
= 󠄤
= 󠄥
= 󠄦
= 󠄧
= 󠄨
= 󠄩
= 󠄪
= 󠄫
= 󠄬
= 󠄭
= 󠄮
= 󠄯
= 󠄰
= 󠄱
= 󠄲
= 󠄳
= 󠄴
= 󠄵
= 󠄶
= 󠄷
= 󠄸
= 󠄹
= 󠄺
= 󠄻
= 󠄼
= 󠄽
= 󠄾
= 󠄿
= 󠅀
= 󠅁
= 󠅂
= 󠅃
= 󠅄
= 󠅅
= 󠅆
= 󠅇
= 󠅈
= 󠅉
= 󠅊
= 󠅋
= 󠅌
= 󠅍
= 󠅎
= 󠅏
= 󠅐
= 󠅑
= 󠅒
= 󠅓
= 󠅔
= 󠅕
= 󠅖
= 󠅗
= 󠅘
= 󠅙
= 󠅚
= 󠅛
= 󠅜
= 󠅝
= 󠅞
= 󠅟
= 󠅠
= 󠅡
= 󠅢
= 󠅣
= 󠅤
= 󠅥
= 󠅦
= 󠅧
= 󠅨
= 󠅩
= 󠅪
= 󠅫
= 󠅬
= 󠅭
= 󠅮
= 󠅯
= 󠅰
= 󠅱
= 󠅲
= 󠅳
= 󠅴
= 󠅵
= 󠅶
= 󠅷
= 󠅸
= 󠅹
= 󠅺
= 󠅻
= 󠅼
= 󠅽
= 󠅾
= 󠅿
= 󠆀
= 󠆁
= 󠆂
= 󠆃
= 󠆄
= 󠆅
= 󠆆
= 󠆇
= 󠆈
= 󠆉
= 󠆊
= 󠆋
= 󠆌
= 󠆍
= 󠆎
= 󠆏
= 󠆐
= 󠆑
= 󠆒
= 󠆓
= 󠆔
= 󠆕
= 󠆖
= 󠆗
= 󠆘
= 󠆙
= 󠆚
= 󠆛
= 󠆜
= 󠆝
= 󠆞
= 󠆟
= 󠆠
= 󠆡
= 󠆢
= 󠆣
= 󠆤
= 󠆥
= 󠆦
= 󠆧
= 󠆨
= 󠆩
= 󠆪
= 󠆫
= 󠆬
= 󠆭
= 󠆮
= 󠆯
= 󠆰
= 󠆱
= 󠆲
= 󠆳
= 󠆴
= 󠆵
= 󠆶
= 󠆷
= 󠆸
= 󠆹
= 󠆺
= 󠆻
= 󠆼
= 󠆽
= 󠆾
= 󠆿
= 󠇀
= 󠇁
= 󠇂
= 󠇃
= 󠇄
= 󠇅
= 󠇆
= 󠇇
= 󠇈
= 󠇉
= 󠇊
= 󠇋
= 󠇌
= 󠇍
= 󠇎
= 󠇏
= 󠇐
= 󠇑
= 󠇒
= 󠇓
= 󠇔
= 󠇕
= 󠇖
= 󠇗
= 󠇘
= 󠇙
= 󠇚
= 󠇛
= 󠇜
= 󠇝
= 󠇞
= 󠇟
= 󠇠
= 󠇡
= 󠇢
= 󠇣
= 󠇤
= 󠇥
= 󠇦
= 󠇧
= 󠇨
= 󠇩
= 󠇪
= 󠇫
= 󠇬
= 󠇭
= 󠇮
= 󠇯
& [last primary ignorable]
<< ̲
<< ̓
= ҆
= ⳱
<< ̔
= ҅
= ⳰
<< ́
= ॔
<< ̀
= ॓
<< ̆
<< ̂
<< ̌
<< ̊
<< ͂
<< ̈
<< ̋
<< ̃
<< ̇
<< ̸
<< ̧
<< ̨
<< ̄
<< ̍
= ̎
= ̒
= ̕
= ̚
= ̽
= ̾
= ̿
= ͆
= ͊
= ͋
= ͌
= ͐
= ͑
= ͒
= ͗
= ͛
= ͝
= ͞
= ҄
= ҇
= ݁
= ݅
= ୕
= ់
= ៌
= ៍
= ៎
= ៏
= ័
= ៑
= ៝
= ᪰
= ᪱
= ᪲
= ᪳
= ᪴
= ᪻
= ᪼
= ᷀
= ᷁
= ᷃
= ᷄
= ᷅
= ᷆
= ᷇
= ᷈
= ᷉
= ᷋
= ᷌
= ᷍
= ᷎
= ᷑
= ᷵
= ᷶
= ᷷
= ᷸
= ᷻
= ᷾
= ⃰
= ⳯
= ꙼
= ꙽
= 𐫥
= 𐴤
= 𐴥
= 𐴦
= 𐴧
= 𐽈
= 𐽉
= 𐽊
= 𐽌
= 𛲝
<< ̖
= ̗
= ̘
= ̙
= ̜
= ̝
= ̞
= ̟
= ̠
= ̩
= ̪
= ̫
= ̬
= ̯
= ̳
= ̺
= ̻
= ̼
= ͇
= ͈
= ͉
= ͍
= ͎
= ͓
= ͔
= ͕
= ͖
= ͙
= ͚
= ͜
= ͟
= ͢
= ݂
= ݆
= ߽
= ࡙
= ࡚
= ࡛
= ᪵
= ᪶
= ᪷
= ᪸
= ᪹
= ᪺
= ᪽
= ᷂
= ᷏
= ᷐
= ᷹
= ᷼
= ᷽
= ᷿
= ⃬
= ⃭
= ⃮
= ⃯
= ︧
= 𐨍
= 𐫦
= 𐽆
= 𐽇
= 𐽋
= 𐽍
= 𐽎
= 𐽏
= 𐽐
<< ̶
= ̷
= ⃘
= ⃙
= ⃚
= ⃥
= ⃪
= ⃫
= 𛲞
<< ᪾
= ⃝
= ⃞
= ⃟
= ⃠
= ⃢
= ⃣
= ⃤
<< ゙
<<< ゙
<< ゚
<<< ゚
<< ̵
<< ̅
<< ̉
<< ̏
<< ̐
<< ̑
<< ̛
<< ̡
<< ̢
<< ̣
<< ̤
<< ̥
<< ̦
<< ̭
<< ̮
<< ̰
<< ̱
<< ̴
<< ̹
<< ͅ
<< ͘
<< ͠
= ︢
= ︩
<< ͡
= ︠
<< ҃
= ︮
<< ꙯
<< ְ
<< ֱ
<< ֲ
<< ֳ
<< ִ
<< ֵ
<< ֶ
<< ַ
<< ָ
= ׇ
<< ֹ
= ֺ
<< ֻ
<< ׂ
<< ׁ
<< ּ
<< ֿ
<< ﬞ
<< ࠜ
= ࠝ
<< ࠞ
= ࠟ
= ࠠ
<< ࠡ
= ࠢ
= ࠣ
<< ‎ࠤ‎
= ࠥ
<< ࠦ
= ࠧ
<< ‎ࠨ‎
= ࠩ
= ࠪ
<< ࠫ
<< ࠬ
<< ࠘
<< ࠙
<< ࠭
<< ً
<<< ‎ﹱ‎
<<< ‎ﹰ‎
<< ࣰ
<< ࣧ
<< ٌ
<<< ‎ﹲ‎
<<< ‎ﱞ‎ / 𑈷
<< ࣱ
<< ࣨ
<< ٍ
<<< ‎ﹴ‎
<<< ‎ﱟ‎ / 𑈷
<< ࣲ
<< ࣩ
<< َ
<<< ‎ﹷ‎
<<< ‎ﳲ‎ / 𑈷
<<< ‎ﹶ‎
<<< ‎ﱠ‎ / 𑈷
<< ࣤ
<< ࣴ
<< ࣵ
<< ُ
<<< ‎ﹹ‎
<<< ‎ﳳ‎ / 𑈷
<<< ‎ﹸ‎
<<< ‎ﱡ‎ / 𑈷
<< ࣥ
<< ࣾ
<< ِ
<<< ‎ﹻ‎
<<< ‎ﳴ‎ / 𑈷
<<< ‎ﹺ‎
<<< ‎ﱢ‎ / 𑈷
<< ࣦ
<< ࣶ
<< ّ
= ૻ
= 𑈷
<<< ‎ﹽ‎
<<< ‎ﹼ‎
<<< ‎ﱣ‎ / ٰ
<< ْ
= ૺ
= 𑈾
<<< ‎ﹿ‎
<<< ‎ﹾ‎
<< ٓ
= ૼ
= 𐺬
<< ٔ
= 𐺫
<< ٕ
<< ٟ
<< ٖ
<< ٗ
<< ٘
<< ࣿ
<< ٙ
<< ٚ
<< ٛ
<< ٜ
<< ٝ
<< ٞ
<< ࣣ
<< ࣷ
<< ࣸ
<< ࣽ
<< ࣻ
<< ࣼ
<< ࣹ
<< ࣺ
<< ٰ
<< ܑ
<< ܰ
<< ܱ
<< ܲ
<< ܳ
<< ܴ
<< ܵ
<< ܶ
<< ܷ
<< ܸ
<< ܹ
<< ܺ
<< ܻ
<< ܼ
<< ܽ
<< ܾ
<< ܿ
<< ߫
<< ߬
<< ߭
<< ߮
<< ߯
<< ߰
<< ߱
<< ߲
<< ߳
<< ፟
<< ፞
<< ፝
<< ꛰
<< ꛱
<< 𖫰
<< 𖫱
<< 𖫲
<< 𖫳
<< 𖫴
<< 𞥄
= 𞥅
= 𞥆
<< 𞥊
<< 𞥇
<< 𞥈
<< 𞥉
<< ़
= ়
= ਼
= ઼
= ૽
= ૾
= ૿
= ଼
= ಼
= ᬴
= ᯦
= ᰷
= ꦳
= 𑂺
= 𑅳
= 𑇊
= 𑈶
= 𑋩
= 𑌻
= 𑌼
= 𑑆
= 𑓃
= 𑗀
= 𑚷
= 𑠺
= 𑥃
= 𑨳
= 𑵂
<< ऀ
= ँ
= ঁ
= ਁ
= ઁ
= ଁ
= ఀ
= ఁ
= ಁ
= ഁ
= ඁ
= ᬀ
= ᬁ
= ꣅ
= ꦀ
= 𑀀
= 𑂀
= 𑄀
= 𑆀
= 𑇏
= 𑌁
= 𑑃
= 𑒿
= 𑖼
= 𑙀
= 𑤼
= 𑨵
= 𑨶
= 𑨷
= 𑰼
= 𑲶
= 𑵃
<< ं
= ং
= ਂ
= ં
= ଂ
= ஂ
= ం
= ఄ
= ಂ
= ഀ
= ം
= ං
= ཾ
= ံ
= ំ
= ᩴ
= ᬂ
= ᮀ
= ᳭
= ꠋ
= ꢀ
= ꦁ
= 𐨎
= 𑀁
= 𑂁
= 𑄁
= 𑆁
= 𑈴
= 𑋟
= 𑌀
= 𑌂
= 𑑄
= 𑓀
= 𑖽
= 𑘽
= 𑚫
= 𑠷
= 𑤻
= 𑧞
= 𑨸
= 𑪖
= 𑰽
= 𑲵
= 𑵀
= 𑶕
<< ः
= ঃ
= ਃ
= ઃ
= ଃ
= ః
= ಃ
= ഃ
= ඃ
= ཿ
= း
= ះ
= ᬄ
= ᮂ
= ᳲ
= ᳳ
= ꢁ
= ꦃ
= 𐨏
= 𑀂
= 𑂂
= 𑄂
= 𑆂
= 𑌃
= 𑑅
= 𑓁
= 𑖾
= 𑘾
= 𑚬
= 𑠸
= 𑧟
= 𑨹
= 𑪗
= 𑰾
= 𑵁
= 𑶖
<< ৾
= 𑇉
= 𑑞
<< ੰ
<< ੱ
<< ᬃ
<< ꦂ
<< ᮁ
<< ꯬
<< 𐨸
<< 𐨹
<< 𐨺
<< 𑇋
<< 𑇌
<< 𑪘
<< ๎
<< ็
<< ่
<< ้
<< ๊
<< ๋
<< ์
<< ํ
<< ່
<< ້
<< ໊
<< ໋
<< ໌
<< ໍ
<< ꪿
<< ꫁
<< ༹
<< ꤫
<< ꤬
<< ꤭
<< ့
<< ៈ
<< ៉
<< ៊
<< ᩵
<< ᩶
<< ᩷
<< ᩸
<< ᩹
<< ᩺
<< ᩻
<< ᩼
<< ᤹
<< ᤺
<< ᤻
<< 𖬰
= 𞄱
<< 𖬱
= 𞄶
<< 𖬲
= 𞄲
<< 𖬳
= 𞄳
<< 𖬴
= 𞄰
<< 𖬵
= 𞄴
<< 𖬶
= 𞄵
<< 𞋬
<< 𞋭
<< 𞋮
<< 𞋯
<< 〪
<< 〫
<< 〬
<< 〭
<< 〮
<< 〯
<< 𖿰
<< 𖿱
<< ⃐
<< ⃑
<< ⃒
= ⃓
<< ⃔
<< ⃕
<< ⃖
<< ⃗
<< ⃛
<< ⃜
<< ⃡
<< ⃦
<< ⃧
<< ⃨
<< ⃩
<< 𐇽
# TODO: There are several problems with this file.
# See https://unicode-org.atlassian.net/browse/CLDR-6745
&'\u202F' # TODO: reset to the last space, not [last regular]
# TODO: do not tailor this: < '\uFFFE'
< '\u0009'
< '\u000A'
< '\u000B'
< '\u000C'
< '\u000D'
< '\u0085'
< '\u2028'
< '\u2029'
< ' '
<<< ' '
<<< ' '
= ' '
= ' '
= ' '
= ' '
= ' '
= ' '
= ' '
= ' '
= ' '
<<< ' '
= ' '
= ' '
&[last variable] # TODO: insert this reset so that variables work
< ‾
<<< ﹉
= ﹊
= ﹋
= ﹌
< '_'
<<< _
<<< ﹍
= ﹎
= ﹏
<<< ︳
= ︴
< ‗
< '-'
<<< -
<<< ﹣
< ֊
< ᐀
< ᭠
< ᠆
< ᠇
< ‐
<<< ‑
< ‒
< –
<<< ︲
< —
<<< ﹘
<<< ︱
< ―
< ⸺
< ⸻
< ⁓
< ⹃
< ⸗
< ⹀
< 〜
< 〰
< ゠
< ・
<<< ・
< ‎𐺭‎
< ','
<<< ,
<<< ﹐
<<< ︐
< ⸴
< ⸲
< ⹁
< ⹌
< ⹎
< ⹏
< ՝
< ،
< ‎؍‎
< ٫
< ٬
< ߸
< ᠂
< ᠈
< ꓾
< ꘍
< ꛵
< 𖺗
< 、
<<< ﹑
<<< 、
<<< ︑
< ﹅
< ﹆
< 𖿢
< ';'
<<< ;
<<< ﹔
<<< ︔
< ‎؛‎
< ⁏
< ⸵
< ꛶
< ⹉
< ':'
<<< :
<<< ⩴ / ':='
<<< ﹕
<<< ︓
< ։
< ‎؞‎
< ‎܃‎
< ‎܄‎
< ‎܅‎
< ‎܆‎
< ‎܇‎
< ‎܈‎
< ‎࠰‎
< ‎࠱‎
< ‎࠲‎
< ‎࠳‎
< ‎࠴‎
< ‎࠵‎
< ‎࠶‎
< ‎࠷‎
< ‎࠸‎
< ‎࠹‎
< ‎࠺‎
< ‎࠻‎
< ‎࠼‎
< ‎࠽‎
< ‎࠾‎
< ፡
< ፣
< ፤
< ፥
< ፦
< ᠄
< ᠅
< ༔
< ៖
< ᭝
< ꧇
< ᛫
< ᛬
< ᛭
< ꛴
< '!'
<<< !
<<< ‼ / '!'
<<< ⁉ / '?'
<<< ﹗
<<< ︕
< ¡
< ՜
< ߹
< ᥄
< ‎𞥞‎
< '?'
<<< ?
<<< ⁈ / '!'
<<< ⁇ / '?'
<<< ﹖
<<< ︖
< ¿
< ⸮
< ՞
< ‎؟‎
< ‎܉‎
< ፧
< ᥅
< ⳺
< ⳻
< ꘏
< ꛷
< ꫱
< 𑅃
< ‎𞥟‎
< ‽
< ⸘
< '.'
<<< .
<<< ․
<<< ‥ / '.'
<<< … / '..'
<<< ﹒
<<< ︰ / '.'
<<< ︙ / '..'
< ᠁
< ‎۔‎
< ‎܁‎
< ‎܂‎
< ።
< ᠃
< ᠉
< ᙮
< ᭜
< ⳹
< ⳾
< ⸰
< ⸼
< ꓿
< ꘎
< ꛳
< 𖫵
< 𖺘
< 𛲟
< 。
<<< 。
<<< ︒
< ·
< ⸱
< ⸳
< ।
< ॥
< ꣎
< ꣏
< ᰻
< ᰼
< ꡶
< ꡷
< ᜵
< ᜶
< ꤯
< ၊
< ။
< ។
< ៕
< ᪨
< ᪩
< ᪪
< ᪫
< ᭞
< ᭟
< ꧈
< ꧉
< ꩝
< ꩞
< ꩟
< ꫰
< ꯫
< ‎𐩖‎
< ‎𐩗‎
< 𑁇
< 𑁈
< 𑃀
< 𑃁
< 𑅁
< 𑅂
< 𑇅
< 𑇆
< 𑈸
< 𑈹
< 𑑋
< 𑑌
< 𑗂
< 𑗃
< 𑙁
< 𑙂
< 𑜼
< 𑜽
< 𑥄
< 𑱁
< 𑱂
< 𖩮
< 𖩯
< ᱾
< ᱿
< ‎܀‎
< ߷
< ჻
< ፠
< ፨
< ᨞
< ᨟
< ᭚
< ᭛
< ꧁
< ꧂
< ꧃
< ꧄
< ꧅
< ꧆
< ꧊
< ꧋
< ꧌
< ꧍
< ꛲
< ꥟
< ‎𐡗‎
< 𐬺
< 𐬻
< 𐬼
< 𐬽
< 𐬾
< 𐬿
< ‎𐽕‎
< ‎𐽖‎
< ‎𐽗‎
< ‎𐽘‎
< ‎𐽙‎
< 𑂾
< 𑂿
< 𑅀
< 𑇈
< 𑇞
< 𑇟
< 𑊩
< 𑜾
< 𑥆
< 𑻷
< 𑻸
< ⁕
< ⁖
< ⁘
< ⁙
< ⁚
< ⁛
< ⁜
< ⁝
< ⁞
< ⸪
< ⸫
< ⸬
< ⸭
< ⸽
< ⳼
< ⳿
< ⸙
< ‎𐤿‎
< 𐄀
< 𐄁
< 𐄂
< 𐎟
< 𐏐
< 𐤟
< 𒑰
< 𒑱
< 𒑲
< 𒑳
< 𒑴
< ''
<<< '
< ‘
< ’
< ‚
< ‛
< ‹
< ›
< '"'
<<< "
< “
< ”
< „
< ‟
< ⹂
< 〝
< 〞
< 〟
< «
< »
< '('
<<< (
<<< ⑴ / ‎𞴁')'‎
<<< ⑽ / ‎𞴁𞥐')'‎
<<< ⑾ / ‎𞴁𞴁')'‎
<<< ⑿ / ‎𞴁𞴂')'‎
<<< ⒀ / ‎𞴁𞴃')'‎
<<< ⒁ / ‎𞴁𞴄')'‎
<<< ⒂ / ‎𞴁𞴅')'‎
<<< ⒃ / ‎𞴁𞴆')'‎
<<< ⒄ / ‎𞴁𞴇')'‎
<<< ⒅ / ‎𞴁𞴈')'‎
<<< ⒆ / ‎𞴁𞴉')'‎
<<< ⑵ / ‎𞴂')'‎
<<< ⒇ / ‎𞴂𞥐')'‎
<<< ⑶ / ‎𞴃')'‎
<<< ⑷ / ‎𞴄')'‎
<<< ⑸ / ‎𞴅')'‎
<<< ⑹ / ‎𞴆')'‎
<<< ⑺ / ‎𞴇')'‎
<<< ⑻ / ‎𞴈')'‎
<<< ⑼ / ‎𞴉')'‎
<<< ⒜ / a')'
<<< 🄐 / A')'
<<< ⒝ / b')'
<<< 🄑 / B')'
<<< ⒞ / c')'
<<< 🄒 / C')'
<<< ⒟ / d')'
<<< 🄓 / D')'
<<< ⒠ / e')'
<<< 🄔 / E')'
<<< ⒡ / f')'
<<< 🄕 / F')'
<<< ⒢ / g')'
<<< 🄖 / G')'
<<< ⒣ / h')'
<<< 🄗 / H')'
<<< ⒤ / i')'
<<< 🄘 / I')'
<<< ⒥ / j')'
<<< 🄙 / J')'
<<< ⒦ / k')'
<<< 🄚 / K')'
<<< ⒧ / l')'
<<< 🄛 / L')'
<<< ⒨ / m')'
<<< 🄜 / M')'
<<< ⒩ / n')'
<<< 🄝 / N')'
<<< ⒪ / o')'
<<< 🄞 / O')'
<<< ⒫ / p')'
<<< 🄟 / P')'
<<< ⒬ / q')'
<<< 🄠 / Q')'
<<< ⒭ / r')'
<<< 🄡 / R')'
<<< ⒮ / s')'
<<< 🄢 / S')'
<<< ⒯ / t')'
<<< 🄣 / T')'
<<< ⒰ / u')'
<<< 🄤 / U')'
<<< ⒱ / v')'
<<< 🄥 / V')'
<<< ⒲ / w')'
<<< 🄦 / W')'
<<< ⒳ / x')'
<<< 🄧 / X')'
<<< ⒴ / y')'
<<< 🄨 / Y')'
<<< ⒵ / z')'
<<< 🄩 / Z')'
<<< ㈀ / ᄀ')'
<<< ㈎ / 가')'
<<< ㈁ / ᄂ')'
<<< ㈏ / 나')'
<<< ㈂ / ᄃ')'
<<< ㈐ / 다')'
<<< ㈃ / ᄅ')'
<<< ㈑ / 라')'
<<< ㈄ / ᄆ')'
<<< ㈒ / 마')'
<<< ㈅ / ᄇ')'
<<< ㈓ / 바')'
<<< ㈆ / ᄉ')'
<<< ㈔ / 사')'
<<< ㈇ / ᄋ')'
<<< ㈕ / 아')'
<<< ㈝ / 오전')'
<<< ㈞ / 오후')'
<<< ㈈ / ᄌ')'
<<< ㈖ / 자')'
<<< ㈜ / 주')'
<<< ㈉ / ᄎ')'
<<< ㈗ / 차')'
<<< ㈊ / ᄏ')'
<<< ㈘ / 카')'
<<< ㈋ / ᄐ')'
<<< ㈙ / 타')'
<<< ㈌ / ᄑ')'
<<< ㈚ / 파')'
<<< ㈍ / ᄒ')'
<<< ㈛ / 하')'
<<< ㈠ / 一')'
<<< ㈦ / 七')'
<<< ㈢ / 三')'
<<< ㈨ / 九')'
<<< ㈡ / 二')'
<<< ㈤ / 五')'
<<< ㈹ / 代')'
<<< ㈽ / 企')'
<<< ㉁ / 休')'
<<< ㈧ / 八')'
<<< ㈥ / 六')'
<<< ㈸ / 労')'
<<< ㈩ / 十')'
<<< ㈿ / 協')'
<<< ㈴ / 名')'
<<< ㈺ / 呼')'
<<< ㈣ / 四')'
<<< ㈯ / 土')'
<<< ㈻ / 学')'
<<< ㈰ / 日')'
<<< ㈪ / 月')'
<<< ㈲ / 有')'
<<< ㈭ / 木')'
<<< ㈱ / 株')'
<<< ㈬ / 水')'
<<< ㈫ / 火')'
<<< ㈵ / 特')'
<<< ㈼ / 監')'
<<< ㈳ / 社')'
<<< ㈷ / 祝')'
<<< ㉀ / 祭')'
<<< ㉂ / 自')'
<<< ㉃ / 至')'
<<< ㈶ / 財')'
<<< ㈾ / 資')'
<<< ㈮ / 金')'
<<< ﹙
<<< ⁽
<<< ₍
<<< ︵
< ')'
<<< )
<<< ﹚
<<< ⁾
<<< ₎
<<< ︶
< '['
<<< [
<<< ﹇
< ']'
<<< ]
<<< ﹈
< '{'
<<< {
<<< ﹛
<<< ︷
< '}'
<<< }
<<< ﹜
<<< ︸
< ༺
< ༻
< ༼
< ༽
< ᚛
< ᚜
< ⁅
< ⁆
< ⌈
< ⌉
< ⌊
< ⌋
< ⧼
< ⧽
< ⦃
< ⦄
< ⦅
<<< ⦅
< ⦆
<<< ⦆
< ⦇
< ⦈
< ⦉
< ⦊
< ⦋
< ⦌
< ⦍
< ⦎
< ⦏
< ⦐
< ⦑
< ⦒
< ⦓
< ⦔
< ⦕
< ⦖
< ⦗
< ⦘
< ⟅
< ⟆
< ⟦
< ⟧
< ⟨
< ⟩
< ⟪
< ⟫
< ⟬
< ⟭
< ⟮
< ⟯
< ❨
< ❩
< ❪
< ❫
< ❬
< ❭
< ❮
< ❯
< ❰
< ❱
< ❲
< ❳
< ❴
< ❵
< ⸂
< ⸃
< ⸄
< ⸅
< ⸉
< ⸊
< ⸌
< ⸍
< ⸜
< ⸝
< ⸠
< ⸡
< ⸢
< ⸣
< ⸤
< ⸥
< ⸦
< ⸧
< ⸨
< ⸩
< 〈
<<< ︿
< 〉
<<< ﹀
< 《
<<< ︽
< 》
<<< ︾
< 「
<<< 「
<<< ﹁
< 」
<<< 」
<<< ﹂
< 『
<<< ﹃
< 』
<<< ﹄
< 【
<<< ︻
< 】
<<< ︼
< 〔
<<< 🄪 / S〕
<<< 🉁 / 三〕
<<< 🉂 / 二〕
<<< 🉇 / 勝〕
<<< 🉃 / 安〕
<<< 🉅 / 打〕
<<< 🉈 / 敗〕
<<< 🉀 / 本〕
<<< 🉄 / 点〕
<<< 🉆 / 盗〕
<<< ﹝
<<< ︹
< 〕
<<< ﹞
<<< ︺
< 〖
<<< ︗
< 〗
<<< ︘
< 〘
< 〙
< 〚
< 〛
< ﴾
< ﴿
< ‖
< ⸾
< ⧘
< ⧙
< ⧚
< ⧛
< §
< ⸹
< ¶
< ⁋
< ⹍
< ⸿
< '@'
<<< @
<<< ﹫
< '*'
<<< *
<<< ﹡
< ⁎
< ⁑
< ‎٭‎
< ꙳
< '/'
<<< /
< '\'
<<< \
<<< ﹨
< ⹊
< '&'
<<< &
<<< ﹠
< ⁊
< ⹒
< '#'
<<< #
<<< ﹟
< '%'
<<< %
<<< ﹪
< ٪
< ‰
< ؉
< ‱
< ؊
< †
< ‡
< ⸶
< ⸷
< ⸸
< ⹋
< •
< ‣
< ‧
< ⁃
< ⁌
< ⁍
< ′
<<< ″ / ′
<<< ‴ / ′′
<<< ⁗ / ′′′
< ‵
<<< ‶ / ‵
<<< ‷ / ‵‵
< 〃
< 〽
< ‸
< ※
< ‿
< ⁔
< ⁀
< ⁐
< ⁁
< ⁂
< ⸀
< ⸁
< ⸆
< ⸇
< ⸈
< ⸋
< ⸎
< ⸏
< ⸐
< ⸑
< ⸒
< ⸓
< ⸔
< ⸕
< ⸖
< ⸚
< ⸛
< ⸞
< ⸟
< ⹄
< ⹅
< ⹆
< ⹇
< ⹈
< ꙾
< ՚
< ՛
< ՟
< ‎־‎
< ‎׀‎
< ‎׃‎
< ‎׆‎
< ‎׳‎
< ‎״‎
< ‎܊‎
< ‎܋‎
< ‎܌‎
< ‎܍‎
< ‎࡞‎
< ᠀
< 𑙠
< 𑙡
< 𑙢
< 𑙣
< 𑙤
< 𑙥
< 𑙦
< 𑙧
< 𑙨
< 𑙩
< 𑙪
< 𑙫
< 𑙬
< ॰
< ꣸
< ꣹
< ꣺
< ꣼
< ৽
< ੶
< ૰
< ౷
< ಄
< ෴
< ๏
< ๚
< ๛
< ꫞
< ꫟
< ༄
< ༅
< ༆
< ༇
< ༈
< ༉
< ༊
< ࿐
< ࿑
< ་
<<< ༌
< །
< ༎
< ༏
< ༐
< ༑
< ༒
< ྅
< ࿒
< ࿓
< ࿔
< ࿙
< ࿚
< 𑨿
< 𑩀
< 𑩁
< 𑩂
< 𑩃
< 𑩄
< 𑩅
< 𑩆
< 𑪚
< 𑪛
< 𑪜
< 𑪞
< 𑪟
< 𑪠
< 𑪡
< 𑪢
< 𑱰
< 𑱱
< ᰽
< ᰾
< ᰿
< ၌
< ၍
< ၎
< ၏
< ៘
< ៙
< ៚
< ᪠
< ᪡
< ᪢
< ᪣
< ᪤
< ᪥
< ᪦
< ᪬
< ᪭
< ᳀
< ᳁
< ᳂
< ᳃
< ᳄
< ᳅
< ᳆
< ᳇
< ⵰
< ꡴
< ꡵
< ᯼
< ᯽
< ᯾
< ᯿
< ꤮
< ꧞
< ꧟
< ꩜
< 𐕯
< 𑁉
< 𑁊
< 𑁋
< 𑁌
< 𑁍
< ‎𐩐‎
< ‎𐩑‎
< ‎𐩒‎
< ‎𐩓‎
< ‎𐩔‎
< ‎𐩕‎
< ‎𐩘‎
< 𑱃
< 𑱄
< 𑱅
< 𐬹
< ‎𐫰‎
< ‎𐫱‎
< ‎𐫲‎
< ‎𐫳‎
< ‎𐫴‎
< ‎𐫵‎
< ‎𐫶‎
< ‎𐮙‎
< ‎𐮚‎
< ‎𐮛‎
< ‎𐮜‎
< 𑂻
< 𑂼
< 𑅴
< 𑅵
< 𑇍
< 𑇇
< 𑇛
< 𑇝
< 𑈺
< 𑈻
< 𑈼
< 𑈽
< 𑑍
< 𑑚
< 𑑎
< 𑑏
< 𑑛
< 𑑝
< 𑓆
< 𑗁
< 𑗄
< 𑗅
< 𑗆
< 𑗇
< 𑗈
< 𑗉
< 𑗊
< 𑗋
< 𑗌
< 𑗍
< 𑗎
< 𑗏
< 𑗐
< 𑗑
< 𑗒
< 𑗓
< 𑗔
< 𑗕
< 𑗖
< 𑗗
< 𑙃
< 𑠻
< 𑥅
< 𑧢
< 𑿿
< 𖬷
< 𖬸
< 𖬹
< 𖬺
< 𖬻
< 𖭄
< 𖺙
< 𖺚
< 𝪇
< 𝪈
< 𝪉
< 𝪊
< 𝪋
< ‎𐩿‎
# TODO: do not try to set this: < [variable top]
&\u30FD # TODO: instead, reset to the last symbol so that maxVariable=symbol works
< '`'
<<< `
< ´
= ΄
< ˜
< '^'
<<< ^
< ¯
<<<  ̄
< ˘
< ˙
< ¨
< ˚
< ˝
< ¸
< ˛
< ᾽
= ᾿
< ῾
< ῀
< ゛
< ゜
< ʹ
< ͵
< ʺ
< ˂
< ˃
< ˄
< ˅
< ˆ
< ˇ
< ˈ
< ˉ
< ˊ
< ˋ
< ˌ
< ˍ
< ˎ
< ˏ
< ˒
< ˓
< ˔
< ˕
< ꭪
< ꭫
< ˖
< ˗
< ˞
< ˟
< ˥
< ˦
< ˧
< ˨
< ˩
< ˪
< ˫
< ˬ
< ˭
< ˯
< ˰
< ˱
< ˲
< ˳
< ˴
< ˵
< ˶
< ˷
< ˸
< ˹
< ˺
< ˻
< ˼
< ˽
< ˾
< ˿
< ᎐
< ᎑
< ᎒
< ᎓
< ᎔
< ᎕
< ᎖
< ᎗
< ᎘
< ᎙
< ꜀
< ꜁
< ꜂
< ꜃
< ꜄
< ꜅
< ꜆
< ꜇
< ꜈
< ꜉
< ꜊
< ꜋
< ꜌
< ꜍
< ꜎
< ꜏
< ꜐
< ꜑
< ꜒
< ꜓
< ꜔
< ꜕
< ꜖
< ꜗ
< ꜘ
< ꜙ
< ꜚ
< ꜛ
< ꜜ
< ꜝ
< ꜞ
< ꜟ
< ꜠
< ꜡
< ꞈ
< ꞉
< ꞊
< ꭛
< °
<<< ℃ / C
<<< ℉ / F
< ҂
< ֍
< ֎
< ‎؈‎
< 𞻰
< 𞻱
< ؎
< ؏
< ۞
< ۩
< ﷽
< ‎﮲‎
< ‎﮳‎
< ‎﮴‎
< ‎﮵‎
< ‎﮶‎
< ‎﮷‎
< ‎﮸‎
< ‎﮹‎
< ‎﮺‎
< ‎﮻‎
< ‎﮼‎
< ‎﮽‎
< ‎﮾‎
< ‎﮿‎
< ‎﯀‎
< ‎﯁‎
< ߶
< ৺
< ୰
< ௳
< ௴
< ௵
< ௶
< ௷
< ௸
< ௺
< 𑿕
< 𑿖
< 𑿗
< 𑿘
< 𑿙
< 𑿚
< 𑿛
< 𑿜
< 𑿡
< 𑿢
< 𑿣
< 𑿤
< 𑿥
< 𑿦
< 𑿧
< 𑿨
< 𑿩
< 𑿪
< 𑿫
< 𑿬
< 𑿭
< 𑿮
< 𑿯
< 𑿰
< 𑿱
< ౿
< ൏
< ൹
< ꠨
< ꠩
< ꠪
< ꠫
< ꠶
< ꠷
< ꠹
< ༁
< ༂
< ༃
< ༓
< ༕
< ༖
< ༗
< ༚
< ༛
< ༜
< ༝
< ༞
< ༟
< ༴
< ༶
< ༸
< ྾
< ྿
< ࿀
< ࿁
< ࿂
< ࿃
< ࿄
< ࿅
< ࿇
< ࿈
< ࿉
< ࿊
< ࿋
< ࿌
< ࿎
< ࿏
< ࿕
< ࿖
< ࿗
< ࿘
< ᙭
< ᥀
< ႞
< ႟
< ꩷
< ꩸
< ꩹
< 𑜿
< ᧠
< ᧡
< ᧢
< ᧣
< ᧤
< ᧥
< ᧦
< ᧧
< ᧨
< ᧩
< ᧪
< ᧫
< ᧬
< ᧭
< ᧮
< ᧯
< ᧰
< ᧱
< ᧲
< ᧳
< ᧴
< ᧵
< ᧶
< ᧷
< ᧸
< ᧹
< ᧺
< ᧻
< ᧼
< ᧽
< ᧾
< ᧿
< ᭡
< ᭢
< ᭣
< ᭤
< ᭥
< ᭦
< ᭧
< ᭨
< ᭩
< ᭪
< ᭴
< ᭵
< ᭶
< ᭷
< ᭸
< ᭹
< ᭺
< ᭻
< ᭼
< ©
< 🄯
< ®
< 🆭
< ℄
< ℈
< ℔
< ℗
< ℘
< ℞
< ℟
< ℣
< ℥
< ℧
< ℩
< ℮
< ℺
< ⅁
< ⅂
< ⅃
< ⅄
< ⅊
< ⅌
< ⅏
< ↊
< ↋
< ←
<<< ←
< →
<<< →
< ↑
<<< ↑
< ↓
<<< ↓
< ↔
< ↕
< ↖
< ↗
< ↘
< ↙
< ↜
< ↝
< ↞
< ↟
< ↠
< ↡
< ↢
< ↣
< ↤
< ↥
< ↦
< ↧
< ↨
< ↩
< ↪
< ↫
< ↬
< ↭
< ↯
< ↰
< ↱
< ↲
< ↳
< ↴
< ↵
< ↶
< ↷
< ↸
< ↹
< ↺
< ↻
< ↼
< ↽
< ↾
< ↿
< ⇀
< ⇁
< ⇂
< ⇃
< ⇄
< ⇅
< ⇆
< ⇇
< ⇈
< ⇉
< ⇊
< ⇋
< ⇌
< ⇐
< ⇑
< ⇒
< ⇓
< ⇔
< ⇕
< ⇖
< ⇗
< ⇘
< ⇙
< ⇚
< ⇛
< ⇜
< ⇝
< ⇞
< ⇟
< ⇠
< ⇡
< ⇢
< ⇣
< ⇤
< ⇥
< ⇦
< ⇧
< ⇨
< ⇩
< ⇪
< ⇫
< ⇬
< ⇭
< ⇮
< ⇯
< ⇰
< ⇱
< ⇲
< ⇳
< ⇴
< ⇵
< ⇶
< ⇷
< ⇸
< ⇹
< ⇺
< ⇻
< ⇼
< ⇽
< ⇾
< ⇿
< ∀
< ∁
< ∂
<<< 𝛛
= 𝜕
= 𝝏
= 𝞉
= 𝟃
< ∃
< ∅
< ∆
< ∇
<<< 𝛁
= 𝛻
= 𝜵
= 𝝯
= 𝞩
< ∈
< ∊
< ∋
< ∍
< ϶
< ∎
< ∏
< ∐
< ∑
<<< ⅀
< '+'
<<< +
<<< ﬩
<<< ﹢
<<< ⁺
<<< ₊
< ±
< ÷
< ×
< '<'
<<< <
<<< ﹤
< '='
<<< =
<<< ⩵ / '='
<<< ⩶ / '=='
<<< ﹦
<<< ⁼
<<< ₌
< '>'
<<< >
<<< ﹥
< ¬
<<< ¬
< '|'
<<< |
< ¦
<<< ¦
< '~'
<<< ~
< −
<<< ⁻
<<< ₋
< ⁒
< ∓
< ∔
< ∕
< ⁄
< ∖
< ∗
< ∘
< ∙
< √
< ∛
< ؆
< ∜
< ؇
< ∝
< ∞
< ∟
< ∠
< ∡
< ∢
< ∣
< ∥
< ∧
< ∨
< ∩
< ∪
< ∫
<<< ∬ / ∫
<<< ∭ / ∫∫
<<< ⨌ / ∫∫∫
< ∮
<<< ∯ / ∮
<<< ∰ / ∮∮
< ∱
< ∲
< ∳
< ∴
< ∵
< ∶
< ∷
< ∸
< ∹
< ∺
< ∻
< ∼
< ∽
< ∾
< ∿
< ≀
< ≂
< ≃
< ≅
< ≆
< ≈
< ≊
< ≋
< ≌
< ≍
< ≎
< ≏
< ≐
< ≑
< ≒
< ≓
< ≔
< ≕
< ≖
< ≗
< ≘
< ≙
< ≚
< ≛
< ≜
< ≝
< ≞
< ≟
< ≡
< ≣
< ≤
< ≥
< ≦
< ≧
< ≨
< ≩
< ≪
< ≫
< ≬
< ≲
< ≳
< ≶
< ≷
< ≺
< ≻
< ≼
< ≽
< ≾
< ≿
< ⊂
< ⊃
< ⊆
< ⊇
< ⊊
< ⊋
< ⊌
< ⊍
< ⊎
< ⊏
< ⊐
< ⊑
< ⊒
< ⊓
< ⊔
< ⊕
< ⊖
< ⊗
< ⊘
< ⊙
< ⊚
< ⊛
< ⊜
< ⊝
< ⊞
< ⊟
< ⊠
< ⊡
< ⊢
< ⊣
< ⊤
< ⊥
< ⊦
< ⊧
< ⊨
< ⊩
< ⊪
< ⊫
< ⊰
< ⊱
< ⊲
< ⊳
< ⊴
< ⊵
< ⊶
< ⊷
< ⊸
< ⊹
< ⊺
< ⊻
< ⊼
< ⅋
< ⊽
< ⊾
< ⊿
< ⋀
< ⋁
< ⋂
< ⋃
< ⋄
< ⋅
< ⋆
< ⋇
< ⋈
< ⋉
< ⋊
< ⋋
< ⋌
< ⋍
< ⋎
< ⋏
< ⋐
< ⋑
< ⋒
< ⋓
< ⋔
< ⋕
< ⋖
< ⋗
< ⋘
< ⋙
< ⋚
< ⋛
< ⋜
< ⋝
< ⋞
< ⋟
< ⋤
< ⋥
< ⋦
< ⋧
< ⋨
< ⋩
< ⋮
< ⋯
< ⋰
< ⋱
< ⋲
< ⋳
< ⋴
< ⋵
< ⋶
< ⋷
< ⋸
< ⋹
< ⋺
< ⋻
< ⋼
< ⋽
< ⋾
< ⋿
< ⌀
< ⌁
< ⌂
< ⌃
< ⌄
< ⌅
< ⌆
< ⌇
< ⌌
< ⌍
< ⌎
< ⌏
< ⌐
< ⌑
< ⌒
< ⌓
< ⌔
< ⌕
< ⌖
< ⌗
< ⌘
< ⌙
< ⌚
< ⌛
< ⌜
< ⌝
< ⌞
< ⌟
< ⌠
< ⌡
< ⌢
< ⌣
< ⌤
< ⌥
< ⌦
< ⌧
< ⌨
< ⌫
< ⌬
< ⌭
< ⌮
< ⌯
< ⌰
< ⌱
< ⌲
< ⌳
< ⌴
< ⌵
< ⌶
< ⌷
< ⌸
< ⌹
< ⌺
< ⌻
< ⌼
< ⌽
< ⌾
< ⌿
< ⍀
< ⍁
< ⍂
< ⍃
< ⍄
< ⍅
< ⍆
< ⍇
< ⍈
< ⍉
< ⍊
< ⍋
< ⍌
< ⍍
< ⍎
< ⍏
< ⍐
< ⍑
< ⍒
< ⍓
< ⍔
< ⍕
< ⍖
< ⍗
< ⍘
< ⍙
< ⍚
< ⍛
< ⍜
< ⍝
< ⍞
< ⍟
< ⍠
< ⍡
< ⍢
< ⍣
< ⍤
< ⍥
< ⍦
< ⍧
< ⍨
< ⍩
< ⍪
< ⍫
< ⍬
< ⍭
< ⍮
< ⍯
< ⍰
< ⍱
< ⍲
< ⍳
< ⍴
< ⍵
< ⍶
< ⍷
< ⍸
< ⍹
< ⍺
< ⍻
< ⍼
< ⍽
< ⍾
< ⍿
< ⎀
< ⎁
< ⎂
< ⎃
< ⎄
< ⎅
< ⎆
< ⎇
< ⎈
< ⎉
< ⎊
< ⎋
< ⎌
< ⎍
< ⎎
< ⎏
< ⎐
< ⎑
< ⎒
< ⎓
< ⎔
< ⎕
< ⎖
< ⎗
< ⎘
< ⎙
< ⎚
< ⎛
< ⎜
< ⎝
< ⎞
< ⎟
< ⎠
< ⎡
< ⎢
< ⎣
< ⎤
< ⎥
< ⎦
< ⎧
< ⎨
< ⎩
< ⎪
< ⎫
< ⎬
< ⎭
< ⎮
< ⎯
< ⎰
< ⎱
< ⎲
< ⎳
< ⎴
< ⎵
< ⎶
< ⎷
< ⎸
< ⎹
< ⎺
< ⎻
< ⎼
< ⎽
< ⎾
< ⎿
< ⏀
< ⏁
< ⏂
< ⏃
< ⏄
< ⏅
< ⏆
< ⏇
< ⏈
< ⏉
< ⏊
< ⏋
< ⏌
< ⏍
< ⏎
< ⏏
< ⏐
< ⏑
< ⏒
< ⏓
< ⏔
< ⏕
< ⏖
< ⏗
< ⏘
< ⏙
< ⏚
< ⏛
< ⏜
< ⏝
< ⏞
< ⏟
< ⏠
< ⏡
< ⏢
< ⏣
< ⏤
< ⏥
< ⏦
< ⏧
< ⏨
< ⏩
< ⏪
< ⏫
< ⏬
< ⏭
< ⏮
< ⏯
< ⏰
< ⏱
< ⏲
< ⏳
< ⏴
< ⏵
< ⏶
< ⏷
< ⏸
< ⏹
< ⏺
< ⏻
< ⏼
< ⏽
< ⏾
< ⏿
< ␀
< ␁
< ␂
< ␃
< ␄
< ␅
< ␆
< ␇
< ␈
< ␉
< ␊
< ␋
< ␌
< ␍
< ␎
< ␏
< ␐
< ␑
< ␒
< ␓
< ␔
< ␕
< ␖
< ␗
< ␘
< ␙
< ␚
< ␛
< ␜
< ␝
< ␞
< ␟
< ␠
< ␡
< ␢
< ␣
< ␤
< ␥
< ␦
< ⑀
< ⑁
< ⑂
< ⑃
< ⑄
< ⑅
< ⑆
< ⑇
< ⑈
< ⑉
< ⑊
< ─
< ━
< │
<<< │
< ┃
< ┄
< ┅
< ┆
< ┇
< ┈
< ┉
< ┊
< ┋
< ┌
< ┍
< ┎
< ┏
< ┐
< ┑
< ┒
< ┓
< └
< ┕
< ┖
< ┗
< ┘
< ┙
< ┚
< ┛
< ├
< ┝
< ┞
< ┟
< ┠
< ┡
< ┢
< ┣
< ┤
< ┥
< ┦
< ┧
< ┨
< ┩
< ┪
< ┫
< ┬
< ┭
< ┮
< ┯
< ┰
< ┱
< ┲
< ┳
< ┴
< ┵
< ┶
< ┷
< ┸
< ┹
< ┺
< ┻
< ┼
< ┽
< ┾
< ┿
< ╀
< ╁
< ╂
< ╃
< ╄
< ╅
< ╆
< ╇
< ╈
< ╉
< ╊
< ╋
< ╌
< ╍
< ╎
< ╏
< ═
< ║
< ╒
< ╓
< ╔
< ╕
< ╖
< ╗
< ╘
< ╙
< ╚
< ╛
< ╜
< ╝
< ╞
< ╟
< ╠
< ╡
< ╢
< ╣
< ╤
< ╥
< ╦
< ╧
< ╨
< ╩
< ╪
< ╫
< ╬
< ╭
< ╮
< ╯
< ╰
< ╱
< ╲
< ╳
< ╴
< ╵
< ╶
< ╷
< ╸
< ╹
< ╺
< ╻
< ╼
< ╽
< ╾
< ╿
< ▀
< ▁
< ▂
< ▃
< ▄
< ▅
< ▆
< ▇
< █
< ▉
< ▊
< ▋
< ▌
< ▍
< ▎
< ▏
< ▐
< ░
< ▒
< ▓
< ▔
< ▕
< ▖
< ▗
< ▘
< ▙
< ▚
< ▛
< ▜
< ▝
< ▞
< ▟
< ■
<<< ■
< □
< ▢
< ▣
< ▤
< ▥
< ▦
< ▧
< ▨
< ▩
< ▪
< ▫
< ▬
< ▭
< ▮
< ▯
< ▰
< ▱
< ▲
< △
< ▴
< ▵
< ▶
< ▷
< ▸
< ▹
< ►
< ▻
< ▼
< ▽
< ▾
< ▿
< ◀
< ◁
< ◂
< ◃
< ◄
< ◅
< ◆
< ◇
< ◈
< ◉
< ◊
< ○
<<< ○
< ◌
< ◍
< ◎
< ●
< ◐
< ◑
< ◒
< ◓
< ◔
< ◕
< ◖
< ◗
< ◘
< ◙
< ◚
< ◛
< ◜
< ◝
< ◞
< ◟
< ◠
< ◡
< ◢
< ◣
< ◤
< ◥
< ◦
< ◧
< ◨
< ◩
< ◪
< ◫
< ◬
< ◭
< ◮
< ◯
< ◰
< ◱
< ◲
< ◳
< ◴
< ◵
< ◶
< ◷
< ◸
< ◹
< ◺
< ◻
< ◼
< ◽
< ◾
< ◿
< 🬀
< 🬁
< 🬂
< 🬃
< 🬄
< 🬅
< 🬆
< 🬇
< 🬈
< 🬉
< 🬊
< 🬋
< 🬌
< 🬍
< 🬎
< 🬏
< 🬐
< 🬑
< 🬒
< 🬓
< 🬔
< 🬕
< 🬖
< 🬗
< 🬘
< 🬙
< 🬚
< 🬛
< 🬜
< 🬝
< 🬞
< 🬟
< 🬠
< 🬡
< 🬢
< 🬣
< 🬤
< 🬥
< 🬦
< 🬧
< 🬨
< 🬩
< 🬪
< 🬫
< 🬬
< 🬭
< 🬮
< 🬯
< 🬰
< 🬱
< 🬲
< 🬳
< 🬴
< 🬵
< 🬶
< 🬷
< 🬸
< 🬹
< 🬺
< 🬻
< 🬼
< 🬽
< 🬾
< 🬿
< 🭀
< 🭁
< 🭂
< 🭃
< 🭄
< 🭅
< 🭆
< 🭇
< 🭈
< 🭉
< 🭊
< 🭋
< 🭌
< 🭍
< 🭎
< 🭏
< 🭐
< 🭑
< 🭒
< 🭓
< 🭔
< 🭕
< 🭖
< 🭗
< 🭘
< 🭙
< 🭚
< 🭛
< 🭜
< 🭝
< 🭞
< 🭟
< 🭠
< 🭡
< 🭢
< 🭣
< 🭤
< 🭥
< 🭦
< 🭧
< 🭨
< 🭩
< 🭪
< 🭫
< 🭬
< 🭭
< 🭮
< 🭯
< 🭰
< 🭱
< 🭲
< 🭳
< 🭴
< 🭵
< 🭶
< 🭷
< 🭸
< 🭹
< 🭺
< 🭻
< 🭼
< 🭽
< 🭾
< 🭿
< 🮀
< 🮁
< 🮂
< 🮃
< 🮄
< 🮅
< 🮆
< 🮇
< 🮈
< 🮉
< 🮊
< 🮋
< 🮌
< 🮍
< 🮎
< 🮏
< 🮐
< 🮑
< 🮒
< 🮔
< 🮕
< 🮖
< 🮗
< 🮘
< 🮙
< 🮚
< 🮛
< 🮜
< 🮝
< 🮞
< 🮟
< 🮠
< 🮡
< 🮢
< 🮣
< 🮤
< 🮥
< 🮦
< 🮧
< 🮨
< 🮩
< 🮪
< 🮫
< 🮬
< 🮭
< 🮮
< 🮯
< 🮰
< 🮱
< 🮲
< 🮳
< 🮴
< 🮵
< 🮶
< 🮷
< 🮸
< 🮹
< 🮺
< 🮻
< 🮼
< 🮽
< 🮾
< 🮿
< 🯀
< 🯁
< 🯂
< 🯃
< 🯄
< 🯅
< 🯆
< 🯇
< 🯈
< 🯉
< 🯊
< ☀
< ☁
< ☂
< ☃
< ☄
< ★
< ☆
< ☇
< ☈
< ☉
< ☊
< ☋
< ☌
< ☍
< ☎
< ☏
< ☐
< ☑
< ☒
< ☓
< ☔
< ☕
< ☖
< ☗
< ☘
< ☙
< ☚
< ☛
< ☜
< ☝
< ☞
< ☟
< ☠
< ☡
< ☢
< ☣
< ☤
< ☥
< ☦
< ☧
< ☨
< ☩
< ☪
< ☫
< ☬
< ☭
< ☮
< ☯
< ☸
< ☹
< ☺
< ☻
< ☼
< ☽
< ☾
< ☿
< ♀
< ♁
< ♂
< ♃
< ♄
< ♅
< ♆
< ♇
< ♈
< ♉
< ♊
< ♋
< ♌
< ♍
< ♎
< ♏
< ♐
< ♑
< ♒
< ♓
< ♔
< ♕
< ♖
< ♗
< ♘
< ♙
< ♚
< ♛
< ♜
< ♝
< ♞
< ♟
< ♠
< ♡
< ♢
< ♣
< ♤
< ♥
< ♦
< ♧
< ♨
< ♩
< ♪
< ♫
< ♬
< ♰
< ♱
< ♲
< ♳
< ♴
< ♵
< ♶
< ♷
< ♸
< ♹
< ♺
< ♻
< ♼
< ♽
< ♾
< ♿
< ⚀
< ⚁
< ⚂
< ⚃
< ⚄
< ⚅
< ⚆
< ⚇
< ⚈
< ⚉
< ⚐
< ⚑
< ⚒
< ⚓
< ⚔
< ⚕
< ⚖
< ⚗
< ⚘
< ⚙
< ⚚
< ⚛
< ⚜
< ⚝
< ⚞
< ⚟
< ⚠
< ⚡
< ⚢
< ⚣
< ⚤
< ⚥
< ⚦
< ⚧
< ⚨
< ⚩
< ⚪
< ⚫
< ⚬
< ⚭
< ⚮
< ⚯
< ⚰
< ⚱
< ⚲
< ⚳
< ⚴
< ⚵
< ⚶
< ⚷
< ⚸
< ⚹
< ⚺
< ⚻
< ⚼
< ⚽
< ⚾
< ⚿
< ⛀
< ⛁
< ⛂
< ⛃
< ⛄
< ⛅
< ⛆
< ⛇
< ⛈
< ⛉
< ⛊
< ⛋
< ⛌
< ⛍
< ⛎
< ⛏
< ⛐
< ⛑
< ⛒
< ⛓
< ⛔
< ⛕
< ⛖
< ⛗
< ⛘
< ⛙
< ⛚
< ⛛
< ⛜
< ⛝
< ⛞
< ⛟
< ⛠
< ⛡
< ⛢
< ⛣
< ⛤
< ⛥
< ⛦
< ⛧
< ⛨
< ⛩
< ⛪
< ⛫
< ⛬
< ⛭
< ⛮
< ⛯
< ⛰
< ⛱
< ⛲
< ⛳
< ⛴
< ⛵
< ⛶
< ⛷
< ⛸
< ⛹
< ⛺
< ⛻
< ⛼
< ⛽
< ⛾
< ⛿
< 🇦
< 🇧
< 🇨
< 🇩
< 🇪
< 🇫
< 🇬
< 🇭
< 🇮
< 🇯
< 🇰
< 🇱
< 🇲
< 🇳
< 🇴
< 🇵
< 🇶
< 🇷
< 🇸
< 🇹
< 🇺
< 🇻
< 🇼
< 🇽
< 🇾
< 🇿
< ✀
< ✁
< ✂
< ✃
< ✄
< ✅
< ✆
< ✇
< ✈
< ✉
< ✊
< ✋
< ✌
< ✍
< ✎
< ✏
< ✐
< ✑
< ✒
< ✓
< ✔
< ✕
< ✖
< ✗
< ✘
< ✙
< ✚
< ✛
< ✜
< ✝
< ✞
< ✟
< ✠
< ⹐
< ⹑
< ✡
< ✢
< ✣
< ✤
< ✥
< ✦
< ✧
< ✨
< ✩
< ✪
< ✫
< ✬
< ✭
< ✮
< ✯
< ✰
< ✱
< ✲
< ✳
< ✴
< ✵
< ✶
< ✷
< ✸
< ✹
< ✺
< ✻
< ✼
< ✽
< ✾
< ✿
< ❀
< ❁
< ❂
< ❃
< ❄
< ❅
< ❆
< ❇
< ❈
< ❉
< ❊
< ❋
< ❌
< ❍
< ❎
< ❏
< ❐
< ❑
< ❒
< ❓
< ❔
< ❕
< ❖
< ❗
< ❘
< ❙
< ❚
< ❛
< ❜
< ❝
< ❞
< ❟
< ❠
< ❡
< ❢
< ❣
< ❤
< ❥
< ❦
< ❧
< ➔
< ➕
< ➖
< ➗
< ➘
< ➙
< ➚
< ➛
< ➜
< ➝
< ➞
< ➟
< ➠
< ➡
< ➢
< ➣
< ➤
< ➥
< ➦
< ➧
< ➨
< ➩
< ➪
< ➫
< ➬
< ➭
< ➮
< ➯
< ➰
< ➱
< ➲
< ➳
< ➴
< ➵
< ➶
< ➷
< ➸
< ➹
< ➺
< ➻
< ➼
< ➽
< ➾
< ➿
< ⟀
< ⟁
< ⟂
< ⟃
< ⟄
< ⟇
< ⟈
< ⟉
< ⟊
< ⟋
< ⟌
< ⟍
< ⟎
< ⟏
< ⟐
< ⟑
< ⟒
< ⟓
< ⟔
< ⟕
< ⟖
< ⟗
< ⟘
< ⟙
< ⟚
< ⟛
< ⟜
< ⟝
< ⟞
< ⟟
< ⟠
< ⟡
< ⟢
< ⟣
< ⟤
< ⟥
< ⟰
< ⟱
< ⟲
< ⟳
< ⟴
< ⟵
< ⟶
< ⟷
< ⟸
< ⟹
< ⟺
< ⟻
< ⟼
< ⟽
< ⟾
< ⟿
< ⤀
< ⤁
< ⤂
< ⤃
< ⤄
< ⤅
< ⤆
< ⤇
< ⤈
< ⤉
< ⤊
< ⤋
< ⤌
< ⤍
< ⤎
< ⤏
< ⤐
< ⤑
< ⤒
< ⤓
< ⤔
< ⤕
< ⤖
< ⤗
< ⤘
< ⤙
< ⤚
< ⤛
< ⤜
< ⤝
< ⤞
< ⤟
< ⤠
< ⤡
< ⤢
< ⤣
< ⤤
< ⤥
< ⤦
< ⤧
< ⤨
< ⤩
< ⤪
< ⤫
< ⤬
< ⤭
< ⤮
< ⤯
< ⤰
< ⤱
< ⤲
< ⤳
< ⤴
< ⤵
< ⤶
< ⤷
< ⤸
< ⤹
< ⤺
< ⤻
< ⤼
< ⤽
< ⤾
< ⤿
< ⥀
< ⥁
< ⥂
< ⥃
< ⥄
< ⥅
< ⥆
< ⥇
< ⥈
< ⥉
< ⥊
< ⥋
< ⥌
< ⥍
< ⥎
< ⥏
< ⥐
< ⥑
< ⥒
< ⥓
< ⥔
< ⥕
< ⥖
< ⥗
< ⥘
< ⥙
< ⥚
< ⥛
< ⥜
< ⥝
< ⥞
< ⥟
< ⥠
< ⥡
< ⥢
< ⥣
< ⥤
< ⥥
< ⥦
< ⥧
< ⥨
< ⥩
< ⥪
< ⥫
< ⥬
< ⥭
< ⥮
< ⥯
< ⥰
< ⥱
< ⥲
< ⥳
< ⥴
< ⥵
< ⥶
< ⥷
< ⥸
< ⥹
< ⥺
< ⥻
< ⥼
< ⥽
< ⥾
< ⥿
< ⦀
< ⦁
< ⦂
< ⦙
< ⦚
< ⦛
< ⦜
< ⦝
< ⦞
< ⦟
< ⦠
< ⦡
< ⦢
< ⦣
< ⦤
< ⦥
< ⦦
< ⦧
< ⦨
< ⦩
< ⦪
< ⦫
< ⦬
< ⦭
< ⦮
< ⦯
< ⦰
< ⦱
< ⦲
< ⦳
< ⦴
< ⦵
< ⦶
< ⦷
< ⦸
< ⦹
< ⦺
< ⦻
< ⦼
< ⦽
< ⦾
< ⦿
< ⧀
< ⧁
< ⧂
< ⧃
< ⧄
< ⧅
< ⧆
< ⧇
< ⧈
< ⧉
< ⧊
< ⧋
< ⧌
< ⧍
< ⧎
< ⧏
< ⧐
< ⧑
< ⧒
< ⧓
< ⧔
< ⧕
< ⧖
< ⧗
< ⧜
< ⧝
< ⧞
< ⧟
< ⧠
< ⧡
< ⧢
< ⧣
< ⧤
< ⧥
< ⧦
< ⧧
< ⧨
< ⧩
< ⧪
< ⧫
< ⧬
< ⧭
< ⧮
< ⧯
< ⧰
< ⧱
< ⧲
< ⧳
< ⧴
< ⧵
< ⧶
< ⧷
< ⧸
< ⧹
< ⧺
< ⧻
< ⧾
< ⧿
< ⨀
< ⨁
< ⨂
< ⨃
< ⨄
< ⨅
< ⨆
< ⨇
< ⨈
< ⨉
< ⨊
< ⨋
< ⨍
< ⨎
< ⨏
< ⨐
< ⨑
< ⨒
< ⨓
< ⨔
< ⨕
< ⨖
< ⨗
< ⨘
< ⨙
< ⨚
< ⨛
< ⨜
< ⨝
< ⨞
< ⨟
< ⨠
< ⨡