blob: 5e1a9eea662db3339a165dc129a5d5d6f1257d60 [file] [log] [blame]
load("//bazel:skia_app_container.bzl", "skia_app_container")
skia_app_container(
name = "datahopper_container",
dirs = {
"/usr/local/bin": [
[
"//datahopper/go/datahopper:datahopper",
"0755",
],
],
},
repository = "skia-public/datahopper",
)