blob: a61f0c89a761a7137473614ec3431adab1816436 [file] [log] [blame]
/**
* \file mischelper.c
*
* Source file with miscellaneous helper functions.
*/
#include <SDL_test.h>
void
SDLVisualTest_HashString(char* str, char hash[33])
{
SDLTest_Md5Context md5c;
int i;
if(!str)
{
SDLTest_LogError("str argument cannot be NULL");
return;
}
SDLTest_Md5Init(&md5c);
SDLTest_Md5Update(&md5c, (unsigned char*)str, SDL_strlen(str));
SDLTest_Md5Final(&md5c);
/* convert the md5 hash to an array of hexadecimal digits */
for(i = 0; i < 16; i++)
SDL_snprintf(hash + 2 * i, 33 - 2 * i, "%02x", (int)md5c.digest[i]);
}