blob: f918ed9f86151352e444eeda5fb45c4bd726577a [file] [log] [blame]
# Catalan messages for GNU libiconv.
# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Ivan Vilata i Balaguer <ivan@selidor.net>, 2002, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libiconv 1.9.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bug-gnu-libiconv@gnu.org\n"
"POT-Creation-Date: 2005-07-07 14:54+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-20 16:18+0100\n"
"Last-Translator: Ivan Vilata i Balaguer <ivan@selidor.net>\n"
"Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: src/iconv.c:56
msgid "Usage: iconv [-c] [-s] [-f fromcode] [-t tocode] [file ...]"
msgstr ""
"Forma d'ús: iconv [-c] [-s] [-f CODIF_ORIG] [-t CODIF_DEST] [FITXER ...]"
#: src/iconv.c:58
msgid "or: iconv -l"
msgstr "o: iconv -l"
#: src/iconv.c:68
#, c-format
msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"Aquest és programari lliure; vegeu el codi font per les condicions de "
"còpia.\n"
"No hi ha CAP garantia; ni tan sols de COMERCIABILITAT o ADEQUACIÓ PER UN\n"
"PROPÒSIT PARTICULAR.\n"
#: src/iconv.c:71
#, c-format
msgid "Written by %s.\n"
msgstr "Escrit per %s.\n"
#: src/iconv.c:131 src/iconv.c:171 src/iconv.c:232
#, fuzzy, c-format
msgid "iconv: %s:%u:%u: incomplete character or shift sequence\n"
msgstr "iconv: %s: hi ha un caràcter o seqüència de desplaçament incompleta\n"
#: src/iconv.c:161 src/iconv.c:223
#, fuzzy, c-format
msgid "iconv: %s:%u:%u: cannot convert\n"
msgstr "iconv: %s: no s'ha pogut convertir\n"
#: src/iconv.c:191 src/iconv.c:241
#, fuzzy, c-format
msgid "iconv: %s:%u:%u: "
msgstr "iconv: %s: "
#: src/iconv.c:253
#, c-format
msgid "iconv: %s: I/O error\n"
msgstr "iconv: %s: error d'E/S\n"
#: src/iconv.c:351
#, c-format
msgid "iconv: conversion from %s unsupported\n"
msgstr "iconv: la conversió des de «%s» no és suportada\n"
#: src/iconv.c:353
#, c-format
msgid "iconv: conversion to %s unsupported\n"
msgstr "iconv: la conversió fins a «%s» no és suportada\n"
#: src/iconv.c:355
#, c-format
msgid "iconv: conversion from %s to %s unsupported\n"
msgstr "iconv: la conversió des de «%s» fins a «%s» no és suportada\n"
#: src/iconv.c:356
#, c-format
msgid "iconv: try '%s -l' to get the list of supported encodings\n"
msgstr ""
#: src/iconv.c:370
msgid "(stdin)"
msgstr "(entrada estàndard)"
#: src/iconv.c:378
#, c-format
msgid "iconv: %s: "
msgstr "iconv: %s: "
#: src/iconv.c:391
#, c-format
msgid "iconv: I/O error\n"
msgstr "iconv: error d'E/S\n"
#~ msgid ""
#~ "Usage: iconv [--binary] [-c] [-s] [-f fromcode] [-t tocode] [file ...]"
#~ msgstr ""
#~ "Forma d'ús: iconv [--binary] [-c] [-s] [-f CODIF_ORIG] [-t CODIF_DEST]\n"
#~ " [FITXER ...]"