blob: 92af75fdd2cd25ce7310a079afe30dfd4fa47368 [file] [log] [blame]
// © 2016 and later: Unicode, Inc. and others.
// License & terms of use: http://www.unicode.org/copyright.html
// Generated using tools/cldr/cldr-to-icu/build-icu-data.xml
mt{
AuxExemplarCharacters{"[c y]"}
Ellipsis{
final{"{0}…"}
initial{"…{0}"}
medial{"{0}…{1}"}
word-final{"{0} …"}
word-initial{"… {0}"}
word-medial{"{0} … {1}"}
}
ExemplarCharacters{"[a à b ċ d e è f ġ g {għ} h ħ i ì j k l m n o ò p q r s t u ù v w x ż z]"}
ExemplarCharactersIndex{"[A B Ċ C D E F Ġ G {GĦ} H Ħ I {IE*} J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ż Z]"}
ExemplarCharactersNumbers{"[\\- ‑ , . % ‰ + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9]"}
ExemplarCharactersPunctuation{"[\\- ‑ , ; \\: ! ? . ' ‘ ’ \u0022 “ ” ( ) \\[ \\] \\{ \\}]"}
MoreInformation{"?"}
NumberElements{
default{"latn"}
latn{
miscPatterns{
approximately{"~{0}"}
atLeast{"≥{0}"}
atMost{"≤{0}"}
range{"{0}–{1}"}
}
patterns{
accountingFormat{"¤#,##0.00"}
currencyFormat{"¤#,##0.00"}
decimalFormat{"#,##0.###"}
percentFormat{"#,##0%"}
scientificFormat{"#E0"}
}
symbols{
decimal{"."}
exponential{"E"}
group{","}
infinity{"∞"}
minusSign{"-"}
nan{"NaN"}
perMille{"‰"}
percentSign{"%"}
plusSign{"+"}
superscriptingExponent{"×"}
timeSeparator{":"}
}
}
minimalPairs{
plural{
few{"{0} ijiem"}
many{"{0}-il jum"}
one{"jum"}
other{"{0} jum"}
two{"jumejn"}
}
}
minimumGroupingDigits{"1"}
native{"latn"}
}
calendar{
generic{
DateTimePatterns{
"HH:mm:ss zzzz",
"HH:mm:ss z",
"HH:mm:ss",
"HH:mm",
"EEEE, d 'ta'’ MMMM y G",
"d 'ta'’ MMMM y G",
"dd MMM y G",
"dd/MM/y GGGGG",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
}
DateTimeSkeletons{
"HHmmsszzzz",
"HHmmssz",
"HHmmss",
"HHmm",
"GyMMMMEEEEd",
"GyMMMMd",
"GyMMMdd",
"GGGGGyMMdd",
}
availableFormats{
E{"ccc"}
Ed{"d, E"}
Gy{"G y"}
M{"L"}
MEd{"E, M/d"}
MMM{"LLL"}
MMMEd{"E, d 'ta'’ MMM"}
MMMMd{"d 'ta'’ MMMM"}
MMMd{"MMM d"}
Md{"MM-dd"}
d{"d"}
y{"G y"}
yMMMM{"MMMM y"}
yyyy{"G y"}
yyyyM{"GGGGG y-MM"}
yyyyMEd{"GGGGG E, dd-MM-y"}
yyyyMMM{"GGGGG MMM y"}
yyyyMMMEd{"GGGGG E, dd MMM y"}
yyyyMMMM{"GGGGG MMMM y"}
yyyyMMMd{"GGGGG dd MMM y"}
yyyyMd{"GGGGG dd-MM-y"}
yyyyQQQ{"G y QQQ"}
yyyyQQQQ{"G y QQQQ"}
}
intervalFormats{
M{
M{"M–M"}
}
MEd{
M{"E, dd/MM – E, dd/MM"}
d{"E, dd/MM – E, dd/MM"}
}
MMM{
M{"MMM–MMM"}
}
MMMEd{
M{"E, d MMM – E, d MMM"}
d{"E, d MMM – E, d MMM"}
}
MMMd{
M{"d MMM – d MMM"}
d{"d – d MMM"}
}
Md{
M{"dd/MM – dd/MM"}
d{"dd/MM – dd/MM"}
}
d{
d{"d–d"}
}
y{
y{"y–y G"}
}
yM{
M{"MM/y – MM/y G"}
y{"MM/y – MM/y G"}
}
yMEd{
M{"E, dd/MM/y – E, dd/MM/y G"}
d{"E, dd/MM/y – E, dd/MM/y G"}
y{"E, dd/MM/y – E, dd/MM/y G"}
}
yMMM{
M{"MMM–MMM y G"}
y{"MMM y – MMM y G"}
}
yMMMEd{
M{"E, d MMM – E, d MMM, y G"}
d{"E, d MMM – E, d MMM, y G"}
y{"E, d MMM, y – E, d MMM, y G"}
}
yMMMM{
M{"MMMM – MMMM y G"}
y{"MMMM y – MMMM y G"}
}
yMMMd{
M{"d MMM – d MMM, y G"}
d{"d – d MMM, y G"}
y{"d MMM, y – d MMM, y G"}
}
yMd{
M{"dd/MM/y – dd/MM/y G"}
d{"dd/MM/y – dd/MM/y G"}
y{"dd/MM/y – dd/MM/y G"}
}
}
}
gregorian{
AmPmMarkers{
"AM",
"PM",
}
AmPmMarkersAbbr{
"AM",
"PM",
}
AmPmMarkersNarrow{
"am",
"pm",
}
DateTimePatterns{
"HH:mm:ss zzzz",
"HH:mm:ss z",
"HH:mm:ss",
"HH:mm",
"EEEE, d 'ta'’ MMMM y",
"d 'ta'’ MMMM y",
"dd MMM y",
"dd/MM/y",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
}
DateTimeSkeletons{
"HHmmsszzzz",
"HHmmssz",
"HHmmss",
"HHmm",
"yMMMMEEEEd",
"yMMMMd",
"yMMMdd",
"yMMdd",
}
appendItems{
Timezone{"{0} {1}"}
}
availableFormats{
Bh{"h B"}
Bhm{"h:mm B"}
Bhms{"h:mm:ss B"}
E{"ccc"}
EBhm{"E h:mm B"}
EBhms{"E h:mm:ss B"}
EHm{"E HH:mm"}
EHms{"E HH:mm:ss"}
Ed{"d, E"}
Ehm{"E h:mm a"}
Ehms{"E h:mm:ss a"}
Gy{"G y"}
GyMMM{"MMM y G"}
GyMMMEd{"E, d 'ta'’ MMM, y G"}
GyMMMd{"d MMM, y G"}
H{"HH"}
Hm{"HH:mm"}
Hms{"HH:mm:ss"}
Hmsv{"HH:mm:ss v"}
Hmv{"HH:mm v"}
M{"L"}
MEd{"E, M-d"}
MMM{"LLL"}
MMMEd{"E, d 'ta'’ MMM"}
MMMMW{
few{"W 'ġimgħat' 'ta''' MMMM"}
many{"W'-il ġimgħa' 'ta''' MMMM"}
one{"W 'ġimgħa' 'ta''' MMMM"}
other{"W 'ġimgħa' 'ta''' MMMM"}
two{"W 'ġimgħatejn' 'ta''' MMMM"}
}
MMMMd{"d 'ta'’ MMMM"}
MMMd{"MMM d"}
Md{"MM-dd"}
d{"d"}
h{"h a"}
hm{"h:mm a"}
hms{"h:mm:ss a"}
hmsv{"h:mm:ss a v"}
hmv{"h:mm a v"}
ms{"mm:ss"}
y{"y"}
yM{"y-MM"}
yMEd{"E, d/M/y"}
yMMM{"MMM y"}
yMMMEd{"E, d 'ta'’ MMM, y"}
yMMMM{"MMMM y"}
yMMMd{"d 'ta'’ MMM, y"}
yMd{"M/d/y"}
yQQQ{"QQQ - y"}
yQQQQ{"QQQQ - y"}
yw{
few{"w 'ġimgħat' 'ta''' Y"}
many{"w'-il ġimgħa' 'ta''' Y"}
one{"w 'ġimgħa' 'ta''' Y"}
other{"w 'ġimgħa' 'ta''' Y"}
two{"w 'ġimgħatejn' 'ta''' Y"}
}
}
dayNames{
format{
abbreviated{
"Ħad",
"Tne",
"Tli",
"Erb",
"Ħam",
"Ġim",
"Sib",
}
narrow{
"Ħd",
"T",
"Tl",
"Er",
"Ħm",
"Ġm",
"Sb",
}
short{
"Ħad",
"Tne",
"Tli",
"Erb",
"Ħam",
"Ġim",
"Sib",
}
wide{
"Il-Ħadd",
"It-Tnejn",
"It-Tlieta",
"L-Erbgħa",
"Il-Ħamis",
"Il-Ġimgħa",
"Is-Sibt",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"Ħad",
"Tne",
"Tli",
"Erb",
"Ħam",
"Ġim",
"Sib",
}
narrow{
"Ħd",
"Tn",
"Tl",
"Er",
"Ħm",
"Ġm",
"Sb",
}
short{
"Ħad",
"Tne",
"Tli",
"Erb",
"Ħam",
"Ġim",
"Sib",
}
wide{
"Il-Ħadd",
"It-Tnejn",
"It-Tlieta",
"L-Erbgħa",
"Il-Ħamis",
"Il-Ġimgħa",
"Is-Sibt",
}
}
}
dayPeriod{
stand-alone{
abbreviated{
am{"AM"}
pm{"PM"}
}
narrow{
am{"am"}
pm{"pm"}
}
wide{
am{"AM"}
pm{"PM"}
}
}
}
eras{
abbreviated{
"QK",
"WK",
}
abbreviated%variant{
"QEK",
"EK",
}
wide{
"Qabel Kristu",
"Wara Kristu",
}
wide%variant{
"QEK",
"EK",
}
}
intervalFormats{
H{
H{"HH–HH"}
}
Hm{
H{"HH:mm–HH:mm"}
m{"HH:mm–HH:mm"}
}
Hmv{
H{"HH:mm–HH:mm v"}
m{"HH:mm–HH:mm v"}
}
Hv{
H{"HH–HH v"}
}
M{
M{"MM–MM"}
}
MEd{
M{"E, dd/MM – E, dd/MM"}
d{"E, dd/MM – E, dd/MM"}
}
MMM{
M{"MMM – MMM"}
}
MMMEd{
M{"E, d 'ta'’ MMM – E, d 'ta'’ MMM"}
d{"E, d – E d MMM"}
}
MMMd{
M{"d 'ta'’ MMM – d 'ta'’ MMM"}
d{"d – d MMM"}
}
Md{
M{"dd/MM – dd/MM"}
d{"dd/MM – dd/MM"}
}
d{
d{"d–d"}
}
h{
a{"h a – h a"}
h{"h – h a"}
}
hm{
a{"h:mm a – h:mm a"}
h{"h:mm–h:mm a"}
m{"h:mm–h:mm a"}
}
hmv{
a{"h:mm a – h:mm a v"}
h{"h:mm–h:mm a v"}
m{"h:mm–h:mm a v"}
}
hv{
a{"h a – h a v"}
h{"h–h a v"}
}
y{
y{"y – y"}
}
yM{
M{"MM/y – MM/y"}
y{"MM/y – MM/y"}
}
yMEd{
M{"E, dd/MM/y – E, dd/MM/y"}
d{"E, dd/MM/y – E, dd/MM/y"}
y{"E, dd/MM/y – E, dd/MM/y"}
}
yMMM{
M{"MMM–MMM y"}
y{"MMM y – MMM y"}
}
yMMMEd{
M{"E, d 'ta'’ MMM – E, d 'ta'’ MMM y"}
d{"E, d MMM – E, d MMM, y"}
y{"E, d 'ta'’ MMM y – E, d 'ta'’ MMM y"}
}
yMMMM{
M{"MMMM – MMMM y"}
y{"MMMM y – MMMM y"}
}
yMMMd{
M{"y MMM d – MMM d"}
d{"d – d MMM y"}
y{"d MMM, y – d MMM, y"}
}
yMd{
M{"dd/MM/y – dd/MM/y"}
d{"dd/MM/y – dd/MM/y"}
y{"dd/MM/y – dd/MM/y"}
}
}
monthNames{
format{
abbreviated{
"Jan",
"Fra",
"Mar",
"Apr",
"Mej",
"Ġun",
"Lul",
"Aww",
"Set",
"Ott",
"Nov",
"Diċ",
}
narrow{
"J",
"F",
"M",
"A",
"M",
"Ġ",
"L",
"A",
"S",
"O",
"N",
"D",
}
wide{
"Jannar",
"Frar",
"Marzu",
"April",
"Mejju",
"Ġunju",
"Lulju",
"Awwissu",
"Settembru",
"Ottubru",
"Novembru",
"Diċembru",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"Jan",
"Fra",
"Mar",
"Apr",
"Mej",
"Ġun",
"Lul",
"Aww",
"Set",
"Ott",
"Nov",
"Diċ",
}
narrow{
"Jn",
"Fr",
"Mz",
"Ap",
"Mj",
"Ġn",
"Lj",
"Aw",
"St",
"Ob",
"Nv",
"Dċ",
}
wide{
"Jannar",
"Frar",
"Marzu",
"April",
"Mejju",
"Ġunju",
"Lulju",
"Awwissu",
"Settembru",
"Ottubru",
"Novembru",
"Diċembru",
}
}
}
quarters{
format{
abbreviated{
"K1",
"K2",
"K3",
"K4",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
}
wide{
"1el kwart",
"2ni kwart",
"3et kwart",
"4ba’ kwart",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"K1",
"K2",
"K3",
"K4",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
}
wide{
"1el kwart",
"2ni kwart",
"3et kwart",
"4ba’ kwart",
}
}
}
}
}
delimiters{
alternateQuotationEnd{"’"}
alternateQuotationStart{"‘"}
quotationEnd{"”"}
quotationStart{"“"}
}
fields{
day{
dn{"jum"}
relative{
"-1"{"lbieraħ"}
"0"{"illum"}
"1"{"għada"}
}
relativeTime{
future{
few{"fi żmien {0} ġranet oħra"}
many{"fi żmien {0}-il ġurnata oħra"}
one{"fi żmien ġurnata"}
other{"fi żmien {0} ġurnata oħra"}
two{"fi żmien jumejn oħra"}
}
past{
few{"{0} ġranet ilu"}
many{"{0}-il ġurnata ilu"}
one{"ġurnata ilu"}
other{"{0} ġurnata ilu"}
two{"jumejn ilu"}
}
}
}
day-narrow{
dn{"Jum"}
relativeTime{
future{
few{"fi żmien {0} ġurnata oħra"}
many{"fi żmien {0}-il ġurnata oħra"}
one{"fi żmien ġurnata"}
other{"fi żmien {0} ġurnata oħra"}
two{"fi żmien jumejn oħra"}
}
past{
few{"{0} ġranet ilu"}
many{"{0}-il ġurnata ilu"}
one{"ġurnata ilu"}
other{"{0} ġurnata ilu"}
two{"jumejn ilu"}
}
}
}
day-short{
dn{"Jum"}
relativeTime{
future{
few{"fi żmien {0} ġranet oħra"}
many{"fi żmien {0}-il ġurnata oħra"}
one{"fi żmien ġurnata"}
other{"fi żmien {0} ġurnata oħra"}
two{"fi żmien jumejn oħra"}
}
past{
few{"{0} ġranet ilu"}
many{"{0}-il ġurnata ilu"}
one{"ġurnata ilu"}
other{"{0} ġurnata ilu"}
two{"jumejn ilu"}
}
}
}
dayOfYear{
dn{"jum tas-sena"}
}
dayOfYear-narrow{
dn{"jum tas-sena"}
}
dayperiod{
dn{"AM/PM"}
}
dayperiod-narrow{
dn{"AM/PM"}
}
dayperiod-short{
dn{"AM/PM"}
}
era{
dn{"Era"}
}
era-narrow{
dn{"Era"}
}
era-short{
dn{"Era"}
}
fri{
relative{
"-1"{"last Friday"}
"0"{"this Friday"}
"1"{"next Friday"}
}
}
hour{
dn{"siegħa"}
relative{
"0"{"din is-siegħa"}
}
relativeTime{
future{
few{"fi żmien {0} sigħat"}
many{"fi żmien {0}-il siegħa"}
one{"fi żmien siegħa oħra"}
other{"fi żmien {0} siegħa"}
two{"fi żmien sagħtejn"}
}
past{
few{"{0} sigħat ilu"}
many{"{0}-il siegħa ilu"}
one{"siegħa ilu"}
other{"{0} siegħa ilu"}
two{"sagħtejn ilu"}
}
}
}
hour-narrow{
dn{"siegħa"}
relativeTime{
future{
few{"fi żmien {0} sigħat"}
many{"fi żmien {0}-il siegħa"}
one{"fi żmien siegħa oħra"}
other{"fi żmien {0} siegħa"}
two{"fi żmien sagħtejn"}
}
past{
few{"{0} sigħat ilu"}
many{"{0}-il siegħa ilu"}
one{"siegħa ilu"}
other{"{0} siegħa ilu"}
two{"sagħtejn ilu"}
}
}
}
hour-short{
dn{"siegħa"}
relativeTime{
future{
few{"fi żmien {0} sigħat"}
many{"fi żmien {0}-il siegħa"}
one{"fi żmien siegħa oħra"}
other{"fi żmien {0} siegħa"}
two{"fi żmien sagħtejn"}
}
past{
few{"{0} sigħat ilu"}
many{"{0}-il siegħa ilu"}
one{"siegħa ilu"}
other{"{0} siegħa ilu"}
two{"sagħtejn ilu"}
}
}
}
minute{
dn{"minuta"}
relative{
"0"{"din il-minuta"}
}
relativeTime{
future{
few{"sa {0} minuti oħra"}
many{"sa {0}-il minuta oħra"}
one{"sa minuta oħra"}
other{"sa {0} minuta oħra"}
two{"sa {0} minuti oħra"}
}
past{
few{"{0} minuti ilu"}
many{"{0}-il minuta ilu"}
one{"minuta ilu"}
other{"{0} minuta ilu"}
two{"{0} minuti ilu"}
}
}
}
minute-narrow{
dn{"m"}
relativeTime{
future{
few{"sa {0} min. oħra"}
many{"sa {0}-il min"}
one{"sa min. oħra"}
other{"sa {0} min. oħra"}
two{"sa {0} min. oħra"}
}
past{
few{"{0} min. ilu"}
many{"{0}-il min. ilu"}
one{"min. ilu"}
other{"{0} min. ilu"}
two{"{0} min. ilu"}
}
}
}
minute-short{
dn{"min."}
relativeTime{
future{
few{"sa {0} min. oħra"}
many{"sa {0}-il min. oħra"}
one{"sa min. oħra"}
other{"sa {0} min. oħra"}
two{"sa {0} min. oħra"}
}
past{
few{"{0} min. ilu"}
many{"{0}-il min. ilu"}
one{"min. ilu"}
other{"{0} min. ilu"}
two{"{0} min. ilu"}
}
}
}
mon{
relative{
"-1"{"It-Tnejn li għadda"}
"0"{"Dan It-Tnejn"}
"1"{"It-Tnejn li ġej"}
}
}
mon-narrow{
relative{
"-1"{"it-Tn. li għadda"}
"0"{"it-Tn. li ġej"}
"1"{"it-Tn. ta’ wara"}
}
}
mon-short{
relative{
"-1"{"it-Tn. li għadda"}
"0"{"it-Tn. li ġej"}
"1"{"it-Tn. ta’ wara"}
}
}
month{
dn{"xahar"}
relative{
"-1"{"Ix-xahar li għadda"}
"0"{"Dan ix-xahar"}
"1"{"Ix-xahar id-dieħel"}
}
relativeTime{
future{
few{"fi {0} xhur oħra"}
many{"fi {0}-xahar oħra"}
one{"sa xahar ieħor"}
other{"fi {0} xahar oħra"}
two{"fi xahrejn oħra"}
}
past{
few{"{0} xhur ilu"}
many{"{0}-il xahar ilu"}
one{"xahar ilu"}
other{"{0} xahar ilu"}
two{"xahrejn ilu"}
}
}
}
month-narrow{
dn{"Xahar"}
relativeTime{
future{
few{"sa {0} xhur oħra"}
many{"sa {0}-il xahar oħra"}
one{"sa xahar ieħor"}
other{"sa {0} xahar oħra"}
two{"sa xahrejn oħra"}
}
past{
few{"{0} xhur ilu"}
many{"{0}-il xahar ilu"}
one{"xahar ilu"}
other{"{0} xahar ilu"}
two{"xahrejn ilu"}
}
}
}
month-short{
dn{"Xahar"}
relativeTime{
future{
few{"sa {0} xhur oħra"}
many{"sa {0}-il xahar oħra"}
one{"sa xahar ieħor"}
other{"sa {0} xahar oħra"}
two{"sa xahrejn oħra"}
}
past{
few{"{0} xhur ilu"}
many{"{0}-il xahar ilu"}
one{"{0} xahar ilu"}
other{"{0} xahar ilu"}
two{"xahrejn ilu"}
}
}
}
quarter{
relative{
"-1"{"il-kwart ta’ sena li għadda"}
"0"{"il-kwart ta’ sena li qegħdin fih"}
"1"{"il-kwart li jmiss tas-sena"}
}
relativeTime{
future{
few{"f’{0} kwarti ta’ sena oħrajn"}
many{"f’{0}-il kwart ta’ sena oħrajn"}
one{"f’{0} kwart ta’ sena oħrajn"}
other{"f’{0} kwart ta’ sena oħrajn"}
two{"f’{0} kwarti ta’ sena oħrajn"}
}
past{
few{"{0} kwarti ta’ sena li għaddew"}
many{"{0}-il kwart ta’ sena li għaddew"}
one{"il-kwart ta’ sena li għadda"}
other{"{0} kwart ta’ sena li għaddew"}
two{"{0} kwarti ta’ sena li għaddew"}
}
}
}
quarter-narrow{
dn{
"l-ewwel kwart tas-sena, it-tieni kwart tas-sena, it-tielet kwart tas"
"-sena, ir-raba’ kwart tas-sena"
}
relative{
"-1"{"il-kwart ta’ sena li għadda"}
"0"{"il-kwart ta’ sena li qegħdin fih"}
"1"{"il-kwart li jmiss tas-sena"}
}
relativeTime{
future{
few{"f’{0} kwarti ta’ sena oħrajn"}
many{"f’{0}-il kwart ta’ sena oħrajn"}
one{"fi kwart ta’ sena ieħor"}
other{"f’{0} kwart ta’ sena oħrajn"}
two{"f’{0} kwarti ta’ sena oħrajn"}
}
past{
few{"{0} kwarti ta’ sena ilu"}
many{"{0}-il kwart ta’ sena ilu"}
one{"fil-kwart tas-sena li għadda"}
other{"{0} kwart ta’ sena ilu"}
two{"{0} kwarti ta’ sena ilu"}
}
}
}
quarter-short{
relative{
"-1"{"il-kwart ta’ sena li għadda"}
"0"{"il-kwart ta’ sena li qegħdin fih"}
"1"{"il-kwart li jmiss tas-sena"}
}
relativeTime{
future{
few{"f’{0} kwarti ta’ sena oħrajn"}
many{"f’{0}-il kwart ta’ sena oħrajn"}
one{"fil-kwart tas-sena li ġej"}
other{"f’{0} kwart ta’ sena oħrajn"}
two{"f’{0} kwarti ta’ sena oħrajn"}
}
past{
few{"{0} kwarti ta’ sena ilu"}
many{"{0}-il kwart ta’ sena ilu"}
one{"fil-kwart tas-sena li għadda"}
other{"{0} kwart ta’ sena ilu"}
two{"{0} kwarti ta’ sena ilu"}
}
}
}
second{
dn{"sekonda"}
relative{
"0"{"issa"}
}
relativeTime{
future{
few{"sa {0} sekondi oħra"}
many{"sa {0}-il sekonda oħra"}
one{"sa sekonda oħra"}
other{"sa {0} sekonda oħra"}
two{"sa {0} sekondi oħra"}
}
past{
few{"{0} sekondi ilu"}
many{"{0}-il sekonda ilu"}
one{"sekonda ilu"}
other{"{0} sekonda ilu"}
two{"{0} sekondi ilu"}
}
}
}
second-narrow{
dn{"s"}
relativeTime{
future{
few{"sa {0} sek. oħra"}
many{"sa {0}-il sek. oħra"}
one{"sa sek. oħra"}
other{"sa {0} sek. oħra"}
two{"sa {0} sek. oħra"}
}
past{
few{"{0} sek. ilu"}
many{"{0}-il sek. ilu"}
one{"sek. ilu"}
other{"{0} sek. ilu"}
two{"{0} sek. ilu"}
}
}
}
second-short{
dn{"sek."}
relativeTime{
future{
few{"sa {0} sek. oħra"}
many{"sa {0}-il sek. oħra"}
one{"sa sek. oħra"}
other{"sa {0} sek. oħra"}
two{"sa {0} sek. oħra"}
}
past{
few{"{0} sek. ilu"}
many{"{0}-il sek. ilu"}
one{"sek. ilu"}
other{"{0} sek. ilu"}
two{"{0} sek. ilu"}
}
}
}
sun{
relative{
"-1"{"Il-Ħadd li għadda"}
"0"{"il-Ħadd li ġej"}
"1"{"il-Ħadd ta’ wara"}
}
relativeTime{
future{
few{"sa {0} Ħdud oħra"}
many{"sa {0}-il Ħadd oħra"}
one{"sa Ħadd ieħor"}
other{"sa {0} Ħadd oħra"}
two{"sa {0} Ħdud oħra"}
}
past{
few{"{0} Ħdud ilu"}
many{"{0}-il Ħadd ilu"}
one{"il-Ħadd li għadda"}
other{"{0} Ħadd ilu"}
two{"{0} Ħdud ilu"}
}
}
}
sun-narrow{
relative{
"-1"{"il-Ħd. li għadda"}
"0"{"il-Ħd. li ġej"}
"1"{"il-Ħd. ta’ wara"}
}
relativeTime{
future{
few{"sa {0} Ħd. oħra"}
many{"sa {0}-il Ħd. oħra"}
one{"sa Ħd. ieħor"}
other{"sa {0} Ħd. oħra"}
two{"sa {0} Ħd. oħra"}
}
past{
few{"{0} Ħd. ilu"}
many{"{0}-il Ħd. ilu"}
one{"{0} Ħd. ilu"}
other{"{0} Ħd. ilu"}
two{"{0} Ħd. ilu"}
}
}
}
sun-short{
relative{
"-1"{"il-Ħd. li għadda"}
"0"{"il-Ħd. li ġej"}
"1"{"il-Ħd. ta’ wara"}
}
relativeTime{
future{
few{"sa {0} Ħd. oħra"}
many{"sa {0}-il Ħd. oħra"}
one{"sa Ħd. ieħor"}
other{"sa {0} Ħd. oħra"}
two{"sa {0} Ħd. oħra"}
}
past{
few{"{0} Ħd. ilu"}
many{"{0}-il Ħd. ilu"}
one{"il-Ħd. li għadda"}
other{"{0} Ħd. ilu"}
two{"{0} Ħd. ilu"}
}
}
}
tue{
relative{
"-1"{"it-Tlieta li għaddiet"}
"0"{"it-Tlieta li ġejja"}
"1"{"it-Tlieta ta’ wara"}
}
}
week{
dn{"ġimgħa"}
relative{
"-1"{"il-ġimgħa li għaddiet"}
"0"{"din il-ġimgħa"}
"1"{"il-ġimgħa d-dieħla"}
}
relativePeriod{"fil-ġimgħa ta’ {0}"}
relativeTime{
future{
few{"sa {0} ġimgħat oħra"}
many{"sa {0}-il ġimgħa oħra"}
one{"sa ġimgħa oħra"}
other{"sa {0} ġimgħa oħra"}
two{"sa ġimgħatejn oħra"}
}
past{
few{"{0} ġimgħat ilu"}
many{"{0}-il ġimgħa ilu"}
one{"ġimgħa ilu"}
other{"{0} ġimgħa ilu"}
two{"ġimgħatejn ilu"}
}
}
}
week-narrow{
relativePeriod{"fil-ġimgħa ta’ {0}"}
relativeTime{
future{
few{"sa {0} ġimgħat oħra"}
many{"sa {0}-il ġimgħa oħra"}
one{"sa ġimgħa oħra"}
other{"sa {0} ġimgħa oħra"}
two{"sa ġimgħatejn oħra"}
}
past{
few{"{0} ġimgħat ilu"}
many{"{0}-il ġimgħa ilu"}
one{"ġimgħa ilu"}
other{"{0} ġimgħa ilu"}
two{"ġimgħatejn ilu"}
}
}
}
week-short{
relativePeriod{"fil-ġimgħa ta’ {0}"}
relativeTime{
future{
few{"sa {0} ġimgħat oħra"}
many{"sa {0}-il ġimgħa oħra"}
one{"sa ġimgħa oħra"}
other{"sa {0} ġimgħa oħra"}
two{"sa ġimgħatejn oħra"}
}
past{
few{"{0} ġimgħat ilu"}
many{"{0}-il ġimgħa ilu"}
one{"ġimgħa ilu"}
other{"{0} ġimgħa ilu"}
two{"ġimgħatejn ilu"}
}
}
}
weekOfMonth{
dn{"ġimgħa tax-xahar"}
}
weekOfMonth-narrow{
dn{"ġimgħa tax-xahar"}
}
weekOfMonth-short{
dn{"ġimgħa tax-xahar"}
}
weekday{
dn{"jum tal-ġimgħa"}
}
weekday-narrow{
dn{"jum tal-ġimgħa"}
}
weekday-short{
dn{"jum tal-ġimgħa"}
}
weekdayOfMonth{
dn{"jum tax-xahar"}
}
weekdayOfMonth-narrow{
dn{"Weekday Of Month"}
}
weekdayOfMonth-short{
dn{"jum tax-xahar"}
}
year{
dn{"Sena"}
relative{
"-1"{"is-sena l-oħra"}
"0"{"din is-sena"}
"1"{"is-sena d-dieħla"}
}
relativeTime{
future{
few{"fi żmien {0} snin oħra"}
many{"fi żmien {0}-il sena oħra"}
one{"fi żmien sena"}
other{"fi żmien {0} sena oħra"}
two{"fi żmien sentejn oħra"}
}
past{
few{"{0} snin ilu"}
many{"{0}-il sena ilu"}
one{"sena ilu"}
other{"{0} sena ilu"}
two{"sentejn ilu"}
}
}
}
year-narrow{
dn{"Sena"}
relativeTime{
future{
few{"fi żmien {0} snin oħra"}
many{"fi żmien {0}-il sena oħra"}
one{"fi żmien sena"}
other{"fi żmien {0} sena oħra"}
two{"fi żmien sentejn oħra"}
}
past{
few{"{0} snin ilu"}
many{"{0}-il sena ilu"}
one{"sena ilu"}
other{"{0} sena ilu"}
two{"sentejn ilu"}
}
}
}
year-short{
dn{"Sena"}
relativeTime{
future{
few{"fi żmien {0} snin oħra"}
many{"fi żmien {0}-il sena oħra"}
one{"fi żmien sena"}
other{"fi żmien {0} sena oħra"}
two{"fi żmien sentejn oħra"}
}
past{
few{"{0} snin ilu"}
many{"{0}-il sena ilu"}
one{"sa sena ilu"}
other{"{0} sena ilu"}
two{"sentejn ilu"}
}
}
}
zone{
dn{"żona tal-ħin"}
}
zone-narrow{
dn{"żona"}
}
zone-short{
dn{"żona"}
}
}
listPattern{
standard{
2{"{0} u {1}"}
end{"{0}, u {1}"}
middle{"{0}, {1}"}
start{"{0}, {1}"}
}
unit{
2{"{0} u {1}"}
end{"{0}, u {1}"}
middle{"{0}, {1}"}
start{"{0}, {1}"}
}
unit-narrow{
2{"{0}, {1}"}
end{"{0}, {1}"}
middle{"{0}, {1}"}
start{"{0}, {1}"}
}
unit-short{
2{"{0} u {1}"}
end{"{0}, u {1}"}
middle{"{0}, {1}"}
start{"{0}, {1}"}
}
}
measurementSystemNames{
UK{"UK"}
US{"US"}
metric{"Metriku"}
}
}