blob: c9b02cf039594288642ee7f28cbda7bf55b64019 [file] [log] [blame]
// ***************************************************************************
// *
// * Copyright (C) 2012 International Business Machines
// * Corporation and others. All Rights Reserved.
// * Tool: org.unicode.cldr.icu.NewLdml2IcuConverter
// * Source File: <path>/common/main/kn.xml
// *
// ***************************************************************************
/**
* ICU <specials> source: <path>/xml/main/kn.xml
*/
kn{
Countries{
001{"ವಿಶ್ವ"}
002{"ಆಫ್ರಿಕಾ"}
003{"ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ"}
005{"ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕಾ"}
009{"ಓಶಿಯಾನಾ"}
011{"ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾ"}
013{"ಮಧ್ಯ ಅಮೇರಿಕಾ"}
014{"ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕಾ"}
015{"ಉತ್ತರ ಆಫ್ರಿಕಾ"}
017{"ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾ"}
018{"ಆಫ್ರಿಕಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ"}
019{"ಅಮೆರಿಕಾಸ್"}
021{"ಅಮೇರಿಕಾದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ"}
029{"ಕೆರೇಬಿಯನ್"}
030{"ಏಷ್ಯಾದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ"}
034{"ಏಷ್ಯಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ"}
035{"ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ"}
039{"ದಕ್ಷಿಣ ಯೂರೋಪ್"}
053{"ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯೇಷಿಯಾ"}
054{"ಮೇಲಿನೇಶಿಯಾ"}
057{"ಮೈಕ್ರೋನೇಶಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶ"}
061{"ಪೋಲಿನೇಶಿಯಾ"}
142{"ಏಷ್ಯಾ"}
143{"ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ"}
145{"ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ"}
150{"ಯೂರೋಪ್"}
151{"ಪೂರ್ವ ಯೂರೋಪ್"}
154{"ಉತ್ತರ ಯೂರೋಪ್"}
155{"ಪಶ್ಚಿಮ ಯೂರೋಪ್"}
419{"ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬಿಯನ್"}
AC{"ಅಸೆನ್ಶನ್ ದ್ವೀಪ"}
AD{"ಅಂಡೋರಾ"}
AE{"ಸಂಯುಕ್ತ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟಸ್"}
AF{"ಅಫಘಾನಿಸ್ಥಾನ್"}
AG{"ಆಂಟಿಗುವಾ ಮತ್ತು ಬರ್ಬುಡಾ"}
AI{"ಆಂಗುಯಿಲ್ಲಾ"}
AL{"ಅಲ್ಬೇನಿಯಾ"}
AM{"ಅರ್ಮೇನಿಯಾ"}
AN{"ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್"}
AO{"ಅಂಗೋಲಾ"}
AQ{"ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ"}
AR{"ಅರ್ಜೆಂಟೈನಾ"}
AS{"ಅಮೇರಿಕನ್ ಸಮೋವಾ"}
AT{"ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ"}
AU{"ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ"}
AW{"ಅರುಬಾ"}
AX{"ಆಲ್ಯಾಂಡ್ ದ್ವೀಪಗಳು"}
AZ{"ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್"}
BA{"ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ"}
BB{"ಬಾರ್ಬಡೋಸ್"}
BD{"ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್"}
BE{"ಬೆಲ್ಜಿಯಮ್"}
BF{"ಬುರ್ಕಿನಾ ಫಾಸೋ"}
BG{"ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ"}
BH{"ಬಹರೈನ್"}
BI{"ಬುರುಂಡಿ"}
BJ{"ಬೆನಿನ್"}
BL{"ಸೇಂಟ್ ಬಾರ್ಥೆಲೆಮಿ"}
BM{"ಬರ್ಮುಡಾ"}
BN{"ಬ್ರೂನಿ"}
BO{"ಬೊಲಿವಿಯಾ"}
BQ{"ಕೆರಾಬಿಯನ್ ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್"}
BR{"ಬ್ರೆಜಿಲ್"}
BS{"ಬಹಾಮಾಸ್"}
BT{"ಭೂತಾನ್"}
BV{"ಬೋವೆಟ್ ದ್ವೀಪ"}
BW{"ಬೊಟ್ಸ್‌ವಾನಾ"}
BY{"ಬೆಲಾರಸ್"}
BZ{"ಬೆಲಿಜ್"}
CA{"ಕೆನಡಾ"}
CC{"ಕೊಕೊಸ್ ದ್ವೀಪಗಳು"}
CD{"ಕಾಂಗೋ - ಕಿನ್ಶಾಸಾ"}
CF{"ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾ ಗಣರಾಜ್ಯ"}
CG{"ಕಾಂಗೋ - ಬ್ರಾಜಾವಿಲ್ಲೇ"}
CH{"ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್"}
CI{"ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್"}
CK{"ಕುಕ್ ದ್ವೀಪಗಳು"}
CL{"ಚಿಲಿ"}
CM{"ಕ್ಯಾಮರೋನ್"}
CN{"ಚೀನ"}
CO{"ಕೊಲಂಬಿಯಾ"}
CP{"ಕ್ಲಿಪ್ಪರ್‌ಟಾನ್ ದ್ವೀಪಗಳು"}
CR{"ಕೊಸ್ಟಾ ರಿಕಾ"}
CU{"ಕ್ಯೂಬಾ"}
CV{"ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ"}
CW{"ಕುರಾಕಾವ್"}
CX{"ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದ್ವೀಪ"}
CY{"ಸೈಪ್ರಸ್"}
CZ{"ಚೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್"}
DE{"ಜರ್ಮನಿ"}
DG{"ಡೈಗೋ ಗಾರ್ಸಿಯ"}
DJ{"ಜಿಬೋಟಿ"}
DK{"ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್"}
DM{"ಡೊಮಿನಿಕಾ"}
DO{"ಡೊಮೆನಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್"}
DZ{"ಅಲ್ಗೇರಿಯಾ"}
EA{"ಸೆಯುಟಾ ಹಾಗೂ ಮೆಲಿಲ್ಲಾ"}
EC{"ಈಕ್ವೆಡಾರ್"}
EE{"ಎಸ್ತೊನಿಯ"}
EG{"ಈಜಿಪ್ಟ್"}
EH{"ಪಶ್ಚಿಮ ಸಹಾರಾ"}
ER{"ಏರಿಟ್ರಿಯಾ"}
ES{"ಸ್ಪೈನ್"}
ET{"ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ"}
EU{"ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್"}
FI{"ಫಿನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್"}
FJ{"ಫಿಜಿ"}
FK{"ಫಾಲ್ಕ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ದ್ವೀಪಗಳು"}
FM{"ಮೈಕ್ರೋನೇಶಿಯಾ"}
FO{"ಫರೋ ದ್ವೀಪಗಳು"}
FR{"ಫ್ರಾನ್ಸ್"}
GA{"ಗೆಬೊನ್"}
GB{"ಬ್ರಿಟನ್/ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್"}
GD{"ಗ್ರೆನೆಡಾ"}
GE{"ಜಾರ್ಜಿಯಾ"}
GF{"ಫ್ರೆಂಚ್ ಗಯಾನಾ"}
GG{"ಗುರ್ನಜೀ"}
GH{"ಘಾನಾ"}
GI{"ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್"}
GL{"ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್"}
GM{"ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾ"}
GN{"ಗಿನಿ"}
GP{"ಗುಡೆಲೋಪ್"}
GQ{"ಈಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಗಿನಿ"}
GR{"ಗ್ರೀಸ್"}
GS{"ದಕ್ಷಿಣ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ದ್ವೀಪಗಳು"}
GT{"ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾ"}
GU{"ಗುಯಾಮ್"}
GW{"ಗಿನಿ-ಬಿಸ್ಸಾವ್"}
GY{"ಗಯಾನಾ"}
HK{"ಹಾಂಕ್‌ ಕಾಂಗ್ SAR ಚೈನಾ"}
HM{"ಹರ್ಡ್ ದ್ವೀಪ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ ದ್ವೀಪಗಳು"}
HN{"ಹೊಂಡುರಾಸ್"}
HR{"ಕ್ರೋಯೇಶಿಯಾ"}
HT{"ಹೈಟಿ"}
HU{"ಹಂಗೇರಿ"}
IC{"ಕ್ಯಾನರಿ ದ್ವೀಪಗಳು"}
ID{"ಇಂಡೋನೇಶಿಯಾ"}
IE{"ಐರ್ಲೆಂಡ್"}
IL{"ಇಸ್ರೇಲ್"}
IM{"ಐಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್"}
IN{"ಭಾರತ"}
IO{"ಬ್ರಿಟೀಶ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಹಾಸಾಗರ ಪ್ರದೇಶ"}
IQ{"ಇರಾಕ್"}
IR{"ಇರಾನ್"}
IS{"ಐಸ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್"}
IT{"ಇಟಲಿ"}
JE{"ಜೆರ್ಸಿ"}
JM{"ಜಮೈಕಾ"}
JO{"ಜೋರ್ಡಾನ್"}
JP{"ಜಪಾನ್"}
KE{"ಕೀನ್ಯಾ"}
KG{"ಕಿರ್ಗಿಸ್ಥಾನ್"}
KH{"ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ"}
KI{"ಕಿರಿಬಾತಿ"}
KM{"ಕೊಮೊರೊಸ್"}
KN{"ಸೇಂಟ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೆವಿಸ್"}
KP{"ಉತ್ತರ ಕೋರಿಯಾ"}
KR{"ದಕ್ಷಿಣ ಕೋರಿಯಾ"}
KW{"ಕುವೈತ್"}
KY{"ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು"}
KZ{"ಕಝಾಕಿಸ್ಥಾನ್"}
LA{"ಲಾವೋಸ್"}
LB{"ಲೆಬನಾನ್"}
LC{"ಸೇಂಟ್ ಲೂಸಿಯಾ"}
LI{"ಲೈಕೆನ್‌ಸ್ಟೈನ್"}
LK{"ಶ್ರೀಲಂಕಾ"}
LR{"ಲಿಬೇರಿಯಾ"}
LS{"ಲೆಥೋಸೊ"}
LT{"ಲಿಥುವೇನಿಯಾ"}
LU{"ಲಕ್ಸಂಬರ್ಗ್"}
LV{"ಲಾಟ್ವಿಯಾ"}
LY{"ಲಿಬಿಯಾ"}
MA{"ಮೊರಾಕ್ಕೊ"}
MC{"ಮೊನಾಕೊ"}
MD{"ಮೊಲ್ಡೋವಾ"}
ME{"ಮೊಂಟೆನೆಗ್ರೋ"}
MF{"ಸೇಂಟ್ ಮಾರ್ಟಿನ್"}
MG{"ಮಡಗಾಸ್ಕರ್"}
MH{"ಮಾರ್ಶಲ್ ದ್ವೀಪಗಳು"}
MK{"ಮ್ಯಾಸಿಡೋನಿಯಾ"}
ML{"ಮಾಲಿ"}
MM{"ಮಯನ್ಮಾರ್"}
MN{"ಮೊಂಗೋಲಿಯಾ"}
MO{"ಮ್ಯಾಕು SAR ಚೈನಾ"}
MP{"ಉತ್ತರ ಮರಿಯಾನಾ ದ್ವೀಪಗಳು"}
MQ{"ಮಾರ್ಟಿನಿಕ್"}
MR{"ಮಾರಿಟಾನಿಯಾ"}
MS{"ಮಾಂಟ್‌ಸೆರೇಟ್"}
MT{"ಮಾಲ್ಟಾ"}
MU{"ಮಾರಿಶಿಯಸ್"}
MV{"ಮಾಲ್ಡಿವ್ಸ್"}
MW{"ಮಲಾವಿ"}
MX{"ಮೆಕ್ಸಿಕೊ"}
MY{"ಮಲೇಶಿಯಾ"}
MZ{"ಮೊಜಾಂಬಿಕ್"}
NA{"ನಮೀಬಿಯಾ"}
NC{"ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲಿಡೋನಿಯಾ"}
NE{"ನೈಜರ್"}
NF{"ನಾರ್ಫೋಕ್ ದ್ವೀಪ"}
NG{"ನೈಜೀರಿಯಾ"}
NI{"ನಿಕಾರಾಗುವಾ"}
NL{"ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್"}
NO{"ನಾರ್ವೇ"}
NP{"ನೇಪಾಳ"}
NR{"ನೌರು"}
NU{"ನಿಯು"}
NZ{"ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್"}
OM{"ಓಮನ್"}
PA{"ಪನಾಮಾ"}
PE{"ಪೆರು"}
PF{"ಫ್ರೆಂಚ್ ಪೋಲಿನೇಶಿಯಾ"}
PG{"ಪಪುವಾ ನ್ಯೂಗೀನಿಯಾ"}
PH{"ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್"}
PK{"ಪಾಕಿಸ್ತಾನ"}
PL{"ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್"}
PM{"ಸೇಂಟ್ ಪಿಯರೆ ಮತ್ತು ಮಿಕೆಲನ್"}
PN{"ಪಿಟ್‌ಕೈರ್ನ್ ದ್ವೀಪಗಳು"}
PR{"ಪ್ಯೂರ್ಟೋ ರಿಕೊ"}
PS{"ಪ್ಯಾಲಿಸ್ಟೇನಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶ"}
PT{"ಪೋರ್ಚುಗಲ್"}
PW{"ಪಲಾವು"}
PY{"ಪರಾಗ್ವೇ"}
QA{"ಕತಾರ್"}
QO{"ಔಟ್‌‌ಲೇಯಿಂಗ್ ಓಷಿಯಾನಿಯ"}
RE{"ರೀಯೂನಿಯನ್"}
RO{"ರೊಮ್ಯಾನಿಯಾ"}
RS{"ಸೆರ್ಬಿಯಾ"}
RU{"ರಶಿಯಾ"}
RW{"ರುವಾಂಡಾ"}
SA{"ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ"}
SB{"ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು"}
SC{"ಸೀಶೆಲ್ಲೆಸ್"}
SD{"ಸೂಡಾನ್"}
SE{"ಸ್ವೀಡನ್"}
SG{"ಸಿಂಗಪುರ"}
SH{"ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ"}
SI{"ಸ್ಲೋವೇನಿಯಾ"}
SJ{"ಸ್ವಾಲ್ಬಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಮಾಯೆನ್"}
SK{"ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ"}
SL{"ಸಿಯೆರ್ರಾ ಲಿಯೋನ್"}
SM{"ಸ್ಯಾನ್ ಮೆರಿನೋ"}
SN{"ಸೆನೆಗಲ್"}
SO{"ಸೊಮಾಲಿಯಾ"}
SR{"ಸುರಿನಾಮ"}
SS{"ದಕ್ಷಿಣ ಸೂಡಾನ್"}
ST{"ಸಾವೋ ಟೋಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪೆ"}
SV{"ಎಲ್ ಸಾಲ್ವೇಡಾರ್"}
SX{"ಸಿಂಟ್ ಮಾರ್ಟನ್"}
SY{"ಸಿರಿಯಾ"}
SZ{"ಸ್ವಾಜಿಲ್ಯಾಂಡ್"}
TA{"ಟ್ರಿಸ್ತನ್ ಡಾ ಕುನ್ಹಾ"}
TC{"ಟರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೈಕೋಸ್ ದ್ವೀಪಗಳು"}
TD{"ಚಾಡ್"}
TF{"ಫ್ರೆಂಚ್ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು"}
TG{"ಟೋಗೋ"}
TH{"ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್"}
TJ{"ತಜಾಕಿಸ್ಥಾನ್"}
TK{"ಟೊಕೆಲಾವ್"}
TL{"ಪೂರ್ವ ತಿಮೋರ್"}
TM{"ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ಥಾನ್"}
TN{"ಟುನಿಶಿಯಾ"}
TO{"ಟೊಂಗ"}
TR{"ಟರ್ಕಿ"}
TT{"ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಮತ್ತು ಟೊಬ್ಯಾಗೊ"}
TV{"ಟುವಾಲು"}
TW{"ಥೈವಾನ್"}
TZ{"ಟಾಂಜಾನಿಯಾ"}
UA{"ಉಕ್ರೈನ್"}
UG{"ಉಗಾಂಡಾ"}
UM{"U.S. ಮೈನರ್ ಔಟ್‌ಲೇಯಿಂಗ್ ದ್ವೀಪಗಳು"}
US{"ಅಮೇರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ"}
UY{"ಉರುಗ್ವೇ"}
UZ{"ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ಥಾನ್"}
VA{"ವ್ಯಾಟಿಕನ್"}
VC{"ಸೇಂಟ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೆನೆಡೈನ್ಸ್"}
VE{"ವೆನೆಜುವೆಲಾ"}
VG{"ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವರ್ಜಿನ್ ದ್ವೀಪಗಳು"}
VI{"ಯು.ಎಸ್. ವರ್ಜಿನ್ ದ್ವೀಪಗಳು"}
VN{"ವಿಯೇಟ್ನಾಮ್"}
VU{"ವನೌಟು"}
WF{"ವಾಲಿಸ್ ಮತ್ತು ಫುಟುನಾ"}
WS{"ಸಮೋವಾ"}
YE{"ಯೆಮನ್"}
YT{"ಮಯೊಟ್ಟೆ"}
ZA{"ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ"}
ZM{"ಝಾಂಬಿಯಾ"}
ZW{"ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ"}
ZZ{"ಅಪರಿಚಿತ ಅಥವಾ ಅಮಾನ್ಯ ಪ್ರದೇಶ"}
}
Version{"2.0.78.40"}
}