blob: 7b8f1e0cce624befe2877badc1be2dbe54b9adab [file] [log] [blame]
//========================================================================
//
// Linearization.cc
//
// This file is licensed under the GPLv2 or later
//
// Copyright 2010 Hib Eris <hib@hiberis.nl>
//
//========================================================================
#include "Linearization.h"
#include "Parser.h"
#include "Lexer.h"
//------------------------------------------------------------------------
// Linearization
//------------------------------------------------------------------------
Linearization::Linearization (BaseStream *str)
{
Parser *parser;
Object obj1, obj2, obj3, obj5;
linDict.initNull();
str->reset();
obj1.initNull();
parser = new Parser(NULL,
new Lexer(NULL, str->makeSubStream(str->getStart(), gFalse, 0, &obj1)),
gFalse);
parser->getObj(&obj1);
parser->getObj(&obj2);
parser->getObj(&obj3);
parser->getObj(&linDict);
if (obj1.isInt() && obj2.isInt() && obj3.isCmd("obj") && linDict.isDict()) {
linDict.dictLookup("Linearized", &obj5);
if (!(obj5.isNum() && obj5.getNum() > 0)) {
linDict.free();
linDict.initNull();
}
obj5.free();
}
obj3.free();
obj2.free();
obj1.free();
delete parser;
}
Linearization:: ~Linearization()
{
linDict.free();
}
Guint Linearization::getLength()
{
if (!linDict.isDict()) return 0;
int length;
if (linDict.getDict()->lookupInt("L", NULL, &length) &&
length > 0) {
return length;
} else {
error(errSyntaxWarning, -1, "Length in linearization table is invalid");
return 0;
}
}
Guint Linearization::getHintsOffset()
{
int hintsOffset;
Object obj1, obj2;
if (linDict.isDict() &&
linDict.dictLookup("H", &obj1)->isArray() &&
obj1.arrayGetLength()>=2 &&
obj1.arrayGet(0, &obj2)->isInt() &&
obj2.getInt() > 0) {
hintsOffset = obj2.getInt();
} else {
error(errSyntaxWarning, -1, "Hints table offset in linearization table is invalid");
hintsOffset = 0;
}
obj2.free();
obj1.free();
return hintsOffset;
}
Guint Linearization::getHintsLength()
{
int hintsLength;
Object obj1, obj2;
if (linDict.isDict() &&
linDict.dictLookup("H", &obj1)->isArray() &&
obj1.arrayGetLength()>=2 &&
obj1.arrayGet(1, &obj2)->isInt() &&
obj2.getInt() > 0) {
hintsLength = obj2.getInt();
} else {
error(errSyntaxWarning, -1, "Hints table length in linearization table is invalid");
hintsLength = 0;
}
obj2.free();
obj1.free();
return hintsLength;
}
Guint Linearization::getHintsOffset2()
{
int hintsOffset2 = 0; // default to 0
Object obj1, obj2;
if (linDict.isDict() &&
linDict.dictLookup("H", &obj1)->isArray() &&
obj1.arrayGetLength()>=4) {
if (obj1.arrayGet(2, &obj2)->isInt() &&
obj2.getInt() > 0) {
hintsOffset2 = obj2.getInt();
} else {
error(errSyntaxWarning, -1, "Second hints table offset in linearization table is invalid");
hintsOffset2 = 0;
}
}
obj2.free();
obj1.free();
return hintsOffset2;
}
Guint Linearization::getHintsLength2()
{
int hintsLength2 = 0; // default to 0
Object obj1, obj2;
if (linDict.isDict() &&
linDict.dictLookup("H", &obj1)->isArray() &&
obj1.arrayGetLength()>=4) {
if (obj1.arrayGet(3, &obj2)->isInt() &&
obj2.getInt() > 0) {
hintsLength2 = obj2.getInt();
} else {
error(errSyntaxWarning, -1, "Second hints table length in linearization table is invalid");
hintsLength2 = 0;
}
}
obj2.free();
obj1.free();
return hintsLength2;
}
int Linearization::getObjectNumberFirst()
{
int objectNumberFirst = 0;
if (linDict.isDict() &&
linDict.getDict()->lookupInt("O", NULL, &objectNumberFirst) &&
objectNumberFirst > 0) {
return objectNumberFirst;
} else {
error(errSyntaxWarning, -1, "Object number of first page in linearization table is invalid");
return 0;
}
}
Guint Linearization::getEndFirst()
{
int pageEndFirst = 0;
if (linDict.isDict() &&
linDict.getDict()->lookupInt("E", NULL, &pageEndFirst) &&
pageEndFirst > 0) {
return pageEndFirst;
} else {
error(errSyntaxWarning, -1, "First page end offset in linearization table is invalid");
return 0;
}
}
int Linearization::getNumPages()
{
int numPages = 0;
if (linDict.isDict() &&
linDict.getDict()->lookupInt("N", NULL, &numPages) &&
numPages > 0) {
return numPages;
} else {
error(errSyntaxWarning, -1, "Page count in linearization table is invalid");
return 0;
}
}
Guint Linearization::getMainXRefEntriesOffset()
{
int mainXRefEntriesOffset = 0;
if (linDict.isDict() &&
linDict.getDict()->lookupInt("T", NULL, &mainXRefEntriesOffset) &&
mainXRefEntriesOffset > 0) {
return mainXRefEntriesOffset;
} else {
error(errSyntaxWarning, -1, "Main Xref offset in linearization table is invalid");
return 0;
}
}
int Linearization::getPageFirst()
{
int pageFirst = 0; // Optional, defaults to 0.
if (linDict.isDict()) {
linDict.getDict()->lookupInt("P", NULL, &pageFirst);
}
if (pageFirst < 0) {
error(errSyntaxWarning, -1, "First page in linearization table is invalid");
return 0;
}
return pageFirst;
}