blob: 9e5f07397c9ae02f6d498947eeb50ac49e0defe1 [file] [log] [blame]
# Catalan messages for GNU libiconv.
# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Ivan Vilata i Balaguer <ivan@selidor.net>, 2002.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libiconv 1.8\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bug-gnu-libiconv@gnu.org\n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-22 11:54+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2002-05-31 00:01+0200\n"
"Last-Translator: Ivan Vilata i Balaguer <ivan@selidor.net>\n"
"Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: src/iconv.c:54
msgid "Usage: iconv [-c] [-s] [-f fromcode] [-t tocode] [file ...]"
msgstr ""
"Forma d'ús: iconv [-c] [-s] [-f codif-orig] [-t codif-dest] [fitxer ...]"
#: src/iconv.c:56
msgid "or: iconv -l"
msgstr "o: iconv -l"
#: src/iconv.c:66
#, c-format
msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"Aquest és programari lliure; vegeu el codi font per les condicions\n"
"de còpia. No hi ha CAP garantia; ni tan sols de COMERCIABILITAT o\n"
"ADEQUACIÓ A UN PROPÒSIT PARTICULAR.\n"
#: src/iconv.c:69
#, c-format
msgid "Written by %s.\n"
msgstr "Escrit per %s.\n"
#: src/iconv.c:105 src/iconv.c:137 src/iconv.c:187
#, c-format
msgid "iconv: %s: incomplete character or shift sequence\n"
msgstr "iconv: %s: hi ha un caràcter o seqüència de desplaçament incompleta\n"
#: src/iconv.c:131 src/iconv.c:182
#, c-format
msgid "iconv: %s: cannot convert\n"
msgstr "iconv: %s: no s'ha pogut convertir\n"
#: src/iconv.c:153 src/iconv.c:192 src/iconv.c:310
#, c-format
msgid "iconv: %s: "
msgstr "iconv: %s: "
#: src/iconv.c:201
#, c-format
msgid "iconv: %s: I/O error\n"
msgstr "iconv: %s: error d'E/S\n"
#: src/iconv.c:294
#, c-format
msgid "iconv: conversion from %s unsupported\n"
msgstr "iconv: la conversió des de «%s» no és suportada\n"
#: src/iconv.c:296
#, c-format
msgid "iconv: conversion to %s unsupported\n"
msgstr "iconv: la conversió fins «%s» no és suportada\n"
#: src/iconv.c:298
#, c-format
msgid "iconv: conversion from %s to %s unsupported\n"
msgstr "iconv: la conversió des de «%s» fins «%s» no és suportada\n"
#: src/iconv.c:302
msgid "(stdin)"
msgstr "(entrada estàndard)"
#: src/iconv.c:323
#, c-format
msgid "iconv: I/O error\n"
msgstr "iconv: error d'E/S\n"
#~ msgid ""
#~ "Usage: iconv [--binary] [-c] [-s] [-f fromcode] [-t tocode] [file ...]"
#~ msgstr ""
#~ "Forma d'ús: iconv [--binary] [-c] [-s] [-f codif-orig] [-t codif-dest]\n"
#~ " [fitxer ...]"