blob: e304777caa23b0b5c7942a28839734a9b6a58cdf [file] [log] [blame]
ปฺ
ปุ
ปู
ปุู
ปูุ
ปฺุ
ปฺุ
ปฺู
ปฺู
ปฺุู
ปฺุู
ปฺุู
ปฺูุ
ปฺูุ
ปฺูุ