blob: a2b37aecbf7a09afa20c04bc97177e5e43199870 [file] [log] [blame]
load("//infra-sk:index.bzl", "karma_test", "sk_demo_page_server", "sk_element", "sk_element_puppeteer_test", "sk_page")
sk_demo_page_server(
name = "demo_page_server",
sk_page = ":status-sk-demo",
)
sk_element(
name = "status-sk",
sass_deps = [
"//infra-sk:elements-sk_scss",
"//status/modules:styles_sass_lib",
],
sass_srcs = ["status-sk.scss"],
sk_element_deps = [
"//infra-sk/modules/app-sk",
"//infra-sk/modules/login-sk",
"//infra-sk/modules/theme-chooser-sk",
"//status/modules/autoroller-status-sk",
"//status/modules/branches-sk",
"//status/modules/bugs-status-sk",
"//status/modules/commits-table-sk",
"//status/modules/gold-status-sk",
"//status/modules/navigation-sk",
"//status/modules/perf-status-sk",
"//status/modules/rotations-sk",
"//status/modules/tree-status-sk",
],
ts_deps = [
"//infra-sk/modules/ElementSk:index_ts_lib",
"//status/modules/rpc:index_ts_lib",
"//status/modules:settings_ts_lib",
"@npm//common-sk",
"@npm//elements-sk",
"@npm//lit-html",
],
ts_srcs = [
"index.ts",
"status-sk.ts",
],
visibility = ["//visibility:public"],
)
sk_page(
name = "status-sk-demo",
html_file = "status-sk-demo.html",
sk_element_deps = [":status-sk"],
ts_deps = [
"//bugs-central/modules/json:index_ts_lib",
"//golden/modules:rpc_types_ts_lib",
"//perf/modules/json:index_ts_lib",
"//status/modules/rpc-mock:index_ts_lib",
"//status/modules/tree-status-sk:test_data_ts_lib",
"//status/modules:settings_ts_lib",
"@npm//common-sk",
"@npm//fetch-mock",
],
ts_entry_point = "status-sk-demo.ts",
)
sk_element_puppeteer_test(
name = "status-sk_puppeteer_test",
src = "status-sk_puppeteer_test.ts",
sk_demo_page_server = ":demo_page_server",
deps = [
"//puppeteer-tests:util_ts_lib",
"@npm//@types/chai",
"@npm//chai",
],
)
karma_test(
name = "status-sk_test",
src = "status-sk_test.ts",
deps = [
":status-sk",
"//bugs-central/modules/json:index_ts_lib",
"//golden/modules:rpc_types_ts_lib",
"//infra-sk/modules:test_util_ts_lib",
"//perf/modules/json:index_ts_lib",
"//status/modules:settings_ts_lib",
"//status/modules/rpc-mock:index_ts_lib",
"//status/modules/tree-status-sk:test_data_ts_lib",
"@npm//@types/chai",
"@npm//chai",
"@npm//common-sk",
"@npm//fetch-mock",
],
)