blob: 1d458dd0781e40d0324f808623936be797c19773 [file] [log] [blame]
// ***************************************************************************
// *
// * Copyright (C) 2012 International Business Machines
// * Corporation and others. All Rights Reserved.
// * Tool: org.unicode.cldr.icu.NewLdml2IcuConverter
// * Source File: <path>/common/main/ml.xml
// *
// ***************************************************************************
/**
* ICU <specials> source: <path>/xml/main/ml.xml
*/
ml{
Keys{
calendar{"കലണ്ടർ"}
colAlternate{"ചിഹ്നങ്ങൾ പ്രകാരം അടുക്കുന്നത് അവഗണിക്കുക"}
colBackwards{"വിപരീതക്രമ ആക്‌സന്റ് പ്രകാരമുള്ള അടുക്കൽ"}
colCaseFirst{"വലിയക്ഷര/ചെറിയക്ഷര പ്രകാരമുള്ള അടുക്കൽ"}
colCaseLevel{"കേസ് സെൻസിറ്റീവ് അടുക്കൽ"}
colHiraganaQuaternary{"Kana അടുക്കൽ"}
colNormalization{"സാധാരണ അടുക്കൽ"}
colNumeric{"അക്കങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള അടുക്കൽ"}
colStrength{"അടുക്കൽ ദൃഢത"}
collation{"അകാരാദിക്രമം"}
currency{"നാണയം"}
numbers{"അക്കങ്ങൾ‌"}
timezone{"സമയ മേഖല"}
va{"ഭാഷാ ഭേദം"}
variableTop{"ചിഹ്നങ്ങളായി അടുക്കുക"}
x{"സ്വകാര്യ ഉപയോഗം"}
}
Languages{
aa{"അഫാർ"}
ab{"അബ്ഖാസിയൻ"}
ace{"അചിനീസ്"}
ach{"അകോലി"}
ada{"അഡാങ്ഗമി"}
ady{"അഡൈഗേ"}
ae{"അവസ്റ്റാൻ"}
af{"ആഫ്രിക്കാൻസ്"}
afa{"ആഫ്രോ-ഏഷ്യാറ്റിക് ഭാഷ"}
afh{"ആഫ്രിഹിലി"}
ain{"അയിനു"}
ak{"അകാൻ"}
akk{"അക്കാഡിയൻ"}
ale{"അലൈട്ട്"}
alg{"അൽഗോൺക്യൻ ഭാഷ"}
alt{"സതേൺ അൾട്ടായി"}
am{"അമാറിക്"}
an{"അരഗോണീസ്"}
ang{"പഴയ ഇംഗ്ലീഷ്"}
anp{"ആൻഗിക"}
apa{"അപ്പാചേ ഭാഷ"}
ar{"അറബി"}
arc{"അരമായഭാഷ"}
arn{"ആരൗകാനിയൻ"}
arp{"അരപാഹോ"}
art{"കൃത്രിമഭാഷ"}
arw{"അറാവക്"}
as{"ആസ്സാമീസ്"}
ast{"ഓസ്‌ട്രിയൻ"}
ath{"അതപാസ്കൻ ഭാഷ"}
aus{"ഓസ്ട്രേലിയൻ ഭാഷ"}
av{"അവാരിക്"}
awa{"അവധി"}
ay{"അയ്മാറ"}
az{"അസർബൈജാനി"}
ba{"ബഷ്ഖിർ"}
bad{"ബൻഡ"}
bai{"ബാമിലകേ ഭാഷ"}
bal{"ബലൂചി"}
ban{"ബാലിനീസ്"}
bas{"ബസ"}
bat{"ബാൾട്ടിക് ഭാഷ"}
be{"ബൈലോറഷ്യൻ"}
bej{"ബേജ"}
bem{"ബെംബ"}
ber{"ബെർബർ"}
bg{"ബൾഗേറിയൻ"}
bh{"ബീഹാറി"}
bho{"ഭോജ്‌പൂരി"}
bi{"ബിസ്‌ലാമ"}
bik{"ബികോൽ"}
bin{"ബിനി"}
bla{"സിക്സിക"}
bm{"ബംബാറ"}
bn{"ബംഗാളി"}
bnt{"ബാന്‌ടു"}
bo{"തിബറ്റൻ"}
br{"ബ്രറ്റൺ"}
bra{"ബ്രജ്"}
bs{"ബോസ്നിയൻ"}
btk{"ബാറ്റക്"}
bua{"ബുറിയത്ത്"}
bug{"ബുഗിനീസ്"}
byn{"ബ്ലിൻ"}
ca{"കറ്റാലൻ"}
cad{"കാഡോ"}
cai{"മദ്ധ്യ അമേരിക്കൻ ഇൻഡ്യൻ ഭാഷ"}
car{"കാരിബ്"}
cau{"കൊക്കേഷ്യൻ ഭാഷ"}
cch{"അറ്റ്സാം"}
ce{"ചെചൻ"}
ceb{"സെബുവാനോ"}
cel{"സെൽറ്റിക് ഭാഷ"}
ch{"കമോറോ"}
chb{"ചിബ്ച"}
chg{"ചഗതൈ"}
chk{"ചൂകീസ്"}
chm{"മാരി"}
chn{"ചിനൂഗ്-ജാർഗൺ"}
cho{"ചോക്റ്റാവ്"}
chp{"ചിപേവ്യൻ"}
chr{"ചെരോകീ"}
chy{"ചിയേന്നേ"}
ckb{"സൊറാനി കുർദിഷ്"}
cmc{"ചാമിക് ഭാഷ"}
co{"കോഴ്സിക്കൺ"}
cop{"കോപ്റ്റിക്"}
cpe{"ഇംഗ്ലീഷ് അധിഷ്ഠിത മിശ്ര ഭാഷ"}
cpf{"ഫ്രഞ്ച് അധിഷ്ഠിത മിശ്രഭാഷ"}
cpp{"പോർച്ചുഗീസ് അധിഷ്ടിത മിശ്ര ഭാഷ"}
cr{"ക്രീ"}
crh{"ക്രിമിയൻ ടർക്കിഷ്"}
crp{"മിശ്രഭാഷ"}
cs{"ചെക്ക്"}
csb{"കാഷുബിയാൻ"}
cu{"ചർച്ച് സ്ലാവിക്"}
cus{"കുഷിറ്റിക് ഭാഷ"}
cv{"ചുവാഷ്"}
cy{"വെൽഷ്"}
da{"ഡാനിഷ്"}
dak{"ഡകോട്ട"}
dar{"ഡർഗ്വാ"}
day{"ദയാക്"}
de{"ജർമ്മൻ"}
de_AT{"ഓസ്ട്രിയൻ ജർമൻ"}
de_CH{"സ്വിസ് ഉച്ച ജർമൻ"}
del{"ദലവാരെ"}
den{"സ്ലേവ്"}
dgr{"ഡോഗ്രിബ്"}
din{"ദിൻക"}
doi{"ഡോഗ്രി"}
dra{"ദ്രാവിഡഭാഷ"}
dsb{"ലോവർ സോർബിയൻ"}
dua{"ദ്വാല"}
dum{"മദ്ധ്യ ഡച്ച്"}
dv{"ദിവെഹി"}
dyu{"ദ്വൈല"}
dz{"ഭൂട്ടാനി"}
ee{"എവ്"}
efi{"എഫിക്"}
egy{"പ്രാചീന ഈജിപ്ഷ്യൻ"}
eka{"എകാജുക്"}
el{"ഗ്രീക്ക്"}
elx{"എലാമൈറ്റ്"}
en{"ഇംഗ്ലീഷ്"}
en_AU{"ഓസ്ട്രേലിയൻ ഇംഗ്ലീഷ്"}
en_CA{"കനേഡിയൻ ഇംഗ്ലീഷ്"}
en_GB{"ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷ്"}
en_US{"അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ്"}
enm{"മദ്ധ്യ ഇംഗ്ലീഷ്"}
eo{"എസ്പരാന്തോ"}
es{"സ്പാനിഷ്"}
es_419{"ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ സ്പാനിഷ്"}
es_ES{"ഇബേറിയൻ സ്പാനിഷ്"}
et{"എസ്റ്റോണിയൻ"}
eu{"ബാസ്ക്"}
ewo{"എവോൻഡോ"}
fa{"പേർഷ്യൻ"}
fan{"ഫങ്"}
fat{"ഫിലിപ്പീനോ"}
ff{"ഫുല"}
fi{"ഫിന്നിഷ്"}
fil{"ഫിലിപ്പിനോ"}
fiu{"ഫിന്നോ-ഉഗ്രിയൻ ഭാഷ"}
fj{"ഫിജിയൻ"}
fo{"ഫാറോസ്"}
fon{"ഫോൻ"}
fr{"ഫ്രഞ്ച്"}
fr_CA{"കനേഡിയൻ ഫ്രഞ്ച്"}
fr_CH{"സ്വിസ് ഫ്രഞ്ച്"}
frm{"മദ്ധ്യ ഫ്രഞ്ച്"}
fro{"പഴയ ഫ്രഞ്ച്"}
frr{"നോർത്തേൻ ഫ്രിഷ്യൻ"}
frs{"ഈസ്റ്റേൺ ഫ്രിഷ്യൻ"}
fur{"ഫ്രിയുലിയാൻ"}
fy{"പശ്ചിമ ഫ്രിഷിയൻ"}
ga{"ഐറിഷ്"}
gaa{"ഗാ"}
gay{"ഗയൊ"}
gba{"ഗബ്യ"}
gd{"സ്കോട്ടിഷ് ഗൈലിക്"}
gem{"ജർമാനിക് ഭാഷ"}
gez{"ഗീസ്"}
gil{"ഗിൽബർസേ"}
gl{"ഗലീഷ്യൻ"}
gmh{"മദ്ധ്യ ഉച്ച ജർമൻ"}
gn{"ഗ്വാറാനി"}
goh{"പ്രാചീന ഉച്ച ജർമൻ"}
gon{"ഗോണ്ഡി"}
gor{"ഗൊറോൻറാലോ"}
got{"ഗോഥിക്ക്"}
grb{"ഗ്രബൊ"}
grc{"പുരാതന യവന ഭാഷ"}
gsw{"സ്വിസ് ജർമൻ"}
gu{"ഗുജറാത്തി"}
gv{"മാൻസ്"}
gwi{"ഗ്വിച്ച് ഇൻ"}
ha{"ഹൗസ"}
hai{"ഹൈഡ"}
haw{"ഹവായിയൻ"}
he{"ഹീബ്രു"}
hi{"ഹിന്ദി"}
hil{"ഹിലിഗയ്നോൺ"}
him{"ഹിമാചലി"}
hit{"ഹിറ്റൈറ്റേ"}
hmn{"മോങ്"}
ho{"ഹിരി മോതു"}
hr{"ക്രൊയേഷ്യൻ"}
hsb{"അപ്പർ സോർബിയൻ"}
ht{"ഹെയ്തിയൻ"}
hu{"ഹംഗേറിയൻ"}
hup{"ഹൂപ"}
hy{"അർമേനിയൻ"}
hz{"ഹെരേരൊ"}
ia{"ഇൻറർലിംഗ്വാ"}
iba{"ഇബാൻ"}
id{"ഇൻഡോനേഷ്യൻ"}
ie{"ഇന്റർലിംഗ്വ"}
ig{"ഇഗ്ബോ"}
ii{"ഷുവാൻയി"}
ijo{"ഇജോ"}
ik{"ഇനുപിയാക്"}
ilo{"ഇലോകോ"}
inc{"ഭാരതീയഭാഷ"}
ine{"ഇൻഡോ-യൂറോപ്യൻ ഭാഷ"}
inh{"ഇംഗ്വിഷ്"}
io{"ഇഡോ"}
ira{"ഇറാനിയൻ ഭാഷ"}
iro{"ഇറോക്വായിയൻ ഭാഷ"}
is{"ഐസ്‌ലാൻഡിക്"}
it{"ഇറ്റാലിയൻ"}
iu{"ഇനുക്റ്റിറ്റട്ട്"}
ja{"ജപ്പാനീസ്"}
jbo{"ലോജ്ബാൻ"}
jpr{"ജൂഡിയോ-പേർഷ്യൻ"}
jrb{"ജൂഡിയോ-അറബിക്"}
jv{"ജാവാനീസ്"}
ka{"ജോർജിയൻ"}
kaa{"കര-കാൽപ്പക്"}
kab{"കബൈൽ"}
kac{"കാചിൻ"}
kaj{"ജ്ജു"}
kam{"കംബ"}
kar{"കരേൻ"}
kaw{"കാവി"}
kbd{"കബർഡിയാൻ"}
kcg{"ട്യാപ്"}
kfo{"കോറോ"}
kg{"കോംഗോ"}
kha{"ഘാസി"}
khi{"ഘോയിസൻ ഭാഷ"}
kho{"ഘോറ്റാനേസേ"}
ki{"കികൂയു"}
kj{"ക്വാന്യമ"}
kk{"കസാഖ്"}
kl{"കലാല്ലിസട്ട്"}
km{"കംബോഡിയൻ"}
kmb{"ക്ലിംഗൻ"}
kn{"കന്നഡ"}
ko{"കൊറിയൻ"}
kok{"കൊങ്കണി"}
kos{"കൊസറേയൻ"}
kpe{"കപെല്ലേ"}
kr{"കനൂറി"}
krc{"കരചൈ-ബാൽകർ"}
krl{"കരീലിയൻ"}
kro{"ക്രു"}
kru{"കുരുഖ്"}
ks{"കാശ്മീരി"}
ku{"കുർദ്ദിഷ്"}
kum{"കുമൈക്"}
kut{"കുതേനൈ"}
kv{"കോമി"}
kw{"കോർണിഷ്"}
ky{"കിർഗിസ്"}
la{"ലാറ്റിൻ"}
lad{"ലാഡിനോ"}
lah{"ലഹ്‌ൻഡ"}
lam{"ലംബ"}
lb{"ലക്സംബർഗിഷ്"}
lez{"ലഹ്ഗിയാൻ"}
lg{"ഗാൻഡ"}
li{"ലിംബർഗിഷ്"}
ln{"ലിംഗാല"}
lo{"ലാവോ"}
lol{"മോങ്കോ"}
loz{"ലോസി"}
lt{"ലിത്വേനിയൻ"}
lu{"ലുബ-കറ്റംഗ"}
lua{"ലൂബ-ലുലുവ"}
lui{"ലൂയിസെനോ"}
lun{"ലുൻഡ"}
luo{"ലവോ"}
lus{"ലുഷായി"}
lv{"ലാത്വിയൻ"}
mad{"മദുരേസേ"}
mag{"മഗാഹി"}
mai{"മൈഥിലി"}
mak{"മകാസർ"}
man{"മണ്ഡിൻഗോ"}
map{"ഓസ്ട്രോനേഷ്യൻ"}
mas{"മസൈ"}
mdf{"മോക്ഷ"}
mdr{"മണ്ഡാർ"}
men{"മെൻഡെ"}
mfe{"മൊറിസിൻ"}
mg{"മലഗാസി"}
mga{"മദ്ധ്യ ഐറിഷ്"}
mh{"മാർഷല്ലീസ്"}
mi{"മൗറി"}
mic{"മിക്മാക്"}
min{"മിനാങ്കബൗ"}
mis{"ഇതരഭാഷ"}
mk{"മാസിഡോണിയൻ"}
mkh{"മോൺ-ഖമർ ഭാഷ"}
ml{"മലയാളം"}
mn{"മംഗോളിയൻ"}
mnc{"മൻചു"}
mni{"മണിപ്പൂരി"}
mno{"മനോബോ ഭാഷ"}
mo{"മോൾഡാവിയൻ"}
moh{"മോഹാക്"}
mos{"മൊസ്സി"}
mr{"മറാഠി"}
ms{"മലയ"}
mt{"മാൾട്ടീസ്"}
mul{"പലഭാഷകൾ"}
mun{"മുണ്ഡ ഭാഷ"}
mus{"ക്രീക്ക്"}
mwl{"മിരാൻറസേ"}
mwr{"മർവാരി"}
my{"ബർമീസ്"}
myn{"മായൻ ഭാഷ"}
myv{"ഏഴ്സ്യ"}
na{"നൗറു"}
nah{"നാഹ്വാൾ‍ട്ട്"}
nai{"വടക്കേ അമേരിക്കൻ ഇൻഡ്യൻ ഭാഷ"}
nap{"നെപ്പോളിറ്റാൻ"}
nb{"നോർവീജിയൻ ബുക്‌മൽ"}
nd{"നോർത്ത് ഡെബിൾ"}
nds{"ലോ ജർമൻ"}
ne{"നേപ്പാളി"}
new{"നേവാരി"}
ng{"ഡോങ്ക"}
nia{"നിയാസ്"}
nic{"നൈ‍ജർ-കോർ‍ഡോഫാനിയൻ"}
niu{"ന്യുവാൻ"}
nl{"ഡച്ച്"}
nl_BE{"ഫ്ലമിഷ്"}
nn{"നോർവീജിയൻ നൈനോർക്സ്"}
no{"നോർവീജിയൻ"}
nog{"നോഗൈ"}
non{"പഴയ പേർഷ്യൻ"}
nqo{"ഇൻകോ"}
nr{"ദക്ഷിണ നെഡിബിൾ"}
nso{"നോർത്തേൻ സോതോ"}
nub{"നുബിയൻ ഭാഷ"}
nv{"നവാഹൊ"}
nwc{"ക്ലാസിക്കൽ നേവാരി"}
ny{"ന്യൻജ"}
nym{"ന്യാംവേസി"}
nyn{"ന്യാൻകലേ"}
nyo{"ന്യോറോ"}
nzi{"സിമ"}
oc{"ഒക്സിററൻ"}
oj{"ഓജിബ്വാ"}
om{"ഒറോമൂ"}
or{"ഒറിയ"}
os{"ഒസ്സെറ്റിക്"}
osa{"ഒസേജ്"}
ota{"ഓട്ടോമൻ തുർക്കിഷ്"}
oto{"ഓട്ടോമിയൻ ഭാഷ"}
pa{"പഞ്ചാബി"}
paa{"പാപുവാൻ ഭാഷ"}
pag{"പങ്കാസിനൻ"}
pal{"പാഹ്ലവി"}
pam{"പാംപൻഗ"}
pap{"പാപിയാമെൻറൊ"}
pau{"പലാവുൻ"}
peo{"പ്രാചീന പേർഷ്യൻ"}
phi{"ഫിലിപീനി ഭാഷ"}
phn{"ഫീനിഷ്യൻ"}
pi{"പാലി"}
pl{"പോളിഷ്"}
pon{"പൊൻപിയൻ"}
pra{"പ്രാകൃതം"}
pro{"പ്രൊവൻഷ്ൽ"}
ps{"പഷ്തു"}
pt{"പോർച്ചുഗീസ്"}
pt_BR{"ബ്രസീലിയൻ പോർച്ചുഗീസ്"}
pt_PT{"ഇബേറിയൻ പോർച്ചുഗീസ്"}
qu{"ക്വെച്ചുവ"}
raj{"രാജസ്ഥാനി"}
rap{"രാപനൂയി"}
rar{"രാരോടോങ്കൻ"}
rm{"രഹയ്ട്ടോ-റോമൻസ്"}
rn{"റുണ്ടി"}
ro{"റുമേനിയൻ"}
roa{"റോമൻസ് ഭാഷ"}
rom{"റോമനി"}
root{"മൂലഭാഷ"}
ru{"റഷ്യൻ"}
rup{"ആരോമാനിയൻ"}
rw{"കിന്യർവണ്ട"}
sa{"സംസ്കൃതം"}
sad{"സാൻഡവേ"}
sah{"യാകൂട്"}
sai{"ദക്ഷിണ അമേരിക്കൻ ഇൻഡ്യൻ ഭാഷ"}
sal{"സാലിഷാൻ ഭാഷ"}
sam{"സമരിയാക്കാരുടെ അരമായ"}
sas{"സസാക്"}
sat{"സന്താലി"}
sc{"സർഡിനിയാൻ"}
scn{"സിസിലിയൻ"}
sco{"സ്കോട്സ്"}
sd{"സിന്ധി"}
se{"വടക്കൻ സമി"}
sel{"സെൽകപ്"}
sem{"സെമറ്റിക് ഭാഷ"}
sg{"സാങ്കോ"}
sga{"പ്രാചീന ഐറിഷ്"}
sgn{"ആംഗ്യഭാഷ"}
sh{"സെർബോ-ക്രൊയേഷ്യൻ"}
shn{"ഷാൻ"}
si{"സിംഹള"}
sid{"സിഡാമോ"}
sio{"സിവോൻ ഭാഷ"}
sit{"ചീന-ടിബത്തൻ ഭാഷ"}
sk{"സ്ലോവാക്ക്"}
sl{"സ്ലോവേനിയൻ"}
sla{"സ്ലേവിക് ഭാഷ"}
sm{"സമോവൻ"}
sma{"സതേൺ സമി"}
smi{"സമി ഭാഷ"}
smj{"ലൂലീ സമി"}
smn{"ഇനാരി സാമി"}
sms{"സ്കോൾട്ട് സമി"}
sn{"ഷോണാ"}
snk{"സോണിൻകെ"}
so{"സോമാലി"}
sog{"സോജിഡിയൻ"}
son{"സോംഗൈ"}
sq{"അൽബേനിയൻ"}
sr{"സെർബിയൻ"}
srn{"ശ്രാനൻ ഡോങ്കോ"}
srr{"സെറർ"}
ss{"സ്വാറ്റി"}
ssa{"നിളോ-സഹാറൻ ഭാഷ"}
st{"തെക്കൻ സോതോ"}
su{"സുഡാനീസ്"}
suk{"സുകുമ"}
sus{"സുസു"}
sux{"സുമേരിയൻ"}
sv{"സ്വീഡിഷ്"}
sw{"സ്വാഹിലി"}
syc{"പുരാതന സുറിയാനിഭാഷ"}
syr{"സുറിയാനി"}
ta{"തമിഴ്"}
tai{"തായ് ഭാഷ"}
te{"തെലുങ്ക്"}
tem{"ടിംനേ"}
ter{"ടെറേനോ"}
tet{"ടെറ്റും"}
tg{"താജിക്"}
th{"തായ്"}
ti{"ടൈഗ്രിന്യ"}
tig{"ടൈഗ്രി"}
tiv{"ടിവ്"}
tk{"തുർക്മെൻ"}
tkl{"ടൊക്കേലൗ"}
tl{"തഗാലോഗ്"}
tlh{"ക്ലിംഗോൺ"}
tli{"ലിംഗ്വിറ്റ്"}
tmh{"ടമഷേക്"}
tn{"ത്സ്വാന"}
to{"ടോംഗ"}
tog{"ന്യാസാ ഡോങ്ക"}
tpi{"ടോക് പിസിൻ"}
tr{"തുർക്കി"}
ts{"ത്സോംഗ"}
tsi{"സിംഷ്യൻ"}
tt{"ടാട്ടാർ"}
tum{"തുംബുക"}
tup{"തുപി ഭാഷ"}
tut{"അറ്റ്ലാൻറിക്ക് ഭാഷ"}
tvl{"തുവാലു"}
tw{"ട്വി"}
ty{"താഹിതിയൻ"}
tyv{"തുവിനിയൻ"}
udm{"ഉഡ്മുർട്ട്"}
ug{"ഉയ്ഘുർ"}
uga{"ഉഗറിട്ടിക്"}
uk{"ഉക്രേനിയൻ"}
umb{"ഉംബുന്ദു"}
und{"അറിയാത്തതോ നിലവിലില്ലാത്തതോ ആയ ഭാഷ"}
ur{"ഉറുദു"}
uz{"ഉസ്ബെക്"}
vai{"വൈ"}
ve{"വെന്ദ"}
vi{"വിയറ്റ്നാമീസ്"}
vo{"വോളാപുക്"}
vot{"വോട്ടിക്"}
wa{"വല്ലൂൺ"}
wak{"വകഷൻ ഭാഷകൾ"}
wal{"വലമൊ"}
war{"വാരേയ്"}
was{"വാഷൊ"}
wen{"സോർബിയൻ ഭാഷ"}
wo{"വൊളോഫ്"}
xal{"കൽമൈക്"}
xh{"ഖോസാ"}
yao{"യാവോ"}
yap{"യെപ്പീസ്"}
yi{"യിദ്ദിഷ്"}
yo{"യൊറൂബാ"}
ypk{"യുപിക്"}
za{"സ്വാംഗ്"}
zap{"സാപ്പോടെക്"}
zbl{"ബ്ലിസ്സിംബൽസ്"}
zen{"സെനഗ"}
zh{"ചൈനീസ്"}
zh_Hans{"ലളിതചീനഭാഷ"}
zh_Hant{"പരമ്പരാഗത ചൈനീസ്‌"}
znd{"സാന്ദെ"}
zu{"സുലു"}
zun{"സുനി"}
zxx{"ഭാഷേതരം"}
zza{"സാസാ"}
}
LanguagesShort{
az{"അസേരി"}
}
Scripts{
Arab{"അറബി"}
Armi{"അർമി"}
Armn{"അർമേനിയൻ"}
Avst{"അവെസ്ഥൻ"}
Bali{"ബാലിനീസ്"}
Batk{"ബട്ടക്"}
Beng{"ബംഗാളി"}
Blis{"ബ്ലിസ് ചിത്ര ലിപി"}
Bopo{"ബോപ്പോമോഫോ"}
Brah{"ബ്രാഹ്മി"}
Brai{"ബ്രെയ്‌ലി"}
Bugi{"ബുഗിനീസ്"}
Buhd{"ബുഹിഡ്"}
Cakm{"ചകം"}
Cans{"ഏകീകൃത കനേഡിയൻ ഗോത്രലിപി"}
Cari{"ചരിയൻ"}
Cham{"ഛം"}
Cher{"ചെറോക്കി"}
Cirt{"ചിർത്ത്"}
Copt{"കോപ്റ്റിക്"}
Cprt{"സൈപ്രിയോട്ട്"}
Cyrl{"സിറിലിക്"}
Cyrs{"പുരാതന ചർച്ച് സ്ലവോണിക് സിറിലിക്"}
Deva{"ദേവനാഗരി"}
Dsrt{"ഡെസെർട്ട്"}
Egyd{"ഈജിപ്ഷ്യൻ ഡിമോട്ടിക്"}
Egyh{"ഈജിപ്ഷ്യൻ ഹിരാറ്റിക്"}
Egyp{"ഈജിപ്ഷ്യൻ ചിത്രലിപി"}
Ethi{"എത്യോപിക്"}
Geok{"ജോർജ്ജിയൻ ഖുട്സുരി"}
Geor{"ജോർജ്ജിയൻ"}
Glag{"ഗ്ലഗോലിറ്റിക്"}
Goth{"ഗോഥിക്"}
Grek{"ഗ്രീക്ക്"}
Gujr{"ഗുജറാത്തി"}
Guru{"ഗുരുമുഖി"}
Hang{"ഹാംഗുൾ"}
Hani{"ഹാൻ"}
Hano{"ഹനുനൂ"}
Hans{"പരിഷ്കൃത ഹാൻ"}
Hant{"പരമ്പരാഗത ഹാൻ"}
Hebr{"ഹീബ്രു"}
Hira{"ഹിരാഗാന"}
Hmng{"പഹ്വാ ഹമോംഗ്"}
Hrkt{"കടകാനയോ ഹിരാഗാനയോ"}
Hung{"പുരാതന ഹംഗേറിയൻ"}
Inds{"സിന്ധു"}
Ital{"പഴയ ഇറ്റാലിയൻ"}
Java{"ജാവനീസ്"}
Jpan{"ജാപ്പനീസ്"}
Kali{"കയാ ലി"}
Kana{"കടകാന"}
Khar{"ഖരോഷ്ടി"}
Khmr{"ഖമർ"}
Knda{"കന്നഡ"}
Kore{"കൊറിയൻ"}
Kthi{"ക്തി"}
Lana{"ലന്ന"}
Laoo{"ലാവോ"}
Latf{"ഫ്രാക്ടുർ ലാറ്റിൻ"}
Latg{"ഗെയ്‌ലിക് ലാറ്റിൻ"}
Latn{"ലാറ്റിൻ"}
Lepc{"ലെപ്ച"}
Limb{"ലിംബു"}
Lina{"സമരേഖയിലുള്ള എ"}
Linb{"ലീനിയർ ബി"}
Lyci{"ലൈസിൻ"}
Lydi{"ലൈഡിയൻ"}
Mand{"മൻഡേയൻ"}
Mani{"മണിചേയൻ"}
Maya{"മായൻ ചിത്രലിപി"}
Mero{"മെറോയിറ്റിക്"}
Mlym{"മലയാളം"}
Mong{"മംഗോളിയൻ"}
Moon{"മൂൺ"}
Mtei{"മേറ്റി മായക്"}
Mymr{"മ്യാൻമാർ"}
Nkoo{"എൻകോ"}
Ogam{"ഒഖാം"}
Olck{"ഒൽ ചിക്കി"}
Orkh{"ഒർഖോൺ"}
Orya{"ഒറിയ"}
Osma{"ഒസ്‌മാനിയ"}
Perm{"പുരാതന പെർമിക്"}
Phag{"ഫഗസ് പ"}
Phli{"എഴുത്തു പഹൽവി"}
Phlp{"സാൾട്ടർ പഹൽവി"}
Phlv{"പഹൽവി ലിപി"}
Phnx{"ഫിനീഷ്യൻ"}
Plrd{"പൊള്ളാർഡ് ശബ്ദലിപി"}
Prti{"പൃതി"}
Rjng{"റെജാംഗ്"}
Roro{"റൊംഗോറൊംഗോ"}
Runr{"റുണിക്"}
Samr{"സമരിയ"}
Sara{"സരതി"}
Saur{"സൗരാഷ്ട്ര"}
Sgnw{"ചിഹ്നലിപി"}
Shaw{"ഷാവിയൻ"}
Sinh{"സിംഹള"}
Sund{"സന്താനീസ്"}
Sylo{"സൈലോതി നാഗരി"}
Syrc{"സിറിയക്ക്"}
Syre{"എസ്റ്റ്രാംഗ്ലോ സിറിയക്"}
Syrj{"പശ്ചിമസുറിയാനി"}
Syrn{"കിഴക്കൻ സിറിയക്"}
Tagb{"തഗ്ബൻവാ"}
Tale{"തായ് ലേ"}
Talu{"പുതിയ തായ് ല്യൂ"}
Taml{"തമിഴ്"}
Tavt{"ത്വട്"}
Telu{"തെലുങ്ക്"}
Teng{"തെംഗ്വർ"}
Tfng{"തിഫിനാഗ്"}
Tglg{"തഗലോഗ്"}
Thaa{"ഥാന"}
Thai{"തായ്"}
Tibt{"ടിബറ്റൻ"}
Ugar{"ഉഗ്രൈറ്റിക്"}
Vaii{"വൈ"}
Visp{"ദൃശ്യഭാഷ"}
Xpeo{"പഴയ പേർഷ്യൻ"}
Xsux{"സുമേറോ അക്കാഡിയൻ ക്യുണിഫോം"}
Yiii{"യി"}
Zinh{"പാരമ്പര്യമായ"}
Zmth{"ഗണിത രൂപം"}
Zsym{"ചിഹ്നങ്ങൾ"}
Zxxx{"എഴുതപ്പെടാത്തത്"}
Zyyy{"സാധാരണ"}
Zzzz{"അറിയപ്പെടാത്തതോ നിലവിലില്ലാത്തതോ ആയ ലിപി"}
}
Scripts%stand-alone{
Hans{"ലളിതവൽക്കരിച്ച ഹാൻ"}
Hant{"പരമ്പരാഗത ഹാൻ"}
}
Types{
calendar{
buddhist{"ബുദ്ധമതകലണ്ടർ"}
chinese{"ചൈനീസ് കലണ്ടർ"}
coptic{"കോപ്റ്റിക് കലണ്ടർ"}
ethiopic{"എത്യോപിക് കലണ്ടർ"}
ethiopic-amete-alem{"എത്യോപിക് അമെതെ അലെം കലണ്ടർ"}
gregorian{"ഇംഗ്ലീഷ് കലണ്ടർ"}
hebrew{"ഹീബ്രൂ കലണ്ടർ"}
indian{"ശകവർഷ കലണ്ടർ"}
islamic{"ഇസ്ലാം കലണ്ടർ"}
islamic-civil{"ഇസ്ലാം-സിവിൽ കലണ്ടർ"}
japanese{"ജാപ്പനീസ് കലണ്ടർ"}
persian{"പേർഷ്യൻ കലണ്ടർ"}
roc{"ചൈനീസ് കലണ്ടർ"}
}
collation{
big5han{"പരമ്പരാഗത ചൈനീസ് ക്രമീകരണം - ബിഗ്5"}
dictionary{"നിഘണ്ടു അടുക്കൽ ക്രമം"}
ducet{"സ്ഥിരസ്ഥിതി യൂണീകോഡ് അടുക്കൽ ക്രമം"}
gb2312han{"ലളിതമായ ചൈനീസ് ക്രമീകരണം - ജീബി2312"}
phonebook{"ഫോൺബുക്കിലെ ക്രമീകരണം"}
phonetic{"സ്വരസൂചക അടുക്കൽ ക്രമം"}
pinyin{"പിൻ‌യിൻ ക്രമീകരണം"}
reformed{"നവീകരിച്ച അടുക്കൽ ക്രമം"}
search{"പൊതുലക്ഷ്യത്തിനുള്ള തിരയൽ"}
searchjl{"ഹാംഗൽ പ്രാരംഭ വ്യഞ്ജനാക്ഷരം പ്രകാരം തിരയുക"}
stroke{"സ്റ്റ്രോക്ക് ക്രമീകരണം"}
traditional{"പരമ്പരാഗത ക്രമീകരണം"}
unihan{"റാഡിക്കൽ-സ്ട്രോക്ക് അടുക്കൽ ക്രമം"}
}
numbers{
arab{"അറബിക്-ഇന്ത്യ അക്കങ്ങൾ"}
arabext{"വിപുലീകരിച്ച അറബി-ഭാരതീയ അക്കങ്ങൾ"}
armn{"അർമേനിയൻ സംഖ്യകൾ"}
armnlow{"അർമേനിയൻ ചെറിയ സംഖ്യകൾ"}
beng{"ബംഗാളി അക്കങ്ങൾ"}
deva{"ദേവനാഗരി അക്കങ്ങൾ"}
ethi{"എത്യോപിക് സംഖ്യകൾ"}
finance{"സാമ്പത്തിക സംഖ്യകൾ"}
fullwide{"പൂർണ വലുപ്പമുള്ള സംഖ്യകൾ"}
geor{"ജോർജിയൻ സംഖ്യകൾ"}
grek{"ഗ്രീക്ക് സംഖ്യകൾ"}
greklow{"ഗ്രീക്ക് ചെറിയക്ഷര സംഖ്യകൾ"}
gujr{"ഗുജറാത്തി അക്കങ്ങൾ"}
guru{"ഗുരുമുഖി അക്കങ്ങൾ"}
hanidec{"ചൈനീസ്"}
hans{"ലളിതവൽക്കരിച്ച ചൈനീസ് സംഖ്യകൾ"}
hansfin{"ലളിതവൽക്കരിച്ച ചൈനീസ് ധനകാര്യ സംഖ്യകൾ"}
hant{"പരമ്പരാഗത ചൈനീസ് സംഖ്യകൾ"}
hantfin{"പരമ്പരാഗത ചൈനീസ് ധനകാര്യ സംഖ്യകൾ"}
hebr{"ഹീബ്രു സംഖ്യകൾ"}
jpan{"ജപ്പാനീസ്സ് സംഖ്യകൾ"}
jpanfin{"ജപ്പാനീസ് ധനകാര്യ സംഖ്യകൾ"}
khmr{"ഖമേർ അക്കങ്ങൾ"}
knda{"കന്നഡ സംഖ്യകൾ"}
laoo{"ലാവോ അക്കങ്ങൾ"}
latn{"പടിഞ്ഞാറൻ അക്കങ്ങൾ"}
mlym{"മലയാളം അക്കങ്ങൾ"}
mong{"മംഗോളിയൻ സംഖ്യകൾ"}
mymr{"മ്യാന്മാർ അക്കങ്ങൾ"}
native{"സ്വാഭാവിക ഡിജിറ്റുകൾ"}
orya{"ഒറിയ അക്കങ്ങൾ"}
roman{"റോമൻ സംഖ്യകൾ"}
romanlow{"റോമൻ ചെറിയ സംഖ്യകൾ"}
taml{"തമിഴ് സംഖ്യകൾ"}
telu{"തെലുങ്ക് സംഖ്യകൾ"}
thai{"തായി അക്കങ്ങൾ"}
tibt{"തിബത്തൻ അക്കങ്ങൾ"}
traditional{"സാധാരണയായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന സംഖ്യകൾ"}
vaii{"വായ് സംഖ്യകൾ"}
}
}
Variants{
1606NICT{"1606 വരെയുള്ള ആധുനികമദ്ധ്യകാല ഫ്രഞ്ച്"}
1996{"1996-ലെ ജർമൻ ലിപി"}
AREVELA{"കിഴക്കൻ അർമീനിയൻ"}
BOONT{"ബൂണ്ട്‌ലിങ്ങ്"}
FONIPA{"ഐപി‌എ സ്വനവ്യവസ്ഥ"}
MONOTON{"മോണോറ്റോണിക്"}
NEDIS{"നേറ്റിസോൺ പ്രാദേശികരൂപം"}
NJIVA{"ഗ്നിവ/നിജിവ പ്രാദേശികരൂപം"}
POSIX{"കമ്പ്യൂട്ടർ"}
REVISED{"പരിഷ്ക്കരിച്ച ലിപി"}
}
Version{"2.0.75.99"}
codePatterns{
language{"ഭാഷ: {0}"}
script{"ലിപി: {0}"}
territory{"ദേശം: {0}"}
}
localeDisplayPattern{
keyTypePattern{"{0}: {1}"}
pattern{"{0} ({1})"}
separator{", "}
}
}