blob: 87b0d7ef56b60541dc2c1f5f47dde443ba972041 [file] [log] [blame]
//========================================================================
//
// SplashClip.cc
//
//========================================================================
#include <config.h>
#ifdef USE_GCC_PRAGMAS
#pragma implementation
#endif
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include "goo/gmem.h"
#include "SplashErrorCodes.h"
#include "SplashPath.h"
#include "SplashXPath.h"
#include "SplashXPathScanner.h"
#include "SplashBitmap.h"
#include "SplashClip.h"
//------------------------------------------------------------------------
// SplashClip.flags
//------------------------------------------------------------------------
#define splashClipEO 0x01 // use even-odd rule
//------------------------------------------------------------------------
// SplashClip
//------------------------------------------------------------------------
SplashClip::SplashClip(SplashCoord x0, SplashCoord y0,
SplashCoord x1, SplashCoord y1,
GBool antialiasA) {
antialias = antialiasA;
if (x0 < x1) {
xMin = x0;
xMax = x1;
} else {
xMin = x1;
xMax = x0;
}
if (y0 < y1) {
yMin = y0;
yMax = y1;
} else {
yMin = y1;
yMax = y0;
}
xMinI = splashFloor(xMin);
yMinI = splashFloor(yMin);
xMaxI = splashFloor(xMax);
yMaxI = splashFloor(yMax);
paths = NULL;
flags = NULL;
scanners = NULL;
length = size = 0;
}
SplashClip::SplashClip(SplashClip *clip) {
int i;
antialias = clip->antialias;
xMin = clip->xMin;
yMin = clip->yMin;
xMax = clip->xMax;
yMax = clip->yMax;
xMinI = clip->xMinI;
yMinI = clip->yMinI;
xMaxI = clip->xMaxI;
yMaxI = clip->yMaxI;
length = clip->length;
size = clip->size;
paths = (SplashXPath **)gmallocn(size, sizeof(SplashXPath *));
flags = (Guchar *)gmallocn(size, sizeof(Guchar));
scanners = (SplashXPathScanner **)
gmallocn(size, sizeof(SplashXPathScanner *));
for (i = 0; i < length; ++i) {
paths[i] = clip->paths[i]->copy();
flags[i] = clip->flags[i];
scanners[i] = new SplashXPathScanner(paths[i], flags[i] & splashClipEO);
}
}
SplashClip::~SplashClip() {
int i;
for (i = 0; i < length; ++i) {
delete paths[i];
delete scanners[i];
}
gfree(paths);
gfree(flags);
gfree(scanners);
}
void SplashClip::grow(int nPaths) {
if (length + nPaths > size) {
if (size == 0) {
size = 32;
}
while (size < length + nPaths) {
size *= 2;
}
paths = (SplashXPath **)greallocn(paths, size, sizeof(SplashXPath *));
flags = (Guchar *)greallocn(flags, size, sizeof(Guchar));
scanners = (SplashXPathScanner **)
greallocn(scanners, size, sizeof(SplashXPathScanner *));
}
}
void SplashClip::resetToRect(SplashCoord x0, SplashCoord y0,
SplashCoord x1, SplashCoord y1) {
int i;
for (i = 0; i < length; ++i) {
delete paths[i];
delete scanners[i];
}
gfree(paths);
gfree(flags);
gfree(scanners);
paths = NULL;
flags = NULL;
scanners = NULL;
length = size = 0;
if (x0 < x1) {
xMin = x0;
xMax = x1;
} else {
xMin = x1;
xMax = x0;
}
if (y0 < y1) {
yMin = y0;
yMax = y1;
} else {
yMin = y1;
yMax = y0;
}
xMinI = splashFloor(xMin);
yMinI = splashFloor(yMin);
xMaxI = splashFloor(xMax);
yMaxI = splashFloor(yMax);
}
SplashError SplashClip::clipToRect(SplashCoord x0, SplashCoord y0,
SplashCoord x1, SplashCoord y1) {
if (x0 < x1) {
if (x0 > xMin) {
xMin = x0;
xMinI = splashFloor(xMin);
}
if (x1 < xMax) {
xMax = x1;
xMaxI = splashFloor(xMax);
}
} else {
if (x1 > xMin) {
xMin = x1;
xMinI = splashFloor(xMin);
}
if (x0 < xMax) {
xMax = x0;
xMaxI = splashFloor(xMax);
}
}
if (y0 < y1) {
if (y0 > yMin) {
yMin = y0;
yMinI = splashFloor(yMin);
}
if (y1 < yMax) {
yMax = y1;
yMaxI = splashFloor(yMax);
}
} else {
if (y1 > yMin) {
yMin = y1;
yMinI = splashFloor(yMin);
}
if (y0 < yMax) {
yMax = y0;
yMaxI = splashFloor(yMax);
}
}
return splashOk;
}
SplashError SplashClip::clipToPath(SplashPath *path, SplashCoord *matrix,
SplashCoord flatness, GBool eo) {
SplashXPath *xPath;
xPath = new SplashXPath(path, matrix, flatness, gTrue);
// check for an empty path
if (xPath->length == 0) {
xMax = xMin - 1;
yMax = yMin - 1;
xMaxI = splashFloor(xMax);
yMaxI = splashFloor(yMax);
delete xPath;
// check for a rectangle
} else if (xPath->length == 4 &&
((xPath->segs[0].x0 == xPath->segs[0].x1 &&
xPath->segs[0].x0 == xPath->segs[1].x0 &&
xPath->segs[0].x0 == xPath->segs[3].x1 &&
xPath->segs[2].x0 == xPath->segs[2].x1 &&
xPath->segs[2].x0 == xPath->segs[1].x1 &&
xPath->segs[2].x0 == xPath->segs[3].x0 &&
xPath->segs[1].y0 == xPath->segs[1].y1 &&
xPath->segs[1].y0 == xPath->segs[0].y1 &&
xPath->segs[1].y0 == xPath->segs[2].y0 &&
xPath->segs[3].y0 == xPath->segs[3].y1 &&
xPath->segs[3].y0 == xPath->segs[0].y0 &&
xPath->segs[3].y0 == xPath->segs[2].y1) ||
(xPath->segs[0].y0 == xPath->segs[0].y1 &&
xPath->segs[0].y0 == xPath->segs[1].y0 &&
xPath->segs[0].y0 == xPath->segs[3].y1 &&
xPath->segs[2].y0 == xPath->segs[2].y1 &&
xPath->segs[2].y0 == xPath->segs[1].y1 &&
xPath->segs[2].y0 == xPath->segs[3].y0 &&
xPath->segs[1].x0 == xPath->segs[1].x1 &&
xPath->segs[1].x0 == xPath->segs[0].x1 &&
xPath->segs[1].x0 == xPath->segs[2].x0 &&
xPath->segs[3].x0 == xPath->segs[3].x1 &&
xPath->segs[3].x0 == xPath->segs[0].x0 &&
xPath->segs[3].x0 == xPath->segs[2].x1))) {
clipToRect(xPath->segs[0].x0, xPath->segs[0].y0,
xPath->segs[2].x0, xPath->segs[2].y0);
delete xPath;
} else {
grow(1);
if (antialias) {
xPath->aaScale();
}
xPath->sort();
paths[length] = xPath;
flags[length] = eo ? splashClipEO : 0;
scanners[length] = new SplashXPathScanner(xPath, eo);
++length;
}
return splashOk;
}
GBool SplashClip::test(int x, int y) {
int i;
// check the rectangle
if (x < xMinI || x > xMaxI || y < yMinI || y > yMaxI) {
return gFalse;
}
// check the paths
if (antialias) {
for (i = 0; i < length; ++i) {
if (!scanners[i]->test(x * splashAASize, y * splashAASize)) {
return gFalse;
}
}
} else {
for (i = 0; i < length; ++i) {
if (!scanners[i]->test(x, y)) {
return gFalse;
}
}
}
return gTrue;
}
SplashClipResult SplashClip::testRect(int rectXMin, int rectYMin,
int rectXMax, int rectYMax) {
// This tests the rectangle:
// x = [rectXMin, rectXMax + 1) (note: rect coords are ints)
// y = [rectYMin, rectYMax + 1)
// against the clipping region:
// x = [xMin, xMax] (note: clipping coords are fp)
// y = [yMin, yMax]
if ((SplashCoord)(rectXMax + 1) <= xMin || (SplashCoord)rectXMin > xMax ||
(SplashCoord)(rectYMax + 1) <= yMin || (SplashCoord)rectYMin > yMax) {
return splashClipAllOutside;
}
if ((SplashCoord)rectXMin >= xMin && (SplashCoord)(rectXMax + 1) <= xMax &&
(SplashCoord)rectYMin >= yMin && (SplashCoord)(rectYMax + 1) <= yMax &&
length == 0) {
return splashClipAllInside;
}
return splashClipPartial;
}
SplashClipResult SplashClip::testSpan(int spanXMin, int spanXMax, int spanY) {
int i;
// This tests the rectangle:
// x = [spanXMin, spanXMax + 1) (note: span coords are ints)
// y = [spanY, spanY + 1)
// against the clipping region:
// x = [xMin, xMax] (note: clipping coords are fp)
// y = [yMin, yMax]
if ((SplashCoord)(spanXMax + 1) <= xMin || (SplashCoord)spanXMin > xMax ||
(SplashCoord)(spanY + 1) <= yMin || (SplashCoord)spanY > yMax) {
return splashClipAllOutside;
}
if (!((SplashCoord)spanXMin >= xMin && (SplashCoord)(spanXMax + 1) <= xMax &&
(SplashCoord)spanY >= yMin && (SplashCoord)(spanY + 1) <= yMax)) {
return splashClipPartial;
}
if (antialias) {
for (i = 0; i < length; ++i) {
if (!scanners[i]->testSpan(spanXMin * splashAASize,
spanXMax * splashAASize + (splashAASize - 1),
spanY * splashAASize)) {
return splashClipPartial;
}
}
} else {
for (i = 0; i < length; ++i) {
if (!scanners[i]->testSpan(spanXMin, spanXMax, spanY)) {
return splashClipPartial;
}
}
}
return splashClipAllInside;
}
void SplashClip::clipAALine(SplashBitmap *aaBuf, int *x0, int *x1, int y) {
int xx0, xx1, xx, yy, i;
SplashColorPtr p;
// zero out pixels with x < xMin
xx0 = *x0 * splashAASize;
xx1 = splashFloor(xMin * splashAASize);
if (xx1 > aaBuf->getWidth()) {
xx1 = aaBuf->getWidth();
}
if (xx0 < xx1) {
xx0 &= ~7;
for (yy = 0; yy < splashAASize; ++yy) {
p = aaBuf->getDataPtr() + yy * aaBuf->getRowSize() + (xx0 >> 3);
for (xx = xx0; xx + 7 < xx1; xx += 8) {
*p++ = 0;
}
if (xx < xx1) {
*p &= 0xff >> (xx1 & 7);
}
}
*x0 = splashFloor(xMin);
}
// zero out pixels with x > xMax
xx0 = splashFloor(xMax * splashAASize) + 1;
if (xx0 < 0) {
xx0 = 0;
}
xx1 = (*x1 + 1) * splashAASize;
if (xx0 < xx1) {
for (yy = 0; yy < splashAASize; ++yy) {
p = aaBuf->getDataPtr() + yy * aaBuf->getRowSize() + (xx0 >> 3);
xx = xx0;
if (xx & 7) {
*p &= 0xff00 >> (xx & 7);
xx = (xx & ~7) + 8;
++p;
}
for (; xx < xx1; xx += 8) {
*p++ = 0;
}
}
*x1 = splashFloor(xMax);
}
// check the paths
for (i = 0; i < length; ++i) {
scanners[i]->clipAALine(aaBuf, x0, x1, y);
}
}