blob: b91e42c62d59bc03ce2eef7c4f98056b6f9e90b8 [file] [log] [blame]
# © 2016 and later: Unicode, Inc. and others.
# License & terms of use: http://www.unicode.org/copyright.html
# Generated using tools/cldr/cldr-to-icu/build-icu-data.xml
#
# File: vec_vec_FONIPA.txt
# Generated from CLDR
#
# References
# ----------
# [1] Personal communication with Academia de ła Bona Creansa, Venice
# [2] https://en.wikipedia.org/wiki/Venetian_language#Phonology
# [3] https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA/Venetian (mixed with Ladin)
#
# Output phonemes
# ---------------
# m n ɲ ŋ
# p b t d k ɡ
# f v ɾ s z
# l ʎ j w
# t\u0361ʃ d\u0361ʒ d\u0361z
# i u e e\u032F o ɛ ɔ a
$boundary = [^[:L:][:M:][:N:]];
$e = [e é è];
$i = [i í ì];
$ei = [$e $i];
$vowel = [a á à $ei o ó ò u ú ù];
$onset = [
j w m n ɲ ŋ p b t d k ɡ f v ɾ s z h l ʎ {e\u032F}
{t\u0361ʃ} {d\u0361ʒ} {d\u0361z} {mj} {mw} {nj} {nw}
{ps} {pɾ} {pɾw} {pl} {pj} {pw} {bɾ} {bɾw} {bw} {bj} {bl}
{ts} {tɾ} {tɾw} {tl} {tj} {tw} {dɾ} {dɾw} {dw} {dj} {dl}
{kɾ} {kw} {kɾw} {kl} {kj} {kw} {ɡɾ} {ɡɾw} {ɡw} {ɡj} {ɡl}
{fɾ} {fj} {fl} {fw} {fɾw} {vɾ} {vj} {vw} {ɾw} {ɾj}
{zm} {zn} {zɲ} {zj} {zl} {zb} {zbɾ} {zbj} {zbw} {zd} {zdɾ} {zdj} {zdw}
{zɡ} {zɡɾ} {zɡj} {zɡw} {zv} {zvɾ} {zɾ} {zvj} {zd\u0361ʒ} {zw}
{sp} {spɾ} {spw} {st} {stɾ} {stw} {sk} {skɾ} {skw}
{sf} {sfɾ} {sɾ} {st\u0361ʃ} {sj} {sw} {lj} {lw}
];
::Lower;
::NFC;
([abefjklmoptvw]) → $1;
[á à] → ˈa;
{c [$ei \' ’]} $vowel → t\u0361ʃ;
cé [\' ’]? → t\u0361ʃˈe;
cè [\' ’]? → t\u0361ʃˈɛ;
c e [\' ’]? → t\u0361ʃe;
c [íì] [\' ’]? → t\u0361ʃˈi;
c i [\' ’]? → t\u0361ʃi;
[c {ch} k q {qu}] → k;
é → ˈe;
è → ˈɛ;
{g l $ei} $vowel → ʎ;
g l → ʎ;
ġ → d\u0361ʒ;
gé [\' ’]? → d\u0361ʒˈe;
gè [\' ’]? → d\u0361ʒˈɛ;
g [íì] [\' ’]? → d\u0361ʒˈi;
{g [$ei \' ’]} $vowel → d\u0361ʒ;
{g} $ei → d\u0361ʒ;
gn → ɲ;
[g {gh}] → ɡ;
[í ì] → ˈi;
{i} $vowel → j;
ł → ɰ;
ṅ → ŋ;
ñ → ɲ;
nj → ɲ;
ó → ˈo;
ò → ˈɔ;
r → ɾ;
[ṡ x z] → z;
{s}[bdg] → z;
s → s;
{u} $vowel → w;
[ú ù] → ˈu;
u → u;
y → j;
[ż đ {dh}] → d\u0361z;
d → d;
[[:P:][:Z:]]+ → ' ';
::NULL;
{n} [p b t d k ɡ f v ɾ s z $boundary] → ŋ;
{ɰ} ˈ? [ei] → ;
eɰ → e;
iɰ → i;
ɰ → e\u032F;
::NULL;
# Move stress marker before syllable onset: [zɡɾaŋfiɲˈae] → [zɡɾaŋfiˈɲae]
($onset) ˈ → ˈ $1;
::NULL;