blob: d9ac6f139a9ee9c1aabd8353074ea2ffcfee89be [file] [log] [blame]
# Slovak translation of the libiconv.
# Copyright (C) 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2002, 2003.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libiconv 1.9.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bug-gnu-libiconv@gnu.org\n"
"POT-Creation-Date: 2005-07-07 14:54+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-09-05 07:05+0200\n"
"Last-Translator: Marcel Telka <marcel@telka.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: src/iconv.c:56
msgid "Usage: iconv [-c] [-s] [-f fromcode] [-t tocode] [file ...]"
msgstr "Použitie: iconv [-c] [-s] [-f z_kódu] [-t do kódu] [súbor ...]"
#: src/iconv.c:58
msgid "or: iconv -l"
msgstr "alebo: iconv -l"
#: src/iconv.c:68
#, c-format
msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"Toto je voľne šíriteľný softvér; pre podmienky kopírovania pozri zdrojový "
"kód.\n"
"Neposkytuje sa ŽIADNA záruka; ani čo sa týka OBCHODOVATEĽNOSTI alebo "
"VHODNOSTI\n"
"NA KONKRÉTNY ÚČEL.\n"
#: src/iconv.c:71
#, c-format
msgid "Written by %s.\n"
msgstr "Napísal %s.\n"
#: src/iconv.c:131 src/iconv.c:171 src/iconv.c:232
#, fuzzy, c-format
msgid "iconv: %s:%u:%u: incomplete character or shift sequence\n"
msgstr "iconv: %s: nekompletný znak alebo preraďovacia sekvencia\n"
#: src/iconv.c:161 src/iconv.c:223
#, fuzzy, c-format
msgid "iconv: %s:%u:%u: cannot convert\n"
msgstr "iconv: %s: nemôžem konvertovať\n"
#: src/iconv.c:191 src/iconv.c:241
#, fuzzy, c-format
msgid "iconv: %s:%u:%u: "
msgstr "iconv: %s: "
#: src/iconv.c:253
#, c-format
msgid "iconv: %s: I/O error\n"
msgstr "iconv: %s: V/V chyba\n"
#: src/iconv.c:351
#, c-format
msgid "iconv: conversion from %s unsupported\n"
msgstr "iconv: konverzia z %s nie je podporovaná\n"
#: src/iconv.c:353
#, c-format
msgid "iconv: conversion to %s unsupported\n"
msgstr "iconv: konverzia do %s nie je podporovaná\n"
#: src/iconv.c:355
#, c-format
msgid "iconv: conversion from %s to %s unsupported\n"
msgstr "iconv: konverzia z %s do %s nie je podporovaná\n"
#: src/iconv.c:356
#, c-format
msgid "iconv: try '%s -l' to get the list of supported encodings\n"
msgstr ""
#: src/iconv.c:370
msgid "(stdin)"
msgstr "(štandardný vstup)"
#: src/iconv.c:378
#, c-format
msgid "iconv: %s: "
msgstr "iconv: %s: "
#: src/iconv.c:391
#, c-format
msgid "iconv: I/O error\n"
msgstr "iconv: V/V chyba\n"
#~ msgid ""
#~ "Usage: iconv [--binary] [-c] [-s] [-f fromcode] [-t tocode] [file ...]"
#~ msgstr ""
#~ "Použitie: iconv [--binary] [-c] [-s] [-f z_kódu] [-t do_kódu] [súbor ...]"