blob: 739cebee1851cb28f30a57f574ba9642eb00a61e [file] [log] [blame]
// ***************************************************************************
// *
// * Copyright (C) 2012 International Business Machines
// * Corporation and others. All Rights Reserved.
// * Tool: com.ibm.icu.dev.tool.cldr.LDML2ICUConverter.java
// * Source File:<path>/common/main/is.xml
// *
// ***************************************************************************
/**
* ICU <specials> source: <path>/xml/main/is.xml
*/
is{
AuxExemplarCharacters{"[c q w x z]"}
ExemplarCharacters{"[a á b d ð e é f g h i í j k l m n o ó p r s t u ú v y ý þ æ ö]"}
ExemplarCharactersCurrency{"[a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z]"}
ExemplarCharactersIndex{"[A Á B C D Ð E É F G H I Í J K L M N O Ó P Q R S T U Ú V W X Y Ý Z Þ Æ Ö]"}
LocaleScript{
"Latn",
}
NumberElements{
latn{
patterns{
currencyFormat{"#,##0.00 ¤"}
decimalFormat{"#,##0.###"}
percentFormat{"#,##0%"}
scientificFormat{"#E0"}
}
symbols{
decimal{","}
exponential{"×10^"}
group{"."}
infinity{"∞"}
list{";"}
minusSign{"−"}
nan{"EiTa"}
perMille{"‰"}
percentSign{"%"}
plusSign{"+"}
}
}
}
Version{"2.0.65.46"}
calendar{
gregorian{
AmPmMarkers{
"f.h.",
"e.h.",
}
DateTimePatterns{
"HH:mm:ss zzzz",
"HH:mm:ss z",
"HH:mm:ss",
"HH:mm",
"EEEE, d. MMMM y",
"d. MMMM y",
"d.M.yyyy",
"d.M.yyyy",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
}
availableFormats{
Ed{"E d"}
Hm{"HH:mm"}
Hms{"HH:mm:ss"}
M{"L."}
MEd{"E d.M."}
MMM{"LLL"}
MMMEd{"E d. MMM"}
MMMMEd{"E d. MMMM"}
MMMMd{"d. MMMM"}
MMMd{"d. MMM"}
Md{"d.M"}
d{"d"}
h{"h a"}
hm{"h:mm a"}
hms{"h:mm:ss a"}
ms{"mm:ss"}
y{"y"}
yM{"M. yyyy"}
yMEd{"E d.M.yyyy"}
yMMM{"MMM y"}
yMMMEd{"E d. MMM y"}
yMMMM{"MMMM y"}
yMMMd{"d MMM, y"}
yMd{"d/M/y"}
yQ{"Q. yyyy"}
yQQQ{"QQQ y"}
yyQ{"Q yy"}
yyyyM{"M.yyyy"}
yyyyMMMM{"MMMM y"}
}
dayNames{
format{
abbreviated{
"sun",
"mán",
"þri",
"mið",
"fim",
"fös",
"lau",
}
narrow{
"S",
"M",
"Þ",
"M",
"F",
"F",
"L",
}
wide{
"sunnudagur",
"mánudagur",
"þriðjudagur",
"miðvikudagur",
"fimmtudagur",
"föstudagur",
"laugardagur",
}
}
stand-alone{
narrow{
"s",
"m",
"þ",
"m",
"f",
"f",
"l",
}
}
}
eras{
abbreviated{
"fyrir Krist",
"eftir Krist",
}
narrow{
"f.k.",
"e.k.",
}
}
fields{
day{
dn{"dagur"}
relative{
"-1"{"í gær"}
"-2"{"fyrir tveimur dögum"}
"0"{"í dag"}
"1"{"á morgun"}
"2"{"eftir tvo daga"}
}
}
dayperiod{
dn{"f.h./e.h."}
}
era{
dn{"tímabil"}
}
hour{
dn{"klukkustund"}
}
minute{
dn{"mínúta"}
}
month{
dn{"mánuður"}
relative{
"-1"{"Í síðasta mánuði"}
"0"{"Í þessum mánuði"}
"1"{"Í næsta mánuði"}
}
}
second{
dn{"sekúnda"}
}
week{
dn{"vika"}
relative{
"-1"{"Í síðustu viku"}
"0"{"Í þessari viku"}
"1"{"Í næstu viku"}
}
}
weekday{
dn{"vikudagur"}
}
year{
dn{"ár"}
relative{
"-1"{"Á síðasta ári"}
"0"{"Á þessu ári"}
"1"{"Á næsta ári"}
}
}
zone{
dn{"svæði"}
}
}
intervalFormats{
Hm{
H{"HH:mm-HH:mm"}
m{"HH:mm-HH:mm"}
}
Hmv{
H{"HH:mm-HH:mm v"}
m{"HH:mm-HH:mm v"}
}
Hv{
H{"HH-HH v"}
}
M{
M{"M-M"}
}
MEd{
M{"E, d.M - E, d.M"}
d{"E, d.M - E, d.M"}
}
MMM{
M{"MMM-MMM"}
}
MMMEd{
M{"E, d. MMM - E, d. MMM"}
d{"E, d. - E, d. MMM"}
}
MMMd{
M{"d. MMM - d. MMM"}
d{"d.-d. MMM"}
}
Md{
M{"d.M - d.M"}
d{"d.M - d.M"}
}
d{
d{"d–d"}
}
fallback{"{0} - {1}"}
h{
a{"h a – h a"}
h{"h–h a"}
}
hm{
a{"h:mm a – h:mm a"}
h{"h:mm-h:mm a"}
m{"h:mm-h:mm a"}
}
hmv{
a{"h:mm a – h:mm a v"}
h{"h:mm-h:mm a v"}
m{"h:mm-h:mm a v"}
}
hv{
a{"h a – h a v"}
h{"h-h a v"}
}
y{
y{"y-y"}
}
yM{
M{"M.yyyy - M.yyyy"}
y{"M.yyyy - M.yyyy"}
}
yMEd{
M{"E, d.M.yyyy - E, d.M.yyyy"}
d{"E, d.M.yyyy - E, d.M.yyyy"}
y{"E, d.M.yyyy - E, d.M.yyyy"}
}
yMMM{
M{"MMM-MMM y"}
y{"MMM y - MMM y"}
}
yMMMEd{
M{"E, d. MMM - E, d. MMM y"}
d{"E, d. - E, d. MMM y"}
y{"E, d. MMM y - E, d. MMM y"}
}
yMMMM{
M{"MMMM–MMMM y"}
y{"MMMM y – MMMM y"}
}
yMMMd{
M{"d. MMM - d. MMM y"}
d{"d.-d. MMM y"}
y{"d. MMM y - d. MMM y"}
}
yMd{
M{"d.M.yyyy - d.M.yyyy"}
d{"d.M.yyyy - d.M.yyyy"}
y{"d.M.yyyy - d.M.yyyy"}
}
}
monthNames{
format{
abbreviated{
"jan",
"feb",
"mar",
"apr",
"maí",
"jún",
"júl",
"ágú",
"sep",
"okt",
"nóv",
"des",
}
narrow{
"J",
"F",
"M",
"A",
"M",
"J",
"J",
"Á",
"L",
"O",
"N",
"D",
}
wide{
"janúar",
"febrúar",
"mars",
"apríl",
"maí",
"júní",
"júlí",
"ágúst",
"september",
"október",
"nóvember",
"desember",
}
}
stand-alone{
narrow{
"j",
"f",
"m",
"a",
"m",
"j",
"j",
"á",
"s",
"o",
"n",
"d",
}
}
}
quarters{
format{
abbreviated{
"F1",
"F2",
"F3",
"F4",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
}
wide{
"1st fjórðungur",
"2nd fjórðungur",
"3rd fjórðungur",
"4th fjórðungur",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"1F",
"2F",
"3F",
"4F",
}
wide{
"1. fjórðungur",
"2. fjórðungur",
"3. fjórðungur",
"4. fjórðungur",
}
}
}
}
}
delimiters{
alternateQuotationEnd{"‘"}
alternateQuotationStart{"‚"}
quotationEnd{"“"}
quotationStart{"„"}
}
listPattern{
standard{
2{"{0} og {1}"}
end{"{0} og {1}"}
}
}
measurementSystemNames{
UK{"Bretland"}
US{"bandarískt"}
metric{"metrakerfi"}
}
units{
day{
one{"{0} dagur"}
other{"{0} dagar"}
}
day-future{
0{"Eftir 0 daga"}
1{"Eftir einn dag"}
other{"Eftir {0} daga"}
}
day-past{
0{"Fyrir 0 dögum síðan"}
1{"Fyrir einum degi síðan"}
other{"Fyrir {0} dögum síðan"}
}
hour{
one{"{0} klukkustund"}
other{"{0} klukkustundir"}
}
hour-future{
0{"Eftir 0 klukkustundir"}
1{"Eftir eina klukkustund"}
other{"Eftir {0} klukkustundir"}
}
hour-past{
0{"Fyrir 0 klukkustundum síðan"}
1{"Fyrir einni klukkustund síðan"}
other{"Fyrir {0} klukkustundum síðan"}
}
minute{
one{"{0} mínúta"}
other{"{0} mínútur"}
}
minute-future{
0{"Eftir 0 mínútur"}
1{"Eftir eina mínútu"}
other{"Eftir {0} mínútur"}
}
minute-past{
0{"Fyrir 0 mínútum síðan"}
1{"Fyrir einni mínútu síðan"}
other{"Fyrir {0} mínútum síðan"}
}
month{
one{"{0} mánuður"}
other{"{0} mánuðir"}
}
month-future{
0{"Eftir 0 mánuði"}
1{"Eftir einn mánuð"}
other{"Eftir {0} mánuði"}
}
month-past{
0{"Fyrir 0 mánuðum síðan"}
1{"Fyrir einum mánuði síðan"}
other{"Fyrir {0} mánuðum síðan"}
}
second{
one{"{0} sekúnda"}
other{"{0} sekúndur"}
}
second-future{
0{"Eftir 0 sekúndur"}
1{"Eftir eina sekúndu"}
other{"Eftir {0} sekúndur"}
}
second-past{
0{"Fyrir 0 sekúndum síðan"}
1{"Fyrir einni sekúndu síðan"}
other{"Fyrir {0} sekúndum síðan"}
}
week{
one{"{0} vika"}
other{"{0} vikur"}
}
week-future{
0{"Eftir 0 vikur"}
1{"Eftir eina viku"}
other{"Eftir {0} vikur"}
}
week-past{
0{"Fyrir 0 vikum síðan"}
1{"Fyrir einni viku síðan"}
other{"Fyrir {0} vikum síðan"}
}
year{
one{"{0} ár"}
other{"{0} ár"}
}
year-future{
0{"Eftir 0 ár"}
1{"Eftir eitt ár"}
other{"Eftir {0} ár"}
}
year-past{
0{"Fyrir 0 árum síðan"}
1{"Fyrir einu ári síðan"}
other{"Fyrir {0} árum síðan"}
}
}
unitsShort{
day{
0{"0 dagar"}
1{"Einn dagur"}
other{"{0} dagar"}
}
hour{
0{"0 klst."}
1{"1 klst."}
other{"{0} klst."}
}
minute{
0{"0 mín."}
1{"1 mín."}
other{"{0} mín."}
}
month{
0{"0 mán."}
1{"1 mán."}
other{"{0} mán."}
}
second{
0{"0 sek."}
1{"1 sek."}
other{"{0} sek."}
}
week{
0{"0 vikur"}
1{"1 vika"}
other{"{0} vikur"}
}
year{
0{"0 ár"}
1{"1 ár"}
other{"{0} ár"}
}
}
}