blob: 7e362aba0e7657cae22c702134a6b83cdbccaa9f [file] [log] [blame]
// ***************************************************************************
// *
// * Copyright (C) 2012 International Business Machines
// * Corporation and others. All Rights Reserved.
// * Tool: org.unicode.cldr.icu.NewLdml2IcuConverter
// * Source File: <path>/common/main/ff.xml
// *
// ***************************************************************************
/**
* ICU <specials> source: <path>/xml/main/ff.xml
*/
ff{
Countries{
AD{"Anndoora"}
AE{"Emiraat Araab Denntuɗe"}
AF{"Afganistaan"}
AG{"Antiguwaa e Barbudaa"}
AI{"Anngiyaa"}
AL{"Albanii"}
AM{"Armenii"}
AN{"Antiiye Nederlanndeeje"}
AO{"Anngolaa"}
AR{"Arjantiin"}
AS{"Samowa Amerik"}
AT{"Otiriis"}
AU{"Ostaraalii"}
AW{"Aruuba"}
AZ{"Ajerbayjaan"}
BA{"Bosnii Hersegowiin"}
BB{"Barbadoos"}
BD{"Banglaadees"}
BE{"Beljik"}
BF{"Burkibaa Faaso"}
BG{"Bulgarii"}
BH{"Bahreyn"}
BI{"Burunndi"}
BJ{"Benee"}
BM{"Bermudaa"}
BN{"Burnaay"}
BO{"Boliwii"}
BR{"Beresiil"}
BS{"Bahamaas"}
BT{"Butaan"}
BW{"Botswaana"}
BY{"Belaruus"}
BZ{"Beliise"}
CA{"Kanadaa"}
CD{"Ndenndaandi Demokaraasiire Konngo"}
CF{"Ndenndaandi Santarafrik"}
CG{"Konngo"}
CH{"Suwiis"}
CI{"Kodduwaar"}
CK{"Duuɗe Kuuk"}
CL{"Cilii"}
CM{"Kameruun"}
CN{"Siin"}
CO{"Kolombiya"}
CR{"Kosta Rikaa"}
CU{"Kubaa"}
CV{"Duuɗe Kap Weer"}
CY{"Siipar"}
CZ{"Ndenndaandi Cek"}
DE{"Almaañ"}
DJ{"Jibutii"}
DK{"Danmark"}
DM{"Dominika"}
DO{"Ndenndanndi Dominika"}
DZ{"Alaseri"}
EC{"Ekuwatoor"}
EE{"Estoni"}
EG{"Ejipt"}
ER{"Eriteree"}
ES{"Espaañ"}
ET{"Ecoppi"}
FI{"Fenland"}
FJ{"Fijji"}
FK{"Duuɗe Falkland"}
FM{"Mikoronesii"}
FR{"Farayse"}
GA{"Gaboo"}
GB{"Laamateeri Rentundi"}
GD{"Garnaad"}
GE{"Jeorgii"}
GF{"Giyaan Farayse"}
GH{"Ganaa"}
GI{"Jibraltaar"}
GL{"Gorwendland"}
GM{"Gammbi"}
GN{"Gine"}
GP{"Gwaadalup"}
GQ{"Ginee Ekuwaatoriyaal"}
GR{"Gerees"}
GT{"Gwaatemalaa"}
GU{"Guwam"}
GW{"Gine-Bisaawo"}
GY{"Giyaan"}
HN{"Onnduraas"}
HR{"Korwasii"}
HT{"Haytii"}
HU{"Onngiri"}
ID{"Enndonesii"}
IE{"Irlannda"}
IL{"Israa'iila"}
IN{"Enndo"}
IO{"Keeriindi britaani to maayo enndo"}
IQ{"Iraak"}
IR{"Iraan"}
IS{"Islannda"}
IT{"Itali"}
JM{"Jamayka"}
JO{"Jordani"}
JP{"Sapoo"}
KE{"Keñaa"}
KG{"Kirgistaan"}
KH{"Kambodso"}
KI{"Kiribari"}
KM{"Komoor"}
KN{"Sent Kits e Newis"}
KP{"Koree Rewo"}
KR{"Koree Worgo"}
KW{"Kuweyti"}
KY{"Duuɗe Kaymaa"}
KZ{"Kasakstaan"}
LA{"Lawoos"}
LB{"Libaa"}
LC{"Sent Lusiyaa"}
LI{"Lincenstayn"}
LK{"Siri Lanka"}
LR{"Liberiyaa"}
LS{"Lesoto"}
LT{"Lituaanii"}
LU{"Liksembuur"}
LV{"Letonii"}
LY{"Libi"}
MA{"Maruk"}
MC{"Monaakoo"}
MD{"Moldawii"}
MG{"Madagaskaar"}
MH{"Duuɗe Marsaal"}
MK{"Meceduwaan"}
ML{"Maali"}
MM{"Miyamaar"}
MN{"Monngolii"}
MP{"Duuɗe Mariyaana Rewo"}
MQ{"Martinik"}
MR{"Muritani"}
MS{"Monseraat"}
MT{"Malte"}
MU{"Moriis"}
MV{"Maldiiwe"}
MW{"Malaawi"}
MX{"Meksik"}
MY{"Malesii"}
MZ{"Mosammbik"}
NA{"Namibii"}
NC{"Nuwel Kaledonii"}
NE{"Nijeer"}
NF{"Duuɗe Norfolk"}
NG{"Nijeriyaa"}
NI{"Nikaraguwaa"}
NL{"Nederlannda"}
NO{"Norwees"}
NP{"Nepaal"}
NR{"Nawuru"}
NU{"Niuwe"}
NZ{"Nuwel Selannda"}
OM{"Omaan"}
PA{"Panamaa"}
PE{"Peru"}
PF{"Polinesii Farayse"}
PG{"Papuwaa Nuwel Gine"}
PH{"Filipiin"}
PK{"Pakistaan"}
PL{"Poloñ"}
PM{"See Piyeer e Mikeloo"}
PN{"Pitkern"}
PR{"Porto Rikoo"}
PS{"Palestiin Sisjordani e Gaasaa"}
PT{"Purtugaal"}
PW{"Palawu"}
PY{"Paraguwaay"}
QA{"Kataar"}
RE{"Rewiñoo"}
RO{"Rumanii"}
RU{"Riisii"}
RW{"Ruwanndaa"}
SA{"Arabii Sawdit"}
SB{"Duuɗe Solomon"}
SC{"Seysel"}
SD{"Sudaan"}
SE{"Suweed"}
SG{"Sinngapuur"}
SH{"Sent Helen"}
SI{"Slowenii"}
SK{"Slowakii"}
SL{"Seraa liyon"}
SM{"See Maree"}
SN{"Senegaal"}
SO{"Somalii"}
SR{"Surinaam"}
ST{"Sawo Tome e Perensipe"}
SV{"El Salwador"}
SY{"Sirii"}
SZ{"Swaasilannda"}
TC{"Duuɗe Turke e Keikoos"}
TD{"Caad"}
TG{"Togoo"}
TH{"Taylannda"}
TJ{"Tajikistaan"}
TK{"Tokelaaw"}
TL{"Timoor Fuɗnaange"}
TM{"Turkmenistaan"}
TN{"Tunisii"}
TO{"Tonngaa"}
TR{"Turkii"}
TT{"Tirnidaad e Tobaago"}
TV{"Tuwaluu"}
TW{"Taywaan"}
TZ{"Tansanii"}
UA{"Ukereen"}
UG{"Unganndaa"}
US{"Dowlaaji Dentuɗi Amerik"}
UY{"Uruguwaay"}
UZ{"Usbekistaan"}
VA{"Dowla Waticaan"}
VC{"See Weesaa e Garnadiin"}
VE{"Wenesuwelaa"}
VG{"duuɗe kecce britanii"}
VI{"Duuɗe Kecce Amerik"}
VN{"Wiyetnaam"}
VU{"Wanuwaatuu"}
WF{"Walis e Futuna"}
WS{"Samowaa"}
YE{"Yemen"}
YT{"Mayoot"}
ZA{"Afrik bŋ Worgo"}
ZM{"Sammbi"}
ZW{"Simbaabuwe"}
}
Version{"2.0.78.30"}
}