blob: 99974f80fa606d67592e41c1fedecc13930a36ed [file] [log] [blame]
// ***************************************************************************
// *
// * Copyright (C) 2012 International Business Machines
// * Corporation and others. All Rights Reserved.
// * Tool: org.unicode.cldr.icu.NewLdml2IcuConverter
// * Source File: <path>/common/main/ewo.xml
// *
// ***************************************************************************
/**
* ICU <specials> source: <path>/xml/main/ewo.xml
*/
ewo{
Countries{
AD{"Andór"}
AE{"Bemirá yá Arábə uní"}
AF{"Afəganisətán"}
AG{"Antígwa ai Barəbúda"}
AI{"Angíyə"}
AL{"Aləbánia"}
AM{"Arəménia"}
AN{"Anətíyə Nɛdəlánia"}
AO{"Angolá"}
AR{"Arəhenətína"}
AS{"Bəsamóa yá Amə́rəka"}
AT{"Osətəlía"}
AU{"Osətəlalí"}
AW{"Arúba"}
AZ{"Azɛrəbaidzáŋ"}
BA{"Bosəní ai ɛrəzegovín"}
BB{"Barəbád"}
BD{"Bangaladɛ́s"}
BE{"Bɛləhíg"}
BF{"Buləkiná Fasó"}
BG{"Buləgarí"}
BH{"Bahərɛ́n"}
BI{"Burundí"}
BJ{"Bəníŋ"}
BM{"Bɛrəmúd"}
BN{"Buluné"}
BO{"Bolívia"}
BR{"Bəlazíl"}
BS{"Bahámas"}
BT{"Butáŋ"}
BW{"Botswaná"}
BY{"Bəlarús"}
BZ{"Bəlís"}
CA{"kanadá"}
CD{"ǹnam Kongó Demokəlatíg"}
CF{"ǹnam Zǎŋ Afiriká"}
CG{"Kongó"}
CH{"Suís"}
CI{"Kód Divɔ́r"}
CK{"Minlán Mí kúg"}
CL{"Tsilí"}
CM{"Kamərún"}
CN{"Tsáina"}
CO{"Kolɔmbí"}
CR{"Kosta Ríka"}
CU{"Kubá"}
CV{"Minlán Mí Káb Vɛr"}
CY{"Sipəlús"}
CZ{"Ǹnam Tsɛ́g"}
DE{"Ndzáman"}
DJ{"Dzibutí"}
DK{"Danəmárəg"}
DM{"Dómənika"}
DO{"République dominicaine"}
DZ{"Aləyéria"}
EC{"Ekwatór"}
EE{"Esetoní"}
EG{"Ehíbətɛn"}
ER{"Elitəlé"}
ES{"Kpənyá"}
ET{"Etiopí"}
FI{"Finəlán"}
FJ{"Fidzí"}
FK{"Minlán Mi Fóləkəlan"}
FM{"Mikoronésia"}
FR{"Fulɛnsí"}
GA{"Gabóŋ"}
GB{"Ǹnam Engəlis"}
GD{"Gələnádə"}
GE{"Horə́yia"}
GF{"Guyán yá Fulɛnsí"}
GH{"Ganá"}
GI{"Yiləbalatár"}
GL{"Goelán"}
GM{"Gambí"}
GN{"Giné"}
GP{"Guadəlúb"}
GQ{"Giné Ekwató"}
GR{"Gəlɛ́s"}
GT{"Guatemalá"}
GU{"Guám"}
GW{"Giné Bisaó"}
GY{"Guyán"}
HN{"Ondurás"}
HR{"Kəlowásia"}
HT{"Aití"}
HU{"Ongirí"}
ID{"ɛndonésia"}
IE{"Irəlándə"}
IL{"Isəraɛ́l"}
IN{"ɛ́ndə"}
IO{"ǹnam ɛngəlís yá Máŋ mə́ ɛ́ndə"}
IQ{"Irág"}
IR{"Irán"}
IS{"Isəlándə"}
IT{"Itáliɛn"}
JM{"Hamaíka"}
JO{"Horədaní"}
JP{"Hapɔ́n"}
KE{"Keniá"}
KG{"Kirigisətán"}
KH{"kambodía"}
KI{"Kiribatí"}
KM{"Komɔ́r"}
KN{"Ǹfúfúb-Kilisətóv-ai-Nevis"}
KP{"Koré yá Nór"}
KR{"Koré yá Súd"}
KW{"Kowɛ́d"}
KY{"Minlán Mí Kalimáŋ"}
KZ{"Kazakətáŋ"}
LA{"Laós"}
LB{"Libáŋ"}
LC{"Ǹfúfúb-Lúsia"}
LI{"Lísə́sə́táin"}
LK{"Səri Laŋká"}
LR{"Libéria"}
LS{"Ləsotó"}
LT{"Lituaní"}
LU{"Lukəzambúd"}
LV{"Lətoní"}
LY{"Libí"}
MA{"Marɔ́g"}
MC{"Mɔnakó"}
MD{"Molədaví"}
MG{"Madagasəkárə"}
MH{"Minlán Mí Maresál"}
MK{"Masedónia"}
ML{"Malí"}
MM{"Mianəmár"}
MN{"Mɔngɔ́lia"}
MP{"Minlán Mi Marián yá Nór"}
MQ{"Marətiníg"}
MR{"Moritaní"}
MS{"Mɔ́ntserád"}
MT{"Málətə"}
MU{"Morís"}
MV{"Malədívə"}
MW{"Malawí"}
MX{"Mɛkəsíg"}
MY{"Malɛ́zia"}
MZ{"Mozambíg"}
NA{"Namibí"}
NC{"Ǹkpámɛn Kaledónia"}
NE{"Nihɛ́r"}
NF{"Minlán Nɔrəfɔ́ləkə"}
NG{"Nihéria"}
NI{"Nikarágua"}
NL{"Pɛíbá"}
NO{"Nɔrəvɛ́s"}
NP{"Nepál"}
NR{"Naurú"}
NU{"Niué"}
NZ{"Ǹkpámɛn Zeláŋ"}
OM{"Omán"}
PA{"Panamá"}
PE{"Perú"}
PF{"Polinesí yá Fulɛnsí"}
PG{"Papwazi yá Ǹkpámɛ́n Giné"}
PH{"Filipín"}
PK{"Pakisətán"}
PL{"fólis"}
PM{"Ǹfúfúb-Píɛr-ai-Mikəlɔ́ŋ"}
PN{"Pítə́kɛ́rɛnə"}
PR{"Pwɛrəto Ríko"}
PS{"Ǹnam Palɛsətín"}
PT{"fɔrətugɛ́s"}
PW{"Palau"}
PY{"Paragué"}
QA{"Katár"}
RE{"Reuniɔ́ŋ"}
RO{"Rumaní"}
RU{"Rúsian"}
RW{"Ruwandá"}
SA{"Arabí Saudí"}
SB{"Minlán Mí Solomɔ́n"}
SC{"Sɛsɛ́l"}
SD{"Sudáŋ"}
SE{"Suwɛ́d"}
SG{"Singapúr"}
SH{"Ǹfúfúb-Ɛlɛ́na"}
SI{"Səlovénia"}
SK{"Səlovakí"}
SL{"Sierá-leónə"}
SM{"Ǹfúfúb Maríno"}
SN{"Senegál"}
SO{"Somália"}
SR{"Surinám"}
ST{"Saó Tomé ai Pəlinəsípe"}
SV{"Saləvadór"}
SY{"Sirí"}
SZ{"Swazilándə"}
TC{"Minlán Mí túrə́g-ai-Kaíg"}
TD{"Tsád"}
TG{"Togó"}
TH{"Tailán"}
TJ{"Tadzikisətáŋ"}
TK{"Tokeló"}
TL{"Timôr"}
TM{"Turəkəmənisətáŋ"}
TN{"Tunisí"}
TO{"Tɔngá"}
TR{"Turəkí"}
TT{"Təlinité-ai-Tobágo"}
TV{"Tuvalú"}
TW{"Taiwán"}
TZ{"Taŋəzaní"}
UA{"Ukərɛ́n"}
UG{"Ugandá"}
US{"Ǹnam Amɛrəkə"}
UY{"Urugué"}
UZ{"Uzubekisətán"}
VA{"Ǹnam Vatikán"}
VC{"Ǹfúfúb-Vɛngəsáŋ-ai-Bə Gələnadín"}
VE{"Venezuéla"}
VG{"ńnam Minlán ɛ́ngəlís"}
VI{"Minlán Mi Amɛrəkə"}
VN{"Viɛdənám"}
VU{"Vanuátu"}
WF{"Walís-ai-Futúna"}
WS{"Samoá"}
YE{"Yemɛ́n"}
YT{"Mayɔ́d"}
ZA{"Afiríka yá Súd"}
ZM{"Zambí"}
ZW{"Zimbabwé"}
}
Version{"2.0.77.46"}
}